Thursday, December 21, 2017

Lightning Talk: Quantum Computing and Superpositional Cats (English)

עושים פוליטיקה: האיום האירני - אהוד יערי (Hebrew)

mp3

...הרמטכ״ל אייזנקוט ...בהיר שהאיום מספר אחת על מדינת ישראל הוא עדיין איראן. לא בגלל תוכנית הגרעין שלה, אלא בגלל שאיפותיה להפוך למעצמה איזורית ולהתבסס מסביבנו.
בשיחה מרתקת עם פרשן החדשות לענייני ערבים, אהוד יערי, יצאתי למסע במזרח התיכון על מנת להבין איפה ישנה כבר נוכחות איראנית ומה המשמעות מבחינת בטחון ישראל. יערי גם מסביר מה השאיפה האמיתית של איראן ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לעצור את הפצצה המתקתקת הזו בזמן.

https://www.ranlevi.com/2017/12/10/osim_politiqa_ehud_yaari_mst/

החיסרון הבולט זה המעטה של הפשעה של נוכחות הרוסית בסוריה.