Thursday, December 30, 2010

США. Экономические итоги 2010 года

המשך הכתבה למטה.
Ниже есть продолжение.
...
האבטלה עולה ומחירי הבתים צונחים
...

...להערכתו של רוביני, תירשם התאוששות אטית ביותר בשוק העבודה, והוא צופה כי האבטלה תישאר סביב 9.5%. "גם אם המשק יצמח בקצב של 4% לשנה, יידרש חצי עשור לפחות כדי לצמצם את האבטלה לרמה של 5%", טוען הכלכלן הנודע...
...
התחזית של גולדמן זאקס...לקראת אמצע 2011 יירד שיעור האבטלה ל־9%...
...
מחירי הבתים שכבר איבדו 29.6% לעומת השיאים של יולי 2006, ימשיכו לרדת כאשר נקודת השפל צפויה לא לפני אמצע 2011. התחזיות מדברות על ירידה נוספת של 3%–5% במחירי הבתים כאשר התעוררות צפויה לא לפני 2012.
...
להערכת אנליסטים, יוסיף מספר עיקולי הבתים להיות גבוה במהלך 2011, כאשר בחודשים הראשונים של השנה צפויה עלייה חדה במיוחד. זאת בעקבות מספר חודשי הקפאה שהטילו הבנקים הגדולים על הליכי העיקול מחשד לאי־סדרים.
...
ריק שרגא, סמנכ"ל חברת ריאלטי־טראק, המוכרת נכסים מעוקלים
...
מזכיר את העלאת הריבית הצפויה במהלך 2011 אשר תעלה את ההחזרים החודשיים עבור חלק מבעלי המשכנתאות - מה שעלול לגרום לקפיצה במספר העיקולים.
...
כלכלן מאוניברסיטת לואיזיאנה, צופה כי קריסות הבנקים יימשכו גם במהלך 2011, אולם הנפגעים העיקריים יהיו מוסדות פיננסיים אזוריים
...
11% מהבנקים האמריקאיים נמצאים ברשימת המוסדות הפיננסיים הבעייתיים של הרשות לביטוח פיקדונות
(FDIC)...
בעוד שהבנקים הקטנים ימשיכו לדשדש ולקרוס ב־2011, המוסדות הפיננסיים הגדולים שהתאוששו מהמשבר הקשה יחפשו אחר אפשרויות למקסום רווחים...
השנה הקרובה תהיה שנת שיא של מיזוגים ורכישות
...
בקרן
ING
צופים כי הריבית על אג"ח ממשלתיות לפירעון בעוד עשר שנים תמשיך לעלות מעבר לשיא של 3.57% שנרשם לקראת סוף 2010. "אני צופה שעל רקע ההרחבה המוניטרית והקלות המס שעניקה הממשלה, רק טבעי שנראה עלייה בריבית על אג"ח"...
. הוא צופה כי ברבעון הראשון של 2011 הריבית תגיע ל־3.75%, ובהמשך ייחצה גם הרף של 4% כאשר התשואה על אג"ח לפירעון בעוד עשור תתקרב אל השיא שהושג בתחילת 2010 - 4.01%.

בתוך כך, הפד ימשיך במהלך 2011 בתוכנית רכישת האג"ח שלו וצפוי להזרים לשוק סכום עתק של 600 מיליארד דולר שימומן באמצעות הדפסת שטרות. בארה"ב סבורים כי 2011 תהיה שנת שיא בהדפסת דולרים, מהלך שמשמעותו הכלכלית היא חלוקת נטל החוב של ארה"ב עם מדינות אחרות המחזיקות ביתרות גדולות של המטבע האמריקאי, שילך וייחלש במהלך 2011.
...
חוב ענק של 2 טריליון דולר מסכן כ־100 ערים בארה"ב, אשר עלולות למצוא את עצמן על סף חדלות פירעון בשנת 2011, כך טוענת האנליסטית מרדית' וויטני שערכה ניתוח של שוק האג"ח המוניציפליות בארה"ב.
...
וויטני סבורה כי גירעון זה של העיריות הוא הבעיה החמורה השנייה במעלה של הכלכלה האמריקאית, לאחר שוק הנדל"ן. היא צופה כי בשנה הקרובה 50–100 עיריות לא יעמדו בהתחייבויות שלהן, ושמיטת החובות תגיע למאות מיליארדי דולרים. מי שייפגעו מכך הם בנקים אמריקאיים שרכשו אג"ח מוניציפליות ובראשם סיטיגרופ.
...
אנליסטים סבורים כי המדינה תיחלץ לעזרתן של הערים הגדולות ותמנע את חדלות הפירעון של העיריות...http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3466121,00.html

Форматирование моё.

перевод:
Безработица растёт, цена на дома падают.

Рубини оценивает уровень безработицы на 2011 г. около 9,5%. Он считает, что даже при росте ВВП на 4% в год потребуется минимум лет пять , чтобы уменьшить уровень безработицы до 5%. В Голдман Саксе оценивают уровень безработицы на 2011 г. в 9%.

Цена на дома, которые понизились на 29,6% с пика в июле 2006 г. продолжать падать. Дно ожидается не ранее середины 2011 г. Прогнозируется падение ещё на 3%-5%. Оживление на рынке недвижимости ожидается не ранее 2012 года. Из-за замораживания изъятия квартир банками за долги (foreclosure) на несколько месяцев, в начале 2011 г. ожидается резкое увеличение изъятие квартир. Рик Шарага, вице-президент фирмы Рилити-Трак, которая продаёт изъятые за долги дома, напоминает, что ожидаемой рост учётной ставки в 2011 г. увеличить ежемесячную сумму возврата для части взявших ипотечную суду, что может привести к росту количества изъятых квартир.

Экономист с университета Луизианы ожидает, что банки продолжать закрываться и в 2011 г., но в основном будут страдать местные финансовые институты. 11% банков находится в списке проблемных банков FDIC, федеральной корпорации по страхованию депозитов. Малые банки будут банкротится в 2011 г., большие банки ждёт консолидация.

В фонде ING считают, что процент на правительственные облигации на 10 лет будет расти и превысить рекордные 3,57% конца 2010 г. Расширения количественного смягчения и снижения налогов естественным образом ведёт к этому. Он ожидает, что в первом квартале 2011 г., процент достигнет 3,75% и далее пройдёт уровень в 4%, приближаясь к рекорду начала 2010 г., составляющего 4,01%.

ФРС продолжит в течении 2011 г. программу покупки его облигаций и ожидает вливания в 600 млрд. долларов, которое будет профинансировано с помощью печатания купюр. В США считают, что 2011 г. будет рекордным годом по печатанию долларов. Экономический смысл заключается в разделении бремени долга США с другими странами, у которых есть большие остатки американской валюты, которая будет ослабевать в течении 2011 г.

У около 100 городов в США есть гигантский долг в 2 триллиона долларов. Эти города могут оказаться на грани дефолта в 2011 г., так утверждает аналитик Мердит Витни, которая сделала анализ рынка муниципальных облигаций США. Витни считает, что для экономики США эта проблема по тяжести уступает лишь проблеме недвижимости. Она ожидает, что в следующем годом 50-100 муниципалитетов не справятся со своими обязательствами и списание долгов достигнет сотен миллиардов долларов. От этого пострадают американские банки, которые купили муниципальные облигации, во главе с Ситигруп. Аналитики считают, что государство придёт на помощь большим городам и не допустит не платежеспособность муниципалитетов.

С Новым годом!

ABBA Happy New Year 2011 & Lyrics