Важно

  •  

Saturday, May 16, 2009

Мифы комьютерного мира (ИВРИТ)


המיתוס:
אסור לנתק התקן USB בלי לעשות לו "ניתוק מסודר" באמצעות אייקון קטן המופיע ליד השעון.
המיתוס:
: כדאי להשאיר את המחשב דלוק בלילה משום שכיבוי והדלקה מרובים מקצרים את חייו.

המיתוס:
בקרוב מאוד נגלוש במהירות 100 מגה-ביט לשנייה

המיתוס:
במסכים מבריקים רואים טוב יותר.

המיתוס:
כמה שיותר ליבות יותר טוב, כמה שיותר מגה-הרצים יותר טוב, ובאופן כללי AMD פחות טוב.

המיתוס:
ככל שיש יותר מגה-פיקסלים כך איכות תמונה משתפרת.


המיתוס:
מערכת ההפעלה של אפל והפצות לינוקס אינן מתאימות לישראלים. העברית תמיד עושה בהן בעיות.


http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3284446,00.html