Sunday, May 20, 2018

Эдуард Долинский: в Украине растёт антисемитизм

От золота к биткоину ЮМОР (English, Russian)

Original English


Russian

ר' ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט) וראשית החסידות (Hebrew)See also:
פרופ' רחל אליאור: שבתאים, חסידים ומתנגדים והנהגת הקהילה היהודית במאה ה-18 ר' ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט), פרעות בוגדן חמלניצקי וגזרות ת"ח-ט"ח

תרבות יפן מין האתגר הסיני עד האתגר המערבי (Hebrew)ההרצאה עצמה החל מדקה 16. הרצאה על יפן - תרבות, שפה, דת. השפעה של סין ומערב.