Saturday, December 21, 2019

העולים מברה"מ על קשיי הקליטה, העוני והגזענות (Hebrew)

https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=e814a08d9842e610VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=2e2b7ae33d92f610VgnVCM100000700a10acRCRD

Макаревич: Просыпается ветер (Hebrew, Russan)Перевод:

מתעוררת הרוח, היא בינתיים הרחק מגבולנו,
ונראה על פניו כי לכל דאגה אין סיבה.
היא כעת צעירה והיא טרם שולטת עלינו,
רק ענפי אילנות כרגיל קשובים לנשבה.

מתקרבת הרוח, היא תרכין אילנות כמו עשב.
את הרוח בכסף לא תקנו כי היא לא למכירה.
היא תסחף את הכול, הימין והשמאל בלי שום עצב,
כי איננו הטבע יודע הטוב והרע.

מתחזקת הרוח, תם הזמן לתיקון או מיקוח.
וניתן רק לספור הימים שנותרו עד בואה.
אי אפשר לעצור, להרוג או לשבור את הרוח,
היא תהיה מעכשיו מתחזקת כל יום, כל שעה.

משחררת הארץ, מסחרר החלל הפתוח.
שוב נגמר העידן, זה מקל ומותר אף לצחוק.
ובשמי המולדת עפים החולפים עם הרוח,
מרחוק לרחוק, מרחוק לרחוק.


Ниже есть продолжение.


Оригинал:

Просыпается ветер, Он еще где-то там за горами,
И все выглядит так, будто нам не грозит ничего.
Он еще молодой, он покуда не властен над нами,
Только ветви деревьев чутко ловят дыхание его.

Приближается ветер, и деревья полягут, как травы,
Вам его не купить, нет на свете того серебра.
Он сметет всех подряд, тех, что правы и тех, что не правы,
Потому что природа не знает ни зла, ни добра.

Поднимается ветер, и уже ничего не поправить,
Лишь считать, сколько нам остается безветренных дней.
Ветер не осудить, не сломить, не убить, не возглавить,
Он теперь с каждым днем, с каждым часом будет дуть все сильней.

Отпустила земля, закружили столбы-километры,
Снова кончился век, и от этого стало легко.
А по небу страны всё летят унесенные ветром,
Далеко-далеко, далеко-далеко.
https://zakhargluck.livejournal.com/98016.html


Спойлер:
Макаревич писал про Россию Путина. Я, читая на иврите, видел перед собой Израиль: ожидаемую войну с Ираном (война Гога из страны Магогоа?), Амир Охана и проблема разделения властей, попытка отстранить Нетаньяhу.


פתח תקוה (Hebrew)

יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.


Премьер-министр Нетаниягу принял участие в церемонии прощания с Геулой Коэн (19.12.2019)

См. также:
Умерла бывшая депутат Кнессета Геула Коэн

На Масличной горе в Иерусалиме прошли похороны бывшего депутата Кнессета Геулы Коэн, скончавшейся 18 декабря на 94-м году жизни. Память политика почтили президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министры, депутаты, простые граждане Израиля.

По словам главы правительства, Израиль прощается не только с Коэн, но и с героическим поколением, поднявшимся против чужой власти и зажегшим пламя свободы. Нетаниягу подчеркнул ее связь с еврейским наследием, с Яаковом, боровшимся с ангелом, и с праматерью Рахель.

Реувен Ривлин признался, что в детстве смотрел на активистов подполья как на национальных героев. По его словам, благодаря Геуле Коэн и ее соратникам дух свободы обрел реальное обличие, воплотившись в еврейское государство. Президент напомнил и о законодательной деятельности Коэн, нашедшей отражение в распространении израильского суверенитета на Иерусалим...

Ниже есть продолжение.

Премьер-министр сказал (как сообщает его пресс-служба):

«Сегодня мы прощаемся не только с Геулой, мы прощаемся с целым поколением. Поколением, которое подняло восстание и зажгло пламя свободы. Поколением, которое без страха прошло сквозь мрак и дало нам приказ вести борьбу — постоянную борьбу против тех, кто жаждет нашей смерти, борьбу, гарантирующую нашу жизнь.

Дорогая Геула, если бы в юности ты узнала, что уйдёшь в мир иной, прожив 71 год независимости евреев на их Родине — в стране, которая восстала из пепла и стала мировой державой, я уверен, что ты бы очень удивилась. Но это реальность.

И эта реальность сформировалась благодаря великому духу и факелу веры, который несла ты и твои товарищи. Ты внесла вклад в возрождение Израиля и смогла увидеть его процветание. И эта сильная, процветающая страна наполнила твоё сердце великой гордостью. Да будет благословенна память о тебе».

...Глава правительства Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования депутату Цахи Анегби в связи со смертью его матери — Геулы Коэн

«Голос Геулы Коэн не умолкнет. Мы всегда будем помнить ее грандиозный вклад на благо свободы Израиля, а также ее приверженность и любовь к Эрец Исраэль. Я и моя жена Сара скорбим вместе с Цахи (Анегби) и Ранди и всей семьей Геулы, как и весь народ Израиля — в связи с огромной утратой», — отметил Нетаниягу.
http://txt.newsru.co.il/israel/19dec2019/cohen_202.html
https://cursorinfo.co.il/all-news/netaniyagu-prinyal-uchastie-v-tseremonii-proshhaniya-s-geuloj-koen/

Ханука - наш самый неполиткорректный праздник


Хануку можно подать как праздник пончиков, свечей, хануке гелт и, конечно же, света.

Боюсь, однако, таким образом мы упустим главное, далеко не самое лицеприятное. Ведь из всех наших праздников, может за исключением Пурима, Ханука, несомненно, наиболее "неполиткорректный".

Еще бы, нерациональные, религиозные фанатики, еврейские фундаменталисты, с кличем "кто за Б-га, со мной!" восстали против селевкидской империи. Восстали против культуры во многом основанной на ценностях составляющих немалую часть идеологической и моральной платформы современной западной культуры, на чьей ниве все мы, в той или иной степени, выросли. Восстали и победили.

Ниже есть продолжение.


Еврейское и греческое мировоззрения не обязательно взаимоисключающие... Около 150 лет евреи Страны Израиля относительно спокойно жили при власти наследников Александра Македонского. Война вспыхнула, когда греки начали силой навязывать космополитизм, равенство, рационализм и терпимость в их толковании этих слов. Еврейская культура по своей сути выделяющая, обосабливающая, освящающая – от корня кдуша. Она отделяет Шабат от будней, Страну Израиля - от остальных пространств вселенной, народ Израиля - от остальных народов и Тору - от остальных духовно-этических концепций. В отличии от все-нивелирующего эллинизма, еврейский подход - ступенчатый. Первосвященник святее обычного коэна, коэн - левита, левит - простого еврея, а евреи - остальных народов, которые тоже не равны между собой. Израиль призван выполнять относительно народов ту же роль, которую Коэны выполняют относительно Израиля. В мире есть место для всех при условии, что у каждого будет свое особенное, выделенное место. На Храмовой горе была невысокая ограда под названием "сораг". На ней висели таблички с надписью на греческом языке: "Нееврей входящий в это место подвергает свою жизнь смертельной опасности" .

Возмутительно! Ведь в переводе на язык греческой культуры, это означает "Неевреям вход воспрещен". Недаром греки пробили в ней целых 13 брешей. Даже пищу евреи выделяют - верх суеверия! Если бы они не ели свинину по причинам здоровья, еще куда ни шло! Рационально, научно обосновано. Но они ее сторонятся, потому что так им сказал их Б-г – невидимка. Кстати, относительно божества в греческом понимании этого слова, еврейская нетерпимость просто не знает границ. Что они имеют против бога, созданного по образу и подобию человека? Как обычно, у них все наоборот: их Б-г создает себе человека по образу и подобию. Они даже готовы ради идеи и ценностей жертвовать своим имуществом, удобством, вплоть до жизни – невиданное явление!

Да и терпимость они определяют по-своему. В цивилизованном мире терпимость к "другому" измеряется готовностью выйти замуж или выдать своих детей за этого "другого"- проверьте в опросах всевозможных организаций по борьбе с расизмом и антисемитизмом. Быть терпимым - значит включить в себя, проглотить, слиться. Терпимость по-еврейски - ровно обратная: "Не трогайте наших девушек и не соблазняйте нас вашими! Красивая, умная, порядочная, любящая - все равно не подходит, душа у нее не та!..." Родственные связи с другими народами евреи называют "ассимиляцией"! Терпимость по-еврейски - признать обособленность и автономию отдельных народов и социумов. И не вмешиваться в их дела. Да и вообще, евреи весь этот мир воспринимают как -то очень всерьез. Семью, народ, Б-га, человека. Для них это не театр и не трагедия. Да и развлекаются они как-то не по-гречески.

В мире, вероятно, есть место театру, но сам мир не сцена и мы в нем не актеры. Ханука (дословно – "освящение") – действительно совсем не политкорректный праздник, но насколько он актуальный и как велик его свет! Может, поэтому порой хочется ограничиться пончиками, повертеть дрейдл, превратить все это в большой спектакль, или даже в трагедию. А может быть, и нет...
https://gazeta.rjews.net/shargor4.shtml