Saturday, July 03, 2021

Видимо, начало устойчивого роста тяжело-больных (Hebrew)

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

עושים טכנולוגיה: חלום התרגום האוניברסלי הולך ומתקרב (Hebrew)

mp3

לישראלים, יש יחסים סבוכים עם גוגל טרנסלייט: אנחנו צרכנים גדולים של תרגום אבל שירותי התרגום האוטומטיים מתקשים בתרגום שפות אחרות לעברית ואת העברית לשפות אחרות. בשנים האחרונות נרשמו כמה פריצות דרך טכנולוגיות שהפכו את שירותי התרגום למוצלחים ויעילים יותר אך במקביל הם הציפו שאלות חדשות בנוגע לאופן שבו מחשבים מבינים שפה ואפילו למלים שבהן אנחנו משתמשים. דיברתי על הנושא עם ד"ר עידו רמתי מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, שיחד עם עמיתו פרופ' עמית פינצ'בסקי, חקרו את הנושא


https://www.spreaker.com/user/pimedia/mst-2_1
This article applies a media geneaology perspective to examine the operative logic of Google Translate. Tracing machine translation from post–World War II (WWII) rule-based methods to contemporary algorithmic statistical methods, we analyze the underlying power structure of algorithmic and human collaboration that Translate encompasses. Focusing on the relationship between technology, language, and speakers, we argue that the operative logic of Translate represents a new model of translation, which we call uniform multilingualism. In this model, the manifest lingual plurality on the user side is mediated by lingual uniformity on the system side in the form of an English language algorithm, which has recently given way to an artificial neural network interlingual algorithm. We conclude by considering the significance of this recent shift in Translate’s algorithm.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444817726951

Школьников: Как хотят уничтожить привычный мирГеостратег Андрей Школьников объяснил, для чего в Европе пытаются ввести «нулевой углеродный след». Новое рабство на уровне всего мира?


https://www.youtube.com/watch?v=j0DjhCFC1z0 UPDATE 08-07-2021:

Из телеграмма.

Экологическая афера Запада

Важными требованиями для любого анализа являются системность, прокачка идей и моделей, в поисках зазоров и проблем, через максимальное количество различных научных областей, культур и исторических событий. Очень часто автор оказывается поглощен красивой идеей и отказывается от дополнительных проверок.

В геополитике это выражается в подобных сентенциях – «После того, как Россия передаст контроль над границей Киеву…», а дальше мечтания и грезы в стиле – «если бы у меня была волшебная палочка». Давеча послушал несколько линейных и изолированных «прогнозов» в логике бесконечного научно-технологического прогресса. Особенно весело звучала повсеместная тема экологизма, зеленой повестки, перехода на водородное топливо практически завтра и прочие, пришедшие к нам с запада ментальные ловушки. На презентациях не хватало только грустного морского котика с ресничками и просьбой к людям - сохранить мир и подохнуть поскорее.

На выходных на «Авроре» был ролик, где я описывал, как на самом деле будет выглядеть борьба с парниковыми газами в Европе, к экологии это все не имеет никакого отношения. Все это просто повод запустить технологическую, культурную и социальную катастрофу развивающихся стран, убедить их самостоятельно отказаться от развития, обманом вернуть ускользающее первенство.

Углеродные сборы – суть мошенничество и налог на весь остальной мир, поскольку только развитые страны будут «правильно» все это считать. Никто в Европе не собирается полностью отказываться от углеродного топлива, выбросы будут компенсировать: покупкой посаженных на другом конце мира молодых деревьев (скорее всего на бумаге), закачкой углерода в пласты на несколько километров глубиной и немного использованием технологий экономии. А вот с развивающихся стран будут требовать именно сократить потребление, платить штрафы и повышать цены на свою продукцию, чтобы она не была конкурентоспособной по сравнению с европейской.

И, да, до 2030 года эту игру наперсточков еще как-то можно терпеть, но дальше участие в программах Парижского клуба будет тождественно самоубийству.END OF UPDATE