Saturday, February 23, 2019

בנט: ביום שאחרי הבחירות ביבי מקים את ממשלת אחדות עם גאנץ על יסוד התוכנית של טראמפ להקמת מדינה פלסטינית (Hebrew)См. также:
תכנית גנץ-אשכנזי-יעלון היא מאמץ שקוף להציל את הדוקטרינה הגוססת של ‘שתי מדינות לשני עמים


אמר בנט, כי הוא צופה שנתניהו יקים ממשלה ביחד עם גנץ ולפיד, שעשויה להביא להקמת מדינה פלסטינית: "ביום שאחרי הבחירות הליכוד וכחול לבן נכנסים לממשלת אחדות על יסוד התוכנית של טראמפ להקמת מדינה פלסטינית. אני כבר מכיר את התוכנית, עיקרה הקמת מדינה פלסטינית. נתניהו שמינה את גנץ לרמטכ"ל - יכניס אותו, ונתניהו שמינה את לפיד כשר אוצר – יכניס אותו. נתניהו תמיד מכניס קודם כל את השמאל. הוא הכניס את אהוד ברק ב-2009 והלך על שחרור אלף מחבלים".


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

שר החינוך נפתלי בנט התראיין ל"מטה המרכזי" עם איילה חסון שם אמר כי הוא דוחה הצטרפות לממשלת גנץ-לפיד ומעריך כי מפלגת כחול-לבן לא תצליח לעמוד בראש הקואליציה: "אני לא אשב עם בני גנץ נקודה. גם לא תהייה ממשלת גנץ – הימין ברוב של 64-63 מול 45. אין לבני גנץ דרך להיות ראש ממשלה".
...
שר החינוך התייחס לסוגיית איפא"ק ואמר: "אני עובד עם אייפק הרבה שנים, יש לי הרבה הערכה אליהם. אני לא מצליח להתרגש מהדמעות של בני גנץ ושל השמאל, שלא הפריע להם כל השנים שאהוד ברק עלה לשלטון יחד עם ראאד סאלח, ראש תנועת הפלג הצפוני. מחבל, העלה את אהוד ברק לשלטון – אז לא שמעתי את בני גנץ"
...

https://www.10.tv/news/182498

ACl: все больше россиян бежит от тирании

Форматирование моё.

Гнетущая политическая атмосфера, характерной чертой которой является дефицит прав и свобод, стала сегодня ключевым фактором, усиливающим эмиграцию из России, о чем говорится в новом докладе Евразийского центра, работающего под эгидой Атлантического совета. В этом большое отличие от эмиграции до 2012 года, когда основной причиной были экономические факторы.

Ниже есть продолжение.

Эмигранты, покинувшие Россию после 2000 года, больше критикуют авторитарную политику Кремля, чем те, кто уехал в 1990-е годы. Однако новая партия эмигрантов, уехавшая после 2012 года, уникальна по той причине, что эти люди покинули Россию главным образом из-за тирании, о чем говорят директор Евразийского центра Джон Хербст (John Herbst) и профессор Ратгерского университета Сергей Ерофеев, совместно написавшие книгу The Putin Exodus: The New Russian Brain Drain («Путинский исход: новая утечка мозгов из России»).

«Наше исследование подтверждает, что в новой волне эмиграции профессиональные и образовательные „силы притяжения" уступили место „силам отторжения", таким как дискомфорт от жизни в стране, которая ограничивает политическую активность, нарушает права человека и прочие свободы», — пишут авторы.

Их отчет основан на данных опроса 400 российских эмигрантов, живущих в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине. Опрос Атлантического совета проводился с ноября 2017 по март 2018 года. Все респонденты уехали из России после 2000 года. В отчет также включили информацию, собранную у обширных групп для тематических опросов.

С тех пор как Владимир Путин стал в 2000 году президентом, Россию покинули от 1,6 до двух миллионов россиян. Эту группу объединяют определенные общие качества, однако Хербст и Ерофеев обнаружили значительные изменения в отношениях людей в зависимости от того, уехали эти эмигранты до или после 2012 года, когда Путин вновь стал президентом, проработав четыре года премьер-министром. Отвечая на вопрос о главных причинах отъезда, многие респонденты из обеих групп упомянули благоприятные экономические возможности. Однако в группе уехавших после 2012 года оказалось гораздо больше людей, которые эмигрировали из-за политического климата, а также из-за дефицита прав и свобод.

Хербст и Ерофеев выяснили, что новые эмигранты «демонстрируют усиливающуюся прозападную, либеральную ориентацию, и в целом более политизированы». В том числе они активнее поддерживают антипутинскую «несистемную» оппозицию.

В масштабной эмиграции из России нет ничего нового. Целые поколения россиян путешествовали по миру и оседали в новых местах, покинув родину из-за экономических трудностей, политических и религиозных преследований или просто в поисках новых возможностей.

В последней группе эмигрантов 58% респондентов отмечают, что до отъезда они жили в России «вполне комфортно». Это лишний раз подтверждает, что экономические трудности стали менее значимым фактором для эмигрантов по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Опрошенные эмигранты почти едины в своей оппозиции по отношению к путинской администрации. 65% заявили, что в России стало хуже после возвращения Путина на пост президента в 2012 году, и лишь семь процентов сказали, что стало лучше. 86% респондентов полностью или частично согласны с тем, что путинская администрация прежде всего заботится о своих собственных
интересах, но не об интересах простых россиян. С этим не согласны лишь шесть процентов.

Группа опрошенных указывает на то, что Россию покидают большей частью люди молодые и образованные.

Россияне, покинувшие страну после 2012 года, «моложе, образованнее, владеют языками». Они более креативны, динамичны, осведомлены о мире. «Новая волна эмиграции более разнообразна в культурном и профессиональном плане, эти люди более индивидуалистичны и самодостаточны», — говорится в докладе.

Половина опрошенных моложе 34 лет, а 86% респондентов моложе 44 лет. Лишь 19% опрошенных сказали, что у них нет высшего образования, а многие сообщили, что у них несколько высших образований.

«Пока в России сохраняется авторитаризм и экономические привилегии на основе политических связей, — пишут авторы, — талантливые люди будут уезжать».

Хербст признает, что результаты исследования нельзя назвать авторитетными, поскольку «выборка довольно ограничена». Однако он отмечает, что их «выводы могут стать хорошей стартовой площадкой для дальнейшей работы», а также преподносят определенные уроки политикам. Хербст и Ерофеев утверждают, что согласно результатам их опроса, «подавляющее большинство новых российских эмигрантов... чувствуют себя вполне комфортно в глобальной постиндустриальной культуре и привержены либеральной демократии».

Результаты опроса должны заставить политиков и дальше отделять режим Путина от российского общества в целом. Его авторы указывают, что когда комментаторы ведут речь о российском государстве, им следует говорить только о Кремле, но не о «россиянах».

Либеральные политические ценности и сохраняющийся у респондентов интерес к новостям из России указывают на то, что эмигрантское сообщество может стать «мостом между Западом и Россией, которая отнюдь не обречена быть авторитарной», говорят Хербст и Ерофеев. «Ценности и деятельность этих эмигрантов, — пишут они, — дают основания надеяться, что в будущем между Россией и Западом возможно сотрудничество и гармония».

http://m.inosmi.info/acl-vse-bolshe-rossiyan-bezhit-ot-tiranii.html

Андрей Школьников: конец XXI в. выход за пределы солнечной системы

Футурология.С 2050 г. начнётся борьба за ресурсы Антарктиды, льды уйдут, откроются полезные ископаемые, начнётся вооружённое противостояние. Кто будет в тот момент силён, тот и будет пытаться урвать куски. Система международная рассыпятся. Всё будет интересно.

В районе 2060 г. переход в VII технологический уклад (биотех, программирование на естественных языках, искусственное мышление).

Изменение мышления человечества. Сейчас мы живём в релятивистском, позитивистском мышлении - последовательно, постепенно всё идёт. А там мы выйдем на уровень мышления "кот одновременно жив, и одновременно мёртв" (Кот Шлёдингера, квантовые эффекты перейдёт в обычную жизнь).

Выход за пределы солнечной системы. Для этого нужно преодолеть сверхсветовой барьер.

Ниже есть продолжение.

В ближайшие 3-4 поколения с высокой вероятностью это не произойдёт, а вот дальше...Человечество, всякий раз доходя до какого-то барьера его проламывало, открытие Нового света, выход в космос. "Не верю я в конечность бытия". Система должна развиваться, но это уже более глубокий замысел. Думаю, здесь Школьников намекает на пророка Исайю (Иешаяhу) 66:22-23

Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.

Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь.


Школьников не думает что это произойдёт раньше 2080-2090 г. Космос будет одним из элементов развития технологии, её локомотивом. Текущий VI технологический уклад будет развитие космоса до Марса, максимум до Юпитера. Будут попытки создания автономных баз на планетах. Прогнозируется в районе 2040 г. строительство ядерного реактора. По самым оптимстическим оценках на 2040 г. запланировано начало функционирования космического лифта. Космические центры будут соответствовать центрам панрегионов. 1 рубль вложенный в космос он по всей экономике будет давать десятки рублей (мульпликатор). В США опять активно началось возрождение научной фантастики, опять пошли книги и фильмы про космос, романтика космоса возрождается.

Сегодня космонавты улетают в космос на год-два, возвращаются больными людьми. Когда дети смогут рождаться и вырастать на базах на других планетах, астероидов и пр., это будет качественный скачёк. Пока до этого очень далеко.

Андрей Школьников не думает, что мы выйдем за пределы Солнечной системы до конца века. В конце XXI в. появится новый сценарий - Гиперборея - мы наследники Титанов, первопроходцев. Это сценарий квантового мышления, вряд ли мы его откроем раньше 2080 г. Это абсолютно другое человечество, абсолютно другие подходы. Там будет кто первый, кто много что выиграл. Это будет абсолютно другой переход.

См. также:
Андрей Школьников: "Ноев ковчег" или "Населедники Авраама"


Закарпатье: вставать с колен, сталкиваясь головами

Начало сокращено. Форматирование моё.

...Закарпатье (когда-то часть Венгрии, потом Чехословакии, а теперь Украины) — несколько заброшенный, но очень важный регион: там аккумулируются эффекты одновременного «вставания с колен» нескольких коленопреклоненных: Украины, России, Венгрии, а также местных русинских элит.

Проблема последних состоит в том, что им некого представлять, ведь русинское самосознание в Закарпатье размылось раньше, чем успело окончательно сформироваться.

Ниже есть продолжение.

Однако в эпоху возвращения к национальным дискурсам предпринимаются попытки воскресить и его. Эту тему использует в первую очередь Москва, делая ее элементом своей антизападной гибридной войны. В свою очередь, Венгрия, работает локтями на Среднедунайской низменности, стараясь приблизиться к своим давним границам. Также проявляет активность Украина, которая (пока безуспешно) пытается сформулировать свою геополитическую идею. Присутствует здесь и Польша, на удивление часто выступая в роли полезного идиота всех вышеперечисленных.

В национальном плане ситуация в регионе испокон веков выглядит запутанно, так что вставать с колен одновременно никак не получается. На юге живут венгры, но чем дальше на восток, тем больше они перемешиваются с румынами и местным славянским населением, то есть, по версии русинов, с русинами, а по версии украинцев, с украинцами. Эти люди говорят преимущественно на русском, хотя все чаще (в особенности молодежь) начинают пользоваться украинским.

Русские и их потомки, которых здесь много, поскольку в советские времена в Закарпатье развивать регион отправляли русскоязычную техническую интеллигенцию, общаются на своем языке. Они здесь остались, и нетрудно понять, почему: места красивые, гористые и «европейские»: оставшиеся от венгров очаровательные городки и замки, следы чехословацкого модернизма, культура кафе, виноградники на холмах. Что еще нужно? Местные русские, впрочем, тоже встают с колен: Закарпатье традиционно выступает самым пророссийским регионом Украины.

«Я считаю себя украинцем, — говорит один из закарпатских писателей, — но это самосознание, которое я выбрал сам. Я мог бы точно так же избрать другое, например, местное, русинское, если бы, конечно, считал русинов самостоятельной этнической общностью. Я, однако, их таковой не считаю».

Это давняя проблема людей, называющих себя русинами: украинцы считают их самосознание региональной версией украинского. В Львове, например, стоит памятник польскому лемку Никифору Крыницкому (Nikifor Krynicki), названному «украинским художником». Национальное самосознание, как известно, дело тонкое, а когда все встают с колен, недалеко и до конфликта.
«Некоторое время назад тема русинов активно педалировалась, — рассказывает украинский журналист из Закарпатья Дмитрий Тужанский. — Это было на руку России, которой, как известно выгоден хаос на Украине. Однако людей, заявляющих не о своей „локальной", а именно о русинской идентичности на Украине мало. Это, скорее, политическая тема».

Русины чувствуют себя лучше за пределами Украины: в Польше, Словакии, Сербии или в Румынии. «Нашу самобытность признают все, кроме украинцев, — говорит один из польских русинов. — Они нас притесняют, поэтому вполне объяснимо, почему те, кто еще там живет, начинают смотреть с надеждой на Москву. В результате русины есть везде, только не на своей исторической родине, Карпатской Руси. Скоро от нас не останется там и следа».

Русинов в Закарпатье, возможно, не так много, зато в организациях, которые представляют их интересы, недостатка нет. Одни, как структура, которую возглавляет Николай Бобинец, занимают проукраинскую позицию. Другие критикуют притесняющее их украинское государство и поэтому их подозревают в симпатиях к Москве. «Ты пишешь о занимающихся троллингом российских СМИ, и это очень правильно, но ты не замечаешь украинского троллинга. Почитай, как украинцы отзываются о русинах!» — обратился ко мне однажды в Фейсбуке руководитель одной из таких организаций.

В число самых влиятельных русинских активистов в Ужгороде входит православный священник Дмитрий Сидор, который открыто занимает сторону России. На службах он расхваливает философию «вставания с колен русского мира», которая, в принципе, очень напоминает дискурс украинских, венгерских или словацких националистов, отличаясь от него (как мы видим на примерах из собственной страны) лишь направлением, на котором те или иные силы ищут поддержки.

Русины, которых в стратегическом плане поддерживают Венгрия и Польша (старающаяся помешать попыткам восточнославянских меньшинств объединиться на ее территории и давно помогающая, например, антиукраинским лемковским организациям), часто разворачиваются в сторону России. В ней они видят православную защитницу их интересов от угнетателей-соседей. Дмитрий Сидор представляет именно эту группу. Он также выступает с резкой критикой перехода православных общин под юрисдикцию Киевского патриархата.

«На службе он попросил поднять руку тех, кто выступает за переход, — рассказывает ужгородец Михаил, — хотя было понятно, что никто из его прихожан, знающих, как он восхищается „русским миром", который он считает оплотом христианства, этого не сделает».

В первый раз я услышал о Сидоре в 2008 году, когда на съезде русинов он заявил, что Закарпатье готово объявить независимость. Все это было пустым сотрясанием воздуха, потому что в Ужгороде не наблюдалось ни национально-освободительных настроений, ни даже особенно большого количества русинов. Украинская пресса писала, что Сидора спонсирует Москва, и его действия способствовали возникновению таких подозрений.

При нашей встрече, он заявил мне, что Закарпатская Русь скоро пробудится, и тогда у ЕС не останется выбора: ему придется признать обоснованным ее стремление к независимости и принять ее в свои ряды. Когда я, опешив, заикнулся, что так это не работает, Сидор пожал плечами. Значит, придется обратиться к Москве, констатировал он.

Такая постановка вопроса в тот момент производила сильное впечатление. Ее можно было бы игнорировать, сочтя бредом сумасшедшего, если бы Сидор не был главой локальной Православной церкви и одним из основных русинских активистов. Уже тогда он показывал мне вызовы на допрос в украинскую прокуратуру. Несколькими годами позже суд дал ему условный срок за «деятельность, направленную на нарушение территориальной целостности Украины».

После приговора Сидор стал вести себя тише на родине, но начал появляться в Польше. Он был замечен в православных храмах в селе Бартне и городе Горлице, а также на встречах, которые устраивает лемковская «Русская бурса» (организация, получающая дотации от польского министерства внутренних дел).

«Это — принцип „разделяй и властвуй" в действии, — говорит активистка одной из проукраинских организацией русинов в Польше. — Ведь именно поляки еще до войны придумали лемков, чтобы раздробить украинцев на их собственной территории. Тем же самым занимаются сейчас россияне». Если бы эти слова услышали русины, поддерживающие «Русскую бурсу», решительно отмежевывающуюся от всего украинского, они бы страшно возмутились и заявили, что никто лемков не придумывал, они появились сами и жили в Карпатах испокон веков. «В первую очередь, никто не спрашивал лемков, хотят ли они быть украинцами», — подчеркивает руководитель «Русской бурсы» Дамиан Трохановский (Damian Trochanowski). Он сам от «русского мира» открещивается, но признает, что Сидор у них «пожалуй, один раз» бывал. (На самом деле он приезжал чаще, о чем свидетельствуют фотографии 2016 и 2017 годов с мероприятий «Бурсы», посвященных годовщине проведения Операции «Висла».)
«Да, мы получаем государственное финансирование, — говорит Трохановский, — так что наши мероприятия открыты для всех. Сидор спросил, может ли он приехать, я ответил, что разумеется. Бывая на Украине я, конечно, с ним встречаюсь. Но ни я, ни „Русская бурса", ни наша радиостанция лем.фм не пропагандируют идею „русского мира"». Трохановский подчеркивает, что Сидор приезжал в качестве гостя и не выступал с речами или заявлениями.

Эти визиты остались практически незамеченными, но о них, например, писал проукраинский портал «Наше слово». Некоторые украинские и проукраинские активисты, недолюбливающие «антиукраинских» лемков, пытались заявить об этом факте в компетентные органы, но чем это закончилось, неизвестно. Сам Трохановский утверждает, что ни из польской разведки, ни из контрразведки по поводу Сидора с ним никто не связывался.

Руководитель «Бурсы», как и Сидор, не питает симпатий к украинскому государству, поскольку, как он говорит, «это единственная страна в мире, не считающая русин самостоятельным народом». Действующих руководителей Украины он называет путчистами, делая оговорку, что позволяет себе использовать такое резкое выражение только из-за отмены закона о региональных языках. Сам Трохановский на Украину не ездит, опасаясь за «жизнь и здоровье». Как он рассказывает, на границе его однажды пугали судом за «подрыв территориальной целостности украинского государства» только потому, что он вез с собой русинские книги, изданные в Польше и в Словакии.

В Украине он разочаровался. «Раньше я „болел" за украинцев, поддерживая их стремление сблизиться с Европой, но до нее им еще далеко, Украина — не демократическая страна, — объясняет Трохановский. — Но „русский мир" мы не поддерживаем, хотя нас в этом и обвиняют. Убедитесь сами: загляните на сайт нашей радиостанции. Кстати, отец Сидор уже давно отошел от политики, он сосредоточился на религиозной деятельности». Другого мнения придерживается украинка из Ужгорода, знающая священника: «Достаточно придти на службу, которую ведет Сидор. Это сплошное прославление „русского мира"».

В самом Закарпатье считают, что отец Сидор постепенно уходит в тень, а русинская тема звучит все реже. Сейчас россияне сосредоточили свое внимание на другом меньшинстве: венграх. Унизительный Трианонский договор лишил их большой центральноевропейской державы, и сейчас они лелеют надежды на восстановление своих влияний хотя бы в какой-нибудь части давней империи. Как говорит венгерский журналист Янош Секи (János Széky), любой венгерский политик, которому удастся даже в самой минимальной степени сгладить последствия Трианонского договора, станет на родине героем.

Здесь следует напомнить, что в то время как россияне захватывали Крым и помогали сепаратистам в Донбассе, заставляя Киев дрожать от страха, не выдвинутся ли на него российские танки, Виктор Орбан начал требовать автономии для Закарпатья, где живет венгерское меньшинство. Украинская столица, а также прокиевские круги региона сочли это ударом в спину, тем более болезненным, что нанести его решил член НАТО и ЕС, то есть организаций, в которые официально хочет вступить Украина.

Когда после майдана государство несколько окрепло, оно занялось «украинизацией», которая развернулась в том числе в Закарпатской области. Венграм (и русинам) это не понравилось, но украинцы объясняли, что им нужно каким-то образом сплотить страну. «Наши меньшинства, в том числе венгерское, это для нас не проблема, а вызов! Они обогащают нас в культурном плане», — по-фукуямовски расписывает Виктор — состоятельный ужгородский юрист, в семье которого культивируют украинское самосознание (его часто выбирают прогрессивные, настроенные проевропейски люди).

Жена Виктора демонстрирует традиционные локальные макаронные изделия, которые она покупает только у венгров, поскольку, по ее словам, только те делают их качественно. Одним словом: хорошо, что у нас живут венгры, иначе у нас бы не было макарон. «Ну а если эти люди не чувствуют никакой связи с государством, возникает проблема», — добавляет юрист. «Кроме того, они голосуют так, как выгодно Москве, — добавляет его жена. — Они не интересуются украинскими делами, им можно внушить что угодно. С некоторыми венграми даже не поговоришь ни на одном человеческом языке: ни на украинском, ни на русском, ни на местном».

Любопытно, что закарпатские венгры даже не стараются опровергать такие обвинения. «Люди не видят для себя будущего на Украине, и в этом нет ничего удивительного. Это государство едва функционирует, дороги находятся в ужасном состоянии, больницы в еще более плачевном состоянии, защиты законных прав никакой. Венгры часто просто получают венгерские паспорта и уезжают», — объясняет юрист и журналист из Берегово Тунде Тот. «В Венгрию?» — уточняю я. «Одни в Венгрию, другие в Великобританию или Германию. Венгрия — это уже другой мир. Кстати, она помогает Закарпатью: ремонтирует поликлиники, школы. Недавно появилась венгерская программа помощи местному малому бизнесу, крестьянам. За дотациями могут обращаться все, не только венгры, нужно только хотя бы немного знать венгерский», — рассказывает моя собеседница.

Те, кто им не владеет, ходят на курсы в консульство. Свою связь с Венгрией можно обнаружить в любой момент: в таком пестром по национальному составу регионе, у многих среди ближних или дальних родственников найдутся люди с венгерскими корнями. Таким образом Венгрия борется в Закарпатье за власть над душами с Украиной. Украинцы обращают внимание на неблаговидные намерения, которые стоят за действиями Будапешта, и говорят о направленной против Украины «совместной операции Орбана с Путиным». Одновременно они признают, что если бы власти не только укрепляли военный потенциал региона, но и занимались хотя бы ремонтом дорог, было бы уже неплохо.

В столкновении с Венгрией Украина проигрывает. Киев некоторое время назад выслал из Берегово консула за то, что его учреждение раздавало украинским венграм паспорта, занималось провенгерской агитацией и призывало скрывать от украинских властей факт наличия второго гражданства. Кроме того, украинцев раздражает, что венгры без спроса приходят со своей помощью в чужую страну. «Пусть тогда они начнут действовать сами», — пожимает плечами Тунде Тот.

Пока действовать начали, к сожалению, поляки. В Ужгороде на набережной реки Уж до сих пор зияют пустыми глазницами окна венгерского культурного центра, который подожгли польские националисты. Как выяснилось, они действовали с подачи активиста партии «Альтернатива для Германии», которого обвиняют в пророссийской деятельности. Обострение отношений между Будапештом и Киевом в ситуации, когда многие критикуют украинские порядки в Закарпатье и хвалят политику Венгрии, выгодно Москве.
Польша не понимает, что подключаясь к охватившему всю Центральную Европу процессу «вставания с колен» и поддерживая пророссийскую политику Будапешта в борьбе с «европейской диктатурой», она помогает России. Не реагируя на визиты промосковского представителя русинов в организацию, которая получает дотации из государственного бюджета, Варшава демонстрирует, что она не готова к участию в такой серьезной игре. Это заставляет задуматься, понимает ли она вообще, что делает, и осознает ли, что происходит. Следует также добавить, что нынешнее правительство не только терпит существование набирающих силу в Польше ультраправых сил, но и снабжает их идеологическим топливом, а именно представители этих движений наивно позволяют использовать себя россиянам и действующим от их имени врагам европейского единства.
http://inosmi.info/zakarpate-vstavat-s-kolen-stalkivayas-golovami-polityka.html

SpaceIL запустил зонд «Берешит» успешно запущен к ЛунеСм. также:
Космический модуль «Берешит» разбился при прилунении
SpaceIL запустил зонд «Берешит» успешно запущен к Луне
עושים היסטוריה 216, 217: טלסקופ החלל האבל – "אסון הצ'לנג'ר של האסטרונומיה" (Hebrew)


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу присутствовал на диспетчерском пункте SpaceIL концерна IAI («Израильская авиапромышленность») в момент запуска на Луну первого израильского спускаемого аппарата «Берешит».

Нетаниягу прокомментировал запуск на Луну первого израильского спускаемого аппарата «Берешит» такими словами: «Это момент великой гордости. Большой шаг для Израиля и гигантский прорыв для израильских технологий»...

...Я попросил взять на Луну ТАНАХ, израильский флаг и табличку «Народ Израиля жив». Мне ответили, что всё в порядке, это уже сделано. Об этом можно было только мечтать.

Это момент великой гордости.
Здесь, в «Таасия авирит», вместе со SpaceIL, с инициаторами и руководителями проекта, вместе с вами, Морис, я чувствую необыкновенный дух и энтузиазм.

Здесь есть то, что дороже денег, и больше, чем технологии. Здесь есть вдохновение, смелость и невероятный успех. Итак, сверим часы. Осталось около шестидесяти дней. 11 апреля мы встретимся, и, надеюсь, сможем отпраздновать успешную посадку «Берешит». Ам Исраэль хай!»...

Ниже есть продолжение.

...«Я хочу прежде всего вспомнить Илана Рамона, Рону и Асафа. Это свидетельство израильского героизма и феноменальности того, что здесь происходит. Это большой шаг для Израиля, и гигантский прорыв для израильских технологий.

Государство Израиль — мировая держава, сила которой растёт и достигает Луны. Это огромное достижение, и это очень волнительно. Это показывает, на что мы способны благодаря ученым, инженерам, физикам, математикам, руководителям и инвесторам.

Спасибо, Моррис Шелдон, спасибо всем инициаторам этой захватывающей идеи. Мы решили помочь. Я не претендую на то, что мы внесли львиную долю, но должен сказать, что весь израильский народ поддерживает вас с большой верой и энтузиазмом...

...Название космического объекта напоминает о названии первой главы Торы и первых строках Святого писания:

«В начале (бе-решит) сотворил Всевышний небо и Землю»...

Сегодня в 3:45 ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в 4:25 израильский зонд «Берешит» успешно отделился от ракеты и начал путь к Луне.

...Примерно через 40 минут после запуска были получены сигналы о том, что все системы космического корабля функционируют нормально. Аппарат "Берешит" отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельное путешествие к Луне. Таким образом, запуск прошел удачно, что подтверждено израильскими наблюдателями.

Спустя примерно 12 часов "Берешит" находится на высоте 69.400 километров и готовится осуществить первый виток вокруг Земли. В воскресенье, 24 февраля, им будет совершен первый маневр к Луне, однако в штаб-квартире в Йехуде специалисты уже столкнулись с первой сложностью.

13-й канал израильского телевидения сообщил, что влияние солнечной радиации на системы навигации оказалось сильнее, чем планировалось. Инженеры IAI и SpaceIL приступили к поиску решения проблемы. Йонатан Вайнтрауб, один из трех инициаторов программы, сообщил, что обнаруженная проблема не представляет угрозы для миссии...

...Если все пойдет по плану, и «Берешит» успешно прилунится, Израиль станет четвертой страной в мире после США, России и Китая, запустившей космический корабль на спутник Земли. Большая часть финансирования этого проекта была получена от частных лиц во главе с филантропом Моррисом Каном и Фондом Мири и Шелдона Адельсонов, а также другими донорами. Президент Израиля Реувен Ривлин назвал этот запуск «гигантским шагом вперед для Государства Израиль»...

...Космический аппарат весит 585 килограммов с топливом и 160 килограммов без топлива. Стоимость его создания оценивается в 100 миллионов долларов, что намного ниже, чем у других аналогичных проектов трех держав — Китая, США и Советского Союза. Согласно расчетам, зонд должен прилуниться 11 апреля. На Луне зонд проработает около двух суток.

...По специальной просьбе НАСА аппарат будет держаться в стороне от мест, где высаживались астронавты программы "Аполлон", и сядет в Море Ясности...

...Научная составляющая - измерить магнитное поле Луны и передать на Землю фото и видео миссии - будет завершена буквально за пару дней. За это время луноход должен будет перепрыгнуть из точки приземления примерно на полкилометра.

Однако не менее важна и символическая миссия: аппарат оставит на Луне "капсулу для потомков" - три диска с записями израильских песен, рисунками израильских детей и фотографиями израильских ландшафтов.

При этом SpaceIL - не единственный проект, который должен "нанести Израиль на космическую карту мира". Еще в 2015 году в Иерусалиме прошел Международный конгресс астронавтов, где израильские ученые договорились сотрудничать с НАСА в подготовке ближайшей миссии к Марсу и других программах исследования космоса.

"Вы славитесь своими инновационными технологиями, - заявил тогда израильтянам администратор НАСА Чарльз Болден. - Так что это соглашение дает нам возможность сотрудничать с Израилем в полете на Марс, который откроет новые возможности нашим детям".

С тех пор Израиль подписал договоры о космическом сотрудничестве еще с несколькими странами.

Французскому космическому агентству израильтяне помогают разрабатывать новый спутник, который сможет лучше переносить экстремальные условия за пределами земной орбиты. Израильско-итальянская миссия "Шалом" работает над созданием орбитального аппарата, способного делать фотографии Земли беспрецедентно высокого разрешения. Совместно с британскими учеными израильтяне разрабатывают космический дрон, который сможет стыковаться с различными искусственными спутниками.

А весной 2018 года на юге страны, в пустыне Негев, был запущен D-Mars Project. Огромный кратер Рамон, напоминающий марсианские ландшафты сразу по нескольким характеристикам, используется для отработки полетов на Красную планету.
https://cursorinfo.co.il/all-news/na-lunu-budet-dostavlen-flag-izrailya-tanah-i-tablichka-narod-izrailya-zhiv/
https://cursorinfo.co.il/all-news/izrailskij-zond-bereshit-uspeshno-zapushhen-k-lune/
http://txt.newsru.co.il/israel/22feb2019/ber809.html
http://txt.newsru.co.il/israel/22feb2019/ber_606.html
https://www.bbc.com/russian/features-47258519