Monday, June 28, 2021

ארה''ב נגד אירן? (Hebrew)

Из телеграмма.

מטוסי קרב אמריקאים תוקפים מטרות של משמרות המהפכה האיראנים במחוז דיר א-זור...

התקיפה האמריקאית באה בעקבות ירי הרקטי לכיוון הבסיס האמריקאי בשדה הנפט אל עמר


כמות החחולים הקשה נשארת יציבה (Hebrew)https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general