Monday, May 06, 2019

"המוסד התריע על פיגוע איראני אפשרי בארה"ב או בבעלות בריתה במפרץ" (Hebrew)

Заметка почти полностью.

См. также:

США: Иран попытается атаковать американских солдат на Ближнем Востоке


פקידים בכירים ישראלים טענו כי גופי מודיעין מישראל, ובראשם המוסד, העבירו למעצמה האמריקאית מידע שגרם לה לתגבר את הכוחות במפרץ ולשלוח נושאת מטוסים נוספת
...
איימו במשמרות המהפכה לחסום לשיט את מצרי הורמוז
...


Ниже есть продолжение.

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן: פקידים בכירים ישראלים טענו כי גופי מודיעין ישראלים ובראשם המוסד העבירו לארצות הברית התרעה על פיגוע איראני אפשרי בארה"ב או בבעלות בריתה במפרץ בפרסי, כך דווח הערב (שני) בחדשות 13.

הפקידים הבכירים הישראלים טענו כי המידע שהועבר מהמוסד ושאר גופי המודיעין היווה חלק מהבסיס שגרם לאמריקאים לתגבר את הכוחות שלהם במפרץ ולשלוח לשם נושאת מטוסים נוספת.

עוד דווח, כי הסוגיה עלתה לפני שבועיים בשיחות שהתקיימו בארה"ב בין ראש המטה לביטחון לאומי מאיר בן שבת לבין היועץ לביטחון לאומי לנשיא ארה"ב, ג'ון בולטון. בעקבות המידע כאמור הסביר בכיר ישראלי כי לא ברור מה האיראנים ינסו לבצע אבל ברור ש"הטמפרטורה אצלם עולה".

בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקאי, מייק פומפאו, אמר לכתבים כי ארה"ב זיהתה "פעילות" איראנית שעשויה להצביע על הסלמה אפשרית. "אנו ממשיכים לראות פעילות שמובילה אותנו להאמין כי הסלמה במצב עשויה להתרחש. לכן, אנו לוקחים בחשבון את כל האפשרויות ונערכים בהתאם, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינת היכולת שלנו לוודא שלנשיא טראמפ יש טווח של רחב של תגובות אפשריות למקרה שצריך לצאת לפעולה".

הלילה הודיע בולטון כי ארה"ב תשלח נושאת מטוסים למזרח התיכון "על מנת לשלוח מסר ברור לאיראן כי תקיפה נגד ארצות הברית או בעלות בריתה תיענה במפגן כוח חסר מעצורים".

בולטון ציין כי ההחלטה מגיעה בתגובה להסלמה ולעליה במתח בין המדינות: "ארה"ב אינה מחפשת מלחמה עם המשטר האיראני, אך מוכנה להגיב לכל תוקפנות".

לפני כשבועיים הודיע טראמפ על כוונתו להחמיר את הסנקציות על הרפובליקה האסלאמית, ולמנוע ממנה לייצא נפט למדינות שונות בעולם. המהלך האמריקאי האחרון הוא רק מהלך אחד בשורה של צעדים שביצע ממשל טראמפ במטרה להחליש את המשטר האיראני. בתגובה איימו במשמרות המהפכה לחסום לשיט את מצרי הורמוז.

מספר ימים לאחר מכן, צילם מל"ט איראני נושאת מטוסים אמריקאית במפרץ הפרסי. על פי הדיווח, המל"ט טס בסמוך לנושאת המטוסים ולספינות נוספות בצי האמריקאי וצילם אותן. בנוסף לכך, פרסמה סוכנות הידיעות האיראנית סרטון שנלקח לטענתם מגיחת הצילום, בו נראות ספינות הצי, בהן נושאת המטוסים, כשעליה מטוסי תקיפה מדגם F-18 ומטוסי ריגול.

https://www.maariv.co.il/news/world/Article-697679

ד"ר גיא בכור | תכנית חדשה לפתרון הסכסוך (Hebrew)- חוזרים לעידן טרום אוסלו, מעבירים את השליטה לראשי הערים.
- היום מצריים פתחו את המעבירים. מי שמגביל זה חמאס. אבל עדיין 400 אנשים ביום עוברים למצריים כל יום (ומשם לאירופה).

Мировая экономика: по стопам Японии (18.03.2019)

Заметка полностью.Рис. Реальный валовой внутренний продукт и валовой государственный долг в текущих долларах США. Источники: GnS Economics, Всемирный Банк

Некоторые аналитики начали размышлять о том, что мировая экономика может проследовать «по стопам Японии». Под этим они подразумевают, что центральные банки будут играть активную (на практике постоянную) роль на финансовых рынках. В таком случае мы могли бы надеяться на то, что в результате всего этого глобальный пузырь активов будет оставаться надутым, и мировая экономика продолжит функционировать.

Однако то, что Япония сделала в 1990-х (и после), вряд ли будет работать в глобальном масштабе. Более того, мировая экономика уже некоторое время идет «по стопам Японии». Если увеличить дозировку принимаемых препаратов, мировая экономика станет еще более хрупкой.

Ниже есть продолжение.

В настоящей публикации мы, основываясь на научных исследованиях, рассказываем о провале японского экономического чуда и объясняем, почему мировая экономика уже «японизировалась». Мы также поясняем, почему простые решения в японском стиле не годятся для решения глобальных экономических проблем.


Бум, крах и стагнация: взлет и падение Японского Чуда

После Второй Мировой войны Япония была в руинах. Вскоре, однако, реконструкция, финансовые репрессии (которые удерживали номинальные ставки на искусственно низком уровне), а также реформы в сфере бизнеса и образования привели японскую экономику к многолетнему буму.

Следуя глобальной тенденции, японское правительство начало дерегулировать финансовый сектор в 1980-х годах. Во второй половине 1980-х годов Банк Японии попытался ограничить укрепление иены путем «стерилизации» положительного сальдо торгового баланса. Эти действия привели к быстрому росту внутреннего предложения денег и кредита, что, в свою очередь, привело к очень высоким темпам роста цен недвижимости и акций, где и образовались пузыри. Так, на пике этого пузыря, стоимость японской недвижимости была вдвое выше стоимости недвижимости американской.

Банки удерживали в залоге большие объемы недвижимости и акций, которые использовались в качестве обеспечения по кредитам. Промышленные фирмы покупали недвижимость, потому что такие инвестиции были гораздо выгоднее, чем, например, производство стали и автомобилей.

В середине 1989 года Банк Японии начал повышать процентные ставки в попытке выпустить воздух из пузырей активов. Фондовый рынок достиг своего пика в последний торговый день 1989 года. Затем стартовал продолжительный медвежий рынок, который достиг дна лишь весной 2003 года после того, как в процессе японские акции теряли около 80% своей стоимости. Падение цен на недвижимость было более медленным, но столь же катастрофическим.

Поскольку залоговая масса банковского сектора была тесно связана с недвижимостью, ее стоимость также упала. Многие промышленные фирмы понесли колоссальные убытки от своих инвестиций в недвижимость. Обвал фондового рынка уничтожил значительную часть капитала банков, что в сочетании с уменьшением стоимости залогового обеспечения привело к широкому распространению банкротств в банковском секторе.

Столкнувшись с непреодолимым кризисом, японское правительство и Банк Японии запустили масштабные программы бэйл-аутов. Банк Японии начал снижать свою целевую процентную ставку в 1991 году, которая в конечном итоге достигла нуля в 2001 году. Когда кризис в 1993/1994 годах усилился, он начал действовать в качестве кредитора последней инстанции, а также оказал помощь нескольким крупным финансовым институтам. В 2001 году Банк Японии запустил Политику Количественного Смягчения (QEP), прародителя количественного смягчения, или QE.

Японское правительство субсидировало фирмы для поддержания занятости, и банкам было разрешено держать неработающие кредиты на своих балансах без каких-либо требований к заемщикам о реструктуризации их бизнесов. Правительственная политика позволила банкам использовать уловки бухгалтерского учета, с помощь которых последние могли занижать свои потери по кредитам и давать завышенную оценку своего капитала.

Более того, столкнувшись с общественным недовольством по поводу спасения финансовых учреждений, правительство разрешило банкам – а в некоторых случаях даже побудило их – предоставлять кредиты финансово нездоровым компаниям. Имея неприятную альтернативу, банки были более чем рады подчиниться. Нездоровые банки оказали поддержку нездоровым компаниям, чтобы предотвратить убытки, которые были бы выявлены в случае банкротства этих компаний. Японская экономика стала «зомбифицированной».

Поскольку банки все чаще стали выдавать кредиты непроизводительным компаниям, это привело к неэффективному распределению кредитов в огромных масштабах, что в свою очередь привело к снижению уровня инвестиций и продолжительному снижению общей факторной производительности. Японская экономика погрузилась в стагнацию. С тех пор высокий уровень жизни поддерживался за счет увеличения долгового бремени правительства (см. Рисунок).

Вслед за лидером (в пропасть)?

Во время и после финансового краха 2008 года почти все крупные банки и даже некоторые крупные корпорации получили помощь на глобальном уровне. Многим банкам, особенно в еврозоне, было разрешено продолжать учитывать неработающие кредиты и другие убыточные активы на своих балансах, как это было сделано ранее в Японии. После 2008 года центральные банки также активно включились в борьбу с глобальной дефляцией. Они снизили процентные ставки до нуля и предоставили рынкам огромные объемы ликвидности через программы QE, как это сделал до них Банк Японии.

Эти «неортодоксальные меры» привели к зомбификации банков и компаний. Эта политика отвлекла деньги (кредит) от новых и более производительных фирм, что привело к стагнации роста производительности труда, как это ранее случилось в Японии. Так что на самом деле мировая экономика уже идет «по стопам Японии», начиная с 2008 года.

Когда в 1990-х годах Япония запустила свои бэйл-ауты и приступила к монетарным экспериментам, мировая экономика росла. Глобальный экономический рост оказал решающую поддержку японской экономике посредством экспорта последней. Экономика стагнировала, но не обрушилась. Теперь, если Китай не выполнит роль локомотива и не спасет мировую экономику, опять же, посредством еще более чрезмерного долгового стимулирования, – что кажется маловероятным, – глобальная рецессия стартует, вероятно, во второй половине этого года.

В условиях рецессии дополнительная программа масштабного QE может оказать поддержку рынкам активов, но даже в этом случае это не излечит хрупкую глобальную экономику – и даже наоборот. Только бюджетные расходы, поддерживаемые центральным банком, то есть прямая монетизация государственного долга, могут обеспечить необходимый стимул для экономики, но это неизбежно приведет к серьезной инфляции. Увы, мировая экономика столкнется с серьезным выбором между депрессией и системным коллапсом, с одной стороны, или гиперинфляцией, с другой.

Очень немногие это понимают (а тем более верят в такую перспективу), но мы идем именно по этому пути. Пришло время задуматься, что делать дальше, поскольку дорога заканчивается.

Опубликовано 18.03.2019 г.

Источник: The world economy: The way of Japan?

https://aurora.network/forum/topic/66033-mirovaja-jekonomika-po-stopam-japonii

גלי ישראל: השיחה הכואבת והגלויה של איתי לביא תושב עוטף עזה (Hebrew)"אנשים כאן נמצאים במשבר אמון, משהו קרה כאן בשנה האחרונה, תחושה חזקה מאי פעם של חוסר אונים"