Thursday, September 24, 2020

עושים היסטוריה 327,328: השפה האינדו-אירופאית הקדומה (Hebrew)

mp3 Part I mp3 Part II

השפה האינדו-אירופאית היא אימן של האנגלית, הלטינית, הסנסקריט ההודית ועוד מגוון שפות שכמחצית מאוכלוסיית העולם מדברות בהן כיום. אבל לגלות איך נשמעו מילים בשפה עתיקה שנכחדה לפני כשמונת אלפים שנה - ולא הותירה מאחוריה מילה כתובה - זה כמו לפתור תעלומה בלשית ללא בדל של רמז. שופט בשם וויליאם ג'ונס והבלשן יעקוב גרים (כן, ההוא מהאחים גרים של אגדות הילדים) פתרו את החידה הזו באופן מבריק.
תוספת לפרק המקורי: מהי השפה ה'פרוטו-אנושית', השפה שהיא אימן המשותפת של *כל* השפות האנושיות באשר הן - ומהן ההוכחות לקיומה?


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

חרי שחשפו למעלה מאלף (!) מילים בשפה האינדו-אירופאית הקדומה, התפנו המדענים לנסות ולהסיק מהן על חייהם של דוברי השפה המסתוריים. היכן חיו? מה היה המבנה החברתי שלהם? וכיצד ייתכן שאותה קבוצה קטנה יחסית, הצליחה להשתלט על שטחים עצומים - מהודו ועד אירופה - ולהשליט בהם את שפתם? התשובה, מסתבר, טמונה גם בקוד הגנטי שלהם.

https://www.spreaker.com/user/pimedia/ep328-indoeuropean-part2-rerun_1
https://www.spreaker.com/user/pimedia/ep237-indoeuropean-part1_1

Психиатр предупреждает об опасности массовой депрессии

Форматироване моё. Немного сокращено.

Сейчас уже ясно, что коронавирус никуда не исчезнет, он будет жить с нами. А вместе с ним - угнетенное состояние, которое ощущается везде: в соцсетях, на улицах, в разговорах между близкими. У этого состояния есть понятные причины: кризис здравоохранения, финансовая неопределенность, растущая безработица, недоверие к властям и кризис лидерства. Но за политическими баталиями легко не заметить, что самое тяжелое последствие эпидемии в Израиле - это массовая депрессия.

Я настойчиво заявляю: сейчас в Израиле, по данным ЦСБ, общая смертность из-за коронавируса не увеличилась. Однако душевный урон во много раз превысит ущерб физическому здоровью. Мне видится, что у психологов в нашей стране скоро будет куда больше работы, чем у эпидемиологов.

Разумеется, это не значит, что коронавирус не опасен. Наоборот! Он представляет реальную угрозу для здоровья многих израильтян, и соцдистанция вместе с ношением масок, безусловно, спасает жизнь. Наша общая обязанность строго следовать этим правилам...


Ниже есть продолжение.

5 неизвестных фактов о коронавирусе

1. Свободное перемещение граждан на открытом воздухе – важный и жизненно необходимый фактор общественного здоровья (согласно заявлению Ассоциации врачей общественного здравоохранения). Когда у людей отбирают право свободно перемещаться, они начинают страдать от депрессии, панических атак, роста насилия в семье, переедания, алкоголя и наркотиков. Хронические заболевания выходят из-под контроля, и даже у здоровых людей наступает душевная нестабильность.

От этого можно умереть. Поэтому я обращаюсь к политикам и принимающим решения: попытка ограничить передвижения граждан между городами в личном автомобиле с целью "снижения заболеваемости" – это в лучшем случае ложь, а в худшем – целенаправленное нанесение вреда здоровью с целью затыкания ртов недовольным. Утверждаете обратное? Продемонстрируйте научно подтвержденные факты снижения заражений из-за запрета на передвижения в личном автомобиле.

2. Шансы заражения на открытом воздухе по сравнению с закрытыми помещениями - минимальны. Согласно научным исследованиям, они ниже минимум в 20 раз. Поэтому самое правильное средство профилактики заражений - закрыть помещения и оставить людям возможность находиться на открытом воздухе. Но в этом случае требуется соблюдение правил: не обниматься, не целоваться, не принимать пищу рядом с посторонними, придерживаться гигиенических требований и носить маску. Но любые другие запреты и требования – не более, чем политические манипуляции.

3. Рестораны, кафе, бары и клубы, кинозалы, лекции в закрытых помещениях, свадьбы в закрытых залах торжеств – все это не должно функционировать в ближайшее время. Я пишу это с большим сожалением, так как большую часть моего заработка составляли лекции в закрытых помещениях. Автобусы также являются проблемой, и если есть возможность избежать поездок, лучше поступить разумно. Всем, кто старше 60 лет и имеет проблемы со здоровьем, лучше временно забыть о загранице, открывшейся для израильтян в последние месяцы, и отказаться от поездок в Грецию и Болгарию. С точки зрения вируса самолет от автобуса не отличается ровно ничем.

4. Поездки в частном автотранспорте, в том числе междугородние; митинги, молитвы, посещение национальных парков и аттракционов на свежем воздухе – можно и нужно разрешить. Нет никаких причин запрещать массовые молитвы в Судный день, только нужно проводить их на открытом воздухе, при соблюдении дистанцирования и ношения масок. Синагогам нужно не пленкой полиэтиленовой запасаться, а пластиковыми стульями и тентами от солнца, чтобы организовать затененные площади во дворах. То же самое касается и демонстраций: нужно не запрещать демонстрации, а следить за соблюдением дистанцирования и ношения масок. Не ограничивать число демонстрантов, а увеличить площади, отведенные для акций протеста, чтобы не пришлось людям тесниться. Это ведь так просто, почему же все делается наоборот?

5. Душевный урон, нанесенный эпидемией, неизбежен, но можно его минимизировать. Научные работы Центра исследований нацбезопасности демонстрируют, что разумное поведение властей, усиление общинной поддержки и взаимопомощь между людьми существенно уменьшают вред, наносимый душевному здоровью граждан. Гласность в принятии решений, сдержанность в поведении политиков, прекращение науськивания одной общины на другую – это необходимый минимум для снижения напряжения в обществе.

В конечном итоге, если вам меньше 60 лет (автору текста 62 года) и если у вас нет серьезных проблем со здоровьем, то ваши шансы умереть от коронавируса в новом году ниже, чем от смерти в аварии, например. Поэтому первостепенная задача государства – заботиться о здоровье пожилых граждан, а также страдающих хроническими болезнями - для них коронавирус действительно серьезная и реальная угроза. А теперь скажу вам как психиатр: берегите себя, соблюдайте правила и не забывайте глубже дышать. Берегите себя от стресса и сохраняйте душевное здоровье, которое в этом кризисе имеет первостепенное значение.
https://www.vesty.co.il/main/opinions/article/ByMqWy9rD

Что было бы с Рут Бейдер-Гинзбург, если бы она родилась в СССРВиктор Шендерович опубликовал на своей странице в ФБ забавный пост «Два мира – два Шапиро», где предположил, как бы сложилась жизнь умершей 18 сентября судьи Верховного суда США Рут Бейдер-Гинзбург, если бы ее родители не эмигрировали в свое время – отец из Одессы, мать из Австрии.

Насчет того, что произошло бы с еврейкой 1933 года рождения в Австрии – разнообразие небольшое, и исчерпывается названием лагеря, где бы она погибла. А вот, если бы Рут выросла и жила в СССР, тут вариантов много,

Ниже есть продолжение.

и некоторые из них Шендерович обрисовал, привлекая для примера, в том числе, судьбы ее известных однофамильцев, как он считал, — академика и нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга и писательницы, политкаторжанки Евгении Гинзбург, автора «Крутого маршрута» и матери Василия Аксенова.

Мне эта экстраполяция про «два мира – два Шапиро» показалась очень интересной, но я позволил себе поправить Виктора в комменте. Изложу его здесь в несколько расширенном виде с учетом обстоятельств, открывшихся мне позже.

Дело в том, что эта выдающаяся женщина Гинзбург только по мужу. Ее девичья фамилия — Бейдер. И однофамильцы — Бейдеры. Их судьбу можно не проецировать, она известна — по крайней мере, мне. Все братья моего деда, Вельке-киржнера (то есть шапочника, скорняка) в начале века эмигрировали в Америку. Остался он один, и остался скорняком в чужом для него местечке Купель на Волыни. Американские братья спасли его, когда деда посадили, выбивая золото для первой пятилетки, как делали почти со всеми евреями тогда. ГПУ-шники устроили бабке телефонный разговор — это в конце 20-х, из этой дыры, из Купеля, с Нью-Йорком – братья прислали доллары, и дед смог вернуться домой.

Он умер в 1933-м, во время Голодомора, который теперь называют геноцидом украинского народа. Он не видел, как его младшенький, мой папа, стал еврейским поэтом в Одессе. Он не дожил до Рош а-Шана 1942 года, когда немцы и украинские полицаи погнали женщин и детей Купеля (мужчин убили разными способами раньше) в райцентр, в Волочиск, чтобы расстрелять в карьере кирпичного завода. Были в той колонне и пали в том рву его жена Ривка, его дочери Ита и Двося и четверо их детей, рожденные в 30-х, как и Рут Бейдер – будущая судья Верховного суда США. Так что нечего представлять, экстраполируя, — все известно.

Американские родственники нашли единственную уцелевшую дочь Велвла Бейдера, уже вдову с двумя детьми (муж пропал без вести в Харьковском котле), вскоре после войны. Письмо принесли сотрудники МГБ — сказали: «Тут вам письмо пришло из Америки, но мы думаем, оно вам не нужно?» — «Не нужно», — сказала умная, уже бывавшая за решеткой тетя Люба. И папа увидел Рут Бейдер-Гинзбург (конечно, на фото), лишь когда она стала членом Верховного суда США.

А увидев, он поразился, насколько она похожа на его сестру Иту, расстрелянную под Волочиском, — одно лицо. Папа даже ей написал – не родственники ли? И она ему даже ответила: насколько ей известно, нет – ее отец из Одессы или откуда-то из-под Одессы. Ну, да – мой папа тоже какое-то время был из Одессы, а когда через несколько лет после своего письма он и сам поселился в Бруклине, был уже из Москвы. Объяснять эти эмигрантские тонкости, конечно, не стал – это выглядело бы как набиваться в родственники не просто к американке, а к члену Верховного суда – верх неприличия. И то, что верховный судья Рут Бейдер-Гинзбург удивительно похожа на Иту, – осталось в ранге семейного предания.

А вчера Константин Швейбиш поместил на ФБ перепост со страницы «Легенды старого Проскурова» с перепечаткой из Times of Israel свидетельства о том, что отец Рут Бейдер-Гинзбург Натан Бейдер родился в Проскурове (ныне – Хмельницкий).

Это уже сильно ближе к истине, чем Одесса, хотя и Проскуров здесь тоже, скорее всего, – потому что ближайший город к местечку, где он действительно родился. Клан скорняков Бейдеров – из Черного Острова, что в 24 км от Проскурова. Оттуда и мой дед, и, по всей вероятности, отец Рут Бейдер-Гинзбург – его брат Натан.

Так что папа был прав насчет сходства с Итой – все же двоюродные сестры. И прав Шендерович — «Два мира — два Шапиро» — столь разные судьбы двух не знакомых друг другу кузин тому свидетельство. Выбирая страну, вы выбираете судьбу. Себе-то ладно, но кардинально — своим детям. Это — общее.

И частное: если у вас нету тети в Америке, это еще не значит, что ее у вас нет. Возможно, вы плохо искали, а она там верховный судья, но узнаете вы об этом посмертно. Прецедент был.

http://vbeider.co.il/2020/09/23/yesly-u-vas-netu-teti/