Tuesday, January 19, 2010

המרד במחנה עבודה בלוצק (Hebrew)

Краткий перевод на русский есть здесь Луцкое восстание декабря 1942 года: "Массада" Западной Украины:הקדמה קטנה מתוך ויקיפדיה


ווהלין
באוקראינית: Волинь
בפולנית: Wołyń
ברוסית: Волынь
ביידיש: וואָהלין
הוא אזור במערב אוקראינה, בין נהרות הפריפיאט והבוג המערבי מצפון לגליציה ולפודוליה. מתחילת המאה ה-19 הייתה ברובה בשליטת האימפריה הרוסית, בין שתי מלחמות העולם (21 שנים) היה רוב האזור שייך לפולין אך מרבית אוכלוסייתו היא אוקראינית.

האזור הנו אחד ממקומות ההתיישבות הקדומים ביותר של הסלאבים באירופה.

ווהלין ההיסטורית כוללת את המחוזות ווהלין, רובנו, ז'יטומיר וטרנופול שבאוקראינה החל מ1939. אך גם אזורים קטנים מפולין של היום כמו חלם.
...
לוצק
באוקראינית: Луцьк
ברוסית: Луцк
היא עיר באוקראינה, במרכז חבל ווהלין, ממערב לעיר הבירה קייב. אוכלוסיית העיר:220,000 איש(2005). מהמאה ה-14 התקיימה בעיר קהילה יהודית חשובה חברה מרכזית בועד ארבע ארצות.


לוצק, אחת מהערים הראשונות באוקראינה, נוסדה ב-1085. העיר שימשה כבירת נסיכות גליציה-ווהלין עד להקמתו של לודמיר...http://he.wikipedia.org/wiki/ווהלין
http://he.wikipedia.org/wiki/לוצק
http://en.wikipedia.org/wiki/Volhyniaציטוט מתוך ספר:
שמואל ספקטור

שואת יהודל ווהלין

פרק ה,
6
עמ' 175


אורתוגרפיה נשמרה.
לאחר חיסול יהודי לוצק, בסוף אוגוסט 1942, נותרו כ-500 בעלי-מקצוע במחנה עבודה ששכן בבנייני הגימנסיה היהודית לשעבר ברחוב בולסלב חרוברי. ב-11 בדצמבר סיפרה אשה נוצריה לאדם סאביצקי (זיגלבוים) שהיה זקן החמנה, ששמעה מפני בנו של ראש-העיר האוקראיני, שמחנה העבודה עומד לפני חיסול. סאביצקי העביר את הידיעה לרבים מתושבי המחנה, אז החלו הכנות קדחתניות להתגוננות ומרי. המארגנים היו נגרים, ומרכזר ההתארגנות היה בנגריה. העדויות מזכירות כאחראים את גוז, שולמן ופחח בשם משה. זה האחרון צוטט כאומר בפני הנאספים:
"תמות נפשי עם פלישטים. לא נלך כצאן לטבח. יהודים טלו גרזנים, סכינים וכל מה שתשיג ידכם, ונמות בכבוד".
ברשות המתקוממים היו אקדח אחד, סכינים, גרזנים וחומצה. במסגרת ההכנות פורקו קירות והוכנו מוטות ברזל ולבנים. לפי עדות אחת (של סאביצקי) היו ברשות המתקוממים כמה רובים קצוצי קנה. הוקמו מתרסים והפתחים נחסמו.
בבוקר יום השבת, 12 בדצמבר 1942, ניסו הגרמנים להתקרב לבניין. הנגר ברונשטיין, בעל האקדח, פתח ביריות וכמה גרמנים נפגעו. מפקד הכוח הגרמני נכווה בפניו בחומצה שנשפכה עליו. הגרמנים נסוגו ופתחו ביריות מאחורי מכוניותיהם ומתוך משוריין או - לפי עדות אחרת - משוריינים אחרים. לפי עדות אחת ניסו הגרמנים להתקרב שנית, נערך קרב פנים אל פנים והם נהדפו שוב. הקרב בין הכוחות הלא-שווים נמשך עד שעות הצהריים - ולפי עדות אחרת עד השעה 4-5 לפנות בוקר. במהלך הקרב העלו הגרמנים את הנגריה באש. רבים ניסו לברוח או להתחבא. הם נורו או נרצחו במקום בידי השוטרים האוקראינים. חלק נתפסו והובלו לבורות ושם נרצחו.. 53
המרד בלוצק היה שונה מאלה שבטוצ'ין ובמיזוץ'. במחנה העבודה בלוצק היו כמעט רק אנשים צעירים. הסיכויים לברוח בזמן המרד היו קטנים מאוד. משום כך היה הנימוק העיקרי להתקוממות השמיעו המארגנים, לתת טעם למוות. בכך דומה מרד זה למרד גיטו וארשה.


53 המקורות לידיועות על המרד הם: ס' לוצק, עמ' 41, 517-520. ושם גם סיפורו של ש' שולמאן, שאחיה הגדול היה מראשי המארגנים, והוא עצמו היה עד-ראייה למרד. כן ראה עדות אדם סאביצקי (אברהם זיגלבוים), שהיה זקן המחנה ועד-ראייה, איו"ש 03/2224; עדות מאיר רויטמן, איו"ש M-1/E-252. וכן בדו"ח של מחלקת המידע והעיתונות - מדור המזרח, של הממשלה [הפולנית] במחתרת, CA KC PZPR 202/III, T. 132, K401. (הארכיון המרכזי של הוועד המרכזי של הפלגה הקומונסטית הפולנית).


Луцкое восстание декабря 1942 года: "Массада" Западной Украины

Прислано Ирой, большое спасибо.
См. также об этом же на иврите המרד במחנה עבודה בלוצק


Карта взята с википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Волынь


Еще до восстания в Варшавском гетто немцам понадобилась бронетехника, чтобы сломить бешенное сопротивление безоружных евреев в одном из украинских городков. Они шли на смерть, распевая советский гимн и древние молитвы. В Израиле, России, Украине о них предпочитают не вспоминать…На минувшей неделе в Германии и в Израиле прошли сразу две конференции, затронувшие проблемы антисемитизма и сохранения наследия Холокоста. Берлинский форум устроил Всемирный конгресс русскоязычных евреев, под председательством российского сенатора Бориса Шпигеля. Иерусалимскую конференцию проводило израильское министерство иностранных дел. Участниками обоих мероприятий были многочисленные специалисты по истории Холокоста и Второй мировой войны из Израиля, стран СНГ и Запада. Среди них выделялись представители мемориального центра "Яд Вашем". Организаторы обоих форумов, особенно берлинской конференции, предварительно заявляли о желании акцентировать внимание на героизме евреев на фоне Холокоста. При этом Шпигель сделал особый акцент на героизации официальным Киевом украинских националистов, участвовавших в уничтожении евреев.

Но ни в Иерусалиме, ни в Берлине никто даже не вспомнил, что ровно 67 лет назад, в декабре 1942-го, на западе Украины произошел один из первых случаев, когда регулярные части вермахта, спецподразделения СС, и отряды украинских националистов столкнулись с ожесточенным сопротивлением почти безоружных евреев. В рабочем лагере Луцка 500 еврейских мужчин, чьи родители, жены и дети, к тому времени уже были уничтожены, решили умереть в бою, осознавая, что не имеют ни малейшего шанса не то, чтобы победить, но хотя бы выжить. Это произошло за четыре месяца до начала знаменитого восстания в Варшавском гетто, не сразу, но все же признанного с годами частью национального исторического наследия израильтян.

Это же восстание, поднятое советскими евреями в западно-украинском городке Луцк на Волыни, было практически всеми забыто. Даже на сайте "Яд Вашем" одной из первых попыток организованного сопротивления евреев в период Холокоста посвящены лишь какие-то шесть строк. Еще меньше места отведено "луцкому восстанию" в монументальном энциклопедическом труде "Холокост на территории СССР", изданном в 2009 году в Москве. Так почему же волынская "Масада" оказалась "лишней" для израильского и российского исторического наследия, не говоря уже об украинском "эпосе"?

Это объясняется как географическим расположением Луцка, лишь в сентябре 1939-го отторгнутого Красной армией от Польши, так и политическими взглядами участников восстания, бросавшихся на пулеметы с советским гимном и молитвой "Шма Исраэль" на устах…

Луцк был одним из первых и крупнейших центров расселения евреев в Западной Украине. Еврейская община существовала здесь уже в 14 веке. В этом же городе появилась одна из первых крупных синагог всего Волынского региона, построенная в 1626-28 годах (нацисты превратили ее в склад вещей, награбленных у евреев, советские власти – в спорткомплекс). К концу 19 века евреи составляли около 60% от городского населения. Как и по всей Восточной Европе в последующие несколько десятилетий еврейскую молодежь Луцка захлестнули политические страсти. Еврейские парни и девушки разделились на тех, кто мечтал о далекой Палестине, и кто бредил мировой революцией. Последних было явно больше. В 1917 – 20-х годах большевистское подполье Луцка состояло почти полностью из евреев. Тогда же социалисты и сионисты организовали здесь первые отряды еврейской самообороны. Впоследствии кто-то перебрался в Советскую Россию или в Палестину, другие влились во всевозможные леворадикальные группировки Польши и Западной Украины. Оставшиеся сионисты были репрессированы НКВД после установления советской власти осенью 1939-го. Тех, кого не успели сослать в Сибирь, держали в луцкой тюрьме. Часть содержавшихся в ней членов сионистских организаций была уничтожена во время массовой расправы над заключенными, учиненной чекистами 22 июня 1941-го, перед отходом из города. Остальным тогда же удалось бежать, и полтора года спустя некоторые из них приняли участие в "луцком восстании".

26 июня, еще до прихода нацистов, украинские националисты начали уничтожать евреев. На тот момент еврейское население Луцка составляло около 20000 человек, среди которых кроме коренных жителей было немало беженцев из Польши и Литвы. Причем значительная часть мужчин-евреев до бегства "советов" была мобилизована в армию.

В августе 1941-го, на фоне оголтелой пропаганды украинских националистов, в Луцке стали вводится драконовские ограничения для евреев. В октябре немцы отобрали 500 еврейских рабочих и ремесленников, которых поместили в отдельный "трудовой лагерь", располагавшейся в здании бывшей еврейской гимназии. В декабре всех остальных согнали в гетто. В августе-сентябре 1942-го подавляющее большинство луцких евреев, 17000 человек, было уничтожено. 12 декабря того же года поступил приказ о ликвидации "трудового лагеря". Немцы и украинцы выдвинулись к зданию бывшей гимназии, чтобы провести очередную обыденную расправу над беспомощными "жидами". Поскольку происходило это за четыре месяца до восстания в Варшавском гетто, у них и мысли не было, что евреи способны оказать организованное сопротивление. Дальнейшие события лучше всего воссозданы в воспоминаниях одного из немногих уцелевших участников восстания, Шмуэля Шило из киббуца Цеелим, сохранившихся в Книге памяти луцких евреев "Сефер Луцк" (страница 519, далее перевод с иврита):

"… Когда всех людей охватило отчаяние, встал жестянщик Моше, и своим охрипшим голосом объявил: "Тамут нафши им плиштим! (знаменитая фраза танахического Самсона, суть которой: Погибну со своими врагами). Евреи, не пойдем как овцы на убой! Хватайте топоры, ножи, и всё, что попадется под руку, и погибнем с честью! Каждый, кто попытается спрятаться и не поддержит восстание – будет убит!". Большинство евреев, и первыми - члены организованной группы, двинулись за ним. Мужество, сокрытое в глубинах душ, вырвалось наружу. Всех охватила радость обреченных. На столах появились продукты, которые хранили на "черный день", и началась последняя трапеза. Бутылки водки передавались по кругу. Опьянение перед боем зажгло сердца, и евреи, которые лишь час назад ходили со склоненными головами, теперь стояли гордые и готовые к страшной схватке. Только в одном углу сбились в кучку евреи, облаченные в "талиты", и произносили молитву…

Были сооружены заграждения возле дверей, каждый получил рабочие орудия и бутылки с кислотой. Столы разобрали, и ножки от них использовались как дубины. Внутреннюю стену разрушили, соорудив из каменных блоков баррикады…

Рассвет предвещал начало страшного дня.

… Внезапно раздался крик одного из парней: "Смерть немцам!", и деревянные брусья, каменные блоки, бутылки с кислотой полетели на головы жандармов, а вместе с ними дикие вопли: "Кровь! Кровь за кровь!". Раненные жандармы отступили. Кислота лишила зрения их командира! Жандармы, рассредоточившиеся вокруг лагеря, выглядели шокированными и напуганными. Их охватил страх! Радость иллюзорной победы распространилась среди евреев, которые как один ринулись к лестнице - в бой. С огромным трудом Моше удалось вернуть их на свои места.

Вторая атака также была отбита.

С началом третей атаки было решено: кинуться на цепь жандармов, окружившую лагерь, и погибнуть в рукопашном бою. Братья стали прощаться друг с другом. Сильные продолжительные рукопожатия. Отрешенные взгляды.

"Шма Исраэль" – шептали многие уста перед последним броском. Прозвучала команда, и здание охватили языки пламени. С громогласным пением стали бросаться один за другим пред искаженными в страхе гримасами украинцев. Цепь жандармов дрогнула и начала отступать. А парни, охваченные безумием, карабкались на высокую колючую проволоку… В моих ушах гремел рокот пулеметов и прерывистое пение советского гимна. Масса обезумевших парней карабкалась по колючей проволоке, а пулеметные очереди разрывали их на куски…".

Согласно материалам центра "Яд Вашем", в подавлении восстания участвовали не только отряды украинской полиции, но и немецкие подразделения. Чтобы сломить бешенное сопротивление почти безоружных евреев им понадобилась бронетехника. Нескольким участникам восстания чудом удалось выжить.

О волынской "Масаде" нет не единого упоминания, ни в израильских учебниках по истории Холокоста, ни в столь популярных в России книгах о Второй мировой войне. Память о "луцком восстании" оказалась для всех чужой. Его участники были "ненормативными" борцами с нацизмом. Для израильского эпоса они чужие - "русские", зараженные бациллой коммунизма, которые шли на смерть, распевая советский гимн, а перед боем пили водку. Для россиян они тоже чужие – евреи "не исконно" советских территорий, в том числе сионисты и религиозные иудеи, которые гибли не за державу, а отстаивали собственное национальное достоинство. Про украинцев говорить излишне – луцкие евреи сражались с теми, кого нынешние самостийные власти объявили героями

http://izrus.co.il/history/article/2009-12-21/7819.html

США обвинили в оккупации Гаити


...Франция обвинила США, чьи войска наводнили разрушенную землетрясением Гаити, в "оккупации" этой карибской страны и попросила ООН уточнить роль американцев. Приняв на себя функции диспетчеров в аэропорту Порт-о-Пренса, военнослужащие США отдают приоритет собственным армейским рейсам, прочим же самолетам, в том числе с жизненно необходимыми гуманитарными грузами, не дают посадку...

...Сами США неоднократно заявляли, что усиление их военного присутствия на Гаити не является оккупацией, и что их главная цель - обеспечение безопасности и помощь населению. После вмешательства ООН они обязались прежде всего предоставлять посадочную полосу гуманитарным рейсам. ...

http://txt.newsru.com/arch/world/19jan2010/ocupants.html

Землетрясение на Гаити. Данные на 19 января


...Тысячи гаитян осаждают посольства США и Канады в надежде получить разрешение на выезд...

...Тем временем с Гаити началось массовое бегство...толпы отчаявшихся людей днем и ночью осаждают здание американского посольства в надежде покинуть страну... в соответствии с инструкциями, эвакуации с Гаити подлежать только обладатели американского паспорта. Каждые несколько минут к толпе выходят военнослужащие США и просят тех, у кого есть американский паспорт, поднять его над головой. Однако проблема в том, что у многих выживших документы пропали во время землетрясения....

...В центре столицы удается сохранить видимость стабильности, однако на окраинах и к западу от Порт-а-Пренса царит полный хаос и анархия. Вооруженные местные жители нападают на колонны грузовиков с помощью и на спасателей.

Американские военнослужащие, охраняющие аэропорт в Порт-а-Пренсе, применяют спецсредства для разгона толпы, пытающейся прорваться на летное поле.

Иностранцы, прибывшие на Гаити в составе гуманитарных миссией, рассказывают о том, что многие дети на Гаити никогда не видели конфет и "энергетических батончиков". Они жадно глотают их вместе с фантиками, а потом с расстройством желудка обращаются за медицинской помощью.

...В столице Порт-о-Пренс хозяйничают грабители, поскольку жителям не хватает даже еды. В качестве последних мер борьбы с криминалом полиция отдает подозреваемых на расправу гражданам или открывает огонь по толпам мародеров...


http://txt.newsru.co.il/world/19jan2010/haiti_004.html
http://txt.newsru.com/arch/world/19jan2010/ocupants.html
http://txt.newsru.com/crime/18jan2010/streetanarchyhaiti.html

ОПЕК: мировую экономику ожидает спад


Судя по выводам аналитиков ОПЕК, начавшийся выход мировой экономики из фазы кризиса теряет свою динамику и всех ожидает еще один тяжелый спад. В результате ОПЕК предвидит вялый спрос на нефть и сокращение инвестиций в нефтяную отрасль.

http://txt.newsru.com/arch/finance/19jan2010/opec.html

Европейский центробанк задумался о развале еврозоны

http://txt.newsru.com/arch/finance/19jan2010/euro.html
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1306544

На Уране и Нептуне возможны алмазные моря

http://txt.newsru.co.il/world/19jan2010/diamonds_609.html
http://www.membrana.ru/lenta/?10015
http://www.nature.com/nphys/journal/v6/n1/abs/nphys1438.html
http://www.nature.com/nphys/journal/v6/n1/abs/nphys1491.html

О шоппинге или купля-продажа как смысл жизни

UPDATE 22-01-2010:

...все больше и больше ощущения можно только купить...

..."Сначала научись продавать - потом все остальное" это совет который дается не на тренингах о продажах, а вообще "по жизни"...

Операции купли-продажи помимо очевидной коммерческой подоплеки, начинают все больше иметь идеологический подтекст. И когда человек думает купить ему Хаммер или Тойоту-Короллу, знаете, какой вопрос его мучает больше цены и расхода топлива? "Тварь я дрожащая или право имею..."

Конец UPDATE-а

Рекомендую к прочтению этот пост Давыдова
http://davydov.blogspot.com/2010/01/blog-post_32.html

Евросоюз выделяет Гаити более полумиллиарда долларов - столько генсек ООН просил у всего мира