Friday, December 19, 2014

בנט בתגובה לצעקות השמאל ב-INSS: "לא תסתמו לי את הפה, אנחנו כבר לא מתנצלים" (Hebrew, Russian)UPDATE 20-12-2014:
...Беннет пояснил: "Готовность передать территории врагу стала "входным билетом" в клуб политиков, ищущих международной легитимации. А действительно, чем это плохо? Главное – следовать простому правилу: обвиняй Израиль, попроси прощения, объяви нас оккупантами, признай, что процесс передачи территорий проходит крайне медленно, и вуаля – ты уже любим, обласкан".

В этот момент речь министра прервали возмущенные возгласы участников конгресса. Беннет отреагировал: "Я не замолчу! Это не только моя позиция, но и позиция миллионов граждан Израиля".

Беннет также заявил, что он "не собирается отдавать израильскую землю арабам". "Хватит уже извиняться перед всем миром! На этой земле никогда не было никакого палестинского государства. Если было, то где доказательства? Покажите мне его флаг, назовите его лидеров, какие территории оно занимало? Придумывают, что мы, якобы, захватили территорию палестинского государства. Докажите".
http://txt.newsru.co.il/arch/israel/18dec2014/bennet_0018.html

Минфин: утверждение "80% населении находится в хроническом минусе" - ложно (Hebrew, Russian)

Было проведено некоторое исследование, которое утверждало, что "80% населении находится в хроническом минусе". Минфин Израиля выпустил нехарактерное для него разъяснение о методологической ошибке в этом исследовании. В нём, просто считались все текущие расходы, в том числе и на накопление, против, всех текущих расходов, в том числе и на погашение ипотики. Минфин разъясняет, если у семьи 10000 шекелей доходов и текущие расходы у неё 9000, то она может вложить в финансовые инструменты 2000 шекелей. С точки зрения минфина, у такой семьи есть положительный остаток, а с точки зрения исслодование, у неё "минус 1000 шекелей."

...
כותרות העיתונים שציטטו מתוך הדו"ח כי 80% מהציבור נמצא במינוס כרוני מובנה, משום שההוצאות שלו גבוהות משמעותית מן ההכנסות.

בצעד יוצא דופן פרסם אתמול הכלכלן הראשי של האוצר מעין הודעת הבהרה, לפיה החישובים שנעשו במרכז טאוב פשוט אינם נכונים ועומדים בסתירה לנתוני הלמ״ס, לפיהם מרבית הציבור בכלל נמצא בפלוס ולא במינוס.

...
במלים פשוטות, על פי הכלכלן הראשי, חוקרי מרכז טאוב עירבו הוצאות שוטפות לצריכה יחד עם הוצאות שהן בגדר השקעה פיננסית או השקעה במה שקרוי בעגה הכלכלית ״נכסים קבועים״ ־ כלומר, רכישת דירה או רכב ־ שבאותה מידה משק הבית היה יכול לבחור שלא לבצע אותן, ולכן כלל אין להכלילן במסגרת ההוצאות של אותו משק בית.
...


Ниже есть продолжение.

״הגישה הנכונה מבחינה כלכלית הנה גישה הלמ״ס״, נכתב בהודעה שיצאה מהאוצר, ״כך, משק בית שהכנסותיו החודשיות מסתכמות ב־10,000 שקל והוצאותיו השוטפות הן 9,000 שקל יכול בחודש נתון להשקיע בנכס פיננסי בהיקף 2,000 שקל.

לפי גישת מרכז טאוב משק בית זה סיים את החודש במאזן שלילי, בעוד למעשה היה לאותו משק בית חיסכון חיובי". לשיטתו ההחלטה של אותו משק בית להשקיע יותר מהחיסכון השוטף הינה החלטה אוטונומית ואינה משקפת חוסר יכולת ״לסגור את החודש".

...
מרכז טאוב מיהרו לבטל את התגובה. בתגובה לדברים מסר המרכז כי ״אין סתירה בין ממצאי מרכז טאוב לבין טענות משרד האוצר. האוצר מדבר על 'הגישה הנכונה מבחינה כלכלית' ואילו המחקר של מרכז טאוב שואל שאלה פשוטה: כמה כסף נשאר למשק בית ממוצע בחשבון הבנק בסוף החודש? והתשובה היא שנשאר מינוס!״
...
בעיקרון, משרד האוצר צודק כי הוצאות לצורכי השקעה אינה נכללות מבחינת הלמ״ס בהוצאה השוטפת של משק הבית (למעט אם מדובר בהחזר על משכנתא).
...

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3647711,00.html