Thursday, March 12, 2009

Руководство для тех, кого уволили или собираются уволить (ИВРИТ)


המדריך למפוטר והמקוצץ

1. שמרו על ערנות
2. הודעה מוקדמת ללא ימי חופשה
3. קבוצות עובדים שלא ניתן לפטר אוטומטית
א) מילואימניקים
ב) נשים בהריון
4. פיטורים בעקבות חשיפת אי-סדרים
5. . העלו הצעות חלופיות לפיטורים
6. קיצוץ שכר? אז רק בשכר הבסיס
7. אל תוותרו על שימוע
8. פיצויי הפיטורים
9. פדיון ימי חופש
10. הצטיידו במכתב שחרור
11. קבלו אישור פיטורים מהבוס
12. כמה דמי אבטלה תקבלו?
13. תעזבו יפה


http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090312_1070371&log=true


הסכם עבודה בתקופת משבר
1. זכויות חוקיות
א) סכר מינימום
: כ-3,850 שקל בחודש
ב) חופשה שנתית של 14 יום בשנה הראשונה
ג) דמי הבראה - חמישה ימי הבראה בשנה לאחר שנת העבודה הראשונה, בתעריף של 331 שקל ביום
ד) דמי מחלה מהיום השני ואילך
ה) תשלום פנסיה לאחר שישה חודשי עבודה
ו) הודעה מוקדמת על פיטורים
ז)פיצויים בעקבותיהם
2. ביטוח פנסיוני
המעסיקים מחויבים כיום לתת לעובד ביטוח פנסיוני חלקי לאחר חצי שנת ותק
חשוב שהביטוח ייעשה ממלוא שכרו של העובד, וכן שהביטוח יכלול התחייבות שכל הכספים יעמדו לזכות העובד בכל מקרה של סיום יחסי העבודה - כולל בהתפטרות.
3. קרן השתלמות
[s לא חובה] s
4. פיצויי פיטורים
ככלל, רק עובד שפוטר זכאי, על פי חוק, לפיצויי פיטורים
5. עדכון שכר
עדיף להצמיד את השכר לעליית המדד
בנוסף הוא ממליץ לכלול בהסכם סעיף שלפיו "אחת לשנה ידונו הצדדים בעדכון שכרו של העובד, בהתחשב בביצועי העובד והחברה"
6. תוכנית בונוסים או הטבות עתידיות
7. אופציות ומניות
8. תקופת הסכם העבודה
9. הודעה מוקדמת
10. המלצה לכל הצדדים: נהלו משא ומתן בתום לב

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090312_1070373&layer=hp

UPDATE 27-04-09 Как написать CV (корот хаим, ИВРИТ)

Закон о защите зарплаты Шели Ехимович


לדוגמה, תמיר (שם בדוי) הוא מהנדס תוכנה מוכשר. משכורתו החודשית היא 30 אלף שקל, בתוספת של 7.5% לקרן השתלמות, 5% לתגמולים ועוד 8.3% לפנסיה. עד היום עבד תמיר הרבה שעות כשהיה צריך, כפי שנהוג ומקובל בחברת היי-טק צעירה. כעת, לפי דרישת החוק החדש, נרשמות שעות העבודה של תמיר מדי יום.

מכיוון שתמיר עובד שעות רבות, נאמר ששעותיו הממוצעות הן 10 בימי השבוע ועוד כחמש שעות בימי שישי. בהשוואה לשבוע עבודה רגיל של 40 שעות, הרי לתמיר יירשמו כ-15 שעות נוספות בשבוע. לפי מקדם של 1.25 של שעות נוספות (שיכול להגיע גם ל-1.5), הרי שלמשכורתו של תמיר צריך להוסיף מעתה כ-17 אלף שקל בחודש (כולל תגמולים). המשמעות היא שאם אכן נפעל בהתאם לחוק, הרי שמשכורתו של תמיר, שגם כך היא בין הגבוהות במשק, תתנפח ביותר מ-40%.

אבל זו עדיין לא הבעיה העיקרית. בחברת היי-טק (כמו במשרדים לעריכת דין) עלות כוח האדם מגיעה ליותר מ-90% מסך עלויות התפעול. כלומר, עלויות המפעל יכולות לצמוח לפתע בכ-35% או יותר. איזה מפעל בעולם יכול לעמוד בכך?


http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090310_1069830&layer=hp

Краткий перевод: недавно был принят закон Шели Ехимович об обязательном учёте часов работе. В статье высказывается опасение, что это может угробить компании хай-тека, так как это ведёт к увеличению выплат зарплат (теперь за шаот носафот надо будет платить), а фонд зарплат в свою очередь составляет 90% и более всех накладных расходов.