Важно

  •  

Sunday, October 10, 2010

Китайцы и индийцы не всегда будут чернорабочими (Hebrew, Russian)...
בפשרה שהושגה...להתחיל בהליך חקיקה...העדפה שתינתן למוצרי טקסטיל מתוצרת ישראל במכרזים ביטחוניים...העדפה זו תחייב את זרועות הביטחון לרכוש מוצרי טקסטיל שמקורם במפעלים ישראליים כל עוד מחירם יהיה גבוה בלא יותר מ-50% מההצעה הזרה הזולה ביותר...[כרגע קיימת] הגנה של עד 15% לתוצרת מקומית מול מוצר מיובא
...
אחד מעמודי התווך של הענף, דב לאוטמן...אמר כי עדיף שהמדים ייתפרו על ידי נשים מצריות ולא על ידי עובדות ישראליות, וכי הוא מעדיף שישראלים יעסקו בעיצוב ובשיווק - ולא בעבודה הסיזיפית של תפירה.

הקונצפציה שביטא לאוטמן יובאה אלינו מארה"ב - שכלכלתה קורסת אל מול עינינו בימים אלה. בארה"ב קראו לגישה זו: "הם מזיעים - אנחנו חושבים". כלומר העובדים במדינות המתפתחות יזיעו, בעוד אנחנו בארה"ב ובעולם המפותח נחשוב. היא נהפכה לנפוצה בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, עם התקדמות תהליך הגלובליזיציה.

...מאז שפרץ המשבר הכלכלי הגלובלי, התערערו סדרי התעסוקה העולמיים. בארה"ב, למשל, קצב אובדן המשרות בתעשיות המסורתיות נמשך ואף הואץ במידה ניכרת, אבל היקף המשרות החדשות הצטמק מאוד. וכך, המשוואה האטרקטיבית מהעבר - "הם מזיעים, אנחנו חושבים" - משתנה קצת ונהפכת ל"הם מזיעים, אצלנו יש מובטלים", וזה כבר הרבה פחות אטרקטיבי.

הסיבה לשינוי, אגב, היא פשוטה. במפעלים ובעסקים מודרניים נדרשות הרבה פחות משרות "חשיבה" שדורשות הכשרה וכישורים ברמה גבוהה מאשר משרות "הזעה". למשל, במחלקות העיצוב, השיווק או המו"פ של מפעלים רבים יש מקום לכמה עשרות עובדים במקרה הטוב. בפסי הייצור, לעומת זאת, יש צורך במאות עובדים. לכן, הציפייה שכל העובדים יעבדו במשרות "חשיבה" פשוט אינה ריאלית.
...
הסיבה השנייה שהקונצפציה הזאת מתבררת אט-אט כשגויה היא שהיא מבוססת על יהירות...היהירות היא הבסיס לההנחה שלפיה העובדים במדינות העניות לא יוכלו לעולם לצמצמם את הפערים ולעבור לחלק המתקדם יותר בשרשרת הייצור.
...
יש בקרבם מספיק עובדים שיוכלו לעשות את המעבר הזה. זה קורה אל מול עינינו.
...
נראה כי לאחר שנים רבות של תנועה בכיוון אחד, המטוטלת של הסחר החופשי מתחילה לנוע בכיוון השני. יש סיכוי רב לכך שמלחמת המטבעות בין מדינות שונות שנפתחה באחרונה היא אקורד פתיחה לקונצרט עולמי ארוך, שיכלול צעדים כמו זה שהוצג כאן בפתיח.http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20101010_1192675&layer=hp

Краткий перевод:
...Достигнут компромисс начать процесс изменения законодательства для предоставления предпочтения изделиям продукции израильского текстиля для служб безопасности. Они будут обязаны закупить отечественную продукцию, если её стоимость выше чем стоимость самой дешёвой импортной продукции на менее чем 50%. Сейчас это числа равняется 15%...

В 80-ых 90-ых года XX века была популярная теория "они [китайцы и индийцы] потеют, мы [американцы, израильтяне] думаем". Однако, с началом кризиса всё поменялось. В США безработица среди традиционной промышленности растёт, а новые должности (в основном в секторе обслуживания, куда должны были эти работники перейти) создавались с трудом.

Причина изменения довольно простая. Современным предприятиям и бизнесам требуется намного меньше "думающих" ставок, чем "потеющих". К примеру, в отделе дизайна или продаж или R&D многих заводов есть место только для нескольких десятков таких работников в лучшем случае. На линии производства, напротив, работают сотни работников. Все эти работники просто не могут перейти на "думающие" работы.

Вторая причина основывается на надменности. Надменно думать, что рабочие в бедных странах не смогут никогда освоить более сложные профессии в процессе производства. И таких рабочих не мало. Это происходит у нас на глазах.

Кажется, что после многих лет движения в одну сторону, маятник свободной торговли начал двигаться в другую сторону. Существует высокая вероятность, что начавшаяся валютная война [aka парад девальваций] среди разных стран является вступительным аккордом длинного мирового концерта, который будет включать в себя шаги, которые представлены в начале статьи [по-сути, речь идёт о протекционизме, что напоминает 1930-е годы].

Peter Schiff: Markets, currencies, jobs, Fed, foreclosures (English)

Сверху вниз и снизу вверх. Часть III

Cм. также
Оптимистический и пессимистический взгляд на жизнь
Сверху вниз и снизу вверх. Часть I
Parsing - синтаксический анализ Сверху вниз и снизу вверх. Часть II

UPDATE 17-10-2010:
Testing first - сначала тестировать Сверху вниз и снизу вверх. Часть IV
END OF UPDATE

В рамках данной заметки я не буду давать точное определение BFS и DFS, ограничусь ли интуитивным описанием. Сначала я объясню, что такое BFS, затем, что такое DFS, а затем как это связано с основной мыслью серии заметок.

Ниже есть продолжение.


BFS - поиск в ширину
Рассмотрим карту дорог Германии.Наша цель посетить все города без никаких дополнительных ограничений, т.е. можно быть в одном и том же городе дважды, нам не нужно искать самый короткий путь и т.п. С такими упрощениями карта дорог будет выглядеть так:Один из способов это сделать, это BFS. Достаём бумагу и пишем на ней город, с которого мы хотим начать путешествие Frankfurt. Вычеркиваем его и едем туда.
Находясь в Frankfurt-е записываем на бумаге список городов, в который можно попасть оттуда. Едем в первый не вычеркнутый город в этом списке (Mannheim). Достаём нашу бумагу и в конец списка добавляем города, которые мы можем посетить, находясь в Mannheim. Далее вычеркиваем Mannheim и едем туда. Так продолжаем ездить пока не вычеркнем все города в нашем списке. Получится следующая картина:Серый цвет показывает действие - добавление города в список. Чёрный цвет - посещение соответствующего города.
Таким образом легко видеть, что мы как бы проходит граф "по уровням" или "вширь".


DFS - поиск в глубину
Этот поиск похож на способ, каким мы пытаемся найти выходи из лабиринта. Просто пытаемся продвигаться "вглубь" ("вниз" по стрелкам), до тех пор пока не достигнет тупика. Попав в тупик мы возвращаемся к последнему разветвлению (метафорически это можно представить как будто мы используем нить Ариадны) и пробуем другой путь.

Как это связано с темой заметки "сверху вниз и снизу вверх"? Легко видеть, что BFS - это своеобразный способ решение задач "сверху вниз". На каждом этапе мы делаем краткий обзор системы, определяя (записываем в наш список, красим в серый цвет), но не детализируя любые подсистемы следующего уровня. Затем каждая подсистема (каждый "город" в нашем списке) усовершенствуется повторяя процесс.

Таким образом, DFS - это своеобразный способ решение задач "снизу вверх". Мы берём систему и начинаем её разбивает на всё меньшие и меньшие подсистемы, пока не доходим до атомов ("тупика"), которые мы можем имплиментировать (мы не обязаны их тут же имплиментировать, можем просто записать в отдельный список). Затем мы возвращаемся к последней развилке и продолжаем поиск пока не доходим опять до тупика (следующего атома). Здесь, есть два разных подхода. Можно, как я написал, составить отдельный список, в который будут записаны все "атомы", затем под-системы первого уровня (объедение атомов) и так выше и выше пока не будет получено описание всей системы. Своеобразный дизайн системы (лично я предпочитаю этот путь). Можно, также, каждый раз получив минимальную подсистему её тут же импиментировать. Этот подход уместен, когда "большая" система относительно простая ("маленькая") или когда нет на дизайн времени.

Надеюсь, этот пост был попроще предыдущих, а главное в нём нет загромождения деталей, надеюсь понятна мысль, которую я хотел донести. Если так, то остальные посты вы можете не читать. Впрочем, если вы не слышали об этих техниках, рекомендую прочитать, чтобы с ними ознакомится.

В следующих постах будет рассмотрены различные варианты применения этих подходов на примере:

4. Testing first - Сначала тестировать.
5. Note first - Сначала писать комментарии.

При написании поста была использована статья в википедии

http://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search


Текстовое содержимое доступно в соответствии с GNU Free Documentation License: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. Источник: Википедиа http://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search. Авторы: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Breadth-first_search&action=history

Продолжение следует.

Китай покупает Европу


...Китай принял на себя обязательство продолжать приобретение долговых обязательств Греции.
Кроме того, Китай выдвинул пять очень заманчивых предложений: создать специальный фонд содействия китайско-греческому сотрудничеству в области морского транспорта с первоначальным взносом в размере пяти миллиардов долларов; передать под управление китайских деловых кругов греческий порт Пирей, являющийся идеальным перевалочным пунктом для китайского экспорта в Европу; довести в течение пяти лет объём двусторонней торговли до восьми миллиардов долларов; увеличить обмен в области туризма, культуры и гуманитарных наук; согласовать позиции и действия в международных организациях...

...кризис склонил чашу весов на переговорах в пользу Китая, который в ходе визита намерен достичь целый ряд целей. В частности, разрешения Европы на экспорт китайских высокотехнологичных товаров. Но главное, чего добивается Китай, это изменения соотношения голосов в Совете 24 директоров, который управляет деятельностью Международного Валютного Фонда, или в большой «двадцатке» (G-20).

...Когда в отношениях начнёт чувствоваться напряжённость, а конкурентная борьба – усиливаться, Китаю достаточно будет показать свой набор греческих долговых обязательств, чтобы Германия или Франция отчётливо поняли, что будущее евро уже находится не в их руках. Китайцы только что приобрели нечто большее, чем половину Греции. Они купили финансовую систему Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании.

P.S.
И маленькая новость в завершение статьи: Китай также предоставит помощь финансовой системе и экономике Республики Сан-Марино, где строго соблюдается тайна банковских вкладов.

http://inosmi.ru/europe/20101007/163443587.html

Израиль провёл большие учения


На минувшей неделе израильские службы безопасности провели крупномасштабные учения, в ходе которых отрабатывались методы подавления массовых арабских беспорядков, вспыхивающих в стране после подписания мирного договора с ПА.

Как сообщает Коль Исраэль, сценарий учений исходил из того, что Израиль подпишет мирный договор с палестинцами, включающий передачу под юрисдикцию ПА части территорий, населенных израильскими гражданами арабской национальности.

Реакцией на такой договор, согласно сценарию, станут массовые бунты, для подавления которых придется открывать на территории Израиля лагеря для размещения тысяч арестованных. Учения включали развертывание такого лагеря у перекрестка Голани.

Ниже есть продолжение.


Кроме того, для освобождения мест в тюрьмах сценарий учений предусматривал массовую амнистию и освобождение заключенных, наказанных за нелегальное нахождение на территории Израиля. Управление тюрем подготовило списки 1500 заключенных нелегалов, подлежащих экстренному освобождению при необходимости освободить места в тюрьмах для участников арабских бунтов.

В учениях, наряду с полицией, военной полицией, Управлением тюрем, пожарной службой и службой тыла, принимали участие и другие структуры, передает «Коль Исраэль» со ссылкой на информацию, полученную от собственного корреспондента.

Помимо массовых арабских бунтов, сценарий учений включал попытку вооруженного переворота ХАМАСа на территориях Иудеи и Самарии, возобновление терактов, ракетные обстрелы и бунты палестинских заключенных.

http://news.israelinfo.ru/technology/34675

СМИ: миру грозит глобальный продовольственный кризис


Значительное ухудшение ситуации на мировом рынке зерна произошло в последние сутки, когда власти США предупредили о значительных потерях нынешнего урожая кукурузы и ячменя...на зерновых биржах "усилились страхи по поводу вступления мировой экономики в продовольственный кризис".

Ниже есть продолжение.


...специалисты не исключают повторения кризиса 2007 - 2008 годов, когда из-за нехватки зерновых произошел мощный рост цен на них, что вызвало в ряде стран социальные волнения.

В распространенном в минувшую пятницу оценочном докладе, министерство сельского хозяйства США не исключило "драматического сокращения" - до 14-летнего минимума размера национального урожая кукурузы. Сейчас он пересмотрен в сторону сокращения до 12,7 млрд бушелей.

В нынешнем году засуха уже вызвала крупные потери зерна в Восточной Европе, включая Россию и Украину, а также Казахстане. В свою очередь затяжные дожди привели к значительному сокращению урожая зерновых в Австралии и Канаде. Сейчас власти США объявили, что в результате засухи зафиксирован значительные потери кукурузы.

В результате возможной нехватки кукурузы и ячменя - главных кормовых культур - аналитики не исключают возникновения кризиса не только на зерновом, но и мировом мясном рынке...

http://txt.newsru.com/world/09oct2010/pisha.html

Глава компании "Эльад" Давид Беэри сбил трех палестинских подростков, которые напали на его автомобиль в деревне Силуан, неподалеку от дома, в котором живет Беэри...

Когда он сел в автомобиль, к машине бросилась толпа арабов в масках. Отъехать назад Беэри не удалось, так как проезд загораживал другой автомобиль.

Тогда поселенец был вынужден прорываться сквозь толпу. Автомобиль сбил...двух...подростков. В больницы были доставлены двое пострадавших в этом инциденте. Один получил травмы средней степени тяжести, другой легкие повреждения.

О том, что это спланированная провокация, говорит то, что происшедшее снимали журналисты, и ролик уже показал канал "Аль-Джазира", отмечает "Аруц Шева".

Давид Беэри был задержан полицией. После допроса он был отпущен под залог.

Компания "Эльад" занимается приобретением жилья для евреев в Восточном Иерусалиме.

http://txt.newsru.co.il/mideast/08oct2010/beeri926.html