Saturday, October 09, 2021

Why Did Facebook Go Down? - Computerphile (English)

עושים טכנולוגיה: הברונים השודדים החדשים: צמיחה בכל מחיר (Hebrew)

mp3 חלק 1 mp3 חלק 2
ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות משקיעות סכומי עתק בתחומים שהקשר ביניהם לעיסוק הליבה שלהן הוא לעתים מקרי לחלוטין. הן רוכשות חברות, הן מגייסות עובדים, הן מפתחות טכנולוגיות ומשקיעות במיזמים שחלקם ממש מוזרים. למה בעצם? מה הן רוצות, מה המטרה שלהן, לאן הן מכוונות?

בחלק הראשון של מיני-סדרה בת שני חלקים אצלול מתחת לפני מים, אל המקום שרוב הזמן הוא סמוי ונסתר מהעין, ואציג בפניכם את הגודל העצום של קרחון הנושאים שמעניינים אותן. זו דרך טובה להבין את היומרה, את השאפתנות ובעיקר את התוכניות לעתיד של חברות הענק שמצוידות במשאבים אינסופיים.

***

בשנתיים וחצי האחרונות הקדשנו כמה וכמה פרקים לענקיות הטכנולוגיה, המכונות Big Tech The והסיבה לכך היא שהן תופעה כל כך מרכזית וייחודית, שאין דרך לדבר על המתרחש בעולם הטכנולוגיה מבלי לדבר עליהן. בחלק הראשון בסדרה ראינו כיצד ענקיות הטכנולוגיה משקיעות בתחומים רבים ומגוונים. בחלק השני ננסה לחבר את הנקודות ולפענח מה עומד מאחורי אסטרטגיית ההשקעות והרכישות שלהן שלכאורה אין בתוכה מכנה משותף ברור. נאמר כמה דברים בנוגע לעבר, להווה וגם לעתיד, העתיד של ענקיות הטכנולוגיה והעתיד שלנו בצילן.

https://www.spreaker.com/user/pimedia/mstttt
https://www.spreaker.com/user/pimedia/baronim-2rc1_1

Школьников: Россия между Западом и Китаем