Важно

  •  

Friday, January 30, 2009

Йерушалаим шель заhав

См. также Йерушалаим шель заhав, Офра Хаза ז"ל, там это же исполнение песни Офры Хазы без субтитров.

Иерушалаим шель Заhав с субтитрами на иврите и английском:


"Золотой Иерусалим" на русском языке


Ниже текст песни на иврите, транслитерация на иврите, русском и английском, история создание песни, неожиданное послесловие.


Текст

Иврит

אוויר הרים צלול כיין
וריח אורנים
נישא ברוח הערבים
עם קול פעמונים

ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה
העיר אשר בדד יושבת
ובבליה חומה

פיזמון:
ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלו לכול שיריך
אני כינור

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלו לכול שיריך
אני כינור

איכה יבשו בורות המים
כיכר העיר ריקה
ואין פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה

ובמערות אשר בסלע
מיללות רוחות
ואין יורד אל ים המלח
בדרך יריחו

פיזמון

אך בבואי היום לשיר לך
ולך לקשור כתרים
קטונתי מיצעיר בניך
ומאחרון המשוררים

כי שמך צורב את־השפתים
כנשיקת שרף
אם אשכחך ירושלים
אשר כולה זהב

פיזמון

חזרנו אל בורות המים
לשוק ולכיכר
שופר קורא בהר־הבית
בעיר העתיקה

ובמערות אשר בסלע
אלפי שמשות זורחות
נשוב נרד אל ים המלח
בדרך יריחו

Транслитерация

1. Авир hарим цалуль ка-яин
Вэ-рэйах ораним
Ниса бэ-руах hа-арбаим
Им коль паамоним


У-в-тардемат илан ва-эвен
Швуя ба-халома
hа-ир ашер бадад йошевет
У-вэ-либа хома


Припев:
Йерушалаим шель заhав
Вэ-шель нэхошет вэ-шель ор
hало лехоль шираих
ани кинор


2. Эйха йавшу борот hа-маим,
Кикар hа-шук рэйка,
Вэ-эйн покед эт hар hа-баит
Ба-ир hа-атика.


У-в-амъ’арот ашер ба-сэла
Мэйалелот рухот,
Вэ-эйн йоред эль Ям hа-мэлах
Бэ-дэрех Йерихо.


Припев


3. Ах, бэ-вои hа-йом лашир лах
Вэ-лах ликшор ктарим
Катонти ми-цеир банаих
У-мэ-ахрон hа-мшорэрим.


Ки шмэх цорэв эт hа-сфатаим
Кэ-нэшикат сараф.
Им эшкахэх Йерушалаим
Ашер кула заhав!


Припев


4. Хазарну эль борот hа-маим
Ла-шук вэ-ла-кикар,
Шофар корэ бэ-hар hа-баит
Ба-ир hа-атика.


У-в-амъ’арот ашер ба-сэла
Альфэй шмашот зорхот.
Нашув нэрэд эль Ям hа-мэлах
Бэ-дэрех Йерихо!


Припевhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/174980

Золотой Иерусалим

Вина прозрачней воздух горный,
Под вечер даль светла,
В сосновом ветре так просторно
Плывут колокола.

Кусты и камни спят глубоко,
И, весь в плену у сна,
Стоит мой город одиноко,
И в сердце спит Стена.

Припев:

Мой город светлый и святой,
Иерушалаим золотой,
Я лишь струна в твоем кинноре,
Я отзвук твой.

Безлюдна площадь у базара,
В колодцах нет воды,
На гору Храма в город Старый
Затеряны следы.

В пещерах горных ветры спорят,
Их свист - как плач, как стон,
Давно мертва дорога к морю,
Дорога в Иерихон.

Припев

К тебе приду - других смиренней -
Твой сын и твой певец,
Сложу псалом, склоню колени
И протяну венец.

Мой город света, город чуда,
Ты жжешь мне сердце вновь,
Я это имя не забуду,
Как первую любовь.

Припев

Вернулись мы к колодцам старым,
Вот площадь, вот базар,
С горы святой - вослед фанфарам -
Уже трубит шофар.

Сто тысяч солнц над Мертвым морем,
В пещерах ветра звон...
И мы спускались, ветру вторя,
Дорогой в Иерихон.


Перевод Л.Владимировой
Та же песня в переводе А.Гиль
Та же песня в переводе А.Рафаэли


Yerushalaim Shel Zahav (English version)
Music and lyrics: Naomi Shemer

The mountain air is clear as wine
And the scent of pines
Is carried on the breeze of twilight
With the sound of bells.

And in the slumber of tree and stone
Captured in her dream
The city that sits solitary
And in its midst is a wall.

Jerusalem of gold, and of bronze, and of light
Behold I am a violin for all your songs.
How the cisterns have dried
The market-place is empty
And no one frequents the Temple Mount
In the Old City.

And in the caves in the mountain
Winds are howling
And no one descends to the Dead Sea
By way of Jericho.

Jerusalem of gold, and of bronze, and of light
Behold I am a violin for all your songs.

But as I come to sing to you today,
And to adorn crowns to you (i.e. to tell your praise)
I am the smallest of the youngest of your children (i.e. the least worthy of doing so)
And of the last poet (i.e. of all the poets born).

For your name scorches the lips
Like the kiss of a seraph
If I forget thee, Jerusalem,
Which is all gold...

Jerusalem of gold, and of bronze, and of light
Behold I am a violin for all your songs.
We have returned to the cisterns
To the market and to the market-place

A ram’s horn (shofar) calls out (i.e. is being heard) on the Temple Mount
In the Old City.

And in the caves in the mountain
Thousands of suns shine -
We will once again descend to the Dead Sea
By way of Jericho!

Jerusalem of gold, and of bronze and of light
Behold I am a violin for all your songs

http://media.netpolitics.ru/index.php?action=show_mat&cat_id=14&mat_id=2761История создания

Золотой Иерусалим ( _he. ירושלים של זהב "Йерушала́им шель заhа́в ") — наиболее известная песня израильской поэтессы и композитора Наоми Шемер, неофициальный гимн Иерусалима. Написана в 1967 году.

В начале 1967 года Израильское радио поручило Наоми написать песню об Иерусалиме для исполнения в концерте, посвящённом Дню Независимости. Наоми испугалась — уж очень много прекрасных стихов и музыки написано об Иерусалиме. Наступил Пурим, а Наоми так ничего и не придумала. В отчаянии она позвонила на радио и попросила избавить её от такой чести. Директор Гиль Алдена сказал: хорошо, не пиши об Иерусалиме, но хотя бы одну песню на этот концерт ты должна написать.

Песня Наоми была впервые исполнена на концерте 15 мая 1967 года. Через три недели израильские войска в ходе Шестидневной войны заняли Иерусалим, и Шемер дописала куплет песни, посвящённый освобождению города. Песня пользовалась огромным успехом, была выбрана «песней года» Израиля, и в том же году Кнессет рассмотрел вопрос о придании «Золотому Иерусалиму» статуса гимна Израиля. Хотя предложение не было принято, этот факт свидетельствует о популярности песни в народе. Песня была переведена на многие языки мира и звучала, например, в фильме «Список Шиндлера».

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/174980

Неожиданное послесовие:

Известная израильская композитор Наоми Шемер (Naomi Shemer) призналась, что использовала для написания неофициального израильского гимна "Золотой Иерусалим" чужую мелодию, сообщается в четверг на сайте BBC News.

Признание Шемер сделала почти год назад, за несколько дней до смерти. В письме другому композитору женщина объяснила, что в 1967 году где-то услышала старую баскскую колыбельную. Написав на ту музыку слова на иврите, композитор выдала всю песню за свою.

Гил Алдема (Gil Aldema), узнавший тайну написания "Золотого Иерусалима", получил разрешение предать ее огласке после смерти Шемер, однако прежде решил выждать какое-то время, чтобы не вызвать скандал.

http://www.lenta.ru/news/2005/05/06/steal/