Thursday, July 08, 2021

האזהרה של אלרעי פרייס: בלי שינוי במדיניות - אנחנו בדרך לסגר (Hebrew)

ראש שירותי בריאות הציבור לכאן חדשות: יש לעשות צעדים מדודים לצמצום התחלואה כבר עכשיו. אם נחכה לעלייה במספר החולים במצב קשה - כבר יהיה מאוחר מדי להשתמש בכלים של תו ירוק וסגול ובדיקות מהירות • גורמים בדיונים: אם תחזית העלייה במספר החולים תתממש - יהיה קושי לפתוח את שנת הלימודים כסדרה


https://www.kan.org.il/item/?itemId=109224