Saturday, March 09, 2019

يوسف زيدان تلميذ مردخاي كيدار النجيب

(Hebrew)

ירושלים והר הבית אין מוזרכים בקוראן. המקור הראשון על קדושותם לאיסלאם מופיעה לאחר 50 שנים אחרי מות של נביא מוחמד.


27 (English)