Friday, July 23, 2021

פשיטת רגל מוסרית של בנט (התו הירוק) (Hebrew, Russian)בנט אמר: אני עושה את התו הירוק רק כדי שאנשים יתחסנו

היועמ"ש: זו אמירה בעייתית


https://mobile.twitter.com/Meir_Marciano/status/1418260049554821123

בנט פשוט מתומתם. אפילו ברוסייה ניסו לעשות משהו דומה, אבל הרבה יותר מרוכך וזה לא עבד. צריך להשתמש בגזר ולא במקל. גם כי גזר פשוט לא עובד (תסתכלו על רוסיה וצרפת) וגם מבחינה מוסרית.

Бенет идиот. В России отменили QRCode на входе в кафе, даже там это не сработало. Надо мотивировать пряником, а не кнутом.


שאיפתנו היא לצמצם ככל הניתן את הרגולציה והמעורבות הממשלתית בכוחות השוק. אנו מאמינים בחירות האדם, בזכותו לפעול ולנהל את חייו על פי ראות-עיניו, בחתירתו לשגשוג ולמימוש עצמו. לפיכך נקפיד כי כל תערבות מצד המדינה תעשה בזהירות, בכובד ראש ובצורה מינימלית למען תכלית חיונית. לצד חירות זו אנו מאמינים בחובות האדם ואחריותו כלפי משפחתו, קהילתו ומדינתו.

(c) מתוך מצע של הימיו החדש
https://www.srugim.co.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

אם בנט מקדם את התו הירוק רק בשביל לעלות את אחוז המחסונים, בזמן שבתי חולים לא קורסים ואין נתונים המבציעים על האשפרות שזה יקרה בעתיד, זה פשוט פשיטת רגל מוסרית.