Sunday, December 11, 2016

ערוץ 1: והארץ הייתה תוהו ובוהו-תולדות ארץ ישראל פרק 2: שחר האמונה (Hebrew)


תקופת האבות: 3300 עד 1200 לפנה"ס
לפני כ-6000 שנה החלה להתגבש הציוויליזציה. באזור הסהר הפורה הוקמו הממלכות הראשונות, פותח כתב היתדות, נוצקו עקרונות החוק. באותה העת, במצרים, כוננו הפרעונים את האימפריה הראשונה שלהם. האדם כונן את התקופה המוכרת כיום בשם: עידן הברונזה המוקדמת.
לפני כ-3000 שנה החל גם אברהם, אבי האומה העברית ע"פ המקרא, את מסעו הגשמי, הפיזי, מאור כשדים, שעל גדות נהר הפרת, אל ארץ כנען, ובד בבד החל גם מסעו המטפיזי – מן הפולחן הפגאני המוחשי אל האמונה באל יחיד ערטילאי.
שני צירי התקדמות אלו – ההיסטורי והמקראי – אינם חופפים בהכרח, אך לשניהם משוריין מקום בכיר בפרק זה, שראשיתו במלכות האגדתית של גלגמש מלך ארך (שומר) ובמהלכו מפורט גם פועלם של שליטים חזקים כחמורבי מלך בבל ורעמסס הפרעוני.
חידת אברהם וצאצאיו, בני יצחק ויעקב, מקבלת משנה תוקף עם חשיפת הממצאים על אודות פלישת לוחמי ההיקסוס לעמק הנילוס ועל עובדת נוכחותו של שבט העבירו (העברים) בקרבם. שבטים נודדים אלו גורשו ממצרים לפני כ-2500 שנה, ואקט זה מהווה למעשה את הבסיס העובדתי להגדה על יציאת מצרים של בני העם העברי בהנהגת משה.
https://www.youtube.com/watch?v=CNCVHVBjtzw

העם נולד


Очень слабая часть. Шумеры хоть и упоминаются, но вообще не понятен контекст. Непонятно, что происходило в Месопотомии во времена праотцов (см. например тут Lost Civilizations; Garden of Eden (Sumeria, Ur) Без контекста невозможно воспринять историческую часть. Традиционную точку зрения (см. например тут Пинхас Полонский: Книга Второзакония 20161207) почти не представлена вовсе. Всё, что есть 73 секунды в конце (см. ниже расшифровку).

Ниже есть продолжение.

וממצרים חשוב למקרא להוציא אותנו למדבר דווקא ושם לתת לך את התורה, כן? כבר רמזתי ואמרתי שמפרידים בינינו לבין מצרים, בינינו לבין מסופוטמייה, בינינו לבין כנען.

הרצון הוא לומר, את התורה קיבלנו במדבר. ומה הוא מדבר? ואקום תרבותי. אין שום תרבות אחרת מסביב. את התורה אנחנו מקבלים במה שנקרא ברשות הדואר, בדיוור ישיר מאלוהים אלינו. הכל מקורי.

אז טוב, כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו מכירים את חוקי חמורבי ואת חוקי החתים ואת החוקי אשור התיכונה ואת חוקי אשנונה, יכולתי לזרוק עוד כמה שמות לעשות רושם, ויש דמיון בין חוקים שלנו לחוקי הקבצים הללו, אבל בכל זאת יש דבר אחד מקורי שאין להם, וזה שוב אמונה באל אחד ואל אחד נתן את כל החוקים, ולכן חשוב לנו לומר תורתינו אינה ככל התורות, היא יחידה ומיוחדת וניתנה לנו על ידי אלוהים ברגע שנאחנו לא מוקפים על ידי תרבויות אחרות וברגע שכולנו יחד.

https://www.youtube.com/watch?v=CNCVHVBjtzw

Краткий перевод:
С Египта важно вывести нас именно в пустыню и там даровать нам Тору. Я уже намекал, что нас отделяют от Египта, отделяют от Месопотамии, отделяют от Ханаана. Мы получили Тору в пустыне, в культурном вакууме, рядом нет никакой культуры. Мы получаем Тору по почте, напрямую. Хорошо, все мы умные, все знают о законы Хаммурапи, и законы хеттов, и ассирийские законы, законы Эшнунна, я могу привести ещё кучу имён, и есть много общих черт между этими законами и нашими законами, но всё же есть одна оригинальная вещь, которая есть у нас и нет у них, это вера в одного бога, и единственный бог дал нам все эти законы, и потому важно нам сказать, что наш Закон не похожа на другие законы, она единственная и неповторимая, и была дана нам Богом, когда мы не были окружены другими культурами и когда мы были вместе.


ערוץ 1: והארץ הייתה תוהו ובוהו-תולדות ארץ ישראל פרק 1: שחר האדם (Hebrew)התקופה הפרה היסטורית לפני 1.8 מיליון שנים

ארכיאולוגים, אנתרופולוגים, חוקרים ממדעי הטבע ואנשי רוח המובילים בארץ, חברו יחד בפרק זה לתאר את ראשיתה של ההרפתקה האנושית בארץ ישראל, חבל ארץ שבאותם עידנים מרוחקים היה אזור מיוער, גדוש בחיות טרף ענקיות וסביבתו מלאה במים שוצפים.
ריסון הטבע, גילוי האש, ביות הגידולים החקלאיים ובעלי החיים, המעבר מחיי ציידים לקטים שנדדו בקבוצות חסרות היררכיה ליישובי קבע - וכן ניצנים של היצירה האמנותית או הריטואלית - מובאים בפרק זה בצילומים מרהיבים המשתרעים לכל אורכה ורוחבה של ארץ ישראל (גשר בנות יעקב, עובדיה, מערת קסם בראש העין, מחסני אוצרות המדינה בבית שמש, ברכת רם ברמת הגולן, מוזאון ישראל, מוזאון האדם הקדמון במעיין ברו ועוד). אפילו לאפריקה, מקום מוצאה של לוסי, הנחשבת לאישה הזקופה הראשונה בהיסטוריה, הם מגיעים.

https://www.youtube.com/watch?v=vUVtn1-rBTY

В Эрец Исраэль Homo Sapiens появился раньше неандертальца. Всё дело в том, что с Африки было несколько волн миграции. Первая волна была вообще Homo Erectus (человек прямоходящий), затем были и волны других гоминид в том числе и неандертальцев, которые, однако, не осели здесь, а двинулись в Европу. Затем был выброс волны Homo Sapiens, которые тут осели, а затем неандертальцы вернулись с Европы сюда. Некоторое время они сосуществовали на одной территории. Между обоими видами возможно скрещивание. Причина исчезновения неандертальцев до сих пор не установлена.

Пинхас Полонский: Книга Второзакония 20161207

Рождение народа


Ни один народ никогда не говорил, что народ в целом получил откровение (дарование Торы на Синае). Ни один народ не был создан выведением части народа из другого народа (по сути, евреи в Египте были частью народа Египта).

Исход из Египта и дарование Торы эта травмирующие события, народ чуть не умер.

Моисей был единственным человек на Земле, который говорил "лицом к лицу" с Богом. Даже пророкам пророчества обычно давались во время сна, и в любом случае они были нечёткими. После Десяти Речений народ отказался принимать Откровение непосредственно, а попросил получить его через Моше, насколько невыносим был контакт.

Обычно, выход из Египта представлен как выход из рабства на свободу. Возможно такая аналогия, в 1850-ых крепостные крестьяне России были освобождены, но для многие из них не знали, что делать с этой свободой.

Рождение ребёнка это тоже травма. У народов часто травмирующее события в прошлом создают национальную самоидентификацию, например освобождение от татаро-монгольское ига в Московском царстве. Для современного Израиля таким событием является Катастрофа.

"Ты увидев познал, что Господь есть Бог, нет иного, кроме него." (אתה הראת לדעת) Господь (тетрагаматон, обычно заменяемое на Адонай, hа-шем) является трансцендентной божественностью, а Бог (элоhим) обозначает встраемость в мировое управление, то есть естественное (природное) функционирование природы. Ошибка пантеистов типа Спинозы [и Эйнштейна], что они отождествляют Бога и Природу, а противоположная ошибка, что к богу относят только сверхъестественные вещи. Эта фраза означает, что трансцендентный Бог проявляется через Природу, с одной стороны нужно не останавливаться на природе, нужно понимать, что управление идёт более высокое уровня чем Природа, с другой стороны нельзя пренебрегать Природой, не говорит, что меня интересует только за-природное управление. На самом деле Природа является точно так же божественной. Это, как бы, два уклона возможных.

Для чего было дарование Торы на Синае (одна из перспектив)? Чтобы голос Всевышнего мог оформится в слова. Слова возникли в процессе того, как еврейский народ воспринимал голос. Горящие проблемы бывают большие проблемы, бывают маленькие, в огне этих проблем и выплавляется hалаха. Голос - это общая информация, которая расшифровывается, формализуется словами.

Lost Civilizations; Garden of Eden (Sumeria, Ur) (English)Как обычно есть ошибка - смешение ТаНаХа и Талмуда. В Вавилоне был записан Талмуд (его Вавилонская версия, есть ещё Иерусалимский Талмуд), ТаНаХ был записан ранее.

Tucker Carlson DESTROYS Congressman Adam Schiff On Russian Interference In U.S Election (English, Russian)Russian: