Thursday, May 31, 2018

כנס חשיבה אסטרטגי רב תחומית 2018 - מושב גאופוליטיקה, אונ' ירושלים (Hebrew)כנס חשיבה אסטרטגי רב תחומית 2018 - מושב גאופוליטיקה, אונ' ירושלים.
בין השאר: רוסיה הופכת למעצמה. העולם הופך לרב קוטבית. יש שיטופי פעולה כלכליים בין ישראל למדינות ערב. מצריים מתקרבת לרוסייה.