Thursday, October 07, 2021

עושים היסטוריה 361: איך הציל גיליון הנתונים האלקטרוני את אפל (Hebrew)

mp3

ה"אפל II" הוא המחשב שהוביל למהפכת המחשב האישי בראשית שנות השמונים - והעלה את אפל לגדולה. אבל יצירת המופת ההנדסית של סטיב ווזניאק הייתה - בתחילת הדרך - כישלון מפואר... עד שסטודנט למנהל עסקים עלה על רעיון מבריק - ויצר את התוכנות החשובות בהיסטוריה.


https://www.spreaker.com/user/pimedia/ep361-apple-ii-spreadsheets_1