Friday, January 31, 2014

[21:47] Сирена в Эйлате

2
פיצוצים ואזעקה נשמעו באילת; נבדק אם התפוצצו רקטות

http://news.walla.co.il/?w=/22/2716965

פוליטיקה בבית הספר: היכן עובר הגבול? (Hebrew)

כהן, כמו ידידו ורטה, עמד אף הוא במרכזן של סיטואציות דומות והואשם שהביע דעה פוליטית בין כתלי בית הספר. באחד המקרים, קרא לתלמידים בכיתה י"ב להתנגד לכיבוש. ואולם, על אף תמיכתו בזכותם של המורים להביע את עמדותיהם הפוליטיות, הוא התנגד בעבר להעסיק מורה המתגורר בהתנחלויות בעל רקע פוליטי שונה.

"טענתי בזמנו שאתקשה להעסיק מורה המתגוררת ביישוב תפוח", אמר כהן. "מדובר באנשים שחיים בשטחים שלא להם ורומסים זכויות אדם, בזמן שאני מנסה לחנך להומניזם. זו בדיוק אי ההבנה בחברה הישראלית בין חופש הביטוי לבין החופש שיש בו כדי להסית ולפגוע", הבהיר.

http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-10e6cbf7df6e341004.htm

Хазин: гипотеза о происходящем на Украине

Форматирование моё.

...Мне кажется, что нынешнией «майдан» прошел как минимум три стадии. Первая - когда это была спонтанная реакция на «закат» мечты - вступление в Евросоюз. Потом, довольно быстро, стало понятно, что ни о каком «вступлении» и речи не было, а планировался банальный переход Украины в колониальный статус, но мечта-то была! И эта мечта была окончательно утеряна.

Ниже есть продолжение.

Второй этап - это активность официальной оппозиции. Он показал, что сама по себе оппозиция брать власть и ответственность на себя не очень готова (это и сейчас видно, по отказу ее лидеров возглавить правительство). При этом она явно преувеличила свой авторитет в обществе, что также не способствовало уверенности. В общем, этот этап должен был, теоретически, привести к «охлаждению» эффекта «майдана», несмотря на то, что его активно поддерживали украинские олигархи, которые до безумия боятся монополии Януковича в случае его победы. Поскольку понимают, что он их довольно быстро «истребит» (не как людей, но как олигархов).

Теоретически, постоянное финансирование «майдана» могло бы еще какое-то время его поддерживать, однако тут нужно понимать, что протестовать против «режима Януковича» на деньги олигархов - это просто голосовать за прежние порядки, которые так не по нраву украинцам (как и гражданам России), только, быть может, с другими лицами. А может быть - и с теми же самыми, только по их новой договоренности. Понятно, что рано или поздно это стало бы понятно большинству.

И вот в этот момент «майдан» перешел к третьему этапу, характеризующемуся активностью фашистских боевиков. Не вызывает сомнений, что большая их часть готовилась в финансируемых США лагерях, как на Украине, так и в других странах, что некоторые из них уже прошли Сирию, Ливию, Египет и другие «горячие точки». Но возникает вопрос: какова была цель их «запуска» именно сейчас? Ведь уже понятно, что привести к власти оппозицию естественным образом не получится, экономика Украины в катастрофическом положении, те, кто возьмет на себя ответственность будет через несколько месяцев в весьма сомнительном положении (особенно, с учетом того, что эта власть будет, мягко говоря, не очень легитимна). Если бы речь шла о выборах 15 года - там да, там это могло бы сыграть. Но почему именно сегодня эта сила была запущена?

Точного ответа у меня нет...Приходится рассуждать самому. Главное основание для выводов - фашиствующие боевики не имеют позитивной программы! Никакой. Рассуждения о том, что они предлагают построение украинского национального государства - это сказки для подростков, любой нормальный человек, который понимает, что такое государственное управление и современная экономика понимает, что попытка построения такого государства приведет к тому, что Украина превратится в неуправляемую и невероятно нищую территорию, которую будут захватывать все соседи просто для того, чтобы восстановить порядок.

Приводить тут в пример Германию 30-х годов не нужно. Во-первых, там еще была инфраструктура самостоятельной технологической зоны (в 1918 году, на момент поражения в войне, на территории собственно Германии не было ни одного иностранного солдата). На Украине ее изначально не было в полном объеме, а то, что было, во многом разрушено за последние 20 лет. Во-вторых, Германия была единой страной, объединенной одной идеей, никто с нее деньги на Запад не выводил. В-третьих, уже к 1938 году потенциал восстановления был исчерпан - и пришлось заниматься внешней экспансией (захватывать рынки).

В общем, националисты - это способ разрушения, а не созидания. Если их вывели на улицы, то это значит, что их, в общем, обрекли на уничтожение (в том числе, и на физическое). С какой целью? Скинуть Януковича? Зачем? И вот здесь я и пытаюсь дать некоторое геополитическое объяснение этому процессу. Во-первых, Янукович, который понял, что Евросоюз его «кинул» (не предложив инструментов решения экономических проблем), начал искать противовес России. И нашел - в виде Китая, который заинтересован в создании западного окончания нового «Великого шелкового пути».

Во-вторых, если дела у ЕС идут плохо (а США это знают лучше других), то китайское влияние в этом регионе может резко усилиться. И тут нужно любой ценой китайский проект ломать. А если учесть, что «великий шелковый путь» идет мимо России, то можно попытаться усилить позицию России в противовес Китаю.

В-третьих, слишком усиливать Россию тоже не стоит. То есть отдавать России Украину целиком никак нельзя (а при нынешней украинской элите - и невозможно), а вот частично - может быть. Но только для этого нынешнюю Украину нужно развалить.

И вот получается некоторая конструкция. Которая состоит в том, что националисты «взрывают» Украину, в ней происходит раскол по некоторой «линии». Западнее нее идет гражданская война (как и на границе), поскольку националисты начинают этнические чистки, туда вводятся войска сопредельных государств (Венгрия, Польша, Румыния), под флагом НАТО или нет. В восточных областях порядок гарантирует Россия. Все украинско-китайские проекты, разумеется, при этом полностью закрываются. Ну, несколько сот тысяч, а то и миллионы жертв, при этом являются побочным эффектом.

Обращаю внимание, что мнение жителей Украины (как и России) никому здесь не интересны. Решение приняли США, которые и контролируют боевиков. Если бы Россия и Украина выступали бы вместе, с этой проблемой можно было бы справиться, но идейная русофобия украинского руководства последних двух десятилетий такую возможность закрыла. И, как следствие, эта русофобия поставила Украину на грань распада (под чутким руководством главного партнера нынешней украинской элиты - США).

Разумеется, все сказанное - гипотеза. Но пусть мне предложат другую, более рациональную.
http://worldcrisis.ru/crisis/1356270

Михаил Хазин: "Биткоин играет против золота"

Monday, January 27, 2014

Ситуация на Украине - взгляд с России

Передача тенденциозная. К примеру, говорить, что все западенцы - это (нео)фашисты, явное преувеличение.

Украина: Восток и Запад - история вопроса

Полностью, форматирование моё.

Революционные события на Украине вновь подчеркнули огромную роль разделения страны на запад и восток: не будь в стране западных регионов — не было бы и евромайдана. Причем, вопреки классикам марксизма-ленинизма, не экономические, а культурные факторы определяют различия между двумя частями страны.

Ниже есть продолжение.

История

Географическое расположение западных регионов Украины (прежде всего Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей), конечно, важно. Но важно не само по себе, а в связи с имперским наследием. Многие из этих территорий никогда не входили в состав Российской империи. Земли современных Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей когда-то образовывали независимое Галицкое княжество. Оно не было завоевано Золотой ордой, но в XIV в. вошло в состав Литвы и Польши [Речь Посполита]. В конце XVIII в. территория нынешней Западной Украины в результате разделов Речи Посполитой вошла в состав Австрии. После распада Австро-Венгрии [Австро-Венгерской империи] в 1918 г. на Западной Украине была создана Западно-Украинская народная республика, которую уже в июле 1919 г. оккупировали польские войска. После советско-польской войны 1920 г. Западная Украина оказалась разделена между несколькими государствами: большая часть ее территории вошла в состав Польши, Черновицкая область стала частью Румынии, Закарпатскую область с центром в Ужгороде присоединили к Чехословакии. Большая часть Западной Украины вошла в состав СССР согласно пакту Молотова — Риббентропа [1939 год], Черновицкая область — в 1940 г., а Закарпатье — в 1945 г.

Империя

Ирена Гросфельд и Екатерина Журавская сравнили наследие трех империй — прусской, российской и австро-венгерской — между которыми территории современной Польши и части нынешней Украины были поделены в силу исторических обстоятельств (статья Persistent Effects of Empires: Evidence from the Partitions of Poland). Оказывается, что наследие всех трех империй до сих пор влияет на ценности и поведение поляков: в сравнении с российской частью Польши ее прусская часть до сих пор лучше развита экономически. Поляки, живущие на австрийской стороне, отличаются повышенными уровнями поддержки демократии (в сравнении с российской частью страны). Причина, по мысли авторов, в том, что Австро-Венгрия была единственной среди трех империй введшей самоуправление и электоральные институты на территории подвластных провинций. Демократический опыт сформировал историческую память, которая и объясняет уникальность бывших провинций Австро-Венгрии (в том числе украинской Галиции). Неясно, однако, каким образом этот демократический опыт передавался из поколения в поколение после распада Австро-Венгрии.

Другие исследователи, Кит Дарден и Анна-Мария Грзимала-Бюссе (в статье The Great Divide, 2006), говорят о том, что основы нации в регионе формирует та политическая сила, которая первой вводит в нем институты массового образования. Переход от устной к письменной массовой культуре закладывает основы национального самосознания, а значит, установление массового школьного образования Габсбургами на территории Галиции обусловило прозападную ориентацию региона и передачу «западного опыта» во времени. Авторы показывают, что во всех странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Венгрия, Словения), где введение массового школьного образования предшествовало приходу коммунистической власти, национальное сопротивление власти СССР было особенно сильным. В частности, на Западной Украине антисоветское национальное движение использовало докоммунистические символы: желто-голубой флаг и трезубец. Но и это объяснение явно не исчерпывает тему. К тому же Западная Украина при всей своей особости всегда осознавала себя частью именно Украины, а не Австрии или Польши. Вот как об этом пишет бывший президент Украины Леонид Кучма: «Западная Украина <...> никогда не мыслила своего отдельного будущего. И те политические силы и лица, которых в Советском Союзе называли прогрессивными, и те, которых — реакционными, мечтали о Великой Украине, о соборности, о воссоединении украинских земель, о независимости».

Религия

Третьей причиной уникальности Галиции может являться ее особая религиозная традиция, ставшая результатом вхождения православных территорий Галицко-Волынского княжества в состав Речи Посполитой. Оказавшись под польским влиянием, православные области были вынуждены подчиниться власти римского папы и признать католическую догматику, сохранив при этом обряд и язык богослужений (так называемый восточный обряд). Эта церковь (современная Украинская грекокатолическая церковь, УГКЦ) была создана в результате Брестской унии 1596 г. УГКЦ сыграла важнейшую роль в последующем развитии регионов. Как отмечает Фарид Закария (в книге «Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами»), граница, прошедшая между западным и восточным христианством в XVI в., сегодня отделяет сравнительно либеральные режимы от неблагополучных и нелиберальных <...> Эта граница ощущается и на Балканах: в Словении и Хорватии переходные процессы прошли быстрее, чем в Сербии и Албании, находящихся на восточной стороне.

В отличие от Российской империи, насаждавшей православие на подвластных территориях, Габсбурги сохранили религиозную специфику Галиции. Особая обрядовость УГКЦ, продолжавшая византийскую традицию, обеспечивала сбережение украинской самобытности. С установлением советской власти по мере уничтожения институтов оппозиции роль грекокатоличества на Украине увеличилась, поскольку УГКЦ оставалась последним оплотом сопротивления новому режиму. С этим связан массовый переход галичан в грекокатоличество в тот период. Поскольку советское правительство осознавало идущую от УГКЦ националистическую угрозу, в 1946 г. церковь была формально ликвидирована, тысячи священников и верующих отправлены в лагеря, а ее приходы переданы православной церкви. Однако УГКЦ продолжала существовать нелегально: по данным Института истории церкви, в начале 1980-х гг. в Галицкой и Закарпатской областях насчитывалось около 800 священников формально не существующей УГКЦ. Катакомбная грекокатолическая церковь (вновь легализованная только в 1990 г.) стала источником сохранения национального самосознания Западной Украины. Эндрю Драммонд и Яцек Любецки (в статье Reconstructing Galicia: Mapping the Cultural and Civic Traditions of the Former Austrian Galicia in Poland and Ukraine, 2010) отмечают, что сегодня польские и украинские регионы, где распространено грекокатоличество, отличаются ярче выраженной гражданственностью: высокими показателями явки на выборах (выше среднестрановых) и активной поддержкой пронационалистических и либеральных (антикоммунистических) партий. На Украине эффект грекокатоличества доминирует над эффектом Габсбургской империи, поскольку сходное политическое поведение отличает даже те западные регионы страны (Буковина, Закарпатская область), которые исторически не входили в Австро-Венгрию, но где распространено грекокатоличество.

Влияние грекокатолической церкви в западных регионах Украины и сегодня превосходит авторитет светской власти. Посещаемость служб здесь выше, чем в среднем по стране. Церковь играет важную роль и в текущих революционных событиях. УГКЦ, например, проводит регулярные публичные богослужения на площадях, в том числе на майдане Незалежности в Киеве. Пару недель назад руководство минкультуры Украины обратилось к главе УГКЦ с угрозой судебных исков и лишения легального статуса церкви за участие ее духовенства в протестных акциях. Очевидно, что власти Украины хорошо осознают роль грекокатоличества в самоопределении украинской нации.

Комбинация причин

Вероятнее всего уникальность западных областей Украины определяется комбинацией всех рассмотренных факторов. Снова процитируем Кучму. Вот что он, уроженец Черниговской области на севере Украины, пишет о галичанах: «И как бы меня ни раздражали наиболее громкие и невежественные “профессиональные украинцы” Галиции, насколько бы ни затрудняли они политическую жизнь страны, я не забываю, что они относятся к той части нашего народа, которая лучше всех сохранила украинство, украинский язык…»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/610601/chem-ukraina-ne-rossiya

Saturday, January 25, 2014

Украина возвращается к парламентско-президентской республике

См. также:
Украина возвращается к парламентско-президентской республике
Украина: беспорядки вышли за пределе столицы
О сложившейся ситуации в Украине

...Главным итогом этой встречи стало согласие президента Украины на изменение Конституции для перехода страны к немного иному государственному устройству - парламентско-президентской республике (Украина уже была ею с 2004 по 2010 год), а также на реформирование кабинета министров Украины: лидеру фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку предложен пост премьер-министра, а лидеру фракции "УДАР" Виталию Кличко - должность вице-премьера по гуманитарным вопросам. Депутаты парламента от правящей Партии регионов на заседании фракции уже договорились начать процесс переформатирования кабинета министров.

Ниже есть продолжение.

...Янукович предложил план урегулирования кризиса. Он объявил об амнистии демонстрантов, переформатировании правительства, а также о внесении изменений в так называемые "законы 16 января", ужесточающие ответственность за несанкционированные акции, блокирование правительственных зданий и учреждений, которые и спровоцировали нынешнюю волну протестов....

...Пока же нарастание протестной активности перекинулось в регионы: митингующие там занимают здания областных администраций, обычно с требованиями отправить в отставку губернатора региона...


[Спавка:] Парламентско-президентская, а не президентско-парламентская

В 2010 году Конституционный суд Украины отменил политическую реформу 2004 года (она вступила в силу лишь в 2006 году), которая привела к изменению политической системы Украины - из парламентско-президентской республики она превратилась в президентско-парламентскую. Таким образом роль парламента была снижена и соответственно кабинета министров.

Возвращение к Конституции 2004 года повышает роль Верховной Рады - она сможет определять кандидатуру премьер-министра путем выдвижения его от коалиции депутатских фракций; она вновь получит право назначать (по представлению президента) министра обороны, министра иностранных дел; назначать по представлению премьера членов Кабмина, глав АМКУ, Госкомитета телевидения и радиовещания, ФГИУ; ставить вопрос об отставке премьера и членов его кабинета.

Парламент сможет влиять на деятельность правительства путем издания постановлений.

Что касается президента, то он лишится полномочия назначать с согласия ВР премьер-министра и членов Кабмина, а также увольнять их. Он теряет контроль над исполнительной ветвью власти.

Кабмин теперь вновь будет прекращать свои полномочия перед Радой, а не перед президентом. К Кабмину вернутся такие полномочия, как создание, реорганизация и ликвидация органов исполнительной власти; назначение руководителей центральных органов исполнительной власти.
http://txt.newsru.com/world/25jan2014/ukrmeet.html
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2014/01/25/ukrainskaya-oppoziciya-zahvativaet-mestnie-organi-vlasti/
http://txt.newsru.co.il/world/25jan2014/talks8027.html

Украина: беспорядки вышли за пределе столицы

См. также:
Украина возвращается к парламентско-президентской республике
Украина: беспорядки вышли за пределе столицы
О сложившейся ситуации в Украине

Расширяется география акций: протестующие против политики властей захватывают здания администраций в западных и центральных областях...

Ниже есть продолжение.

В четверг, 23 января, протестующим удалось захватить здания областных администраций во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Ровно и Черкассах.

...В пятницу активисты штурмом взяли Черновицкую, Хмельницкую и Волынскую [Луцк] Облгосадминистрации...

...Противостояние в Киеве началось во второй половине ноября с мирных протестов против решения украинского правительства.

Однако они приняли насильственную форму после того, как в середине января союзники Януковича в Верховной Раде приняли пакет законов, затрудняющих протестную деятельность.

Оппозиция окрестила эти уложения "законами о диктатуре" и считает, что они были приняты с нарушением процедуры и противоречат конституции.

Радикализация протестующих подпитывается сообщениями о насилии и издевательствах, в котором обвиняют милицию или лояльные власти неформальные группировки, известные как "титушки"...
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2014/01/25/ukrainskaya-oppoziciya-zahvativaet-mestnie-organi-vlasti/
http://txt.newsru.com/arch/world/25jan2014/regions_ua.html


Израиль может нарушить нейтралитет в отношении Сирии

Израиль может отказаться от политики нейтралитета в отношении гражданской войны в Сирии, сообщил агентству АР источник в израильских силовых структурах. Причина вероятного изменения политического курса кроется в усилении "Аль-Каиды" в соседней стране.
http://txt.newsru.co.il/mideast/25jan2014/syria8001.html

Wednesday, January 22, 2014

Glenn Beck: What really happened to the German gold housed in the United States? (English)

Фильм "Воровка книг"

Фильм "Воровка книг" по одноимённой книге.

Основным его минусом является некоторая затянутость сюжета, фильм идёт более двух часов. Рекомендую смотреть с перерывом по середине. :-)
Да, есть там один штрих, который несколько смазывает впечатление. В фильме показано, что только США победила Германию.


Германия, 1939 год. После того, как отец девятилетней Лизель Мемингер, который был как-то связан с коммунистами, внезапно исчезает, мать, чтобы спасти детей от преследования, решает передать их приемным родителям. В дороге брат Лизель умирает от болезни - прямо на глазах у сестры. На его похоронах девочка подбирает свою первую книгу – "Наставления могильщикам"...

...у дверей дома Хубераманов появляется незнакомый молодой человек, падающий с ног от усталости и голода. Парня зовут Макс Ваттенбург, и он – еврей, скрывающийся от нацистов. Ганс, связанный клятвой, данной на войне отцу Макса, прячет опасного беглеца в подвале своего дома…

...Роман "Воровка книг" - не только книга об ужасах войны и не только история жизни обычной девочки в Германии времен войны. Это еще и книга о ценности книг, и как раз эту деталь авторам фильма удалось не только сохранить, но даже усилить (в фильме Макс дарит Лизель не книгу, как у Зузака, а пустой блокнот с дарственной надписью и одним-единственным словом на иврите – "пиши"). Сейчас, когда столько говорят о кризисе литературы, книг и даже букв как средств познания, столь искреннее и трогательное признание в любви к книгам делает фильм по-настоящему личным и ценным....
http://www.m24.ru/articles/34919

Google Talk: Dark Energy and the Runaway Universe (English)We expected the attractive force of gravity to slow down the rate at which the Universe is expanding. But observations of very distant exploding stars (supernovae) show that the expansion rate is actually speeding up, a remarkable discovery that was honored with the 2011 Nobel Prize in Physics to the teams' leaders. Over the largest distances, the Universe seems to be dominated by a repulsive "dark energy" -- an idea Albert Einstein had suggested in 1917 but renounced in 1929 as his "biggest blunder." It stretches space itself faster and faster with time. But the physical origin and nature of dark energy, which makes up about 70% of the contents of the Universe, is probably the most important unsolved problem in all of physics; it may provide clues to a unified quantum theory of gravity.

Архив января 2010 г. Часть III

Часть I
Часть II
Часть III

Мы теряем многое в суете повседневности

О шоппинге или купля-продажа как смысл жизни. Рекомендую прочитать оригинальный пост.

В новогоднюю ночь в Париже и его пригородах сожгли около 350 автомобилей За полгода до этого по всей Франции прокатились волнения, устроенный молодыми иммигрантами из стран Африки и Ближнего Востока.

Я написал первый пост из мини-серии "сверху вниз и снизу вверх". Эта мини-серия на начало 2014 года не завершена.

Ниже есть продолжение.

О песне Хава Нагила

Налоговое управление создает тотальное досье на израильтян

Давыдов о кризисе законодательной и исполнительной системы

Житель Тайваня умер, посмотрев "Аватар": глазное напряжение и очки небезопасны

Франция: престижные вузы против квоты для слабых социальных слоёв

Десятилетняя девочка стала "сексуальной наложницей"

Google Earth помогает найти Эльдорадо

Tuesday, January 21, 2014

Age test: Find the connection (English, Russian)

Найдено на просторах интернета.
Проверка возраста: Найдите связь:Обращение к Виши Ананду

Думаю, аллюзия видна не вооружённым глазом.

Ананд! Индусы , торжествуя, в Сибирь за Виши торят путь -
Ханты-мансийский снег почуя, мол , встрепенется как-нибудь!
Играет вьюга, Вова, Лева...Но вновь глаза его блестят,
И Виши в бой вступает снова. Не ожидал! Король,виват!
(c) Эмиль Сутовский

Monday, January 20, 2014

В Беэр-Шеве развернута система ПРО "Железный купол"

http://9tv.co.il/news/2014/01/20/167472.html

UPDATE 22-01-2014:
Около Ашдода и Беэр-Шевы развернуты системы ПРО "Железный купол"
http://www.toalexsmail.com/2014/01/blog-post_6179.html
END OF UPDATE

Stephen Harper at The Knesset (English)

UPDATE 21-01-2014:
Arabs Deputations leaves the Knesset

END OF UPDATE

Stephen Harper at The Knesset


Benjamin Netanyahu introduces Canadian Prime Minister Stephen Harper to The KnessetThere is full transcript below.
Ниже есть продолжение.

Prime Minister Stephen Harper today delivered the following remarks in an address to the Knesset, the Israeli Parliament, in Jerusalem:

“Thank you very much.

“Thank you Mr. Speaker, Prime Minister, Leader of the Opposition, Chief Justice, Ministers and Members of the Knesset, distinguished guests, ladies and gentlemen.

“Shalom.

“And thank you for inviting me to visit this remarkable country, and especially for the opportunity to address the Knesset.

“It truly is a great honour.

“And I also thank you for the honour of the key to the Knesset.

“So now I feel I can come and go whenever I choose.

“And if I may, Mr. Speaker, on behalf of my wife Laureen and the entire Canadian delegation, let me just begin by thanking the Government and people of Israel for the warmth of your hospitality.

“You have made us feel extremely welcome.

“You have made us feel immediately at home.

“Ladies and gentlemen, Canada and Israel are the greatest of friends, and the most natural of allies.

“And, with your indulgence, I’d like to offer a reflection upon what makes the relationship between Canada and Israel special and important.

“Because the relationship between us is very strong.

“This friendship between us is rooted in history, nourished by shared values, and it is intentionally reinforced at the highest levels of commerce and government as an outward expression of strongly held inner convictions.

“There has, for example, been a free trade agreement in place between Canada and Israel for many, many years, an agreement that has already proved its worth.

“The elimination of tariffs on industrial products, and some foodstuffs, has led to a doubling in the value of trade between our countries.

“But this only scratches the surface of the economic potential of this relationship and I look forward to soon deepening and broadening our mutual trade and investment goals.

“As well, our military establishments share information and technology.

“This has also been to our mutual benefit.

“For example, during Canada’s mission to Afghanistan, the use of Israeli-built reconnaissance equipment saved the lives of many Canadian soldiers.

“All such connections, and I can mention many more – science and technology – all built strong bridges between us.

“However, to truly understand the special relationship between Israel and Canada, one must look beyond trade and institutions, to the personal ties of friendship and kinship.

“Jews have been present in Canada for more than 250 years.

“In generation after generation, by hard work and perseverance, Jewish immigrants, often starting with nothing, have greatly prospered.

“Today, there are nearly 350,000 Canadians who share with you their heritage and their faith.

“They are proud Canadians.

“But having met literally thousands of members of this community, I can tell you this:

“They are also immensely proud of what the people of Israel have accomplished here.

“Of your courage in war, of your generosity in peace, and of the bloom that the desert has yielded under your stewardship.

“Laureen and I share that pride.

“We share that pride and the understanding that what has been achieved here has occurred in the shadow of the horrors of the Holocaust.

“The understanding that it is right to support Israel, because after generations of persecution, the Jewish people deserve their own homeland and deserve to live safely and peacefully in that homeland.

“Let me repeat that: Canada supports Israel fundamentally because it is right to do so.

“This by the way is a very Canadian trait, to do something for no reason other than it is right, even when no immediate reward for, or threat to, ourselves is evident.

“On many occasions, Canadians have gone even so far as to bleed and die to defend the freedoms of others in far-off lands.

“To be clear, we have also periodically made terrible mistakes.

“As in the refusal of our Government in the 1930s to ease the plight of Jewish refugees.

“But, as a country, at the great turning points of history, Canada has consistently chosen often to our great cost, to stand with others who oppose injustice and to confront the dark forces of the world.

“It is, thus, a Canadian tradition to stand for what is principled and just, regardless of whether it is convenient or popular.

“But, I would argue, and as you know Prime Minister I have argued, that support today for the Jewish State of Israel is more than a moral imperative.

“It is also a matter of strategic importance, also a matter of our own, long-term interests.

“Ladies and gentlemen, I said a moment ago that the special friendship between Canada and Israel is rooted in shared values.

“Indeed, Israel is the only country in the Middle East which has long anchored itself in the ideals of freedom, democracy and the rule of law.

“And these are not mere notions.

“They are the things that over time and against all odds, have proven to be over and over again the only ground in which human rights, political stability, and economic prosperity, may flourish.

“These values are not proprietary.

“They do not belong to one people or one nation.

“Nor are they a finite resource.

“On the contrary, the wider they are spread, the stronger they grow.

“Likewise, when they are threatened anywhere, they are threatened everywhere.

“And who threatens them, or more precisely, what today threatens the societies that embrace such values and the progress they nurture?

“Those who scorn modernity, those who loathe the liberty of others, and those who hold the differences of peoples and cultures and religions in contempt.

“Those who, often begin by hating the Jews.

“But, history shows us, end up hating anyone who is not like them.

“Those forces, which have threatened the State of Israel every single day of its existence, and which, as 9-11 graphically showed us today, threaten all of us.

“And so, we either stand up for our values and our interests here in Israel, stand up for the existence of a free, democratic and distinctively Jewish state, or the retreat of our values and our interests in the world will begin.

“Now ladies and gentlemen, just as we refuse to retreat from our values, so we must also uphold the duty to advance them.

“And our commitment as Canadians to what is right, fair and just is a universal one.

“It applies no less to the Palestinian people than it does to the people of Israel.

“Just as we unequivocally support Israel’s right of self-defence, so too Canada has long supported a just and secure future for the Palestinian people.

“And, I believe we share with Israel a sincere hope that the Palestinian people and their leaders will choose a viable, democratic Palestinian state, committed to living peacefully alongside the Jewish State of Israel.

“As you, Prime Minister, have said, when Palestinians make peace with Israel, Israel will not be the last country to welcome a Palestinian state as a new member of the United Nations, it will be the first.

“Sadly, we have yet to reach that point.

“But, when that day comes, and come it must, I can tell you that Israel may be the first to welcome a sovereign Palestinian state, but Canada will be right behind you.

“Now ladies and gentlemen even firm support doesn’t mean that allies and friends will agree on all issues all of the time.

“As you and I know Prime Minister, no state is beyond legitimate questioning or criticism.

“Indeed, Israel as a democratic state makes such criticism a part of your national life.

“But our support does mean at least three things.

“First, Canada finds it deplorable that some in the international community still question the legitimacy of the existence of the State of Israel.

“Our view that Israel’s right to exist as a Jewish state is absolute and non-negotiable.

“Second, Canada believes that Israel should be able to exercise its full rights as a UN member-state and to enjoy the full measure of its sovereignty.

“For this reason, Canada has spoken on numerous occasions in support of Israel’s engagement and equal treatment in multilateral fora.

“And in this regard, I should mention that we welcome Israel’s induction this month into the western, democratic group of states at the United Nations.

“Third, we refuse to single out Israel for criticism on the international stage.

“Now friends I understand that in the world of diplomacy, with one, solitary, Jewish state and scores of others, it is all too easy “to go along to get along” and single out Israel.

“But such “going along to get along,” is not a balanced approach, nor a sophisticated one.

“It is just, quite simply, weak and wrong.

“Unfortunately, ladies and gentlemen, we live in a world where that kind of moral relativism today runs rampant.

“And in the garden of such moral relativism, the seeds of a much more sinister notion can be easily planted.

“And so we have witnessed in recent years, the mutation of the old disease of anti-Semitism and the emergence of a new strain.

“We all know about the old anti-Semitism.

“It was crude and ignorant, and it led to the horrors of the death camps.

“Of course, in many dark corners, it is still with us.

“But, in much of the western world, the old hatred has been translated into more sophisticated language for use in polite society.

“People who would never say they hate and blame the Jews for their own failings or the problems of the world, instead declare their hatred of Israel and blame the only Jewish state for the problems of the Middle East.

“As once Jewish businesses were boycotted, some civil-society leaders today call for a boycott of Israel.

“On some campuses, intellectualized arguments against Israeli policies thinly mask underlying realities, such as the shunning of Israeli academics and the harassment of Jewish students.

“Most disgracefully of all, some openly call Israel an apartheid state.

“Now think about that statement.

“Think about the twisted logic and outright malice behind that.

“A state, based on freedom, democracy and the rule of law, founded so that Jews can flourish as Jews and seek shelter from the shadow of the worst racist experiment in history.

“That is condemned, and it is condemned in the masked language of anti-racism.

“Friends, that is nothing short of sickening.

“But, this is the face of the new anti-Semitism.

“It targets the Jewish people by targeting Israel and attempts to make the old bigotry acceptable to a new generation.

“Now of course friends, criticism of Israeli government policy is not in and of itself necessarily anti-Semitic.

“But what else can we call criticism that selectively condemns only the Jewish state and effectively denies its right to exist, to defend itself while systematically ignoring or excusing the violence and oppression all around it?

“What else can we call it when Israel is routinely singled out, targeted at the United Nations, and when Israel remains the only country to be the subject of a permanent agenda item at the regular sessions of its Human Rights Council?

“Ladies and gentlemen, any assessment, any judgment of Israel’s actions must start with this understanding:

“In the 65 years that modern Israel has been a nation, Israelis have endured attacks and slanders beyond counting and have never known a day of true peace.

“And we understand, we Canadians understand that Israelis live with this impossible calculus:

“If you act to defend yourselves, you will suffer widespread condemnation over and over again.

“But should you fail to act, you alone will suffer the consequence of your inaction and that consequence will be final.

“It will be your destruction.

“The truth that Canada understands is that many of the hostile forces Israel faces are faced by all western nations.

“Israel faces them for many of the same reasons we face them.

“You just happen to be a lot closer to them.

“Of course, no nation is perfect.

“But neither Israel’s existence nor its policies are responsible for the instability in the Middle East today.

“One must look beyond Israel’s borders to find the causes of the relentless oppression, poverty and violence in much of the region, of the heartbreaking suffering of Syrian refugees, of the sectarian violence and the fears of religious minorities, especially Christians, and of the current domestic turmoil in so many states.

“So what are we to do?

“Most importantly, we must deal with the world as we find it.

“The threats in this region are real, deeply rooted and deadly, and the forces of progress often anaemically weak.

“For too many nations, it is still easier to scapegoat Israel than to emulate your success.

“It is easier for them to foster resentment and hatred of Israel’s democracy than it is to provide the same rights and freedoms to their own people.

“I believe that a Palestinian state will come, and one thing that will make it come is when the regimes that bankroll terrorism realize that the path to peace is accommodation, not violence.

“Which brings me to the Government of Iran.

“Late last year, the world announced a new approach to diplomacy with the government in Tehran.

“Canada has long held the view that every diplomatic measure should be taken to ensure that regime never obtains a nuclear weapon.

“We therefore appreciate the earnest efforts of the five permanent members of the Security Council and Germany.

“Canada will evaluate the success of this approach not on the merit of its words, but on the implementation and verification of its promised actions.

“We truly hope that it is possible to walk the Iranian Government back from taking the irreversible step of manufacturing nuclear weapons.

“But, for now, Canada’s own sanctions will remain fully in place.

“And should our hopes not be realized, should the present agreement prove ephemeral, Canada will be a strong voice in the world for renewed sanctions.

“Ladies and gentlemen, let me conclude with this thought.

“I believe the story of Israel is a great example to the world.

“It is a story, essentially, of a people whose response to suffering has been to move beyond resentment and build a most extraordinary society, a vibrant democracy, a freedom-loving country with an independent and rights-affirming judiciary, an innovative, world-leading “start-up” nation.

“You have taken the collective memory of death and persecution to build an optimistic, forward-looking society.

“One that so values life you will sometimes release a thousand criminals and terrorists to save one of your own.

“In the democratic family of nations, Israel represents values which our Government takes as articles of faith and principles to drive our own national life.

“And therefore, through fire and water, Canada will stand with you.

“Thank you, friends.

“I know I should quit right there.

“You’ve been very generous with your time and attention.

“Laureen and I, and I know the entire delegation, thank you for your tremendous hospitality.

“Once again, thank you.

“Thank you for having us and may peace be upon Israel.”
http://pm.gc.ca/eng/news/2014/01/20/statement-prime-minister-canada-jerusalem

Технология уничтожения или неестественный ход вещей

Форматирование моё.Всё прогрессивное человечество, как нам говорят, абсолютно естественным образом приняло геев, их субкультуру, их право заключать браки, усыновлять детей и пропагандировать свою сексуальную ориентацию в школах и детских садах. Нам говорят, что всё это — естественный ход вещей.

Нам лгут.

Ложь о естественном ходе вещей опроверг американский социолог Джозеф Овертон, описавший технологию изменение отношения общества к некогда принципиальным для этого общества вопросам.

Ниже есть продолжение.

Прочитайте это описание и станет понятно, как легализуют гомосексуализм и однополые браки. Станет совершенно очевидно, что работа по легализации педофилии и инцеста будет завершена в Европе уже в ближайшие годы. Как и детская эвтаназия, кстати.

Что ещё можно вытащить оттуда в наш мир, используя технологию, описанную Овертоном?

Она работает безотказно.

***
Джозеф П. Овертон (1960-2003), старший вице-президент центра общественой политики Mackinac Center. Погиб в авиакатастрофе. Сформулировал модель изменения представления проблемы в общественном мнении, посмертно названную Окном Овертона.
***

Джозеф Овертон описал, как совершенно чуждые обществу идеи были подняты из помойного бака общественного презрения, отмыты и, в конце концов, законодательно закреплены.

Согласно Окну возможностей Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе существует т.н. окно возможностей. В пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно двигают, меняя тем самым веер возможностей, от стадии «немыслимое», то есть совершенно чуждое общественной морали, полностью отвергаемое до стадии «актуальная политика», то есть уже широко обсуждённое, принятое массовым сознанием и закреплённое в законах.

Это не промывание мозгов как таковое, а технологии более тонкие. Эффективными их делает последовательное, системное применение и незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия.

Ниже я на примере разберу, как шаг за шагом общество начинает сперва обсуждать нечто неприемлемое, затем считать это уместным, а в конце концов смиряется с новым законом, закрепляющим и защищающим некогда немыслимое.

Возьмём для примера что-то совершенно невообразимое. Допустим, каннибализм, то есть идею легализовать право граждан на поедание друг друга. Достаточно жёсткий пример?

Но всем очевидно, что прямо сейчас (2014г.) нет возможности развернуть пропаганду каннибализма — общество встанет на дыбы. Такая ситуация означает, что проблема легализации каннибализма находится в нулевой стадии окна возможностей. Эта стадия, согласно теории Овертона, называется «Немыслимое». Смоделируем теперь, как это немысливое будет реализовано, пройдя все стадии окна возможностей.


ТЕХНОЛОГИЯ

Ещё раз повторю, Овертон описал ТЕХНОЛОГИЮ, которая позволяет легализовать абсолютно любую идею.

Обратите внимание! Он не концепцию предложил, не мысли свои сформулировал некоторым образом — он описал работающую технологию. То есть такую последовательность действий, исполнение которой неизменно приводит к желаемому результату. В качестве оружия для уничтожения человеческих сообществ такая технология может быть эффективнее термоядерного заряда.


КАК ЭТО СМЕЛО!

Тема каннибализма пока ещё отвратительна и совершенно не приемлема в обществе. Рассуждать на эту тему нежелательно ни в прессе, ни, тем более, в приличной компании. Пока это немыслимое, абсурдное, запретное явление. Соответственно, первое движение Окна Овертона — перевести тему каннибализма из области немыслимого в область радикального.

У нас ведь есть свобода слова.

Ну, так почему бы не поговорить о каннибализме?

Учёным вообще положено говорить обо всём подряд — для учёных нет запретных тем, им положено всё изучать. А раз такое дело, соберём этнологический симпозиум по теме «Экзотические обряды племён Полинезии». Обсудим на нём историю предмета, введём её в научный оборот и получим факт авторитетного высказывания о каннибализме.

Видите, о людоедстве, оказывается, можно предметно поговорить и как бы остаться в пределах научной респектабельности.


Окно Овертона уже двинулось. То есть уже обозначен пересмотр позиций. Тем самым обеспечен переход от непримиримо отрицательного отношения общества к отношению более позитивному.

Одновременно с околонаучной дискуссией непременно должно появиться какое-нибудь «Общество радикальных каннибалов». И пусть оно будет представлено лишь в интернете — радикальных каннибалов непременно заметят и процитируют во всех нужных СМИ.

Во-первых, это ещё один факт высказывания. А во-вторых, эпатирующие отморозки такого специального генезиса нужны для создания образа радикального пугала. Это будут «плохие каннибалы» в противовес другому пугалу — «фашистам, призывающим сжигать на кострах не таких, как они». Но о пугалах чуть ниже. Для начала достаточно публиковать рассказы о том, что думают про поедание человечины британские учёные и какие-нибудь радикальные отморозки иной природы.

Результат первого движения Окна Овертона: неприемлемая тема введена в оборот, табу десакрализовано, произошло разрушение однозначности проблемы — созданы «градации серого».


ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Следующим шагом Окно движется дальше и переводит тему каннибализма из радикальной области в область возможного.

На этой стадии продолжаем цитировать «учёных».

Ведь нельзя же отворачиваться от знания? Про каннибализм. Любой, кто откажется это обсуждать, должен быть заклеймён как ханжа и лицемер.

Осуждая ханжество, обязательно нужно придумать каннибализму элегантное название. Чтобы не смели всякие фашисты навешивать на инакомыслящих ярлыки со словом на букву «Ка».

Внимание! Создание эвфемизма — это очень важный момент. Для легализации немыслимой идеи необходимо подменить её подлинное название.

Нет больше каннибализма.

Теперь это называется, например, антропофагия.


Но и этот термин совсем скоро заменят ещё раз, признав и это определение оскорбительным.

Цель выдумывания новых названий — увести суть проблемы от её обозначения, оторвать форму слова от его содержания, лишить своих идеологических противников языка. Каннибализм превращается в антропофагию, а затем в антропофилию, подобно тому, как преступник меняет фамилии и паспорта.

Параллельно с игрой в имена происходит создание опорного прецедента — исторического, мифологического, актуального или просто выдуманного, но главное — легитимированного. Он будет найден или придуман как «доказательство» того, что антропофилия может быть в принципе узаконена.

«Помните легенду о самоотверженной матери, напоившей своей кровью умирающих от жажды детей?»

«А истории античных богов, поедавших вообще всех подряд — у римлян это было в порядке вещей!»

«Ну, а у более близких нам христиан, тем более, с антропофилией всё в полном порядке! Они до сих пор ритуально пьют кровь и едят плоть своего бога. Вы же не обвиняете в чём-то христианскую церковь? Да кто вы такие, чёрт вас побери?»

Главная задача вакханалии этого этапа — хотя бы частично вывести поедание людей из-под уголовного преследования. Хоть раз, хоть в какой-то исторический момент.


ТАК И НАДО

После того как предоставлен легитимирующий прецендент, появляется возможность двигать Окно Овертона с территории возможного в область рационального.

Это третий этап. На нём завершается дробление единой проблемы.

«Желание есть людей генетически заложено, это в природе человека»
«Иногда съесть человека необходимо, существуют непреодолимые обстоятельства»
«Есть люди, желающие чтобы их съели»
«Антропофилов спровоцировали!»
«Запретный плод всегда сладок»
«Свободный человек имеет право решать что ему есть»
«Не скрывайте информацию и пусть каждый поймёт, кто он — антропофил или антропофоб»
«А есть ли в антропофилии вред? Неизбежность его не доказана».

В общественном сознании искусственно создаётся «поле боя» за проблему. На крайних флангах размещают пугала — специальным образом появившихся радикальных сторонников и радикальных противников людоедства.

Реальных противников — то есть нормальных людей, не желающих оставаться безразличными к проблеме растабиурования людоедства — стараются упаковать вместе с пугалами и записать в радикальные ненавистники. Роль этих пугал — активно создавать образ сумасшедших психопатов — агрессивные, фашиствующие ненавистники антропофагии, призывающие жечь заживо людоедов, жидов, коммунистов и негров. Присутствие в СМИ обеспечивают всем перечисленным, кроме реальных противников легализации.

При таком раскладе сами т.н. антропофилы остаются как бы посередине между пугалами, на «территории разума», откуда со всем пафосом «здравомыслия и человечности» осуждают «фашистов всех мастей».

«Учёные» и журналисты на этом этапе доказывают, что человечество на протяжении всей своей истории время от времени поедало друг друга, и это нормально. Теперь тему антропофилии можно переводить из области рационального, в категорию популярного. Окно Овертона движется дальше.


В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ

Для популяризации темы каннибализма необходимо поддержать её поп-контентом, сопрягая с историческими и мифологическими личностями, а по возможности и с современными медиаперсонами.

Антропофилия массово проникает в новости и токшоу. Людей едят в кино широкого проката, в текстах песен и видеоклипах.

Один из приёмов популяризации называется «Оглянитесь по сторонам!»

«Разве вы не знали, что один известный композитор — того... антропофил?»

«А один всем известный польский сценарист — всю жизнь был антропофилом, его даже преследовали.»

«А сколько их по психушкам сидело! Сколько миллионов выслали, лишили гражданства!.. Кстати, как вам новый клип Леди Гаги «Eat me, baby»?

На этом этапе разрабатываемую тему выводят в ТОП и она начинает автономно самовоспроизводиться в массмедиа, шоубизнесе и политике.

Другой эффективный приём: суть проблемы активно забалтывают на уровне операторов информации (журналистов, ведущих телепередач, общественников и тд), отсекая от дискуссии специалистов.

Затем, в момент, когда уже всем стало скучно и обсуждение проблемы зашло в тупик, приходит специальным образом подобранный профессионал и говорит: «Господа, на самом деле всё совсем не так. И дело не в том, а вот в этом. И делать надо то-то и то-то» — и даёт тем временем весьма определённое направление, тенденциозность которого задана движением «Окна».

Для оправдания сторонников легализации используют очеловечивание преступников через создание им положительного образа через не сопряжённые с преступлением характеристик.

«Это же творческие люди. Ну, съел жену и что?»

«Они искренне любят своих жертв. Ест, значит любит!»

«У антропофилов повышенный IQ и в остальном они придерживаются строгой морали»

«Антропофилы сами жертвы, их жизнь заставила»

«Их так воспитали»
и т.д.

Такого рода выкрутасы — соль популярных ток-шоу.

«Мы расскажем вам трагическую историю любви! Он хотел её съесть! А она лишь хотела быть съеденной! Кто мы, чтобы судить их? Быть может, это — любовь? Кто вы такие, чтобы вставать у любви на пути?!»


МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ

К пятому этапу движения Окна Овертона переходят, когда тема разогрета до возможности перевести её из категории популярного в сферу актуальной политики.

Начинается подготовка законодательной базы. Лоббистские группировки во власти консолидируются и выходят из тени. Публикуются социологические опросы, якобы подтверждающие высокий процент сторонников легализации каннибализма. Политики начинают катать пробные шары публичных высказываний на тему законодательного закрепления этой темы. В общественное сознание вводят новую догму — «запрещение поедания людей запрещено».

Это фирменное блюдо либерализма — толерантность как запрет на табу, запрет на исправление и предупреждение губительных для общества отклонений.

Во время последнего этапа движения Окна из категории «популярное» в «актуальную политику» общество уже сломлено. Самая живая его часть ещё как-то будет сопротивляться законодательному закреплению не так давно ещё немыслимых вещей. Но в целом уже общество сломлено. Оно уже согласилось со своим поражением.

Приняты законы, изменены (разрушены) нормы человеческого существования, далее отголосками эта тема неизбежна докатится до школ и детских садов, а значит следующее поколение вырастет вообще без шанса на выживание. Так было с легализацией педерастии (теперь они требуют называть себя геями). Сейчас на наших глазах Европа легализует инцест и детскую эвтаназию.


КАК СЛОМАТЬ ТЕХНОЛГИЮ

Описанное Овертоном Окно возможностей легче всего движется в толерантном обществе. В том обществе, у которого нет идеалов, и, как следствие, нет чёткого разделения добра и зла.

Вы хотите поговорить о том, что ваша мать — шлюха? Хотите напечатать об этом доклад в журнале? Спеть песню. Доказать в конце концов, что быть шлюхой — это нормально и даже необходимо? Это и есть описанная выше технология. Она опирается на вседозволенность.

Нет табу.

Нет ничего святого.


Нет сакральных понятий, само обсуждение которых запрещено, а их грязное обмусоливание — пресекается немедленно.
Всего этого нет. А что есть?

Есть так называемая свобода слова, превращённая в свободу расчеловечивания. На наших глазах, одну за другой, снимают рамки, ограждавшие обществу бездны самоуничтожения. Теперь дорога туда открыта.

Ты думаешь, что в одиночку не сможешь ничего изменить?

Ты совершенно прав, в одиночку человек не может ни черта.

Но лично ты обязан оставаться человеком. А человек способен найти решение любой проблемы. И что не сумеет один — сделают люди, объединённые общей идеей. Оглянись по сторонам.
http://rvs.livejournal.com/27431.html

Не забывайте опустить стакан (Как избавиться от проблем)

Найдено на просторах интернета.

В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды. Он держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимания, а затем спросил:

"Сколько, по-вашему, весит этот стакан?"
"50 грамм!"+ "100 грамм!"+ "125 грамм!"+-предполагали студенты.
- Я и сам не знаю, - продолжил профессор, - чтобы узнать это, нужно его взвесить. Но вопрос в другом: что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут?

Ниже есть продолжение.

- Ничего, - ответили студенты.
- Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? - снова спросил профессор.
- У вас заболит рука, - ответил один из студентов.
- Так. А что будет, если я, таким образом, продержу стакан целый день?
- Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение в мышцах, и даже вам может парализовать руку, и придется отправить в вас больницу, - сказал студент под всеобщий смех аудитории.
- Очень хорошо, - невозмутимо продолжал профессор, - однако изменился ли вес стакана в течении этого времени?
- Нет, - был ответ.
- Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в мышцах?
Студенты были удивлены и обескуражены.
- Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? - Спросил профессор.
- Опустить стакан, - последовал ответ из аудитории.
- Вот, - воскликнул профессор, - точно так же происходит и с жизненными проблемами и неудачами. Будете держать их в голове несколько минут - это нормально. Будете думать о них много времени, начнете испытывать боль. А если будет продолжать думать об этом долгое, продолжительное время, то это начнет парализовывать вас, т.е. вы не сможете ни чем другим заниматься. Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще важнее отпустить эти проблемы от себя в конце каждого дня, перед тем как вы идете спать. И таким образом, вы без напряжения каждое утро сможете просыпаться свежими бодрыми и готовыми справиться с новыми жизненными ситуациями.

И так, друзья, помните "опустить стакан в конце дня!"


Архив января 2010 г. Часть II

Часть I
Часть II
Часть III


Одним из заметных событий января 2010 года стало землетрясение на Гаити силой 7 баллов. Счет жертв может идти на тысячи. Про помощь Гаити - тут.

Страсти вокруг свиного гриппа продолжали бушевать. Так, в начале января 2010 года только за одни сутки на Украине он унес жизни 38 человек. Вместе с тем, Франция аннулировала заказ на 50 млн доз вакцины против свиного гриппа. Более того, в Совете Европы считают, что свиной грипп - одна из медицинских афер столетия. Болезнь существует, но "пандемия наживы была опаснее реальной угрозы".

В экономике, знаковым событием стал отказ Исландии выплатить 5 млрд долларов компенсаций иностранным вкладчикам.

Новая латиноамериканская валюта начинает свой путь. С тех пор появились ещё несколько региональных валют, ещё несколько в проекте. Однако, на 2014 год доллар остаётся резервной валютой, хотя его роль в мире неуклонно снижается. Так, Китай создал третью в мире зону свободной торговли.

Ниже есть продолжение.

Немного смешным выглядит следующее сообщение: 94% всех российских фондов проиграли обезьяне. Это всего лишь демонстрирует, что биржа, это по-сути лотерея.

В США свыше 35 миллионов или чуть более 10% населения в январе 2010 года стали получать талоны на еду. Более того, растёт число студентов.

А вообще, начало ХХI века стало для экономики США, по существу, "потерянным десятилетием".

Интересно, на этом фоне посмотреть на Китай изнутри. Вместе с тем Jim Rogers считает, что XXI век будет веком Китая.

Хазин много внимание уделял вопрос, по какому сценарию инфляционному или дефляционному продолжит протекать кризис. См. также тут и тут. Тогда это казался ключевым вопросом. Однако, реальность стала сложнее такого простого выбора.
Хазин: прогноз на 2010 год Прогноз в деталях не оправдался, но процессы были указано довольно точно.
Хазин: главное доказательство продолжение кризиса
Хазин: конфликт Обамы с банками - это проявлением более глобального конфликта
Хазин: об американской системе управления предприятиями
Хазин: экономикой правит закон джунглей
Хазин: очень коротко о маркетинге
Saturday, January 18, 2014

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАСом на грани краха

Командующий египетскими вооруженными силами Абдель-Фаттах ас-Сиси, который, на данный момент, является человеком №1 в военно-политическом руководстве Страны пирамид, фактически подталкивает ХАМАС к началу новой войны против Израиля.

Ниже есть продолжение.

Как говорится в статье, опубликованной на сайте газеты «Маарив», такими данными обладают сегодня представители оборонного ведомства и спецслужб Израиля.

В ходе беседы с журналистом высокопоставленный сотрудник военно-разведывательных структур заявил о том, что попустительство ХАМАСу и невнятная политика новых египетских властей стала одной из причин усиления ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газы в последние недели.

По мнению собеседника корреспондента «Маарива», бывший президент Египта Мухаммед Мурси имел реальное влияние на хамасовское руководство сектора Газы. Именно Мурси следил за тем, чтобы договоренность о перемирии между Израилем и ХАМАСом, которая была достигнута в ноябре 2012 года, после операции «Облачный столп», соблюдалась по всем пунктам.

Ас-Сиси практически отказался от этой миссии, хотя пока что непонятно, в чем причина изменения политики официального Каира. «В любом случае, Израиль должен быт готов к новой эскалации военной напряженности на юге страны», - считают сегодня представители оборонного ведомства.
http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2014/01/17/dogovorennost-o-peremirii-mezhdu-izrailem-i-hamasom-na-grani-kraha/

Хазин: Прогноз на 2014 год

Анализ прогноза на 2013 год опущен. Форматирование моё.

... В общем, можно отметить, что прогноз, в целом достаточно адекватно отразил происходящие в мире процессы, хотя они явно протекали несколько быстрее, чем я предполагал, в политической сфере и отставали в экономической...

...во второй половине прошедшего года явно наметилась дефляционная тенденция - на фоне снижения частного спроса падают и цены на сырье...Скорее всего, будет продолжаться тенденция предыдущего года, которая состоит в том, что развивается вялотекущая депрессия, которую активно пытаются останавливать власти всех развитых стран. Главным инструментом тут является эмиссия и поддержка отдельных попавших в кризис финансовых институтов, а также стимулирование отдельных отраслей или групп отраслей. Классический пример - снижение цен на энергоносители в США, которое дало локальный эффект последние два года. Он, конечно, не смог перебить базовые экономические тенденции, но отдельные позитивные моменты явно создал.

Ниже есть продолжение.

Ключевой момент здесь - это точка «свала», то есть тот момент, когда где-то в какой-то стране или отрасли ресурсов станет откровенно не хватать, что приведет к началу быстрого спада. Точно ее указать достаточно сложно, но есть несколько потенциально опасных мест, которые и имеет смысл описать. Самое главное из них - это фондовый рынок США. Там пузырь явно сформировался и есть серьезная вероятность того, что в 2014 году он лопнет. В таком случае это неизбежно станет началом нового витка кризиса, по мнение многих экспертов, сравнимого по масштабу с осенью 2008 года. Не исключено, что даже более сильного, поскольку тогда удалось остановить кризис за счет массированной эмиссии, а сейчас , во-первых, ее эффективность для реального сектора будет крайне низкой (последствия многочисленный «ку»), а, во-вторых, она приведет к высокой инфляции, которая сама по себе крайне опасна (поскольку кредитный мультипликатор уже достаточно мал).

Что может стать причиной начала обвала на фондовом рынке? Она может быть как «рассеяной» (в том смысле, что просто уровень рисков потери своих капиталов с точки зрения участников и без какой-то очевидной для всех внешней причины станет запредельно высоким и они начнут массово выходить с рынка), так и «концетрированной». Последним может стать и какое-то неожиданное неприятное известие, например, резкое ухудшение параметров экономики Китая (см. ниже), или даже политические причины (см. ниже рассуждения о геополитических процессах), может быть какое-то стихийное бедствие большого масштаба. Теоретически, причиной может стать и крупный теракт (вероятность этого тем более велика, что в ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, которые могут стать началом принципиального изменения общей политической картины в этой стране).

Мне кажется, что если такой явной причины не будет, то рынок США в 2014 году не рухнет, поскольку оптимизм всех участников поддерживается не только государственной пропагандой, но и их собственным пониманием того, что для каждого из них этот обвал может стать последним. В такой ситуации общего желания «продолжения банкета» без какой-то внешней причины обойтись, скорее всего, не удастся. Другое дело, что масштаб этой причины по мере расширения пузыря будет все время сокращаться - так что к весне 2015 года, возможно, паника может уже начаться практически на пустом месте. В некотором смысле этот аналог переохлажденной жидкости: до какого-то снижения температуры ниже нуля для появления льда нужен «центр кристаллизации», если его нет, льда не образуется. Но по мере снижения температуры масштабы такого центра все время уменьшаются и в какой-то момент в качестве такового могут уже выступать локальные объединения нескольких молекул, которые образуются постоянно в результате теплового движения. И - процесс кристаллизации начинается.

Здесь имеет смысл сказать о других сырьевых и спекулятивных рынках, поскольку, теоретически, есть два различных сценария их развития. Первый озвучил в своем прогнозе на нашем Дискуссионном клубе Олег Григорьев, который сказал, что необходимость размещения куда-то денег, которые в невероятном количестве скопились у некоторых финансовых институтов, вызовет к жизни сценарий типа середины 2000-х годов, то есть рост цен на сырье, рост фондовых рынков развивающихся стран и рост других, вторичных финансовых пузырей. Мне этот сценарий представляется не совсем верным и вот почему. Дело в том, что, во-первых, любой пузырь спекулянты раздувают не просто так, а с целью вызвать приток денег рядовых «физиков», которые за счет своего количества перенимают инициативу спекулянтов и позволяют им выйти с рынка, зафиксировав прибыль. Сегодня ситуация иная - у «физиков» просто нет денег, механизм доведения до них эмиссионных средств уже практически не работает, тут бы сохранить потребительские расходы, про сбережения и спекуляции уже речи не идет.

Во-вторых, резко выросли риски. Хорошо было в середине 2000-х, когда никто не верил в серьезный обвал. Сегодня все учитывают эту вероятность, а потому - политика спекулянтов будет куда более осторожной. Фактически, о долгосрочных вложениях в такой ситуации и речи быть не может, а краткосрочные возможны только в те рынки, у которых очень высокая ликвидность, то есть возможность быстро продать соответствующие активы. Более всего этому соответствует рынок форекс (почему я и считаю, что в 2014 году волатильность кросс-валютных курсов будет сильно выше, чем в 2013), несколько меньше - фондовый рынок США. Но сырьевые рынки (которые формируют 2-3 маркетмейкера) и, особенно, фондовые рынки развивающихся стран никак не соответствуют этому условию.

В-третьих, стимулирование сырьевых рынков вызовет резкий рост инфляции издержек. На фоне серьезных проблем реального сектора и падения частного спроса рассчитывать на рост кредитования реального сектора не приходится - значит, нас ждут массовые банкротства и сокращение реальных заработных плат. То есть - дальнейший спад спроса и падение ВВП основных стран - производителей. В том числе, США и Евросоюза. Вряд ли такая политика найдет поддержку у большинства правительств, которые имеют достаточное количество рычагов для ее ограничения (в том числе, через контролируемые центробанки).

В общем, мне кажется, что в начавшемся году рынки будут, скорее, вести себя по депрессивному сценарию. Более того, те из них, которые сегодня еще выглядят вполне перспективно, в течении ближайшего времени могут постепенно из этого статуса выходить, поскольку риски и опасения спекулянтов будут все время нарастать. Иными словами, сферы прибыльного приложения капитала в 2014 году будут постепенно сокращаться, хотя скорость этого процесса априори оценить достаточно сложно. Но, и здесь нужно повторить часть предыдущего прогноза, все более и более актуальными станут инфраструктурные проекты в странах - потенциальных региональных лидерах. Впрочем, если медленное депрессионное снижение экономики не ускорится по каким-то причинам, то, возможно, этот процесс будет практически незаметен.

Здесь имеет смысл перейти к тем факторам, которые могут ускорить негативные процессы в экономике. Связаны они, в первую очередь, с тем расколом, который сформировался в мировой финансовой элите и который крайне ограничивает возможности всех ее частей. На всякий случай еще раз скажу то, о чем я неоднократно говорил последние годы. Перечисленные силы - не структурированные группы, в которых есть свое признанное руководство, среднее звено и, так сказать, рядовой состав. Это, скорее, группы лиц, которые четко видят свои интересы и возможности в том или ином направлении и по мере возможности согласовывают свои интересы с теми, про кого считают, что их интересы совпадают. При этом если у «проценщиков» есть более или менее явно выраженный координирующий центр (это МВФ и связанные с ним структуры), то у «менял» таковой не наблюдается. При этом, поскольку раскол в элите произошел совсем недавно, есть еще люди, которые окончательно не определились со своей позицией, аналогичная ситуация со многими финансовыми и государственными институтами.

В соответствии с нашим анализом (и тут я не настаиваю на абсолютной истине, если кто готов - я с интересом выслушаю и другие варианты) таких групп три. Две, так сказать, глобальные, это «менялы» и «проценщики» и одна пока глобальная, но готовая смириться со своим региональным будущем - это та часть, которая сегодня опирается на администрацию Обамы и нынешнее руководство ФРС. Отметим, что по итогам кризиса это, третья группа, будет системно равнозначна, скажем, китайской, латиноамериканской или евразийской. Но пока она контролирует эмиссию мировой резервной и торговой валюты, доллара, и в этом смысле вполне сравнима по мощи с первыми двумя.

Первые две группы несовместимы в принципе - поскольку «менялы» строят систему относительно независимых финансовых центров (которым нужна посредническая инфраструктура, которую, собственно, и олицетворяют собой «менялы»), а «проценщики» могут существовать только в случае наличия единой валютно-финансовой системы, причем исключительно в рамках контроля над эмиссионным центром этой главной валюты. Что касается американской группы, то, теоретически, она может ужиться и с теми, и с другими, однако сегодня Обама явно тяготеет к «менялам». И потому, что «проценщики» явно пытаются отобрать у него контроль над ФРС (им срочно нужны деньги для поддержания мировой финансовой инфраструктуры), и потому, что для финансистов-«проценщиков» государственная внешняя политика (в том числе - и политика США) - это лишь инструмент, а для Обамы - источник затрат, ресурсов на которые уже не хватает.

Если политика Обамы не изменится (а пока ее могут изменить только выборы в ноябре, да и то, только в случае, если их результаты будут уж откровенно «антиобамовскими»), то схватка между упомянутыми группами будет идти с постепенным нарастанием поражения «проценщиков». Иными словами, основные «игроки», связанные с этой группой (крупнейшие международные банки, Мировой банк, ВТО, аппараты международных организаций, брюссельская бюрократия Евросоюза, «либеральная элита постсоветских стран и т.д.) будут в наступившем году постепенно отдавать свои позиции. Конкретно для России я расскажу об этой ситуации отдельно, в прогнозе для нашей страны, что касается остальных стран и регионов, то по ним придется каждый раз разбираться отдельно, поскольку то, какое из полей тактических сражений будет выходить на первое место, сегодня сказать сложно.

Хотя некоторые из таких полей можно отметить. Будет отчаянная схватка за Украину, причем сама по себе она мало кому интересна, но принципиальна с точки зрения схватки «менял» и «проценщиков». Позиция последних озвучена Бжезинским (см. http://worldcrisis.ru/crisis/1331607) , что касается «менял», то для них Украина сама по себе не интересна, но они заинтересованы в возникновении евразийского центра силы и, наоборот, не заинтересованы в усилении «атлантических» планов брюссельской бюрократии. Отсюда - второе «поле сражения» - создание североатлантической зоны свободной торговли, которое, будучи реализовано, превратит западную Европу в подобие нынешней Европы восточной (то есть в сырьевой придаток США), и лишит «менял» их главной базы. Третье место, на котором схватка пойдет особенно остро - это Россия, которая должна стать базой евразийской интеграции, но которая пока прилагает все усилия для того, чтобы это не получилось из-за того, что финансово-экономическую политику определяют ставленники «проценщиков» в лице либеральных приватизаторов 90-х годов и их ставленников.

В любом случае, поскольку общий объем ресурсов у «проценщиков» сокращается, они будут склонны организовывать разного рода провокации, типа крупных терактов, региональных войн и так далее, направленных на улучшение своего контроля над мировой финансовой системой. Связано это с тем, что именно эта группа контролирует до сих пор мировые спекулятивные рынки и экономические СМИ. Кроме понятного всем Ближнего Востока (вероятность войны в котором, конечно, снизилась, но, все-таки, не до нуля.

Но вернемся от политики к экономике, точнее, к региональным аспектам прогноза. Сначала - о Евросоюзе. Экономические проблемы в нем, и без того очень большие (см. http://worldcrisis.ru/crisis/1323868 ) будут нарастать, причем сразу по двум направлениям. Первое - это протесты в бедных странах, связанных с ростом безработицы и недостаточной поддержкой со стороны ЕС. Второе - это протесты в богатых странах (в первую очередь - в Германии), население которых, на фоне падения уровня жизни, будет протестовать против слишком больших отчислений. Кроме того, будут усиливаться протесты против трудовой миграции, как нелегальной, так и легальной - из более бедных, в менее бедные страны ЕС.

Чем хуже будет экономическая ситуация в ЕС, тем более агрессивно будут себя вести руководители отдельных его стран на мировой арене (типичны пример - Олланд в 2013 году), однако, по моей оценке, принципиальных изменений по сравнению с прошедшим годом в 2014 году не произойдет. Будут выигрывать на местных выборах партии все более и более агрессивные (по сравнению с беззубо-либеральной «альтернативой» 2000-х), причем основные противники предыдущего десятилетия будут все более и более сливаться в рамках единой либеральной партии, имеющей только одну цель - сохраниться у власти и сохранить действующую в ЕС систему, для которой уже нет ресурсов. Теоретически, резкий обвал произойти может, но только в рамках серьезного обвала на фондовых рынках США, что в 2014 году представляется маловероятным в случае естественного развития событий и чуть более вероятным в случае специального стимулирования. Ну и, конечно, обвал может произойти, если в одной из стран ЕС придет к власти партия, которая объявит дефолт по своим обязательствам. Это сегодня представляется маловероятным, но ... «Никогда не говори «никогда».

Второй принципиально важный регион - Ближний Восток. Тут ситуация уже более или менее прояснилась, США явно сделали ставку на Иран как главного регионального союзника (причем выбор сделан не только потому, что Иран самая мощная страна региона, но и потому, что она наиболее предсказуемая договороспособная). Но такой выбор сделан в рамках политики, согласованной с «менялами» и Обамой - а «проценщиков» он абсолютно не устраивает. По этой причине со стороны последних возможны различные эксцессы, связанные с попытками развязать крупную региональную войгу (после чего финансовые структуры, через которые ее будут финансировать, получат мощные источники для своего развития). Вероятность такого развития событий не очень велика, но она вполне положительна, так что не учитывать такого варианта развития событий было бы неправильно.

Следующий принципиально важный регион - это Китай. Теоретически, конечно, есть еще Афганистан, Пакистан, Индия - но вряд ли они станут зачинщиками серьезных изменений, ситуация там, скорее, идет за развитием дел в других регионах. А вот в Китае серьезные проблемы - жесточайший структурный кризис, зеркальное отражение кризиса в США. Только выражен он в том, что экономика Китая больше не может себе позволить стимулировать внутренний спрос. Сделана попытка максимально «расшевелить» сельский сектор, сделать его самостоятельным центром получения прибыли, фактически - увеличить в нем уровень разделения труда, однако на первом этапе это не приведет к росту спроса на экспортные товары. Основной вопрос - лопнут ли финансовые пузыри, вызванные стимулированием внутреннего спроса, в 2014 году. Мне кажется, что пока нет, даже резкое падение частного спроса на Западе, в случае обрушения фондового рынка США, скорее всего, на ситуации 2014 года в Китае скажется незначительно. И таким образом, Китай будет постепенно формировать юаневую валютную зону.

Латинская Америка. Здесь будут происходить сложные процессы консолидации латиноамериканской валютной зоны, под руководством Бразилии. При этом потенциал этой зоны будет достаточно высок, поскольку в ней нужно строить серьезную инфраструктуру, что может стать поводом для серьезных инвестиций в регион (как внутренних, так и внешних). Возврат их возможен на первом этапе за счет экспорта сырья, затем - за счет эмиссии региональной валюты. Отметим, что такой же вариант развития есть и у России, но он пока неосуществим, в связи с контролем над экономической политикой компрадорской буржуазии. Как быстро придет соответствующее понимание к участникам экономических процессов - вопрос сложный, в 2013 году я уже делал подобное предположение и ошибся, поэтому окончательный вывод о начале соответствующих процессов носит, скорее, виртуальный характер.

Соединенные штаты Америки. Тут в наступившем году есть два главных вопроса, тесно связанных: выборы и состояние фондового рынка. И если второй можно перенести на 2015 год, то первый придется в любом случае разрешать в начале ноября. Главная проблема при оценке ситуации (которая, фактически, будет определять и ситуацию в экономике, потому и представляется важной в этом прогнозе), что современная политическая модель США, построенная на дихотомии «республиканцы» - «демократы» (как консерваторы и либералы) в рамках одной экономической модели, больше не работает. Раскол между «группой Х.Клинтон» и «группой Обамы» (от которой пока еще неизвестно кто пойдет в президенты в 2016 году) куда сильнее, чем, скажем, между «группой Клинтон» и республиканцами-«неоконами».

Такая ситуация связана с тем, о чем мы уже говорили - с расколом мировой финансовой элиты. Но, как следствие, очень трудно предсказать, что такое, например, «хороший» результат выборов для Обамы: мне кажется, что для него победа экономических реалистов (типа сторонников Рона Пола) из Республиканской партии куда более приятный результат, чем ошеломительная победа партии Демократической, если она будет достигнута за счет увеличения представительства сторонников Х.Клинтон. Как при этом объяснить избирателям «на местах» эту трактовку я себе не представляю.

При этом «проценщикам» позарез нужно изменить соотношение сил в свою пользу и я не исключаю, что им удастся сконструировать такую позицию, что обвал на рынках непосредственно перед выборами даст им некоторую перспективу, за счет ослабления позиции Обамы. Опять-таки, «проценщикам» позарез нужна победа «неоконов», а не республиканцев-реалистов, но тут мы будем внимательно смотреть за предвыборной кампанией и попытаемся соответствующий момент вычленить, если он появится. Так вот, если такая политическая конструкция будет построена, то шансы на ускорение финансового кризиса есть. В противном случае все будет развиваться более или менее спокойно, скорее всего, кризис при этом перенесется на 2015 год. Что касается других показателей, то здесь все будет идти в рамках вялотекущей депрессии, аналогично году прошедшему. Пока у денежных властей США еще есть ресурсы закрывать локальные проблемы, типа снижения мировых цен на нефть (это может резко снизить рентабельность всей сланцевой энергетики) или ухудшения показателей Китая.

Остается Россия - но для нее в ближайшее время будет написан отдельный текст.
http://worldcrisis.ru/crisis/1338948

"Железный купол" накрыл Хайфский залив

По решению Генерального штаба ЦАХАЛа на выходных на берегу Хайфского залива была развернута система противовоздушной обороны "Железный купол".

"Железный купол" "накрыл" Хайфский залив в связи с возросшей опасностью возможных ракетных обстрелов
http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2014/01/18/zhelezniy-kupol-nakril-hayfskiy-zaliv/


הוצבה באזור מפרץ חיפה מערכת "כיפת ברזל" ולידה מערכת נוספת
http://news.walla.co.il/?w=/22/2713053

Около Железного Купала в Хайфском заливе развёрнутые также и другие системы ПРО.

Бой между Хамастаном и Египтом

18 января египетские военные уничтожили восемь туннелей, прорытых палестинскими террористами на границе сектора Газы...С января 2013 года египетские военные уничтожили 1.115 туннелей, прорытых палестинскими террористами на границе сектора Газы...В северной части Синайского полуострова египетские военные вступили в бой с боевиками. Следует отметить, что накануне террористы в очередной раз взорвали газопровод на Синае.
http://txt.newsru.co.il/mideast/18jan2014/gaza8021.html

Thursday, January 16, 2014

Peter Pan marriage proposal at SSE Hydro in Glasgow (English)

Isaac's Live Lip-Dub Proposal (English)

[01:23] Сирена в Ашкелоне

אזעקה נשמעה באשקלון; כנראה נורתה רקטה מעזה
http://news.walla.co.il/?w=/22/2712503

מטח של 8
רקטות
נורה לאזור אשקלון,
5
מתוכן יורטו.
לא ידוע על נפגעים או נזק
http://rotter.net/forum/scoops1/73526.shtml

Всё хорошо, прекрасная маркиза (Hebrew, Russian, ЮМОР)
Origin
Всё хорошо, прекрасная маркиза (Л. Утёсов, Э. Утёсова)

https://www.youtube.com/watch?v=H-uLtUqSBck

UPDATE 28-12-2019

END OF UPDATE

Ниже есть продолжение.

«Все хорошо, прекрасная маркиза»

Алло алло
Джем какие вести
Давно я дома не была
Пятнадцать дней как я в отъезде
Ну как идут у нас дела
Все хорошо прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда пустое дело кобыла ваша околела
А в остальном прекрасная маркиза
Все хорошо все хорошо
Алло алло
Мартель ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне мой верный кучер
Как эта смерть произошла
Все хорошо прекрасная маркиза
Все хорошо как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это право ерунда
С кобылой что пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном прекрасная маркиза
Все хорошо все хорошо
Алло алло Паскаль мутится разум
Какой неслыханный удар
Сажите мне всю правду разом
Когда в конюшне был пожар
Все хорошо прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба как видно из каприза
Еще сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало все поместье
А в остальном прекрасная маркиза
Все хорошо все хорошо
Алло алло Лука сгорел наш замок
Ах до чего ж мне тяжело
Я вне себя скажите прямо
Как это все произошло
Узнал ваш муж прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мертвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковер и запылал он как костер
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была а в ней кобыла умерла
А в остальном прекрасная маркиза
Все хорошо все хорошо


Tchol hamitpachat (Russian, Hebrew)Origin:
Клавдия Шульженко "Синий Платочек" ("Концерт Фронту")

ולדימיר ויסוצקי (Hebrew)

См. также:
В.С. Высоцкий. ВидеонарезкаOrigin Владимир Высоцкий:


There is more below.
Ниже есть продолжение.

ליאור ייני


Origin Владимир Высоцкий:


More
Origin: Булат Окуджава


MICHAEL GOLDOVSKY מיכאל גולדובסקי
ארקדי דוכין
UPDATE 20-01-2014:


END OF UPDATE

UPDATE 22-01-2014:

END OF UPDATE