Monday, October 03, 2011

Об угрозах банковской системе Израиля (Hebrew, Russian)...
ההשוואה למשבר הקודם מעוררת גם היא כמה תמיהות בנוגע לבנקים הישראליים. המרווחים במארס 2009, רגע לפני שהחלה ההתאוששות בשווקים, היו גבוהים לאין ערוך בהשוואה לרמתם כיום
...
המרווחים של היום מול המרווחים של אז וההשוואה העולמית מעלים כמה ספקות בנוגע למחירים ולתשואות של האג"ח של הבנקים כיום. אם הירידות החדות באג"ח הקונצרניות אכן מגלמות הידרדרות משמעותית הצפויה במצב המשק והחברות - הנחה שאיננו שותפים לה - הרי שהאג"ח של הבנקים צפויות לספוג מכה קשה. הסיבה לכך היא שתרחיש בלהות כזה טומן בחובו גל פשיטות רגל במגזר העסקי, קשיים של חברות לפרוע הלוואות ואג"ח, ולפיכך יידרשו הבנקים לבצע הפרשות גדולות.

אם לא די בכך, בתסריט כזה הפגיעה בבנקים צפויה להגיע מכיוונים נוספים. בימים האחרונים פורסם כי היקף המשכנתאות של הציבור הגיע לשיא של 253 מיליארד שקל, ואם אכן הכלכלה נמצאת על סף הידרדרות ניכרת, סביר להניח שרבים יתקשו בתשלומי המשכנאות, ומחירי הדיור, שככל הנראה החלו כבר לרדת בחודשים האחרונים, יירדו בחדות בתוך כמה חודשים. מגמה שכזאת תפגע אנושות בתיקי המשכנתאות של הבנקים, שהיו אחד הגורמים לצמיחה הנאה שלהם בשנים האחרונות.

איננו צופים תרחיש בלהות כזה, אבל גם בתרחיש ההפוך איננו רואים עדנה לאג"ח של הבנקים. אנו מעריכים כי במקרים רבים מאוד, אג"ח של חברות רבות רשמו בחודשים האחרונים ירידות חדות מדי וכשהשוק יתאושש, הן צפויות לתיקון חד שיביא לעליית מחירים ניכרת ולירידת תשואות. במצב כזה, סביר להניח שהתשואה למשקיע באג"ח של הבנקים תהיה נמוכה יותר, שכן הן יירדו פחות, ולפיכך צפויות לרשום תיקונים קטנים יותר.
...http://www.themarker.com/markets/1.1488003

Краткий перевод: В случае углубления кризиса пострадают банки. В частности, повыситься невозврат ипотеки (машканты).

Греция: новые проблемы, новая паника


Признание Греции, что в этом году она не сможет выйти на запланированные показатели бюджетного дефицита, погрузило инвесторов в панику...

...Греции не удастся достичь целевых показателей дефицита бюджета на 2011 и 2012 год, установленных Евросоюзом и Международным валютным фондом. Министры финансов 17 стран еврозоны не могут принять решение о выделении Афинам очередного транша помощи, без которого страна не сможет заплатить октябрьские пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы...


Ниже есть продолжение.


...Увеличение дефицита бюджета выше планировавшегося уровня греческий Минфин объяснил тем, что экономическая рецессия оказалась глубже, чем ожидалось - вместо 3,8%, ожидавшихся в мае, спад ВВП составил 5,5%. Причем к концу года дефицит может даже превысить ожидаемый уровень, если не будут предприняты новые меры экономии...

...В будущем году ВВП может снизиться на 2%. Таким образом, развитие ситуации в Греции идет по прежнему безрадостному сценарию: меры по сокращению дефицита бюджета вызывают углубление спада, который еще более снижает шансы Греции на стабилизацию своего финансового положения...

...Неофициально европейские чиновники признают, что внешний долг Греции неподъемен для страны и должен быть, возможно, частично списан... Списание 50% долга, сопровождаемое, если потребуется, рекапитализацией банков - это наиболее часто упоминаемый вариант.

Однако Германия и Франция пока не готовы к такому развитию событий, считая, что это снизит для Греции стимулы завершить реформу финансовой системы и экономики. К тому же, если Греции дадут возможность списать долги, почему этого нельзя будет сделать Португалии, Ирландии и другим странам?

Германия и Франция...хотели бы отложить любой дефолт Греции, организованный или нет, пока они не провели увеличение Европейского фонда финансовой стабильности и предприняли другие шаги по защите Италии, крупнейшей экономики Южной Европы.

В любом варианте механизм принятия решений в ЕС сейчас не позволяет Брюсселю действовать быстро и скоординировано...

http://txt.newsru.com/arch/finance/03oct2011/grec.html
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2443861

Хазин: Где заработать инвестору?

На севере Израиля вспыхнули массовые беспорядки


Командующий Северным округом полиции, генерал-майор Рони Атия сообщил, что по подозрению в ночном поджоге мечети в арабской деревне Туба Зангария (Верхняя Галилея) задержаны несколько человек. Полиция с самого начала подозревала, что речь идет о радикальных поселенцах. Преступление носило почерк "акции возмездия".

На стенах сожженной мечети была оставлена надпись "месть за Палмера". Полиция предполагала, что поселенцы отомстили арабам за теракт, в результате которого погибли 25-летний Ашер Палмер из Кирьят-Арбы и его годовалый сын Йонатан. Их машина потеряла управление, съехала с дороги и перевернулась после того, как арабы из засады закидали ее камнями.


Ниже есть продолжение.


Поджог разозлил жителей арабской деревни. Этим утром около 400 ее жителей устроили беспорядки. Арабы устроили демонстрацию, направившись к перекрестку Рош-Пина, чтобы перекрыть его. Крупные силы полиции вступили в противостояние с ними. Некоторые кидали камнями в полицейских и жгли шины. Полицейским пришлось использовать шумовые гранаты и слезоточивый газ. На место стянуты дополнительные силы. На данный час обстановка на месте относительно спокойная.

"Впервые у нас столь серьезный инцидент. Это черный день, который в деревне будут помнить многие годы. У того, кто это сделал, нет совести. Это не частный дом, а священное место со священными книгами. Мы никогда не покушались на честь другой веры, а потому не понимаем, за что нам это устроили", – сказал... Хайб Ахмед – 62-летний житель деревни Туба Зангария.

Муэдзин мечети Усман абу-Талал рассказал, что здание было подожжено около 2:30 ночи – до утренней молитвы. "Кто-то зашел в мечеть, полностью выжег ее и написал на иврите лозунги. Жители соседних с мечетью домов почувствовали сильный запах дыма, выглянули из окон и увидели, что мечеть горит. Когда они выбежали, чтобы попытаться потушить пламя, то увидели, что все уже выгорело. Они сразу связались со мной, разбудили, я прибыл быстро и обнаружил, что все сгорело. Ничего не осталось", – сказал муэдзин.

...Сотни арабов из деревни Туба-Зангария начали шествие из своего населенного пункта в сторону перекрестка Рош Пина.

Эта акция предпринята после того, как неизвестные подожгли минувшей ночью мечеть в деревне. Сообщается, что крупные силы полиции сдерживают марширующих из опасения перед возможностью блокирования шоссе или бросания камней в проезжающие машины.

Демонстранты бросают камни в полицейских, и те применяют средства для прекращения беспорядков. На место стягивают крупные силы полиции...

...Инцидент с поджогом расследует специально созданная группа, работающая в сотрудничестве со Службой общей безопасности (ШАБАК). В заявлении командующего округом сказано, что он усматривает в произошедшем "чрезвычайно тяжкий инцидент в рамках акций возмездия". Генерал-майор полиции Атия обратился к жителям севера с просьбой соблюдать спокойствие и порядок, позволив полиции беспрепятственно расследовать преступление.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил главе Службы общей безопасности и попросил уделить раскрытию этого преступления особое внимание. "Речь идет о преступлении, не имеющем ничего общего с еврейскими ценностями или ценностями государства Израиль", - заявил Нетаниягу...

http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2011/10/03/sever/
http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2011/10/03/zaderpodoz/

Хазин: останется ли Западная Европа самостоятельным геополитическим игроком

Сокращено. Форматирование моё.


...Джордж Сорос призывает к созданию единого европейского казначейства, которое будет наделено полномочиями как по обложению налогами, так и по привлечению средств. Только это, по его мнению, поможет избежать повторения глобального кризиса.»... до того практически единая (со стороны внешнего наблюдателя), мировая финансовая элита все более и более разбивается на «фракции» и группы, которые достаточно активно конкурируют друг с другом. Достаточно вспомнить историю со Стросс-Каном, в которой руководство ФРС (кто поспорит с тем, что это часть мировой финансовой элиты) явно выступило на стороне государственной бюрократии США против остальной части этой элиты. И, скорее всего, по мере развития кризиса, количество этих фракций и степень их конфронтации будет резко расти.


Ниже есть продолжение...."В европейской финансовой системе на базе единой европейской валюты тесно переплетены все активы и долги, и крушение евро вызовет масштабный кризис, который не в силах будут сдержать никакие власти", - пояснил инвестор, добавив, что "чем больше времени потребуется Германии, чтобы осознать это, тем выше будет цена, которую придется заплатить ей и всему остальному миру".

Ну, позиция, по крайней мере, ясна. Сорос пытается объяснить всем в Евросоюзе и миру, и, прежде всего, в Германии, что, фактически, суверенитетом эта самая крупная экономика Европы уже все равно не обладает, а посему, нужно смириться и утратить этот суверенитет и формально юридически. Все остальное – это бантики, ссылки на обязательные ритуальные формулы, типа «свободы» и «демократии». И вот вопрос – кому это нужно?

Я попытаюсь дать интерпретацию этой позиции. Разумеется, как и всякая личная интерпретация, она может быть подвергнута критике.... Итак, что мы имеем для Западной Европы. Она развивалась с 1945 года под эгидой концепции «Атлантического единства», которая предполагала единство американских и западно-европейских элит. Материально это было подкреплено тем, что странам Западной Европы были открыты рынки сбыта в США, что позволило им быстро развиваться.

При этом всякая альтернативна активно истреблялась, что и привело к засилью либеральной идеологии в Европе... Беда пришла с другой стороны – пошатнулась экономическая основа «Атлантического единства». Спрос в США стал падать, а это значит, что доходы всех стран Евросоюза, и, в первую очередь, Германии, стали падать. В таких условиях перед всеми странами Евросоюза встал вопрос, как компенсировать потери и, самое главное, за чей счет.

Более того, наиболее дальновидные эксперты стали соображать, что если кризис продлится еще достаточно долго, то встанет серьезная проблема: в практические единой торговой системе США-ЕС, производственные мощности сохранятся, а спрос существенно упадет. И это значит, что нужно будет решать вопрос, чьи мощности «лишние» - ЕС или США. Я думаю, что в США этот вопрос обсуждается в Белом доме уже в явном виде (не публично, разумеется), а вот в Евросоюзе на него явно наложено идеологическое «табу» (это не предположение, а утверждение, основанное на беседах с рядом европейских экспертов). Если ситуация им стала меняться, то только буквально в последние недели, но я пока в этом сомневаюсь.

Поскольку экономические мощности в ЕС носят не общий, а национальный характер, а брюссельская бюрократия, зараженная «атлантическими ценностями» не может сопротивляться давлению США, то для того, чтобы решить вопрос о производственных мощностях в свою пользу, элите США просто нужно максимально «опускать» в Евросоюза национальные элиты и усиливать «брюсселецентрические» тенденции. Отметим, кстати, что Британия, которая обычно выступает с США в унисон, в этом месте с ними не совпадает, что понятно – разрушение ЕС бьет по ней очень сильно.

Ну а теперь, прочтем еще раз то, что говорит Сорос. Он, ссылаясь на некоторые «объективные» механизмы, как раз и предлагает немцам поделиться своими национальными интересами в пользу ... Ну, Сорос говорит, что в пользу Евросоюза, но на самом деле он имеет в виду США. При этом смысл этого действа понятен абсолютно – любое ущемление суверенитета Германии в пользу ЕС автоматически означает усиление влияния американской политики в этом геополитическом образовании через их восточноевропескую и брюссельскую «клиентеллу». Со вполне понятной целью – через пропаганду «атлантических ценностей» и «свободы торговли» ограничить возможности европейских стран (Германии, в первую очередь) по защите своей производственной структуры.

...Меркель активно пытается лишить Германию части суверенитета, отдав ее суверенный ресурс, так остро необходимый в условиях кризиса, на раздербанивание брюссельской бюрократии и общеевропейского большинства, которому на проблемы Германии и немцев наплевать, а вот мнение собственно, уже почти голодающего, собственного населения, а также, кураторов из Вашингтона, напротив, очень даже важно. И пустить немецкие деньги на закупку товаров народного потребления в США – это «святая» для них цель.

Так что, как мне кажется, слова Сороса не просто важны, а очень важны – приближается судьбоносный момент, по итогам которого станет ясно, останется ли Западная Европа самостоятельным геополитическим игроком или станет «расходным материалом» в рамках предстоящих кризисных разборок.

http://worldcrisis.ru/crisis/902834