Saturday, July 31, 2021

כדורגל - לשנות או להשאיר? (Hebrew)

mp3

לא מזמן פורסם ב"מונדו דפורטיבו" הספרדי כי פיפ"א (לכאורה) בוחנת מהפכה בכדורגל כפי שאנו מכירים אותו. לא עוד 90 דקות של משחק, מעתה מחצית תיארך 30 דקות, הוצאות חוץ יהיו בעזרת הרגל, החילופים לא יוגבלו והשעון יעצר בכדי למנוע בזבוזי זמן (מישהו אמר כדורסל?). ה-VAR ישנה את המשחק? הצחקתם את פיפ"א.

ובכן, חקרנו, בחנו, התפלצפנו וגילינו כי לאורך ההיסטוריה של הכדורגל בוצעו שינויים לא פחות מרחיקי לכת. למשל, לפני "המצאת" השופט, קפטני שתי הקבוצות היו אלו ששמרו על הסדר במגרש. אה, ובשבע השנים הראשונות מאז שהתווסף, לא היתה לשופט משרוקית, הוא פשוט היה צורח.


https://www.spreaker.com/user/pimedia/new-rules-mst_1

Школьников: Что будет с недвижимостью в кризис

Количество новых тяжелобольных в день удвоилась за последнюю неделю (Russian, Hebrew)https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

Friday, July 30, 2021

В Каталонии ситуация в больницах "критическая" (26.07.2021)

(...)"Каталонцы, поверившие в прогресс вакцинации и поспешившие вернуться к нормальной жизни, с начала месяца оказались перед лицом пятой волны эпидемии Covid-19, особенно опасной и усиленной циркуляцией варианта Дельта (около 90% новых случаев). Чтобы противостоять этому, в субботу, 24 июля, региональное правительство объявило о переносе всех несрочных медицинских приемов и госпитализаций", - пишет корреспондент Le Mondeв Мадриде Сандрин Морель.


Ниже есть продолжение.

Все возможности [медицинского обслуживания] зарезервированы для срочной или неотложной помощи, учитывая тот факт, что, по сравнению с первой волной, спрос на оказание экстренной помощи, не связанной с Covid, стал выше", - пояснили в официальном заявлении департамента здравоохранения Каталонии, заверив, что "система здравоохранения находится в критической ситуации" и ожидается, что "в следующие десять дней количество госпитализированных пациентов продолжит расти", - говорится в статье.

(...) "Поначалу резкое ускорение распространения эпидемии в Каталонии, которое совпало с отменой многочисленных ограничений и поездками старшеклассников и студентов колледжей в конце учебного года, казалось бы, не оказало серьезного воздействия на число госпитализаций. Прогресс вакцинации, когда 84% людей старше 40 получили две дозы, заметно снизил долю госпитализированных зараженных людей. Однако резкий рост заболеваемости до 525 случаев на 100 тыс. жителей за семь дней - с 55 в конце июня - в конечном итоге нанес ущерб системе здравоохранения", - отмечает автор статьи.

"Несмотря на то, что большинство новых случаев заболевания приходится на молодых людей, у которых нет серьезных осложнений, масштабы эпидемии в конечном итоге привели к резкому увеличению числа госпитализаций. Если в конце прошлого месяца менее 11% отделений интенсивной терапии (ОИТ) были заняты пациентами с Covid, то теперь последние составляют 40% пациентов ОИТ. Благодаря вакцинации их профиль изменился: почти 20% из них моложе 40 лет. Более того, подавляющее большинство пациентов не вакцинировано. По словам министра здравоохранения Каталонии доктора Кармен Кабезас, менее 13% людей, госпитализированных с начала июля, завершили вакцинацию, а 73% не получили ни одной дозы", - пишет Le Monde.

"Cитуация в больницах стала сложной, поскольку большое количество врачей и медперсонала находится в отпуске после того, как они "постоянно прикладывали усилия с начала пандемии", как признало каталонское управление здравоохранения, которое желает "гарантировать им отдых" и не считает нужным мобилизовать их во время отпуска", - указывает журналистка.

"Пытаясь компенсировать нехватку профессионалов, каталонское правительство решило этим летом выплатить лицам, осуществляющим уход, двойную плату за сверхурочную работу. А чтобы сдержать рост эпидемии, оно приняло ряд ограничительных мер - комендантский час с 1 до 6 часов утра, закрытие пляжей на ночь, ограничение общественных собраний до 10 человек. Последние данные свидетельствуют о замедлении передачи вируса, при этом коэффициент воспроизводства вируса (R) снова упал ниже 1 (0,94)", - резюмирует Сандрин Морель.

https://www.inopressa.ru/article/26Jul2021/lemonde/catalonia.html

Google соединит Европу с Азией интернет-кабелем через Израиль

Корпорация Google объявила о начале строительства двух подводных интернет-кабелей, каждый из которых будет состоять из 16 пар оптоволоконных каналов.

Первый кабель, Blue, соединит юг Франции, Италию, Грецию и Израиль. Второй кабель, Raman, соединит Иорданию, Саудовскую Аравию, Джибути, Оман и Индию. Прокладку кабелей планируется завершить в 2024 году.

На следующем этапе оба кабеля будут объединены в единую систему, которая позволит осуществлять прямую интернет-связь между Европой и Индией, не проходящую через территорию Египта. Кроме того, прямым интернет-кабелем окажутся связаны Израиль и Саудовская Аравия.


Ниже есть продолжение.

Впервые о намерении Google проложить прямой кабель между Европой и Индией сообщалось в апреле 2020 года. Разделение кабеля на две части обусловлено геополитическими соображениями. Цель прокладки - снизить зависимость интернет-сообщения между Европой и Азией от Египта, через который проходят 15 кабелей и почти треть глобального интернет-траффика. Израиль не является целевым клиентом при прокладке данного кабеля, однако израильские операторы смогут при желании получить доступ к нему.

На текущий момент Израиль подключен к миру тремя интернет-кабелями – Med-Nautilus, "Безек Бейнлеуми" и Tamares Telecom. Первому из них уже 30 лет, двум остальным скоро будет 10 лет.

https://txt.newsru.co.il/finance/29jul2021/google324.html

Война будущего будет также войной за подводные кабели - Европа должна вооружиться и защитить себя

Заметка полностью.

"Сегодня даже морское дно не защищено от войны. 95% международного трафика данных проходит по подводным кабелям. Защита этой инфраструктуры становится все более важной, но пока Европа мало что может противопоставить агрессивному поведению Китая и России", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Оливер Ролофс, эксперт в области безопасности, долгое время занимавший должность пресс-секретаря Мюнхенской конференции по безопасности.

"Современная цифровая мировая экономика основывается на более чем 400 подводных кабелях протяженностью около 1,3 млн километров. Они пролегают по морскому дну и связывают континенты и страны быстрее, чем передача данных через спутник", - отмечает автор статьи.


Ниже есть продолжение.

"Как и в гонке за контроль над космосом, стратегическое значение этой важной подводной инфраструктуры попадает сегодня в фокус внимания крупных держав и технологических компаний. В условиях, когда международные IT-корпорации, особенно из США, приобретают все большее влияние, а Россия и Китай все более агрессивно отстаивают свои властно-политические притязания, пытаясь получить контроль над потоками данных и каналами связи, Европа все больше грозит оказаться между фронтами".

"Учитывая растущее глобальное соперничество, неудивительно, что западная подводная кабельная инфраструктура имеет большое значение для таких стран, как Россия и Китай. Перехват подводных кабелей может дать двум системным соперникам ценную информацию, в то время как их разъединение может значительно замедлить коммуникацию между США и их союзниками по НАТО", - говорится в статье.

"В США Госдеп под руководством Майка Помпео в прошлом году включил подводные кабели в список технологий, находящихся под угрозой, и призвал международное сообщество обеспечить, чтобы они не были подорваны агрессивными действиями Китайской Народной Республики. Тот же сигнал прозвучал на саммите НАТО в Брюсселе в июне, где Китай был классифицирован как вызов, а Россия как потенциальная угроза", - пишет Ролофс.

"Еще в 2017 году тогдашний командующий вооруженными силами Великобритании главный маршал авиации сэр Стюарт Пич предупредил, что уничтожение подводных кабелей представляет собой "новый риск для нашего образа жизни" и может повлечь за собой катастрофические последствия для британской экономики. Этот риск можно перенести на всю Европу и западный мир, чьи подводные кабели практически беззащитны перед атаками. Так, в отличие от времен холодной войны, сейчас у НАТО мало фрегатов, предназначенных для противостояния подводным лодкам. В арсенале также отсутствуют подводные лодки, с помощью которых можно было бы проводить техническое обслуживание стратегически важных IT-соединений на больших глубинах. При этом Китай и Россия модернизировали и специализировали свои военно-морские силы для таких морских операций", - указывает эксперт.

"НАТО начало закрывать этот открытый стратегический фланг. Недавно оно объявило о начале работы своего нового командования в Атлантике. (...) Но чтобы обеспечить эту безопасность не только на бумаге, необходим флот. Недавнее заявление ВМС Великобритании о строительстве корабля исключительно для защиты подводных кабелей может стать началом. Но одно судно вряд ли сможет гарантировать защиту более чем 400 подводных кабелей, эксплуатируемых по всему миру. Другие партнеры по НАТО, такие как Германия, должны последовать этому примеру", - полагает автор статьи.

"Помимо риска саботажа, на первый план выходит вопрос контроля подводных кабелей, - продолжает Ролофс. - По оценкам Индийского института изучения мира и конфликтов и Азиатского центра в Лейдене (Нидерланды), в 2019 году Китай был точкой расположения, владельцем или поставщиком 11,4% подводных кабелей в мире. Ожидается, что в период с 2025 по 2030 годы эта доля вырастет до 20%".

"(...) При этом кабели Средиземного и Балтийского морей считаются ненадежными или уже находятся в руках глобальных игроков. Ярким примером этой тенденции является планируемый Китаем "кабель мира", который будет проложен из Китая по суше в Пакистан, а оттуда под водой через Красное и Средиземное моря во Францию".

"Насколько сложным может быть вхождение новых игроков в геополитически сложной среде, показывает пример компании Caucasus Online, чей подводный кабель соединяет Кавказ с Европой в обход России. Недавно приобретенный инвестором Neqsol для реконструкции и подключения к оптоволоконной сети Digital Silk Way ("Цифровой шелковый путь"), которая находится вне китайского и российского контроля, проект погряз в Грузии в трясине политических интриг, несмотря на вмешательство Европы, и после предполагаемого давления со стороны Москвы был национализирован правительством Тбилиси в прошлом году".

"Передача данных через Атлантику увеличивается вдвое каждые два года, а средний возраст подводных кабельных систем, соединяющих страны ЕС друг с другом или с остальным миром, составляет семнадцать лет. (...) Отныне подводные кабели должны рассматриваться как часть критической инфраструктуры ЕС. (...) Речь идет не о чем ином, как об обеспечении роли Европы в качестве глобального политического и экономического игрока путем укрепления ее цифрового суверенитета. Защищенные кабели все больше становятся тонкой нитью, на которой в цифровую эпоху висит судьба нашего континента", - заключает Ролофс.

https://www.inopressa.ru/article/28Jul2021/nzz/kabel.html

Monday, July 26, 2021

Дмитрий Бачило: Рассуждения на счет Steam Deckhttps://www.youtube.com/watch?v=NiNKxzMI4K0&t=710

Про игровые коносли: анонсирована новая "консоль", по-сути обычное ПК но с Linux (с поддержкой Steam).

Math Debate: Real numbers and the infinite in analysis (NJ Wildberger) (English)

Умер "главный военкор Израиля" Рони Даниэль

12-й канал ИТВ сообщает о смерти своего легендарного военного корреспондента и обозревателя Рони Даниэля.

Даниэль, работавший в "Новостях 12" с 1993 года, умер в возрасте 73 лет.

Умер у себя дома, внезапно, от остановки сердца.

Рони Даниэль родился в Багдаде в 1947 году. В трехлетнем возрасте вместе с матерью репатриировался в Израиль.


Ниже есть продолжение.

...Даниэль родился в октябре 1947 года в Багдаде, столице Ирака. Его отец умер, когда ребенку было всего два месяца. В начале 50-х годов Рони с матерью репатриировались в Израиль. В 60-х годах Даниэль призвался в армию, служил в бригаде НАХАЛ, впоследствии принимал участие в боях Шестидневной войны, где сражался на передовой, а затем воевал и во время Войны на истощение. В рамках службы в запасе он командовал бригадой милуимников в Голани и дослужился до звания подполковника...

Свою карьеру журналиста Даниэль начинал на радиостанции "Коль Исраэль" в 1971 году. Потом работал на радиостанции CBS, на радиостанции "Галей ЦАХАЛ" и на учебном канале гостелевидения. Последние 28 лет Даниэль работал военкором "Новостей 12".

Даниэль служил в НАХАЛе, воевал, во время Шестидневной войны был ранен, но вернулся в строй. Позже служил в "Голани". Ушел в запас в чине подполковника.

У журналиста остались жена и трое детей.

...В интервью газете "Едиот ахронот" в 2012 году после военной операции "Облачный столп" Даниэль отреагировал на критику, будто он занимает слишком жесткую, "ястребиную" позицию, которую время от времени озвучивает в своих эфирах. "Я не ищу крови, и у меня нет влияния на события, как некоторые полагают, - сказал он тогда. – Я не думаю, что завершением наземной операции в Газе должна стать новая оккупация сектора, как это утверждают некоторые политики сегодня".

Несколько лет спустя, когда Моше Яалон был сдвинут с поста министра обороны, Даниэль произнес взволнованную речь в прямом эфире, которая имела большой резонанс. "Я уже немолодой человек, я вырос в кибуце Маоз Хаим, я работал в полях возле реки Иордан. Мне сказали идти в армию – я пошел в армию. Сказали: "Нужно стать офицером" – я им стал. На военных сборах мне сказали возглавить батальон – я сделал и это. Так было во всех войнах, в которых я принимал участие, - сказал он. – Сегодня я впервые чувствую: я не уверен, что хочу, чтобы мои дети остались здесь. Еще совсем недавно я считал совершенно иначе. Наша политическая культура не позволяет нам жить и дышать воздухом". После этого Даниэль рассказал, что экс-глава правительства Биньямин Нетаниягу позвонил ему и обсудил сказанное в эфире.

В интервью "Едиот ахронот" два года назад его спросили по поводу планов выйти на пенсию. Даниэль ответил: "Я покорил немало горных вершин. Трижды бывал в пустыне Сахара. И у меня еще будет время на путешествия. Но в конце концов – я люблю свою работу, и хожу туда с удовольствием, мои работодатели довольны. Пока все это будет продолжаться – я буду заниматься своим делом. Когда я уйду на покой? Когда мне станет скучно и моя работа перестанет меня вдохновлять. Все ведь очень просто".

"Смерть не пугает меня, - сказал Даниэль в интервью "Едиот ахронот" в 2009 году. – Меня не пугает ничего. Я беспокоюсь лишь о моей семье".

Глава правительства Нафтали Беннет выразил соболезнования близким Даниэля и отметил, что тот "сочетал в себе журналистку с патриотизмом и сионизмом" и был "голосом иного времени".

https://www.vesty.co.il/main/article/skwibf3ad
https://txt.newsru.co.il/israel/26jul2021/daniel_510.html
https://www.mako.co.il/news-israel/2021_q3/Article-81de7579d22ea71026.htm

Saturday, July 24, 2021

Около 80% вакцинированных из числа заразившихся коронавирусом, не заразили других

בדיקה חדשה של משרד הבריאות חושפת כי רוב המחוסנים שנדבקו בקורונה ושהו במקומות הומי אדם - לא הדביקו אנשים נוספים • 10% הדביקו אדם אחד בלבד, 3% הדביקו בין 2 ל-3 אנשים

מהבדיקה עולה כי מחוסנים שאומתו לקורונה והשתתפו במופעי תרבות או נכחו באולמות אירועים, מסעדות וחדרי כושר – לא גרמו להפצה נרחבת של תחלואה. מהבדיקה ניתן לראות ש-80% מהמחוסנים שאומתו לקורונה לא הדביקו אפילו אדם אחד. כמו כן, 10% מהמאומתים הדביקו אדם 1 בלבד ו-3% הדביקו בין שני לשלושה אנשים. לגבי 7% שנותרו – לא ידוע האם הדביקו אחרים או לא.

Новости 12 канала сообщили, что Министерство здравоохранения обнаружило, что большинство вакцинированных из числа заразившихся коронавирусом, не заразили других, даже если бывали в людных местах. Только около 10% заразили одного человека, а 3% — двух.


https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q3/Article-bbee3afba99da71027.htm

https://news.israelinfo.co.il/news/91382

"א-שרק אל-אווסט": רוסיה החלה לסייע לסוריה לסכל תקיפות אוויריות ישראליות (Hebrew, Russian)

UPDATE:https://www.youtube.com/watch?v=4vrzNUa4vUk&t=596s

Заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить подтвердил приведённую инофрмацию.

גנרל רוסי [גנרל ואדים קוליט - סגן ראש היחידה לפיוס הרוסית שעובדת בסוריה] ומר לעיני המצלמות - הצבא הרוסי עוזר לצבא סוריה בסיכול של תקיפות אוויריות ישראליות, כולל ביום חמישי האחרון. על פי פרסומים זרים ישנה עליית מדרגה בתקיפות הישראליות - ונראה שברוסיה מתאמצים לשדר מסר: אנחנו פועלים כדי לסכלן.

https://mobile.twitter.com/kann_news/status/1419004916178333697

END OF UPDATE

גורם רוסי אמר לעיתון "א-שרק אל-אווסט" כי פוטין קיבל מביידן הבהרה שארה"ב לא מקבלת בברכה את המשך התקיפות הישראליות בסוריה - ולכן החליטו בקרמלין על שינוי מדיניות: "ישראל קיבלה מסרים ישירים שהמצב השתנה". על פי הדיווח, מומחים רוסים מסייעים כעת לצבא הסורי ליירט את הטילים הישראליים.

Россия меняет свою политику в отношении предполагаемых израильских ударов по террористическим объектам в Сирии. Как сообщает 24 июля выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Шарк аль-аусат" со ссылкой на российский источник, это изменение связано с состоявшимися несколько недель назад в Женеве переговорами президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина, на которых Байден дал понять, что возражает против продолжающейся израильской активности в Сирии.

Такая позиция США вынудила Россию пересмотреть свое отношение к израильским действиям. Напомним, что до недавнего времени Россия "закрывала глаза" на атаки по иранским объектам в Сирии, которые иностранные СМИ приписывают израильским ВВС.

Российский источник утверждает, что руководство Израиля поставлено в известность о смене политики.

Также сообщается, что российские специалисты начали помогать сирийской армии сбивать израильские ракеты.


Ниже есть продолжение.

Российский источник утверждает, что во время одной из двух произошедших на уходящей неделе и приписываемых Израилю атак, сирийская противоракетная оборона сбила ракеты.

Он добавил, что ВВС Израиля уже долгое время воздерживаются от проникновения в воздушное пространство Сирии, а вместо этого осуществляют атаки с территории соседних стран ценой снижения их эффективности на фоне усиления сирийской системы ПВО.

В прошлом российские специалисты не принимали участие в срыве израильских атак, но теперь, согласно сообщению арабской газеты, они начали оказывать содействие сирийским коллегам.

Российский источник однозначно заявил, что Израиль получил прямое уведомление об изменении политики и о том, что это распространяется и на удары по иранским объектам в Сирии, на которые Россия обычно "закрывала глаза".

По оценке российского источника, изменения связаны с политическими контактами между Россией и США, а не с изменением российского отношения к Израилю.
Напомним, что телефонный разговор Путина с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся в начале июля, - через три недели после вступления Бенета в должность. Тогда Беннет поблагодарил Путина за роль России в сохранении стабильности на Ближнем Востоке и договорился встретиться с ним в скором будущем.

https://www.ynet.co.il/news/article/synvxbk000
https://www.vesty.co.il/main/article/sjqhudfcu

Байден выкручивает руки Зеленскому

Администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот принял сделку, которую президент Байден только что заключил с Германией и которая позволит ей продвигаться со строительством газопровода "Северный поток-2" с Россией - и обусловила визит Зеленского в Белый дом принятием сделки.


https://www.inopressa.ru/article/23Jul2021/wp/biden.html
Слух в России:
Источники увязывают американо-германские договоренности по «Северному потоку-2» со сменой власти в Киеве и возможностью досрочной отставки Владимира Зеленского, привязанной к намеченному на 30 августа визиту нынешнего президента Украины в США.

https://t.me/russica2/39894
Ниже есть продолжение.

Администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот принял сделку, которую президент Байден только что заключил с Германией и которая позволит ей продвигаться со строительством газопровода "Северный поток-2" с Россией - и обусловила визит Зеленского в Белый дом принятием сделки... ...Байден оказывает давление на Зеленского с тем, чтобы тот согласился на сделку, которая представляет реальную угрозу для его страны. Прямо сейчас экспорт российского газа в Западную Европу идет по трубопроводам, проходящим через Украину, а это означает, что Россия не может перекрыть подачу газа на Украину, не прекратив при этом и свой прибыльный экспорт на Запад. Но как только будет построен новый газопровод "Северный поток-2", Россия сможет обходить Украину и отправлять газ напрямую в Германию по дну Балтийского моря. Когда это произойдет, Россия сможет перекрывать энергетические поставки на Украину, не отрезая Западную Европу", - говорится в статье.

"Перед уходом с поста Трампу удалось остановить строительство трубопровода. В 2019 году он подписал закон о санкциях против предприятий, участвующих в проекте. В результате ряд компаний вышли из проекта. И Трамп дал понять, что готов наказать не только российские компании, но и немецких и других европейских поставщиков. (...) Как только Байден вступил в должность, строительство трубопровода возобновилось. Во время слушаний по утверждению кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что "намерен сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить завершение" проекта "Северный поток-2". Но в мае Госдепартамент снял санкции с Матиаса Варнига, товарища президента Владимира Путина и бывшего офицера восточногерманской разведки, отвечающего за строительство. А в июне Байден решил прекратить попытки заблокировать трубопровод, решив, что это не стоит затрат для наших отношений с Германией", - противопоставляет Тиссен.

...Трамп был невероятно жестким по отношению к России на деле, если не на словах. Байден, напротив, назвал Путина убийцей, но с момента вступления в должность он приостановил эту военную помощь, одобрил продление СНВ-III и согласился с трубопроводом "Северный поток-2", который увеличивает влияние России в регионе за счет Украины - и Байден мог ненадлежащим образом оказывать давление на президента Украины, чтобы заставить его не озвучивать критику сделки", - указывает Тиссен. (...)

https://www.inopressa.ru/article/23Jul2021/wp/biden.html

Слух в России:
НЕЗЫГАРЬ
В моменте.

Источники увязывают американо-германские договоренности по «Северному потоку-2» со сменой власти в Киеве и возможностью досрочной отставки Владимира Зеленского, привязанной к намеченному на 30 августа визиту нынешнего президента Украины в США.

Вариантов такого сценария достаточно много (от памятного ельцинского «Я устал. Я ухожу» до захвата АЭС экстремистами и очередного разгрома ВСУ в Донбассе). Политической фигурой, которая может устроить все заинтересованные стороны и гарантированно обеспечить «стабильность на переходный период» до 2024 года и после него называют экс-министра внутренних дел «незалежной» Арсена Авакова. Он готов выступить в качестве «спасителя нации», обладающего необходимым силовым ресурсом и «кредитом доверия». А также «ответственного партнера» для Вашингтона, Москвы и Берлина (именно в таком порядке приоритетов).

В любом случае, как говорят источники в Киеве, Авакову обеспечено место премьера. Ну а там- как получится.

https://t.me/russica2/39894

Делягин: Взрывоопасная осень 2021

Friday, July 23, 2021

פשיטת רגל מוסרית של בנט (התו הירוק) (Hebrew, Russian)בנט אמר: אני עושה את התו הירוק רק כדי שאנשים יתחסנו

היועמ"ש: זו אמירה בעייתית


https://mobile.twitter.com/Meir_Marciano/status/1418260049554821123

בנט פשוט מתומתם. אפילו ברוסייה ניסו לעשות משהו דומה, אבל הרבה יותר מרוכך וזה לא עבד. צריך להשתמש בגזר ולא במקל. גם כי גזר פשוט לא עובד (תסתכלו על רוסיה וצרפת) וגם מבחינה מוסרית.

Бенет идиот. В России отменили QRCode на входе в кафе, даже там это не сработало. Надо мотивировать пряником, а не кнутом.


שאיפתנו היא לצמצם ככל הניתן את הרגולציה והמעורבות הממשלתית בכוחות השוק. אנו מאמינים בחירות האדם, בזכותו לפעול ולנהל את חייו על פי ראות-עיניו, בחתירתו לשגשוג ולמימוש עצמו. לפיכך נקפיד כי כל תערבות מצד המדינה תעשה בזהירות, בכובד ראש ובצורה מינימלית למען תכלית חיונית. לצד חירות זו אנו מאמינים בחובות האדם ואחריותו כלפי משפחתו, קהילתו ומדינתו.

(c) מתוך מצע של הימיו החדש
https://www.srugim.co.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

אם בנט מקדם את התו הירוק רק בשביל לעלות את אחוז המחסונים, בזמן שבתי חולים לא קורסים ואין נתונים המבציעים על האשפרות שזה יקרה בעתיד, זה פשוט פשיטת רגל מוסרית.

Thursday, July 22, 2021

Демоны верните наши школы, прочь руки от детей

Evidence Based Science & Mistakes in Particularizing the General (Simplified) (English)

ירידה מינורית בלבד ביעולת החיסון של פייזר (Hebrew, Russian)

יעילות החיסון נגד הדבקה...עדיין גבוהה ועומדת על 91%. מדובר במדגם לא גדול במיוחד, שכן מספר החולים שמצבם קשה נמוך יחסית. איסוף הנתונים נמשך כל העת....המטרה המרכזית של המחקר היא לראות אם קיים שוני בין מי שהתחסן בינואר לבין מי שהתחסן בחודשים שלאחר מכן, במיוחד במרץ ובאפריל.

הבשורה הטובה היא שהחיסון עדיין מאוד יעיל בפני מניעת מחלה קשה. נקודה משמעותית נוספת היא כי אלו שחוסנו ראשונים היו האוכלוסייה המבוגרת, אלו שסביר להניח שהמערכת החיסונית שלהם חלשה יותר. על כן, ייתכן שזו הסיבה לירידה ביעילות החיסון בקרבם.

מחקר של משרד בריאות הבריטי....2 מנות חיסון של פייזר...מספקות הגנה של 88% במניעת מחלה עם תסמינים מווריאנט דלתא, לעומת 94% הגנה מפני מחלה עם תסמינים של וריאנט אלפא.


https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q3/Article-ae6f8eb603fca71027.htm
https://www.ynet.co.il/news/article/hkok4qpad


UPDATE:
вакцина сохраняет высокую эффективность в предотвращении осложнений: она в 88% случаев предотвращает протекание болезни, требующее госпитализации и в 91% случаев - заболевание в тяжелой форме...

В период между 2 мая и 5 июня эффективность вакцины в предотвращении заболевания в тяжелой форме составляла 98,2%, а в период с 6 июня до 3 июля она снизилась всего на 5%, до 93%. С тех пор показатель снизился еще на 2%.

Таким образом, прививка в большинстве случаев спасает от осложнений, но не обеспечивает большинству вакцинированных иммунитет от коронавируса как таковой.

https://www.vesty.co.il/main/article/hy1kaqwad END OF UPDATE

Школьников: Технологические уклады: отличия, тонкостиВспомнили как считали на калькуляторах, про 3D-печать и роботоизацию производства.

Records and Sealed Types - Coming Soon to a JVM (English) (30.03.2020)

Ben Evans talks about the recent changes in the Java language (Records, Sealed Types, Pattern Matching , etc.) and shows how big ideas in language design sometimes start from surprisingly small implementation details.

https://www.infoq.com/presentations/java-language-records-sealed-types/ See
https://blogs.oracle.com/javamagazine/inside-the-language-sealed-types https://blogs.oracle.com/javamagazine/records-come-to-java https://www.infoq.com/articles/java-14-feature-spotlight/

Tuesday, July 20, 2021

ראשוני: יעילות החיסון מול תחלואה קשה יורדת ל-50% בקרב בני יותר מ-60 ול-70% באוכלוסייה הכללית (Hebrew, Russian)

לפי בכירים במערכת הבריאות, הנתונים לא מאפשרים לקבוע האם יש ירידה ביעילות החיסון. ...эффективность защиты от тяжелой формы болезни для лиц младше 65 лет составляет около 70%. Для людей старше 65 лет эффективность прививки снизилась до 50%.

Телеканал "Кан-11" упомянул, что данные исследования также показывают снижение эффективности защиты от заражения. Но пока эти данные слишком "сырые" для того, чтобы на их основе делать какие-либо выводы.


Ниже есть продолжение.

Институт "Гертнера" представил специалистам отдела по борьбе с эпидемиями минздрава данные, свидетельствующие о снижении эффективности вакцины с течением времени... речь идет только о предварительных данных.

По данным института "Гертнера", среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, прошедших вакцинацию в январе, чем тех, кто сделал прививку в мае. Это свидетельствует о постепенном снижении эффективности защиты от тяжелого протекания болезни.

https://www.kan.org.il/item/?itemId=109925
https://txt.newsru.co.il/health/20jul2021/gertner_0012.html Комментарий: Такое впечатление, что пытаются подогнать данные под правильный ответ. Пока спорят, какой должен быть правильный ответ. :-)

התשובה: למה המיקרוגל לא מקרר? Rerun (Hebrew)

mp3

שידור נוסף, עם תיקונים ותוספות, לאחד הפרקים המוקדמים של התשובה. במיקרוגל אפשר לחמם פיצה בדקה. למה אין מיקרוגל שיכול לקרר באותה מהירות? ואיך השאלה הפשוטה והתמימה הזאת מובילה ישירות לסוף היקום? עכשיו גם עם מאוורר!


https://www.spreaker.com/user/pimedia/hatshuva-mikrogalmsttt_1

הפרק על החוק השני לתרמודינמיקה ותאוריית מות החום של היקום

Monday, July 19, 2021

Взглянет ли Россия в лицо своей истории?

Заметка полностью.

«История — поле битвы», — такое название получила дискуссия, организованная в Варшаве Центром польско-российского диалога и согласия. Тематической осью встречи была историческая политика Кремля, используемая для манипуляции и реализации текущих политических целей. Я пригласила к микрофону двух участниц дискуссии — аналитиков Марию Доманьскую и Ядвигу Рогожу из Центра восточных исследований.


Ниже есть продолжение.

- Некоторые наблюдатели считают, что современная Россия не имеет четко сформулированной национальной идеи. Но можно ли предположить, что национальная идея кроется именно в исторической политике?

Мария Доманьская: Действительно, России не хватает национальной идеи. После распада Советского Союза Борис Ельцин объявлял конкурс в 90-х годах на национальную идею. К сожалению, это ничем не закончилось. До сих пор не создано ничего, что можно было бы такой идеей назвать. Настоящая национальная идея требовала бы сконструирования постимперской идентичности, которая бы опиралась либо на этнической общности, что в случае многонациональной России было бы и трудно, и очень спорно, либо на гражданском обществе, что, в свою очередь, тоже невозможно с точки зрения интересов авторитарного режима.

Такая идея в своем оптимальном варианте должна была бы учитывать адаптацию к вызовам современности. Однако российским властям намного легче формировать такую идею, которая базируется на имперских ресентиментах, в это помещается концепция народа, который не является самостоятельным субъектом, а скрепляется государственной властью и сильным лидером. Так проще обосновывать укрепление авторитаризма и агрессивную внешнюю политику. Крайне политизированная и мифологизированная концепция истории призвана, по мнению Кремля, стать национальной идеей, скрепой, гарантией лояльности к авторитарной власти и заменой государственной идеологии.

- А почему, на Ваш взгляд, эта концепция Кремля опирается, в основном, на тему Великой отечественной войны, а не, скажем, больших открытий, научных достижений, культурных традиций?

Мария Доманьская: Речь идет, прежде всего, о сакральном мифе победы над нацизмом. Это, во-первых, единственное событие в истории России, которое объединяет россиян как не вызывающий споров повод для национальной гордости. Кроме того, война и победа — это мощный символический ресурс, по-прежнему близкий большой части общества.

Во-вторых, победа в Великой отечественной войне ассоциируется с апогеем международной силы российского государства, с тем периодом после 1945 года, когда Советский Союз был одной из двух сверхдержав. Обращение к былому могуществу связано с безрезультатными до сих пор попытками восстановить это могущество. Кремль стремится к тому, чтобы Россию признали государством, равным США. И в-третьих, в контексте победы появляется также фигура Сталина, а власти путинской России культивируют идею сильной власти и сильного лидера.

- Если мы говорим об истории, то обратимся к истории совсем недавнего прошлого, когда еще СССР в период так называемой «перестройки» пережил что-то вроде мук совести за злодеяния большевиков и Сталина, в том числе в отношении Польши. Не случайно словом «Покаяние» назван вызвавший тогда огромный резонанс фильм Тенгиза Абуладзе. Казалось, что Россия использует шанс морального очищения перед собой и миром, но ведь это нет так?

Мария Доманьская: Я не знаю, пережила ли Россия на самом деле покаяние и моральное очищение. Может частично это и так, но не целиком. Безусловно, Россия пережила чувство вины, момент истины, момент, когда воцарилась свобода стремления к исторической правде. Но это также период, когда Россия пережила большое унижение в связи с распадом государства, империи.

В то время ситуация людей была драматической, они жили в бедности, утратили чувство безопасности, и понимали, что с позиции сверхдержавы Россия упала на позицию страны, с которой никто не считается. Так это воспринималось. И, увы, сегодня все эти негативные явления ассоциируются именно с проблеском демократии, с попыткой расчета с историей, с краткой минутой свободы слова и исторических исследований. Очень быстро родилась потребность правления «сильной руки», россияне отвернулись от ценностей «перестройки» и доктрины новой государственности в сторону безопасности и стабилизации. Это произошло также ценой закрытия глаз на темные страницы истории, отказа от декоммунизации, люстрации.

Кроме того, покаяние предполагало компенсации за преступления как в отношении собственных гражданам, так и граждан других государств. Этого не произошло. Сегодняшняя Россия оправдывает сталинские репрессии. Моральное очищение потребовало бы очень болезненного расчета в ситуации, где в каждой семьей были либо палачи, либо жертвы. Это еще вопрос будущего: посмотрит ли Россия когда-либо в лицо своей истории, рассчитается ли с ней и сможет ли пойти дальше?

- А сейчас вопрос к Ядвиге Рогоже: как можно объяснить функционирующие в сегодняшней России понятия «первая память» и «вторая память»? Возможно, не все знают, что они означают.

Ядвига Рогожа: Именно так. Не все могут об этом знать, поскольку эти термины сформулированы историками. Но коротко говоря, «первая память» — это видимая с перспективы государства героическая память больших воен, великих побед и государства как той силы, которая борется и побеждает, и которой положено воздавать почести.

А та «вторая память» возникла в оппозиции к той «первой памяти», и она занимается трудными страницами истории, является определенной инициативой снизу, причем часто сугубо индивидуальной. Эта память занимается судьбой не империи, а конкретных людей, мест, городов, регионов. «Вторая память» характеризуется большой искренностью, она нацелена не на формирование видения государства-победителя, а на поиск правды, порой очень неприглядной.

Ведь зачастую люди узнавали о своих родственниках что-то очень тяжелое, болезненное, например, что они были сталинскими палачами. Люди должны были посмотреть в лицо таким фактам, что в одной семье были убийцы и убитые.

Очень громким было дело Владимира Яковлева — известного журналиста, который рассказал о судьбах своих дедушки и бабушки, которых он любил, у которых воспитывался, с которыми он играл всё детство, у которых сидел на коленях и слушал, как они читают ему сказки. А потом оказалось, что они оба служили в структурах ЧК, что на их совести кровавые преступления, и что жили они в квартире, конфискованной у так называемых «врагов народа» — жертв сталинского террора. И вся мебель, и мягкий диван, на котором они сидели с внуком, тоже были собственностью людей, которые погибли. Владимир Яковлев должен был пережить огромное потрясение и разлад с самим собой, но очень честно обо всём рассказал.

Впрочем, такие человеческие истории, личные драмы отзывались эхом в России, благодаря интернету. Для некоторых россиян это был импульс если не к поиску правды в архивах, то, по меньшей мере, к мысли: а как это было в моей семье? А если шире — о том, что кроется за помпезной дымовой завесой, которую предлагает Кремль, где эти люди, эти трагедии, та гуманитарная катастрофа, которой была война? Думаю, что «вторая память» чрезвычайно важна, она искренняя, исходит от самих людей. И она сохранится, когда «первая память», если что-то изменится на верхушке или кончатся деньги, изменится. А та, от сердца, продолжится.

http://m.inosmi.info/polskie-radio-vzglyanet-li-rossiya-v-litso-svoey-istorii.html

Кнессет: пакт противников

"Впервые в истории Израиля исламистская партия вошла в правящую коалицию. Может ли все сложиться благополучно?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"49-летний Саид аль-Харуми - депутат от арабской партии РААМ. Он заседает в Кнессете с 2017 года, а с июня является членом новой коалиции под руководством правого премьер-министра Нафтали Беннета. Это самый абсурдный альянс, который когда-либо видела страна, и это о чем-то говорит. В него входят националистические силы, религиозно-сионистские и светские партии, центристы, левые - и РААМ, партия с четырьмя мандатами, которую многие считают исламистской". 

"РААМ является политическим ответвлением Исламского движения в Израиле, которое было основано в 1970-х годах по образцу египетских "Братьев-мусульман"*, - поясняет издание. - В Египте "Братья-мусульмане"* были признаны террористической организацией и запрещены, как и их ответвления в Саудовской Аравии и ОАЭ. Другим ответвлением является ХАМАС в секторе Газа, внесенный Европейским Союзом в список террористических организаций. В своем уставе ХАМАС цитирует Хасана аль-Банну, основателя египетских "Братьев-мусульман"*: "Израиль будет существовать до тех пор, пока ислам не уничтожит его".Ниже есть продолжение.

"Саид аль-Харуми улыбается. По его словам, у РААМ нет организационных связей с "Братьями-мусульманами"* в Египте, Газе и других регионах. "Но идеи, да, они похожи".

"Идея соответствует тому, что делал пророк Мухаммед на Аравийском полуострове", - говорит он. Завоевание полуострова и исламизация населения? Аль-Харуми выражает это иначе. "Идея заключается в свободе. Свобода - одна из основ ислама, - говорит он. - Я как исламист не хочу, чтобы в мире был хоть один угнетенный человек. В моих глазах это и есть настоящий ислам. Если кто-то в Израиле является христианином и хочет жить в соответствии со своей религией, позвольте ему это делать. Я имею право убедить его стать мусульманином, да. Но как исламист я не имею права причинять ему вред".

"На парламентских выборах в марте, к удивлению многих аналитиков, партия РААМ преодолела 3,25-процентный барьер и превратилась из аутсайдера в серого кардинала. (...) Причем именно Биньямин Нетаньяху, который еще несколько лет назад называл арабских парламентариев сторонниками террора, теперь вел переговоры с лидером партии Мансуром Аббасом - и превратил его в глазах общественности из опасного исламиста в потенциального партнера", - отмечает Die Zeit.

"После того как ультраправые партнеры Нетаньяху отказались от сотрудничества с РААМ, Мансур Аббас обратился к лагерю соперников. 11 июня он подписал коалиционное соглашение. У партии нет министра, поэтому формально она не входит в состав правительства. Однако ее депутаты возглавляют важные комитеты Кнессета. А поскольку коалиция имеет лишь очень незначительное большинство, голос РААМ имеет вес".

"Опросы показывают, что растущее большинство арабских граждан Израиля хотят иметь большее право голоса в политике. Мансур Аббас распознал эту тенденцию. Его требования направлены на конкретное улучшение условий жизни его избирателей (...)".

"Тем не менее, многие в Израиле не доверяют РААМ. Шауль Барталь, эксперт по политике безопасности из Университета Бар-Илан под Тель-Авивом, недавно в своей статье предостерег от "мусульманского братства в израильском правительстве". Политики и религиозные вдохновители партии РААМ, пишет он, продолжают стремиться к тому, чтобы однажды заменить еврейское государство исламским халифатом. "Их конечная цель, - также говорит Ахмад Мансур, психолог и эксперт по исламизму с арабо-израильскими корнями, - подорвать общество и создать исламское государство".

"В арабских городах и деревнях по всему Израилю Исламское движение поддерживает сеть гуманитарных организаций, мечетей, молодежных и женских групп. "У них много денег, они получают пожертвования, в том числе из Турции", - говорит Мохаммад Магадли, арабо-израильский радиожурналист, который наблюдает за партией РААМ в течение многих лет. Магадли тоже убежден, что партия, несмотря на весь свой прагматизм, придерживается мировоззрения и целей "Братьев-мусульман"*.

"Саид аль-Харуми, член парламента от партии РААМ, описывает идеологию своей партии так: "Политически мы являемся частью левых, но в социально-религиозном плане мы правые". На практике это означает, что РААМ поддерживает стремление палестинцев к созданию собственного государства и в то же время представляет консервативные ценности, например, когда речь идет о семье и гендерных ролях. Консервативная позиция партии наиболее заметна, когда речь идет о ЛГБТ-сообществе", - говорится в статье.

"Что же значит, что теперь РААМ, исламистская партия, входит в правящую коалицию страны, несущей отпечаток Запада? Изменит ли власть партию РААМ? Или РААМ изменит общество, по крайней мере, арабское меньшинство?", - задается вопросами издание.

"Ахмад Мансур видит положительные моменты в новой израильской коалиции. "У меня здесь очень неоднозначная позиция", - говорит он. Он поддерживает то, что арабская партия наконец-то взяла на себя политическую ответственность в Израиле, "даже если не идеально, что это РААМ". Хотя он предупреждает о постепенном проникновении исламистских групп в общество Германии и Европы, он не видит такой опасности в Израиле; демографические и политические условия, по его мнению, несопоставимы, и, кроме того, израильские службы безопасности бдительны".

"У Саида аль-Харуми тем временем другие заботы. (...) Бедуины страдают от самого высокого уровня безработицы и преступности в стране, многие из них живут в деревнях, которые государство не признает. (...) Он является единственным бедуином в парламенте. (...) "Мы заботимся о слабом населении", - говорит аль-Харуми. И это, по его словам, уже ощущается народом: "Поддержка невероятно большая", - передает Die Zeit.

https://www.inopressa.ru/article/16Jul2021/zeit/knesset.html

На российских кладбищах не хватает места из-за резкого увеличения смертности от коронавируса (Russian, English)

In St Petersburg, which is being called Russia’s “coronavirus capital”, the city’s crematorium has had to deal with three times as many bodies as usual amid a surge of infections caused by the Delta variant. A crematorium worker there told local media that staff were struggling to cope with a backlog and video pictures showed dozens of coffins stacked on top of each other.

Крематории работают в полную мощь, а на кладбищах не хватает места на фоне того, как в России наблюдается беспрецедентное количество смертей от Covid-19 на фоне провала кремлевской кампании вакцинации...

"В Санкт-Петербурге, который называют российской "коронавирусной столицей", крематорию приходится обрабатывать в три раза больше тел, чем обычно, на фоне всплеска инфекций, вызванных вариантом Дельта. Работник крематория рассказал местным СМИ, что сотрудники пытаются справиться с отставанием, и на видеоизображениях были запечатлены десятки гробов, сложенных друг на друга", - говорится в статье.

Ниже есть продолжение.

"Рекордная смертность наблюдается при ситуации, когда полностью вакцинированы только 13% взрослого населения. Подозрительное отношение к вакцине, поощряемое социальными сетями, означает, что две трети россиян не намерены вакцинироваться, свидетельствуют опросы общественного мнения".

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил общественный "нигилизм" в медленном распространении отечественных вакцин, но настаивал на том, что Россия не одобрит иностранные вакцины", - говорится в статье.

https://www.thetimes.co.uk/article/russian-graveyards-run-out-of-room-as-covid-deaths-surge-3dktwf9d8 https://www.inopressa.ru/article/19Jul2021/times/corona.html

Как Галиция и Малороссия пожирают друг друга и как можно это прекратить?

Заметка полностью. Форматирование моё.

На Украине не будет мира до тех пор, пока ее внутренняя политика не будет приведена в соответствие с культурной реальностью.

Обретение независимости в 1991 году позволило создать государство, чьи две преобладающие культурные группы были неравномерно распределены между городом и сельской местностью, между более богатыми и более бедными, между более образованными и менее образованными регионами. Исторический дисбаланс в пользу русскоязычного населения в каждой из этих групп автоматически сделал статус русского языка на Украине предметом политических раздоров.

Политическая элита из самого западного региона Украины — из Галиции, которая до 1939 года была частью Польши, а еще раньше — частью Австро-Венгерской империи, — горячо настаивала на том, что, чтобы Украина могла стать по-настоящему независимой, необходимо ограничить использование русского языка. Государственная политика, как утверждали представители этой элиты, должна быть нацелена на формирование украинской национальной идентичности, основанной на идентичности Галиции, которая с учетом притеснений советской эпохи сегодня является единственной настоящей украинской идентичностью. В те безоблачные дни многие русскоязычные украинцы, стремившиеся отгородиться от наследия коммунизма, тоже поддержали постепенную украинизацию. В преддверии референдума по вопросу о независимости первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил им, что они будут «полноправными хозяевами» страны и что им всегда будет гарантировано «сохранение полнокровных, беспрепятственных связей с Россией и другими суверенными государствами бывшего Союза». Услышав это обещание, в конце 1991 года подавляющее большинство граждан УССР проголосовали за независимость Украины.

Однако сильно отличающиеся исторические воспоминания жителей восточной и западной частей Украины быстро привели к формированию взаимоисключающих версий будущего страны.


Ниже есть продолжение.

Согласно версии жителей Галиции, корнем всех зол является Россия. Причина существования коррупции на Украине заключается в том, что Россия когда-то навязала украинцам рабский менталитет. Причина, по которой сегодня Украина не является процветающей страной, — это колониальные торговые практики России. Причина сохраняющейся нестабильности украинской политики заключается в том, что Россия постоянно в нее вмешивается. Поскольку все проблемы связаны с Россией, решение заключается в том, чтобы разорвать с ней все связи.

Между тем, согласно версии жителей Малороссии, закрепившейся в той части страны, которая находится к востоку от Днепра, Украина — это отдельное государство, имеющее неразрывные культурные и религиозные связи с Россией. Многие украинцы Малороссии считают российскую и украинскую идентичности взаимозаменяемыми и до сих пор думают — как думал Владимир Зеленский в 2014 году и как до сих пор думает Владимир Путин, — что они представляют собой единый народ. В бедах Украины жители Малороссии винят не Россию, а политику украинского правительства. И решение проблем они видят не в отделении Украины от России, а в восстановлении их тесных связей.

На протяжении более двух десятилетий эти две противоборствующие национальные идентичности находились в состоянии напряженного сосуществования: представители одной идентичности сменяли представителей другой на президентском посту и блокировали способность парламента выполнять функцию эффективного инструмента контроля. Это мешало обоим регионам достичь абсолютного политического господства.

Многие обозреватели утверждают, что эта тупиковая ситуация препятствовала экономическим и политическим реформам на Украине. Это правда. Однако это также позволяло Украине избегать гражданской войны, которая, по мнению экспертов, началась бы, как только одна из сторон получила бы достаточно власти, чтобы превратить собственную культурную идентичность в ультимативное требование: мол, только мое видение «украинства» является показателем лояльности.

Именно это и произошло в феврале 2014 года, когда президента Януковича свергли в результате восстания, которое возглавили и осуществили западные украинцы — согласно исследованиям, проведенным в то время, четверть из них были так или иначе связаны с радикальными националистическими партиями. По словам Владимира Ищенко, заместителя директора Центра исследования общества, «терпимое отношение к ультраправым по сравнению с „еще большим злом" в лице Януковича позволило крайне националистическим украинским силам сыграть самую заметную роль в протестах Майдана, а позже лишило Майдан легитимности в глазах большинства населения юго-восточных украинских областей, создав таким образом предпосылки для гражданской войны».

То есть свержение Януковича было воспринято как нарушение деликатного баланса, сложившегося между восточной и западной частями Украины, а также как непосредственная угроза для ключевых интересов русскоязычных украинцев. В ответ на это они выразили свое несогласие со свержением Януковича, сославшись на конституцию. Сразу после его свержения около 3,7 тысячи избранных чиновников местных органов управления всех областей на юге и востоке Украины (от западных областей не было ни одного представителя) собрались в Харькове, чтобы решительно осудить то, что они назвали незаконным государственным переворотом. Делегация из Крыма даже настаивала на созыве национального собрания, чтобы разработать новую конституцию Украины, основанную на федерализме.

Новое правительство в Киеве отреагировало на это, консолидировав все рычаги власти — исполнительной, законодательной и военной — в руках бывшего главы украинских сил безопасности Александра Турчинова (Александр Турчинов действительно возглавлял в течение года СБУ в период правления Виктора Ющенко — прим. ред.). Таким образом, была подготовлена почва для конфронтации между Западной Украиной, где свержение правительства было воспринято как выражение воли народа, и Восточной Украиной, где в нем увидели националистический госпереворот.

Эта патовая ситуация сохранялась недолго. Глава ВМС Украины вместе с 70% украинских военных, находившихся в Крыму, перешли на другую сторону, сделав военную оборону полуострова попросту невозможной. Крым был аннексирован Россией 21 марта, спустя четыре дня после того, как не менее 80% жителей этого полуострова проголосовали за присоединение к России.

Точно такой же сценарий назревал и в другой зоне исторического конфликта, то есть в Донбассе, однако там Россия отреагировала иначе. Когда ополченцы запланировали проведение референдума в этом регионе, президент Путин призвал их умерить пыл. Когда лидеры ополчения все же провели референдум (66,8% населения Донецка поддержали вариант «самоуправления», а 77,8% жителей Луганска поддержали «независимость»), Россия заявила, что, хотя она и уважает волю народа, она не признает результаты этого референдума.

Более того, проведя военные учения у самой украинской границы в конце февраля, Россия вернула свои войска в места их базирования в конце апреля — то есть уже после начала антитеррористической кампании Киева, — отправив таким образом четкий сигнал о том, что у нее нет намерения вовлекать российских военных в этот конфликт. Наконец, 24 июня, когда украинская военная кампания на востоке страны набирала обороты, российский парламент признал Петра Порошенко новым президентом Украины и прекратил временные дополнительные полномочия президента Путина по использованию вооруженных сил за пределами России.

Вступив в должность президента, Порошенко пообещал одержать победу на востоке страны в течение нескольких часов, но, когда его наступление потерпело сокрушительное поражение в Иловайске в конце августа 2014 года, он был вынужден начать переговоры непосредственно с ополченцами. Второе катастрофическое поражение в Дебальцево в феврале 2015 года повлекло за собой подписание Минского мирного соглашения, которое, несмотря на множество нарушений, продолжает действовать, потому что ни та, ни другая сторона не видят возможности одержать военную победу.

Какова конечная цель, и почему она постоянно ускользает?

Как я писал в самом начале статьи, любое решение должно подразумевать приведение украинской политики в соответствие с культурной реальностью. Есть два способа добиться этого.

Первый — это создать плюралистическую в культурном плане Украину, в которой меньшинства смогут сохранить свои самобытные культурные и религиозные идентичности в рамках общей украинской гражданской идентичности. Второй способ — создать гомогенную в культурном смысле Украину, в которой русскоязычные украинцы по закону будут находиться в подчиненном положении и будут не в силах изменить свой статус.

Вариант плюралистической в культурном плане (плюрикультурной) Украины позволит устранить раскол в украинской идентичности, определив ее заметно более широко. Вариант монокультурной Украины позволит устранить этот раскол, сделав идентичность и ценности Галиции обязательными для всех украинцев.

Плюрикультурный вариант был отвергнут действующим президентом и правящим большинством в украинском парламенте. Из-за войны на востоке страны монокультурный вариант сейчас стал более жизнеспособным, чем когда-либо прежде. Это объясняется тем, что сейчас под контролем украинского правительства стало на 6 миллионов русскоязычных украинцев меньше, чем накануне Майдана. Это на 28% меньше избирателей на местном уровне. Более того, прямым следствием локального характера военного конфликта на Украине стало то, что Малороссия потеряла 43% своего ВВП и 46% своего экспортного потенциала по сравнению с 2012 годом. Те десять русскоязычных областей, которые не так давно могли качнуть маятник национальной политики в свою сторону — благодаря более высокому уровню благосостояния, образования и экономической продуктивности, — теперь утратили эту способность.

Поскольку все указывает на формирование монокультурной Украины, вопрос, который сейчас активно обсуждается в украинских СМИ, сводится к тому, как нужно относиться к оставшемуся русскоязычному населению, которое составляет треть населения страны. Должны ли они иметь право использовать русский язык в официальной обстановке? Позволят ли им обучать их детей на русском языке? Являются ли они вообще частью коренного населения Украины? Целый ряд законов, принятых за последние несколько месяцев, отвечает на все эти вопросы отрицательно.

Влиятельные эксперты из рядов националистов утверждают, что русскоязычных украинцев просто необходимо переучить, чтобы они наконец признали свою подавленную украинскую идентичность, — или их надо заставить покинуть страну. Профессор Донецкого университета Елена Стяжкина называет это «позитивной, мирной колонизацией». Другие эксперты, такие как Алексей Резников, заместитель премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, выступили в поддержку более прямолинейного подхода: выслать тех, кто не подчиняется официальным властям, а украинских граждан из этих регионов лишить права принимать участие в политической жизни сроком на 25 лет.

В связи с этим я считаю, что восток Украины будет оказывать сопротивление до тех пор, пока правительство в Киеве не предоставит ему либо существенную автономию, либо независимость. Что касается оставшейся части украинской Малороссии, время покажет, смогут ли ее жители ассимилироваться, захотят ли они покинуть страну или остаться жить там в качестве недовольного меньшинства.

Кроме того, возможно, что однажды на Украине возникнет некая более прагматичная форма украинского национализма — такая форма национализма, которая будет чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы не делать выявление и устранение инакомыслящих украинцев своим основным приоритетом, и которая вместо этого попытается расширить свою социальную базу. В теории это также позволит Украине наладить ее связи с Россией, которая — по очевидным причинам географического, культурного, исторического и религиозного характера, — остается важнейшей страной для Украины.

В обозримом будущем такая трансформация маловероятна. Классика политической науки учит нас, что революционные движения как правило теряют свой запал в течение одного поколения и что после этого политика постепенно возвращается к традиционным историческим паттернам (формам развития). Однако политическая наука не может рассказать нам, способна ли Украина справляться со своими внутренними противоречиями достаточно долго, чтобы могла случиться термидорианская реакция, или же они в конечном счете приведут к ее расколу.

Каковы интересы Запада на Украине? Какими они должны быть?

Украина оказалась под перекрестным огнем в противоборстве Востока и Запада из-за Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который президент России Владимир Путин считает ключевым элементом, необходимым для установления гегемонии России в регионе, и в котором Соединенные Штаты соответственно видят угрозу. Поскольку Соединенные Штаты не могут помешать Евразийскому союзу стать крупнейшим коммерческим коридором Нового Шелкового пути, который свяжет Китай с Европой и Ближним Востоком, они решили, что по крайней мере Украина не должна стать его частью.

Именно поэтому Соединенные Штаты и их союзники по НАТО приложили столько усилий, чтобы подорвать позиции президента Януковича во время протестов Майдана в 2014 году. Именно поэтому мирная передача власти оппозиции, под которой обе стороны подписались 22 февраля 2014 года, была немедленно отвергнута ее же западными авторами, когда стало ясно, что у радикалов появился шанс захватить полный контроль в стране. Чиновники западных правительств ожидали, что восстановление порядка на Украине займет всего несколько недель. Поэтому народные волнения, которые охватили украинскую Малороссию и вылились в откровенные бунты в Крыму и Донбассе, стали для западных чиновников полной неожиданностью, потому что до этого все их внимание было сосредоточено на прозападных силах, которые послушно говорили чиновникам из США и ЕС то, что им хотелось услышать, — то есть что сообщения о культурных трениях внутри украинского общества, мол, сильно преувеличены.

Таким образом, с 2014 года западные правительства продолжали отстаивать свой выбор, то есть поддерживать украинскую Галицию в ее попытках навязать единую национальную идеологию, демонстрируя при этом нежелание выделять какие-либо ресурсы, которые необходимы, чтобы эта идеология преуспела. Между тем начиная с 2014 года Россия твердо заявляла, что она не будет стоять в стороне и наблюдать за тем, как Галиция уничтожает украинскую Малороссию.

Сейчас мы наблюдаем обратную версию соломонова решения. В этой известной притче царя Соломона просят рассудить, кто из двух женщин является настоящей матерью младенца. В ответ он приказывает разрубить ребенка пополам. Настоящая мать просит отдать ребенка другой женщине, лишь бы сохранить ему жизнь. В нашем случае мы добились противоположного результата: Запад и Россия скорее предпочтут, чтобы Украину разорвало на части, чем позволят одной из двух частей получить контроль над другой.

Однако многие обозреватели не могут понять, что в этом соперничестве у России есть огромное преимущество перед Западом. Россия сохраняет мощное культурное влияние внутри Украины благодаря многим столетиям общей истории, языка и религии. Судя по результатам новейших исследований поисковых запросов в Google и YouTube, украинцы до сих пор осуществляют поиск чаще всего на русском языке и ищут культурный контент из России. Это характерно как для украинской молодежи, так и для более зрелых возрастных групп.

Другими словами, Россия способна оказывать влияние на украинскую повестку практически во всех сферах жизни с гораздо большей легкостью, нежели Запад. На протяжении последних семи лет украинское правительство отчаянно пыталось противостоять этому влиянию — запрещая книги, фильмы, телепрограммы на русском языке, вводя квоты в пользу применения украинского языка, ограничивая коммерческую и общественную деятельность, — и, хотя эти ограничения пользуются широкой поддержкой в Галиции, в Малороссии их воспринимают как нарушения прав человека.

Учитывая разнообразные проявления экономического, политического, географического, культурного и религиозного влияния на востоке и юге Украины, по степени устойчивости позиций на Украине с Россией не может сравниться ни одна другая страна, за исключением разве что Польши. Геополитические стратеги любят говорить о том, что силу невозможно применять в теории, ее можно применить лишь в конкретных регионах с конкретными историческими характеристиками. В сущности, это значит, что на Украине сверхдержавой всегда будет именно Россия, а вовсе не Соединенные Штаты.

Но разве санкции не меняют ситуацию? Нет. Санкции позволяют политикам утверждать, что они что-то делают в тех случаях, когда открытый военный конфликт не рассматривается в качестве варианта. Но, как показывают результаты практически всех сопоставительных исследований воздействия санкций, они не оказывают никакого заметного влияния на ключевые решения страны, против которой они вводятся. Западные политики тоже это признают, говоря, что они не ждут, что политика России изменится, и добавляя, что все равно важно «отправить сигнал». Однако, как сказал президент Франции Эммануэль Макрон об альянсе НАТО, если ваша стратегия состоит в отправке сигналов, которые, как вам заранее известно, будут проигнорированы, значит ваш мозг постепенно умирает.

Единственный подход, который действительно может повторно объединить Украину, — это полная смена курса. Хотя решать сложные дипломатические вопросы принято, разбивая их на более мелкие компоненты, в данном случае все попытки добиться урегулирования конфликта таким образом провалились. Именно поэтому нам необходимо мыслить масштабнее.

Нам необходим пакет мер по восстановлению Украины, который благодаря своим масштабам и амбициозности мог бы превзойти даже самые смелые мечты Джорджа Маршалла. Красота такого проекта состоит именно в том, что содержащийся в нем вызов потребует привлечь ресурсы России, Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно. Для этого обязательно нужно будет поместить весь постсоветский регион в более широкий контекст — такой контекст, в котором будут учтены потребности всех заинтересованных участников, то есть внутренних, двусторонних и международных.

Нам необходимо будет разработать новый Вестфальский мир, суть которого должна сводиться к следующему: Россия и Соединенные Штаты должны сделать шаг назад, Россия и Украина должны сделать шаг назад, и все стороны должны договориться, что в конечном счете и Украина, и Россия станут частью новой общеевропейской структуры безопасности. Рамки, которые подразумевают участие и России, и Украины, могут послужить хорошим стимулом для того, чтобы Россия и Украина креативно подошли к решению вопросов Донбасса и Крыма. Если они не смогут это сделать, они обе лишатся преимуществ европейской интеграции, инвестиций и гарантий безопасности.

Проект подобного масштаба требует такого уровня сотрудничества между странами, который, к сожалению, нынешние политические лидеры продемонстрировать неспособны. Они скорее готовы спрятаться в своих национальных раковинах, обвинить других в росте напряженности и молча позволить Украине страдать.

Нам придется дважды заплатить за это отсутствие видения и сострадания. Во-первых, это будет конец Украины, потому что ее фрагменты окажутся в тех самых сферах влияния, которых западные правительства так рьяно призывают избегать.

Во-вторых, это будет то, что я называют Великим сдвигом на Восток, то есть принятие Россией ее азиатской судьбы, которую ей предсказал еще великий русский ученый Михаил Ломоносов три столетия назад. Его предсказание о том, что «могущество России будет прирастать Сибирью», вероятно, окажется самым важным итогом второй половины XXI века.

Николай Петро — профессор политологии в Университете Род-Айленда, США. Он был специальным помощником Госдепартамента США по разработке стратегии отношений с Советским Союзом.
http://m.inosmi.info/tni-kak-galitsiya-i-malorossiya-pozhirayut-drug-druga-i-kak-mozhno-eto-prekratit.html

Коллаборационизм в годы Второй мировой войны, д-р Кирилл Феферман

Sunday, July 18, 2021

מספר חולים קשה 18.07.2021 (Hebrew)https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

Masks R Back? Unvaccinated Pandemic? (English)

Черное море повышенной напряженности

Не совсем я согласен, но это хорошая обзорная статья.
Согласно османским документам, уже в XVI веке его назвали Бахр-э Сийах или Карадениз, то есть Черное море. Почему именно этот цвет? Гипотез несколько. Одна гласит, что во время зимних штормов вода действительно казалась черной, другая — что долго пробывшие в нем предметы покрывались черным налетом.

Ранее в течение нескольких веков его называли негостеприимным. Мореплаватели во времена античности опасались этого моря из-за населявших побережье диких народов. Тень на его репутацию бросало также замедлявшее процесс разложения низкое содержание кислорода в его водах, в особенности на больших глубинах. Как пишет в книге «История Черного моря» Чарльз Кинг (Charles King), в античном мире кружили легенды о давно затонувших кораблях, которые практически в нетронутом виде со всей оснасткой продолжают свой путь, но уже под водой.

Со временем Черное море стало, напротив, чрезвычайно гостеприимным. Когда оно еще было чистым, оно позволяло развиваться мощной рыбной промышленности и служило теплым романтичным приютом для очередных генсеков от Хрущева до Горбачева, которые каждый год отдыхали на черноморских дачах. Занимающее поверхность в 436 тысяч квадратных километров Черное море (Балтийское море гораздо меньше: 377 тысяч квадратных километров), которое окружают Восточная Европа, Кавказ и Анатолия до сих пор, особенно в августе, выступает Меккой для туристов с постсоветского пространства.

В этом году все может измениться. «Я не могу припомнить такой напряженности в этом регионе, — говорит автор книг о черноморской геополитике Янис Цантулис (Jannis Tsantoulis) из Университетского колледжа Лондона. — Сегодня ситуация в Черном море начинает напоминать XIX век, когда там пересекались крупнейшие конфликты мира».


Ниже есть продолжение.

1.

На одной только прошлой неделе в небе над Черным морем российские истребители Су-30 перехватили американский самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» (достаточно было того, что он начал приближаться к российским границам) и начали следить за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании. При этом как минимум четыре натовских корабля заявили о близком контакте с россиянами, что означало опасные пролеты над ними российских истребителей.

Самый тревожный инцидент произошел в конце июня. Британский эсминец «Дефендер», один из новейших кораблей своего типа, шел из украинской Одессы в Грузию. Когда он огибал Крым и приблизился к нему, в своем стиле, открыв огонь, отозвались оккупирующие этот полуостров россияне.

Британцы, как и весь Запад, считают Крым и воды вокруг него принадлежащими Украине. Кроме того, в истории с «Дефендером» они ссылались на право мирного прохода, то есть пересечения чужих территориальных вод без остановок. Президент Владимир Путин назвал, однако, их действия провокацией. Он добавил, что мог бы приказать затопить эсминец, но это в любом случае не спровоцировало бы мировую войну, ведь противник знает: победителем ему из нее не выйти.

Все эти события связаны с «Морским бризом-2021» — крупнейшими учениями НАТО в Черном море с момента окончания холодной войны, которые начались в конце июня и продлятся до 23 июля. В последних аналогичных маневрах, в 2019 году, принимали участие 19 стран и 32 единицы техники, на этот раз, соответственно, 32 и 40, в том числе корабли из Польши и дружественных стран, как Япония и Австралия. Основные мероприятия запланированы на неделю между 15 и 23 июля. В этот период, по прогнозам экспертов, можно ожидать повышенного числа опасных инцидентов и провокаций.

Альянс преподносит «Морской бриз» как оборонные учения, призванные повысить «интероперативность» сил. Сложно не заметить, однако, что такие крупные маневры поблизости от границ потенциального врага — это четкий сигнал в его адрес. «В данном случае НАТО старается сказать россиянам, что Черное море не станет их озером, — говорит Цантулис. — Одновременно Альянс оказывает психологическую поддержку Украине, находящейся с Россией в состоянии конфликта. Так что в каком-то смысле нервная реакция российской стороны не удивляет».

Учения проходят в и без того нервной обстановке. В марте, когда Москва направила к границе с Украиной более 100 тысяч военных (официально — на учения), Киев стал готовиться к войне. Она не вспыхнула, но россияне, отведя войска, оставили на месте несколько сильных подразделений. В апреле российский флот начал в одностороннем порядке незаконно блокировать три района в окрестностях Крыма, с этим связана и жесткая реакция на появление «Дефедера».

После захвата полуострова россияне начали укреплять Черноморский флот. Тот получил, в частности, три ракетных фрегата и несколько (точная цифра неизвестна) современных подлодок. В связи с учениями НАТО Россия вернула из Сирии в Черное море фрегат «Адмирал Эссен» и ракетный крейсер «Москва», а также намекнула на возможность проведения кибератак против американского эсминца «Росс» и даже, как объявил представитель российского министерства обороны, его «нейтрализации».

2.

Влиятельный российский эксперт по геополитике Федор Лукьянов пишет, что Россия не уступит, поскольку она слишком много вложила в Черное море. В 1783 году Екатерина Великая исполнила давнюю российскую мечту о незамерзающем зимой порте и в первый раз заняла Крым. С того момента Россия уже не позволяла отодвинуть себя от Черного моря, хотя за его берега сражались крупнейшие европейские державы того времени, Франция и Великобритания, следствием чего стала Крымская война в середине XIX века.

После Второй мировой войны Советский Союз обрел в регионе доминирующую позицию, непосредственно контролируя северные и восточные берега и опосредованно — Румынию и Болгарию, ставшие частью Восточного блока. Лишь юг оставался под контролем Турции, члена НАТО. Черное море на более чем полвека стало «советским озером».

После демократического перелома 1980-1990-х годов у россиян все разладилось. Москва утратила влияние на Бухарест и Софию, со временем они присоединились к Альянсу. О западной ориентации заявили также Украина и Грузия. Новая Россия на основе соглашений с Киевом унаследовала, правда, большую часть советского Черноморского флота, но уже без ключевых портов, в частности, Одессы, хотя на правах аренды сохранила крымский Севастополь. Кроме того, делами Центральной Азии заинтересовалась Турция, ссылаясь на этнические, языковые и религиозные связи.

Именно в таком контексте следует рассматривать российские вложения в регионе. С 1992 года Москва поддерживает гангстерское руководство Приднестровья — непризнанной республики, которая отделилась от постсоветской Молдавии. Потом были войны. Сначала в 2008 году Россия напала на Грузию (она до сих пор оккупирует 20% ее земель), а шестью годами позже — на Украину и «отбила» Крым. В обоих случаях оккупация части территории и политическая дестабилизация были нацелены на то, чтобы перекрыть Тбилиси и Киеву путь к западным структурам и не позволить затянуть вокруг Черного моря «западную петлю».

«Москва боится Черного моря, — говорит эксперт по российско-турецким отношениям из Университета Анкары Чинар Озен (Çınar Özen). — Речь не о региональных кризисах. Близость этого моря к центру России, в том числе к Москве, порождает в Кремле панический страх того, что Запад нанесет ей удар в самое сердце».

3.

Свое значение имеют также экономические интересы. Через порт в Новороссийске проходит 70% зерна и 30% нефти из стран Средней Азии, что позволяет хорошо заработать, а также извлечь политические выгоды, поскольку у этого региона нет другого морского пути в мир.

Есть еще трубопроводы, причем Черное море в этом плане играет для Москвы такую же роль, как Балтика: оно позволяет обойти «плохо ведущие себя» страны, в первую очередь Украину, а одновременно наладить отношения с Турцией. Россияне много лет продвигали идею «Южного потока», по которому газ должен был пойти из России в Болгарию и далее в другие страны Европы. На Балканах к проекту отнеслись неплохо, но в 2014 году тему закрыли под давлением западных лидеров, которые хотели наказать Путина за аннексию Крыма.

С тех пор Россия сосредоточилась на проекте под названием «Турецкий поток». Так, как и его предшественник, он тоже огибает Украину, но идет по дну Черного моря с российской территории в Турцию, а лишь затем на Балканы. Здесь в дело тоже вмешалась политика. Когда в 2015 году Путин поссорился с Эрдоганом на фоне того, что Турция сбила вблизи от своей границы российский истребитель, стройка остановилась. Ее возобновили годом позже, когда лидеры помирились.

Чинар Озен говорит, что Москва видит в Черном море ключ к своей военной и экономической безопасности. «Контролируя его, она может свободно действовать на Ближнем Востоке, следить за перемещением товаров и сырья между Средней Азией и Европой, но все имеет свои границы. Кремль знает о своих слабых местах, осознавая, что не может влиять на то, кто входит в Черное море и выходит из него через Черноморские проливы».

4.

В 1833 году россияне не случайно обеспечили себе исключительное право на военное использование Босфора и Дарданелл, после того как поддержали Османскую империю в Египте. Однако спустя всего восемь лет Великобритания вынудила слабеющих турок заблокировать проливы для российских кораблей. «После подписания Конвенции Монтре в 1936 году Турция стала единственным стражем проливов, а, что за этим следует, и Черного моря», — обращает внимание Озен.

В мирное время, согласно документу, через Босфор и Дарданеллы могут теоретически без ограничений проходить все «гражданские» (торговые, туристические и так далее) суда. Иначе обстоит дело с военными кораблями нечерноморских государств. Москва, однако, не знает, как поведет себя Турция в ситуации возможного конфликта: перед кем она откроет проливы, а перед кем закроет.

Этот контекст позволяет понять действия Москвы в отношении Анкары, в которых давление, в том числе при помощи сирийских курдов, переплетается с демонстрацией дружелюбия. Путин уже много лет старается выстроить личные отношения с турецким лидером. Россия продала туркам современные зенитно-ракетные системы С-400, осложнив этим их отношения с США, первой поддержала Эрдогана во время путча в 2016 году, кроме того, она строит в Турции ядерные реакторы.

У Эрдогана, между тем, есть и свои планы. В конце июня он лично объявил о начале строительства 45-километрового канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору. Планируется, что проект обойдется в 10 миллиардов долларов (это в 28 раз больше, чем стоимость прокладки канала через Балтийскую косу). Даже симпатизирующая власти газета «Хюрриет» пишет, однако, что затраты окажутся в четыре раза больше. Символичен тот факт, что в настолько раздробленном обществе, как турецкое, все называют идею строительства канала безумной.

Зачем он понадобился Эрдогану? Некоторые комментаторы считают, что турецкий лидер просто решил возвести себе памятник. Есть и вторая теория, которая не противоречит первой. В начале апреля большой резонанс вызвало письмо, подписанное 104 отставными адмиралами, которые предупреждали, что новый канал поставит под вопрос существование конвенции Монтре, а это противоречит турецким интересам.

Эрдоган объяснил, что Турция не собирается нарушать конвенцию, но на новый канал, как он дал понять, ее действие распространяться не будет. Это подтвердило опасения авторов письма, предполагавших, что новая артерия позволит попасть в Черное море неограниченному количеству кораблей (можно представить себе там, например, авианосную группу ВМС США), в итоге баланс сил в регионе нарушится. С одной стороны, Турция займет ключевую позицию, с другой — возникнет риск конфронтации с черноморскими соседями, в особенности с Россией.

Бывший турецкий дипломат Мехмет Огютчю (Mehmet Öğütçü) предостерегает, что трогать конвенцию не следует. «Невозможно сказать наверняка, что из этого выйдет. Перед Второй мировой войной, когда она обсуждалась, существовали опасения, что немецкие, итальянские или советские корабли, пройдя через проливы, втянут Турцию в конфликт против ее воли, как это сделал в 1914 году Берлин, — объясняет он. — Конвенция защищала и продолжает защищать Анкару от давления со стороны России и США, поскольку пропуск кораблей регулируется не турецкими капризами, а конвенцией. Так что Эрдоган играет с огнем».

5.

Крис Миллер (Chris Miller), эксперт по региону из Университета Тафтса, пишет, что нынешний черноморский кризис возник отчасти из-за отсутствия четкого видения этой части света. " Сложно найти другой регион мира, который настолько раздроблен в нашем представлении. Думая об окрестностях Черного моря, мы зачастую видим три мира. Во-первых, есть Болгария и Румыния, то есть в принципе Запад, во-вторых, постсоветское пространство, Молдавия, Украина, Грузия, Россия, которое до сих пор объединяет общее прошлое, а в-третьих, Турция", — перечисляет он.

Откуда взялась такая фрагментация? По мнению Миллера, она проистекает из того, что Запад и Восток не договорились о том, что делать с Черным морем, не установили правила игры. Иначе обстояло дело со Средней Азией. «У Запада никогда не было там особых амбиций. Когда в 1990-х в Таджикистане разразилась гражданская война, было ясно, что проблему решит Россия. С другой стороны, после распада СССР Москва фактически признала страны Балтии частью Запада, лишь ради порядка сопротивляясь их вступлению в НАТО и ЕС.

«Такого соглашения в отношении берегов Черного моря не появилось. О том, где в политическом плане находятся, например, Украина, Грузия или Молдавия, до сих пор идут споры. Остается вопросом судьба Турции, которая 15 лет назад стояла на пороге Евросоюза, а сейчас ищет себе новую роль. Это очень усложняет локальную геополитическую ситуацию и может привести к открытому конфликту», — отмечает Миллер.

***

Само море тоже кажется разделенным. Густые соленые воды, попадающие в него через Босфор, опускаются ко дну, а вода из втекающих в него рек, поднимается наверх. В итоге жизнь, представленная водорослями, рыбой, туристами и прочими созданиями, присутствует только в его верхних слоях, тогда как в условной нижней части (на нее приходится 90% черноморских вод, практически лишенных кислорода) ее нет. Можно сказать, что мы имеем дело с многоплановой меромиксией (неполное перемешивание разного типа вод). Это явление не только гидрологического, но и геополитического свойства делает Черное море самым крупным в мире водоемом с неурегулированными внутренними отношениями.

http://m.inosmi.info/polityka-chernoe-more-povyshennoy-napryazhennosti.html

חברת פייזר מודיעה היום לבורסה תרמנו 27.8 מיליון שקל לגופי בריאות בישראל (Hebrew)

Saturday, July 17, 2021

Антитела у израильтян снижаются, первым привитым понадобится новая доза в октябре

Почти полностью. Форматирование моё.

Исследование, проведенное больничной кассой "Леумит", показало, что уже к октябрю титр антител у первых привившихся израильтян может снизиться до уровня, не обеспечивающего иммунитет против коронавируса. У привитых этот титр выше, чем у переболевших, но и снижается он быстрее. Важно отметить, что антитела являются центральным элементом иммунитета, но не единственным....

Исследование показало, что сначала титр антител у привитых был очень высоким и равнялся 9500 единиц. Но каждый месяц этот показатель снижался на 40%, и через полгода после вакцинации он составляет в среднем 540 единиц. Минимальный титр, обеспечивающий иммунитет, равен 150 единицам.

Исследовательский институт кассы сообщил: "Титр антител все еще высок и обеспечивает иммунитет, но если темпы его снижения останутся прежними, то через 3 месяца он упадет до 128, и надо будет проверить, сохраняется ли при этом достаточный уровень защиты". [всего 9 месяцев]


Ниже есть продолжение.

►А что насчет переболевших?

Согласно тому же исследованию, у перенесших COVID-19 средний титр антител через месяц после выздоровления составлял 830 единиц. Он тоже снижался, но медленнее - на 11% в месяц. То есть через 10 месяцев после выздоровления он составляет в среднем 300 единиц.

►Насколько достоверно исследование?

Исследование "Леумит" основано на измерениях титра антител у 4000 выздоровевших в течение 10 месяцев и 2000 привитых в течение 5 месяцев.

Результаты исследования согласуются с высказыванием проф. Хези Леви, бывшего генерального директора минздрава, который заявил в интервью "Едиот ахронот", что в октябре в Израиле станут вводить третью дозу вакцины.

Вместе с тем речь идет о предложении, по поводу которого идут дискуссии. На этой неделе органы здравоохранения США высказали возражение против третьей прививки и отклонили просьбу компании Pfizer о разрешении вводить бустерную (усиливающую эффект) дозу.

Важно отметить, что антитела являются центральным элементом иммунитета, но не единственным.

"Исследование показало, что происходит с титром антител у населения в целом. Это позволяет определить момент, когда титр снизится до уровня, по поводу которого мы не уверены, что он обеспечит сохранение иммунитета, – пояснил д-р Йотам Шенхар, заведующий лабораторным отделом больничной кассы "Леумит". – Есть сомнения в том, что уровень антител сохраняется достаточным в течение 12 месяцев у привитых и 14 месяцев у переболевших. Это лишь один из инструментов оценки, и для большинства вакцин снижение титра антител не свидетельствует о том, что препарат перестал действовать.

Мы не можем уверенно утверждать, что после указанного промежутка времени вакцина утратит эффективность. При введении большинства известных вакцин с течением времени титр антител падает, но нам известно, что существуют клетки-носители иммунной памяти, которые могут повышать его при контакте с вирусом. То есть возможно, что эффект вакцинации сохранится и после того, как снизится титр антител. Проблема в том, что мы не имеем достаточных знаний о коронавирусе, и этот вид вакцин стал известен нам лишь недавно. Поэтому мы должны проявлять осторожность в трактовке результатов исследования".
https://www.vesty.co.il/main/article/b1metry0d

פרופ' ערן סגל: (Hebrew)

Из телеграмма.

‏אתמול היו מעל 1000 מאומתים, לראשונה מזה 4 חודשים. מצד שני, כשבגל השלישי חצינו לראשונה את ה-1000 מאומתים (ב-25 לנובמבר) היו בממוצע 29 חולים קשה חדשים ליום. השבוע היו בממוצע 8 חולים קשים חדשים ליום.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

מתחילת החודש כמות החולים הקשה הוכפלה. יחד עם זאת, אנחנו בפירוש לא רואים גידול אקספוננציאלי. לדעתי, גם אם נראה גילול לוגריתמי לא צריך לעשות סגרים.

Friday, July 16, 2021

Грядет диктатура по сравнению с которой инквизиция, Гестапо и КГБ просто детский сад

Расширенный пересказ Yuval Noah Harari: How to Survive the 21st Century | DAVOS 2020

Андрей Школьников: Цифровизация в России

Из телеграмма.

Наблюдал несколько месяцев назад уровень автоматизации и цифровизации на одном сырьевом стратегическом предприятии России. Работы невпроворот, все работает, но совсем не на современном уровне. В одном цеху идешь по относительно современному производству, а за углом стоят условные «паровозы», в которые стоит только закинуть воду и уголь, и они поедут. С интересом смотрел на тройной учет информации: бумажные носители в папках, локальные электронные таблицы, кто во что горазд и автоматизированная система, в которую с матом загружают полуслучайные данные и которая живет независимо ни от чего.

А потом подумал, вот попробуют вороги совершить кибер-атаку, уничтожат автоматизированную систему и … все вздохнут с облегчением, так как работы станет меньше. Украдут секретные данные? Не выйдет, вся нормальная аналитика в тех самых таблицах и на бумаге, а в «бигдате» черт ногу сломит, никто дальше финансовых и производственных показателей верхнего уровня не лезет, чтобы потом можно было честно смотреть в глаза и говорить – «все данные верные».

Если бы впереди было поступательное развитие, сказал бы – ужас, но поскольку мы живем во всемирной катастрофе, на ум приходит хорошая арабская пословица – «на крутом повороте хромой верблюд оказывается первым».

И, да, от кибер-атак банковский и финансовый сектор у нас умрет, а вот реальная промышленность и инфраструктура, с матом перейдет на ручное управление.


Yuval Noah Harari: How to Survive the 21st Century | DAVOS 2020 (English)https://www.youtube.com/watch?v=eOsKFOrW5h8&t=248
См. также: Расширенный пересказ на русском
Грядет диктатура по сравнению с которой инквизиция, Гестапо и КГБ просто детский сад

Wednesday, July 14, 2021

On the Historical Unity of Russians and Ukrainians by Vladimir Putin (English)

Заметка полностью. Комментарии в тексте мои. Полные комментарии см. в русской версии. Форматирование моё.

Summary of Vladimir Putin’s essay can be found here

См. также:
Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
"О статье В.В.Путина". Е.Ю.Спицын

During the recent Direct Line, when I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole.


There is more below.

Ниже есть продолжение.

These words were not driven by some short-term considerations or prompted by the current political context. It is what I have said on numerous occasions and what I firmly believe. I therefore feel it necessary to explain my position in detail and share my assessments of today's situation.

First of all, I would like to emphasize that the wall that has emerged in recent years between Russia and Ukraine, between the parts of what is essentially the same historical and spiritual space, to my mind is our great common misfortune and tragedy. These are, first and foremost, the consequences of our own mistakes made at different periods of time.

But these are also the result of deliberate efforts by those forces that have always sought to undermine our unity. The formula they apply has been known from time immemorial – divide and rule. There is nothing new here. Hence the attempts to play on the "national question" and sow discord among people, the overarching goal being to divide and then to pit the parts of a single people against one another.

To have a better understanding of the present and look into the future, we need to turn to history. Certainly, it is impossible to cover in this article all the developments that have taken place over more than a thousand years. But I will focus on the key, pivotal moments that are important for us to remember, both in Russia and Ukraine.

Russians, Ukrainians, and Belarusians are all descendants of Ancient Rus, which was the largest state in Europe. Slavic and other tribes across the vast territory – from Ladoga, Novgorod, and Pskov to Kiev and Chernigov – were bound together by one language (which we now refer to as Old Russian), economic ties, the rule of the princes of the Rurik dynasty, and – after the baptism of Rus – the Orthodox faith. The spiritual choice made by St. Vladimir, who was both Prince of Novgorod and Grand Prince of Kiev, still largely determines our affinity today.

The throne of Kiev held a dominant position in Ancient Rus. This had been the custom since the late 9th century. The Tale of Bygone Years captured for posterity the words of Oleg the Prophet about Kiev, "Let it be the mother of all Russian cities".

Later, like other European states of that time, Ancient Rus faced a decline of central rule and fragmentation. At the same time, both the nobility and the common people perceived Rus as a common territory, as their homeland.

The fragmentation intensified after Batu Khan's devastating invasion, which ravaged many cities, including Kiev. The northeastern part of Rus fell under the control of the Golden Horde but retained limited sovereignty. The southern and western Russian lands largely became part of the Grand Duchy of Lithuania, which – most significantly – was referred to in historical records as the Grand Duchy of Lithuania and Russia.

Members of the princely and "boyar" clans would change service from one prince to another, feuding with each other but also making friendships and alliances. Voivode Bobrok of Volyn and the sons of Grand Duke of Lithuania Algirdas – Andrey of Polotsk and Dmitry of Bryansk – fought next to Grand Duke Dmitry Ivanovich of Moscow on the Kulikovo field [1380]. At the same time, Grand Duke of Lithuania Jogaila – son of the Princess of Tver – led his troops to join with Mamai. These are all pages of our shared history, reflecting its complex and multi-dimensional nature.

[The history from the moment of the founding of Kievan Rus until approximately the battle on the Kulikovo field is common for Russians and Ukrainians. The decisive victory in the Battle of Kulikovo was an important step towards the consolidation of the lands around Moscow. However, many believe that it was Ivan III, see below, who laid the foundations of the Russian people, having freed himself from the Golden Horde. A more significant event is the standing on the Ugra River in 1480, long before that, the Grand Duke of Moscow Ivan III stopped paying tribute to the Golden Horde, and also refused to recognize the dependence of Russia on it].

Most importantly, people both in the western and eastern Russian lands spoke the same language. Their faith was Orthodox. Up to the middle of the 15th century, the unified church government remained in place.

[Remarkable is the silence on the existence of the Galicia-Volyn principality (1199-1392) - the southwestern principality, created as a result of the unification of the Volyn and Galician principalities. The Galicia-Volyn principality was one of the largest principalities during the disintegration of Kievan Rus. The principality pursued an active foreign policy in Eastern and Central Europe. Its main neighbors and competitors were the Kingdom of Poland, the Kingdom of Hungary and the Cumans, and from the middle of the 13th century - the Golden Horde and the Grand Duchy of Lithuania. To protect against them, the Galicia-Volyn principality has repeatedly signed agreements with Catholic Rome, the Holy Roman Empire and the Teutonic Order. At the same time, political, economic and cultural ties with other Russian lands were weakening. Galicia-Volyn principality fell into decay under the influence of a number of factors. Among them were the aggravated relations with the Golden Horde, in vassal relations with which the principality continued to be, during the period of its unification and subsequent strengthening at the beginning of the XIV century. After the simultaneous death of Lev and Andrey Yuryevich (1323), the lands of the principality began to be seized by its neighbors - the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. The dependence of the rulers on the boyar aristocracy increased, the Rurik dynasty was suppressed. The principality ceased to exist after the complete division of its territories following the war for the Galician-Volyn inheritance (1392)]

At a new stage of historical development, both Lithuanian Rus and Moscow Rus could have become the points of attraction and consolidation of the territories of Ancient Rus. It so happened that Moscow became the center of reunification, continuing the tradition of ancient Russian statehood. Moscow princes – the descendants of Prince Alexander Nevsky – cast off the foreign yoke and began gathering the Russian lands.

In the Grand Duchy of Lithuania, other processes were unfolding. In the 14th century, Lithuania's ruling elite converted to Catholicism. In the 16th century, it signed the Union of Lublin with the Kingdom of Poland to form the Polish–Lithuanian Commonwealth.

The Polish Catholic nobility received considerable land holdings and privileges in the territory of Rus. In accordance with the 1596 Union of Brest, part of the western Russian Orthodox clergy submitted to the authority of the Pope. The process of Polonization and Latinization began, ousting Orthodoxy.

[Brest Church Union (1596) - the decision of a number of bishops of the Kiev Metropolitanate of the Constantinople Orthodox Church, headed by Metropolitan Mikhail Rogoza, to accept the Catholic doctrine and transfer to the subordination of the Pope, while maintaining the service of the Byzantine liturgical tradition in the Church Slavonic language. The Brest Union led to the emergence of the Russian Uniate Church on the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth. In 1700, the Lviv diocese joined the Greek Catholic Church, and the Lutsk diocese in 1702, which completed the transition of the Orthodox dioceses of the Polish-Lithuanian Commonwealth to Greek Catholicism. As a result of the union in the Kiev Metropolis, there was a split into Uniates (Greek Catholics) and opponents of unification with the Roman Catholic Church. The ruling circles and the Catholic nobility of the Commonwealth, headed by King Sigismund III, supported the Uniates, transferring traditional Orthodoxy to the status of an illegal confession persecuted by the authorities, and also transferring its property to the Uniates. From the point of view of the authorities of the Rzecz Pospolita, the Brest Union contributed to the weakening of the claims of the Moscow Patriarchate to the lands of South-Western Russia and the spiritual ties of the Orthodox in the Rzecz Pospolita with the Russian state]

As a consequence, in the 16–17th centuries, the liberation movement of the Orthodox population [Zaporozhye Cossacks] was gaining strength in the Dnieper region. The events during the times of Hetman Bohdan Khmelnytsky became a turning point. His supporters struggled for autonomy from the Polish–Lithuanian Commonwealth.

[For many Jews, the Ukrainian Cossack hetman Bohdan Khmelnitsky is the second most hated after Hitler. The insurgent Cossacks staged pogroms, smashed synagogues, burned holy books, and the Jews themselves were ruthlessly killed. Taking revenge on the Poles and the Jews who were hired by them to collect taxes, the Cossacks sometimes dealt with the Jews extremely cruelly and mercilessly. Almost all sources agree with the fact of the total disappearance of Jewish communities in the territory covered by the uprising. Among the insurgent Ukrainians, "anti-Semitism" was strong because of the Jewish tenants who allegedly exploited the peasants. Thus, the Jews collected a fee from the Orthodox for the performance of rituals in the church. The peasant masses saw in the Jews the executors of the will of the Polish gentry. Detachments of peasants and townspeople smashed the estates, murdered Jewish managers and tenants. Some Jews were forced to convert to Christianity. The majority preferred death. The Polish king Jan-Kazimierz, after the conclusion of the treaty (according to which, the Jews can not be "neither owners, nor tax farmers, nor residents in Ukrainian cities") in August 1649, allowed those who were forcibly baptized to Orthodoxy to return to the fold of Judaism. Jewish women forcibly married to Cossacks returned to their families.

] In its 1649 appeal to the king of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the Zaporizhian Host demanded that the rights of the Russian Orthodox population be respected, that the voivode of Kiev be Russian and of Greek faith, and that the persecution of the churches of God be stopped. But the Cossacks were not heard.

Bohdan Khmelnytsky then made appeals to Moscow, which were considered by the Zemsky Sobor. On 1 October 1653, members of the supreme representative body of the Russian state decided to support their brothers in faith and take them under patronage. In January 1654, the Pereyaslav Council confirmed that decision. Subsequently, the ambassadors of Bohdan Khmelnytsky and Moscow visited dozens of cities, including Kiev, whose populations swore allegiance to the Russian tsar. Incidentally, nothing of the kind happened at the conclusion of the Union of Lublin.

[Pereyaslavskaya Rada is a turning point in the history of the Ukrainian people; many accuse Khmelnitsky of betrayal. Others object, saying that it was a real politic of that time, after the refusal of the Commonwealth, Bohdan Khmelnitsky had no other choice.]

In a letter to Moscow in 1654, Bohdan Khmelnytsky thanked Tsar Aleksey Mikhaylovich for taking "the whole Zaporizhian Host and the whole Russian Orthodox world under the strong and high hand of the Tsar". It means that, in their appeals to both the Polish king and the Russian tsar, the Cossacks referred to and defined themselves as Russian Orthodox people.

Over the course of the protracted war between the Russian state and the Polish–Lithuanian Commonwealth, some of the hetmans, successors of Bohdan Khmelnytsky, would "detach themselves" from Moscow or seek support from Sweden, Poland, or Turkey. But, again, for the people, that was a war of liberation. It ended with the Truce of Andrusovo in 1667.

The final outcome was sealed by the Treaty of Perpetual Peace in 1686. The Russian state incorporated the city of Kiev and the lands on the left bank of the Dnieper River, including Poltava region, Chernigov region, and Zaporozhye. [Please put on the record: the Right-Bank Ukraine - Vinnytsia, Zhitomerskaya oblasts, Kirovograd, parts of Kiev and Cherkassy remained outside the Moscow kingdom. Only in 1793, as a result of the second partition of Poland, according to the manifesto of Catherine II, Right-Bank Ukraine became part of the Russian Empire]. Their inhabitants were reunited with the main part of the Russian Orthodox people. These territories were referred to as "Malorossia" (Little Russia).

The name "Ukraine" was used more often in the meaning of the Old Russian word "okraina" (periphery), which is found in written sources from the 12th century, referring to various border territories. And the word "Ukrainian", judging by archival documents, originally referred to frontier guards who protected the external borders.

On the right bank, which remained under the Polish–Lithuanian Commonwealth, the old orders were restored, and social and religious oppression intensified. On the contrary, the lands on the left bank, taken under the protection of the unified state, saw rapid development. People from the other bank of the Dnieper moved here en masse. They sought support from people who spoke the same language and had the same faith.

During the Great Northern War with Sweden, the people in Malorossia were not faced with a choice of whom to side with. Only a small portion of the Cossacks supported Mazepa's rebellion. People of all orders and degrees considered themselves Russian and Orthodox.

[There is another point of view: the main goals of Mazepa's policy as a hetman of Ukraine were: the unification of the Ukrainian lands - the Hetmanate, Right-Bank Ukraine, Zaporozhye, Sloboda Ukraine and Khan Ukraine as part of a single Ukrainian state headed by itself, as well as the creation of hetman power as the basis of a European state type with the preservation of the system of Cossack self-government. There is some variation: in Ukraine, people are “primary and subordinate, both spiritual and worldly, like different wheels, not in a unanimous essence of agreement”. Some are in favor of Moscow, others are inclined to Turkish patronage, and still others want twinning with the Tatars - solely from the “innate antipathy towards the Poles”. Samus and other residents of the Right Bank fear revenge from the Poles and are unlikely to want to submit to the Polish-Lithuanian Commonwealth. Therefore, Mazepa proposed first to achieve unity of opinion in Ukraine and the unification of the Polish-Lithuanian Commonwealth, and then think about the union. It is clear that such good wishes could only be a declaration designed to gain time"]

Cossack senior officers belonging to the nobility would reach the heights of political, diplomatic, and military careers in Russia. Graduates of Kiev-Mohyla Academy played a leading role in church life.
This was also the case during the Hetmanate – an essentially autonomous state formation with a special internal structure – and later in the Russian Empire. [here I agree, it was not a full-fledged state, but it was autonomy]. Malorussians in many ways helped build a big common country – its statehood, culture, and science. [Where did the inhabitants of Right-Bank Ukraine disappear? ] They participated in the exploration and development of the Urals, Siberia, the Caucasus, and the Far East. Incidentally, during the Soviet period, natives of Ukraine held major, including the highest, posts in the leadership of the unified state. Suffice it to say that Nikita Khrushchev and Leonid Brezhnev, whose party biography was most closely associated with Ukraine, led the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) for almost 30 years.

In the second half of the 18th century, following the wars with the Ottoman Empire, Russia incorporated Crimea and the lands of the Black Sea region, which became known as Novorossiya. They were populated by people from all of the Russian provinces. After the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire regained the western Old Russian lands, with the exception of Galicia and Transcarpathia, which became part of the Austrian – and later Austro-Hungarian – Empire.

The incorporation of the western Russian lands into the single state was not merely the result of political and diplomatic decisions. It was underlain by the common faith, shared cultural traditions, and – I would like to emphasize it once again – language similarity. Thus, as early as the beginning of the 17th century, one of the hierarchs of the Uniate Church, Joseph Rutsky, communicated to Rome that people in Moscovia called Russians from the Polish-Lithuanian Commonwealth their brothers, that their written language was absolutely identical, and differences in the vernacular were insignificant.

He drew an analogy with the residents of Rome and Bergamo. These are, as we know, the center and the north of modern Italy.

[In China there is common written, but nevertheless there are dozens of different languages.]

Many centuries of fragmentation and living within different states naturally brought about regional language peculiarities, resulting in the emergence of dialects. The vernacular enriched the literary language. Ivan Kotlyarevsky, Grigory Skovoroda, and Taras Shevchenko played a huge role here.

Their works are our common literary and cultural heritage. Taras Shevchenko wrote poetry in the Ukrainian language, and prose mainly in Russian. The books of Nikolay Gogol, a Russian patriot and native of Poltavshchyna, are written in Russian, bristling with Malorussian folk sayings and motifs. How can this heritage be divided between Russia and Ukraine? And why do it?

[Indeed, Taras Shevchenko and Nikolai Gogol wrote in both Russian and Ukrainian. Well, there, many residents of Ukraine in the 1980-1990s were fluent in both languages at the same time, sometimes even one could speak Russian, and the interlocutor answered them in Ukrainian and everyone understood everything perfectly, which I have not only witnessed, but myself. took part in similar dialogues.

] The south-western lands of the Russian Empire, Malorussia and Novorossiya, and the Crimea developed as ethnically and religiously diverse entities. Crimean Tatars, Armenians, Greeks, Jews, Karaites, Krymchaks, Bulgarians, Poles, Serbs, Germans, and other peoples lived here. They all preserved their faith, traditions, and customs.

I am not going to idealise anything. We do know there were the Valuev Circular of 1863 an then the Ems Ukaz of 1872, which restricted the publication and importation of religious and socio-political literature in the Ukrainian language. But it is important to be mindful of the historical context.

These decisions were taken against the backdrop of dramatic events in Poland and the desire of the leaders of the Polish national movement to exploit the "Ukrainian issue" to their own advantage.

I should add that works of fiction, books of Ukrainian poetry and folk songs continued to be published. There is objective evidence that the Russian Empire was witnessing an active process of development of the Malorussian cultural identity within the greater Russian nation, which united the Velikorussians, the Malorussians and the Belorussians.

At the same time, the idea of Ukrainian people as a nation separate from the Russians started to form and gain ground among the Polish elite and a part of the Malorussian intelligentsia. [With the same success, we can say that the Russians were invented in the 19th century, before that they did not exist, everyone knows that before that there were only Muscovites]. Since there was no historical basis – and could not have been any, conclusions were substantiated by all sorts of concoctions, which went as far as to claim that the Ukrainians are the true Slavs and the Russians, the Muscovites, are not.

Such "hypotheses" became increasingly used for political purposes as a tool of rivalry between European states.

Since the late 19th century, the Austro-Hungarian authorities had latched onto this narrative, using it as a counterbalance to the Polish national movement and pro-Muscovite sentiments in Galicia. During World War I, Vienna played a role in the formation of the so-called Legion of Ukrainian Sich Riflemen. Galicians suspected of sympathies with Orthodox Christianity and Russia were subjected to brutal repression and thrown into the concentration camps of Thalerhof and Terezin.

urther developments had to do with the collapse of European empires, the fierce civil war that broke out across the vast territory of the former Russian Empire, and foreign intervention.

After the February Revolution, in March 1917, the Central Rada was established in Kiev, intended to become the organ of supreme power. In November 1917, in its Third Universal, it declared the creation of the Ukrainian People's Republic (UPR) as part of Russia.

In December 1917, UPR representatives arrived in Brest-Litovsk, where Soviet Russia was negotiating with Germany and its allies. At a meeting on 10 January 1918, the head of the Ukrainian delegation read out a note proclaiming the independence of Ukraine. Subsequently, the Central Rada proclaimed Ukraine independent in its Fourth Universal.

The declared sovereignty did not last long. Just a few weeks later, Rada delegates signed a separate treaty with the German bloc countries. Germany and Austria-Hungary were at the time in a dire situation and needed Ukrainian bread and raw materials. In order to secure large-scale supplies, they obtained consent for sending their troops and technical staff to the UPR. In fact, this was used as a pretext for occupation.

For those who have today given up the full control of Ukraine to external forces [???], it would be instructive to remember that, back in 1918, such a decision proved fatal for the ruling regime in Kiev. With the direct involvement of the occupying forces, the Central Rada was overthrown and Hetman Pavlo Skoropadskyi was brought to power, proclaiming instead of the UPR the Ukrainian State, which was essentially under German protectorate.

In November 1918 – following the revolutionary events in Germany and Austria-Hungary – Pavlo Skoropadskyi, who had lost the support of German bayonets, took a different course, declaring that "Ukraine is to take the lead in the formation of an All-Russian Federation". However, the regime was soon changed again. It was now the time of the so-called Directorate.

In autumn 1918, Ukrainian nationalists proclaimed the West Ukrainian People's Republic (WUPR) and, in January 1919, announced its unification with the Ukrainian People's Republic. In July 1919, Ukrainian forces were crushed by Polish troops, and the territory of the former WUPR came under the Polish rule.

[And Soviet Russia again lost the Right-Bank Ukraine. Ukraine was divided again].

In April 1920, Symon Petliura (portrayed as one of the "heroes" in today's Ukraine) concluded secret conventions on behalf of the UPR Directorate, giving up – in exchange for military support – Galicia and Western Volhynia lands to Poland. In May 1920, Petliurites entered Kiev in a convoy of Polish military units. But not for long.

[Petliura was killed on May 25, 1926 in Paris by Samuel Schwarzburd, a native of the city of Izmail. According to some sources, the killer was an anarchist who personally knew Nestor Makhno. Schwarzburd stated that [Petliura's] murder was solely an act of revenge for the Jewish pogroms of 1918-1920 in Ukraine. During the trial, the lawyer Torres justified the personal responsibility of Simon Petliura for the pogroms of Ukrainian Jews by the fact that Petliura, as the head of state, was responsible for everything that happened in the territory he controlled. Schwarzburd was fully acquitted by the French jury].

[And where is the war between the Ukrainian SSR and the UPR 1917-1921? In post-Soviet Ukraine for the events taking place between 1917–21, nowadays essentially as a war between the Ukrainian People's Republic and the Bolsheviks (Ukrainian Soviet Republic and RSFSR). The war ensued soon after the October Revolution when Lenin dispatched the Antonov's expeditionary group to Ukraine and Southern Russia. Soviet historical tradition viewed it as an occupation of Ukraine by military forces of Western and Central Europe, including the Polish Republic's military - the Bolshevik victory constituting Ukraine's liberation from these forces. Conversely, modern Ukrainian historians consider it a failed war of independence by the Ukrainian People's Republic against the Bolsheviks. At least in the edition of the Russian Wikipedia: the civil war in Ukraine (1917-1921) - a period in the history of Ukraine, characterized by a number of acute conflicts in the struggle for power and a change in the national state structure between various political, national and social groups on the territory of modern Ukraine, which became a consequence of the February and October revolutions of 1917 in the Russian Empire, its collapse and withdrawal from the First World War, as well as the Civil War that broke out on its territory. The events ended with the establishment of Soviet power and the formation of the Ukrainian SSR on most of the territory of modern Ukraine (except for Western Ukraine, whose territory was divided between Poland, Czechoslovakia and Romania, as well as Budzhak, annexed by Romania at the beginning of 1918)].

As early as November 1920, following a truce between Poland and Soviet Russia, the remnants of Petliura's forces surrendered to those same Poles.

The example of the UPR shows that different kinds of quasi-state formations that emerged across the former Russian Empire at the time of the Civil War and turbulence were inherently unstable. Nationalists sought to create their own independent states, while leaders of the White movement advocated indivisible Russia. Many of the republics established by the Bolsheviks' supporters did not see themselves outside Russia either. Nevertheless, Bolshevik Party leaders sometimes basically drove them out of Soviet Russia for various reasons.

Thus, in early 1918, the Donetsk-Krivoy Rog Soviet Republic was proclaimed and asked Moscow to incorporate it into Soviet Russia. This was met with a refusal. During a meeting with the republic's leaders, Vladimir Lenin insisted that they act as part of Soviet Ukraine. On 15 March 1918, the Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks) directly ordered that delegates be sent to the Ukrainian Congress of Soviets, including from the Donetsk Basin, and that "one government for all of Ukraine" be created at the congress. The territories of the Donetsk-Krivoy Rog Soviet Republic later formed most of the regions of south-eastern Ukraine.

Under the 1921 Treaty of Riga, concluded between the Russian SFSR, the Ukrainian SSR and Poland, the western lands [including all of Western Ukraine, Western Belarus and parts of Lithuania] of the former Russian Empire were ceded to Poland. In the interwar period, the Polish government pursued an active resettlement policy, seeking to change the ethnic composition of the Eastern Borderlands – the Polish name for what is now Western Ukraine, Western Belarus and parts of Lithuania.

The areas were subjected to harsh Polonisation, local culture and traditions suppressed. Later, during World War II, radical groups of Ukrainian nationalists used this as a pretext for terror not only against Polish, but also against Jewish and Russian populations.

In 1922, when the USSR was created, with the Ukrainian Soviet Socialist Republic becoming one of its founders, a rather fierce debate among the Bolshevik leaders resulted in the implementation of Lenin's plan to form a union state as a federation of equal republics. The right for the republics to freely secede from the Union was included in the text of the Declaration on the Creation of the Union of Soviet Socialist Republics and, subsequently, in the 1924 USSR Constitution. [Putin has already talked about this topic. See the article in Russina Stalin also believed that the USSR should be a unitary state. In the afterword I will return to this moment].

By doing so, the authors planted in the foundation of our statehood the most dangerous time bomb, which exploded the moment the safety mechanism provided by the leading role of the CPSU was gone, the party itself collapsing from within. A "parade of sovereignties" followed. On 8 December 1991, the so-called Belovezh Agreement on the Creation of the Commonwealth of Independent States was signed, stating that "the USSR as a subject of international law and a geopolitical reality no longer existed". By the way, Ukraine never signed or ratified the CIS Charter adopted back in 1993.

In the 1920's-1930's, the Bolsheviks actively promoted the "localization policy", which took the form of Ukrainization in the Ukrainian SSR. Symbolically, as part of this policy and with consent of the Soviet authorities, Mikhail Grushevskiy, former chairman of Central Rada, one of the ideologists of Ukrainian nationalism, who at a certain period of time had been supported by Austria-Hungary, was returned to the USSR and was elected member of the Academy of Sciences.

The localization policy undoubtedly played a major role in the development and consolidation of the Ukrainian culture, language and identity. At the same time, under the guise of combating the so-called Russian great-power chauvinism, Ukrainization was often imposed on those who did not see themselves as Ukrainians. This Soviet national policy secured at the state level the provision on three separate Slavic peoples: Russian, Ukrainian and Belorussian, instead of the large Russian nation, a triune people comprising Velikorussians, Malorussians and Belorussians.

In 1939, the USSR regained the lands earlier seized by Poland. A major portion of these became part of the Soviet Ukraine. In 1940, the Ukrainian SSR incorporated part of Bessarabia, which had been occupied by Romania since 1918, as well as Northern Bukovina. In 1948, Zmeyiniy Island (Snake Island) in the Black Sea became part of Ukraine. In 1954, the Crimean Region of the RSFSR was given to the Ukrainian SSR, in gross violation of legal norms that were in force at the time.

[Until 2014, Russia had never raised this issue. So, on May 31, 1997, an agreement on friendship, cooperation and partnership between the Russian Federation and Ukraine was signed, and on April 1, 1999, the so-called. "big treaty", which includes, among other things, recognition of the inviolability of existing borders, respect for territorial integrity, which means, in particular, Russia's recognition of Crimea's belonging to Ukraine. In particular, on May 28, 1997, the heads of the governments of Russia and Ukraine, in preparation for the signing of the "Grand Treaty" on friendship and cooperation, signed three agreements on the Black Sea Fleet in Kiev: the Agreement between the Russian Federation and Ukraine on the parameters of the division of the Black Sea Fleet, the Agreement ... on the status and conditions of the stay of the Black Sea Fleet of the Russian Federation on the territory of Ukraine, Agreement ... on mutual settlements related to the division of the Black Sea Fleet and the presence of the Black Sea Fleet of the Russian Federation on the territory of Ukraine].

I would like to dwell on the destiny of Carpathian Ruthenia, which became part of Czechoslovakia following the breakup of Austria-Hungary. Rusins made up a considerable share of local population. While this is hardly mentioned any longer, after the liberation of Transcarpathia by Soviet troops the congress of the Orthodox population of the region voted for the inclusion of Carpathian Ruthenia in the RSFSR or, as a separate Carpathian republic, in the USSR proper. Yet the choice of people was ignored. In summer 1945, the historical act of the reunification of Carpathian Ukraine "with its ancient motherland, Ukraine" – as The Pravda newspaper put it – was announced.

Therefore, modern Ukraine is entirely the product of the Soviet era. We know and remember well that it was shaped – for a significant part – on the lands of historical Russia. To make sure of that, it is enough to look at the boundaries of the lands reunited with the Russian state in the 17th century and the territory of the Ukrainian SSR when it left the Soviet Union.

[Let's see, Western Ukraine was part of the Ukrainian SSR in 1991, but was not attached to the Moscow principality in the 17th century. see above. Miss. ]

The Bolsheviks treated the Russian people as inexhaustible material for their social experiments. They dreamt of a world revolution that would wipe out national states [the Bolsheviks were different, only Trotskyists are described here]. That is why they were so generous in drawing borders and bestowing territorial gifts. It is no longer important what exactly the idea of the Bolshevik leaders who were chopping the country into pieces was. We can disagree about minor details, background and logics behind certain decisions. One fact is crystal clear: Russia was robbed, indeed.

[The Brest Peace was signed by Lenin. Did he rob Russia too? Or he foresaw the communist revolution in Germany in 1919, which would essentially reverse it]

When working on this article, I relied on open-source documents that contain well-known facts rather than on some secret records. The leaders of modern Ukraine and their external "patrons" [???] prefer to overlook these facts. They do not miss a chance, however, both inside the country and abroad, to condemn "the crimes of the Soviet regime", listing among them events with which neither the CPSU, nor the USSR, let alone modern Russia, have anything to do. [Likewise, Czechoslovakia's surrender of the Sudetenland to the Germans in 1938 is not considered a criminal act. But the Munich Agreement of 1938, concluded by Great Britain and France with Germany and Italy, is considered criminal. The logic is exactly the same].

At the same time, the Bolsheviks' efforts to detach from Russia its historical territories are not considered a crime. And we know why: if they brought about the weakening of Russia, our ill-wishes are happy with that.

Of course, inside the USSR, borders between republics were never seen as state borders; they were nominal within a single country [as well as administrative boundaries between regions; at the same time, the issue of unification of the unification of St. Petersburg and the Leningrad Region, despite all the conventions, periodically flares up since 2019], which, while featuring all the attributes of a federation, was highly centralized – this, again, was secured by the CPSU's leading role. But in 1991, all those territories, and, which is more important, people, found themselves abroad overnight, taken away, this time indeed, from their historical motherland.

What can be said to this? Things change: countries and communities are no exception. Of course, some part of a people in the process of its development, influenced by a number of reasons and historical circumstances, can become aware of itself as a separate nation at a certain moment. How should we treat that? There is only one answer: with respect!

You want to establish a state of your own: you are welcome! But what are the terms? I will recall the assessment given by one of the most prominent political figures of new Russia, first mayor of Saint Petersburg Anatoly Sobchak. As a legal expert who believed that every decision must be legitimate, in 1992, he shared the following opinion: the republics that were founders of the Union, having denounced the 1922 Union Treaty, must return to the boundaries they had had before joining the Soviet Union. All other territorial acquisitions are subject to discussion, negotiations, given that the ground has been revoked. [De jure this is not true. Quote: "We, the Republic of Belarus, the Russian Federation (RSFSR), Ukraine, as the founding states of the USSR, who signed the Union Treaty of 1922, hereinafter referred to as the High Contracting Parties, state that the USSR, as a subject of international law and a geopolitical reality, ceases to Existence." Legally, the contract has ceased to exist, not denounced].

In other words, when you leave, take what you brought with you. This logic is hard to refute [You can even look at the disintegration of Yugoslavia to argue. The collapse of the USSR happened relatively bloodlessly]. I will just say that the Bolsheviks had embarked on reshaping boundaries even before the Soviet Union, manipulating with territories to their liking, in disregard of people's views.

The Russian Federation recognized the new geopolitical realities: and not only recognized, but, indeed, did a lot for Ukraine to establish itself as an independent country. Throughout the difficult 1990's and in the new millennium, we have provided considerable support to Ukraine. Whatever "political arithmetic" of its own Kiev may wish to apply, in 1991–2013, Ukraine's budget savings amounted to more than USD 82 billion, while today, it holds on to the mere USD 1.5 billion of Russian payments for gas transit to Europe. If economic ties between our countries had been retained, Ukraine would enjoy the benefit of tens of billions of dollars.

Ukraine and Russia have developed as a single economic system over decades and centuries [I have shown above that this is true only about the half of Ukraine]. The profound cooperation we had 30 years ago is an example for the European Union to look up to. We are natural complementary economic partners. Such a close relationship can strengthen competitive advantages, increasing the potential of both countries.

Ukraine used to possess great potential, which included powerful infrastructure, gas transportation system, advanced shipbuilding, aviation, rocket and instrument engineering industries, as well as world-class scientific, design and engineering schools. Taking over this legacy and declaring independence, Ukrainian leaders promised that the Ukrainian economy would be one of the leading ones and the standard of living would be among the best in Europe.

Today, high-tech industrial giants that were once the pride of Ukraine and the entire Union, are sinking. Engineering output has dropped by 42 per cent over ten years. The scale of deindustrialization and overall economic degradation is visible in Ukraine's electricity production, which has seen a nearly two-time decrease in 30 years.

Finally, according to IMF reports, in 2019, before the coronavirus pandemic broke out, Ukraine's GDP per capita had been below USD 4 thousand. This is less than in the Republic of Albania, the Republic of Moldova, or unrecognized Kosovo. Nowadays, Ukraine is Europe's poorest country.

Who is to blame for this? Is it the people of Ukraine's fault? Certainly not. It was the Ukrainian authorities who waisted and frittered away the achievements of many generations. We know how hardworking and talented the people of Ukraine are. They can achieve success and outstanding results with perseverance and determination. And these qualities, as well as their openness, innate optimism and hospitality have not gone. The feelings of millions of people who treat Russia not just well but with great affection, just as we feel about Ukraine, remain the same.

Until 2014, hundreds of agreements and joint projects were aimed at developing our economies, business and cultural ties, strengthening security, and solving common social and environmental problems. They brought tangible benefits to people – both in Russia and Ukraine. This is what we believed to be most important. And that is why we had a fruitful interaction with all, I emphasize, with all the leaders of Ukraine.

Even after the events in Kiev of 2014, I charged the Russian government to elaborate options for preserving and maintaining our economic ties within relevant ministries and agencies. However, there was and is still no mutual will to do the same. Nevertheless, Russia is still one of Ukraine's top three trading partners, and hundreds of thousands of Ukrainians are coming to us to work, and they find a welcome reception and support. So that what the "aggressor state" is.

When the USSR collapsed, many people in Russia and Ukraine sincerely believed and assumed that our close cultural, spiritual and economic ties would certainly last, as would the commonality of our people, who had always had a sense of unity at their core. However, events – at first gradually, and then more rapidly – started to move in a different direction.

In essence, Ukraine's ruling circles decided to justify their country's independence through the denial of its past, however, except for border issues. They began to mythologize and rewrite history, edit out everything that united us, and refer to the period when Ukraine was part of the Russian Empire and the Soviet Union as an occupation. The common tragedy of collectivization and famine of the early 1930s was portrayed as the genocide of the Ukrainian people. [Here, I agree with Putin]

Radicals and neo-Nazis [nevertheless, they are nationalists, even chauvinists, but not a neo-Nazi] were open and more and more insolent about their ambitions. They were indulged by both the official authorities and local oligarchs, who robbed the people of Ukraine and kept their stolen money in Western banks, ready to sell their motherland for the sake of preserving their capital. To this should be added the persistent weakness of state institutions and the position of a willing hostage to someone else's geopolitical will.

I recall that long ago, well before 2014, the U.S. and EU countries systematically and consistently pushed Ukraine to curtail and limit economic cooperation with Russia. We, as the largest trade and economic partner of Ukraine, suggested discussing the emerging problems in the Ukraine-Russia-EU format. But every time we were told that Russia had nothing to do with it and that the issue concerned only the EU and Ukraine. De facto Western countries rejected Russia's repeated calls for dialogue. [Indeed...]

Step by step, Ukraine was dragged into a dangerous geopolitical game aimed at turning Ukraine into a barrier between Europe and Russia, a springboard against Russia. Inevitably, there came a time when the concept of "Ukraine is not Russia" was no longer an option. There was a need for the "anti-Russia" concept which we will never accept.

The owners of this project took as a basis the old groundwork of the Polish-Austrian ideologists to create an "anti-Moscow Russia". And there is no need to deceive anyone that this is being done in the interests of the people of Ukraine.

The Polish-Lithuanian Commonwealth never needed Ukrainian culture, much less Cossack autonomy. In Austria-Hungary, historical Russian lands were mercilessly exploited and remained the poorest.

The Nazis, abetted by collaborators from the OUN-UPA, did not need Ukraine, but a living space and slaves for Aryan overlords.

Nor were the interests of the Ukrainian people thought of in February 2014. The legitimate public discontent, caused by acute socio-economic problems, mistakes, and inconsistent actions of the authorities of the time, was simply cynically exploited. Western countries directly interfered in Ukraine's internal affairs and supported the coup. [Likewise, Russia intervened in the internal affairs of Syria around the same time ...] Radical nationalist groups served as its battering ram. Their slogans, ideology, and blatant aggressive Russophobia have to a large extent become defining elements of state policy in Ukraine.

All the things that united us and bring us together so far came under attack. First and foremost, the Russian language. Let me remind you that the new "Maidan" authorities first tried to repeal the law on state language policy. Then there was the law on the "purification of power", the law on education that virtually cut the Russian language out of the educational process. [Indeed...]

Lastly, as early as May of this year, the current president introduced a bill on "indigenous peoples" to the Rada. Only those who constitute an ethnic minority and do not have their own state entity outside Ukraine are recognized as indigenous. The law has been passed. New seeds of discord have been sown. And this is happening in a country, as I have already noted, that is very complex in terms of its territorial, national and linguistic composition, and its history of formation.

There may be an argument: if you are talking about a single large nation, a triune nation, then what difference does it make who people consider themselves to be – Russians, Ukrainians, or Belarusians. I completely agree with this. Especially since the determination of nationality, particularly in mixed families, is the right of every individual, free to make his or her own choice.

But the fact is that the situation in Ukraine today is completely different because it involves a forced change of identity. And the most despicable thing is that the Russians in Ukraine are being forced not only to deny their roots, generations of their ancestors but also to believe that Russia is their enemy.

It would not be an exaggeration to say that the path of forced assimilation, the formation of an ethnically pure Ukrainian state, aggressive towards Russia, is comparable in its consequences to the use of weapons of mass destruction against us. As a result of such a harsh and artificial division of Russians and Ukrainians, the Russian people in all may decrease by hundreds of thousands or even millions.

Our spiritual unity has also been attacked. As in the days of the Grand Duchy of Lithuania, a new ecclesiastical has been initiated. The secular authorities, making no secret of their political aims, have blatantly interfered in church life and brought things to a split, to the seizure of churches, the beating of priests and monks. Even extensive autonomy of the Ukrainian Orthodox Church while maintaining spiritual unity with the Moscow Patriarchate strongly displeases them. They have to destroy this prominent and centuries-old symbol of our kinship at all costs.

I think it is also natural that the representatives of Ukraine over and over again vote against the UN General Assembly resolution condemning the glorification of Nazism. Marches and torchlit processions in honor of remaining war criminals from the SS units take place under the protection of the official authorities. Mazepa, who betrayed everyone, Petliura, who paid for Polish patronage with Ukrainian lands, and Bandera, who collaborated with the Nazis, are ranked as national heroes. Everything is being done to erase from the memory of young generations the names of genuine patriots and victors, who have always been the pride of Ukraine.

For the Ukrainians who fought in the Red Army, in partisan units, the Great Patriotic War was indeed a patriotic war because they were defending their home, their great common Motherland. Over two thousand soldiers became Heroes of the Soviet Union. Among them are legendary pilot Ivan Kozhedub, fearless sniper, defender of Odessa and Sevastopol Lyudmila Pavlichenko, valiant guerrilla commander Sidor Kovpak. This indomitable generation fought, those people gave their lives for our future, for us. To forget their feat is to betray our grandfathers, mothers and fathers.

The anti-Russia project has been rejected by millions of Ukrainians. The people of Crimea and residents of Sevastopol made their historic choice. And people in the southeast peacefully tried to defend their stance. Yet, all of them, including children, were labeled as separatists and terrorists. They were threatened with ethnic cleansing and the use of military force [Apart from Odessa, I have not heard of any pogroms]. And the residents of Donetsk and Lugansk took up arms to defend their home, their language and their lives.

Were they left any other choice after the riots that swept through the cities of Ukraine, after the horror and tragedy of 2 May 2014 in Odessa where Ukrainian neo-Nazis burned people alive making a new Khatyn out of it? [Refusal to investigate this tragedy is a shame for modern Ukraine ] The same massacre was ready to be carried out by the followers of Bandera in Crimea, Sevastopol, Donetsk and Lugansk [This is pure propaganda, no one had such plans before the outbreak of hostilities. After the beginning, there were attempts by small detachments of "Benedrovites" from Western Ukraine to do something similar, but it quickly became clear that they did not have the support of the local population]. Even now they do not abandon such plans. They are biding their time. But their time will not come. [pure propaganda again]

The coup d'état and the subsequent actions of the Kiev authorities inevitably provoked confrontation and civil war [The hostilities were not started by the Kiev authorities]. The UN High Commissioner for Human Rights estimates that the total number of victims in the conflict in Donbas has exceeded 13,000. Among them are the elderly and children. These are terrible, irreparable losses.

Russia has done everything to stop fratricide. The Minsk agreements aimed at a peaceful settlement of the conflict in Donbas have been concluded. I am convinced that they still have no alternative. In any case, no one has withdrawn their signatures from the Minsk Package of Measures or from the relevant statements by the leaders of the Normandy format countries. No one has initiated a review of the United Nations Security Council resolution of 17 February 2015.

During official negotiations, especially after being reined in by Western partners, Ukraine's representatives regularly declare their "full adherence" to the Minsk agreements, but are in fact guided by a position of "unacceptability". They do not intend to seriously discuss either the special status of Donbas or safeguards for the people living there. They prefer to exploit the image of the "victim of external aggression" and peddle Russophobia. They arrange bloody provocations in Donbas. In short, they attract the attention of external patrons and masters by all means.

Apparently, and I am becoming more and more convinced of this: Kiev simply does not need Donbas. Why? Because, firstly, the inhabitants of these regions will never accept the order that they have tried and are trying to impose by force, blockade and threats.

And secondly, the outcome of both Minsk‑1 and Minsk‑2 which give a real chance to peacefully restore the territorial integrity of Ukraine by coming to an agreement directly with the DPR and LPR with Russia, Germany and France as mediators, contradicts the entire logic of the anti-Russia project. And it can only be sustained by the constant cultivation of the image of an internal and external enemy. And I would add – under the protection and control of the Western powers [???].

This is what is actually happening. First of all, we are facing the creation of a climate of fear in Ukrainian society, aggressive rhetoric, indulging neo-Nazis and militarising the country.

Along with that we are witnessing not just complete dependence but direct external control, including the supervision of the Ukrainian authorities, security services and armed forces by foreign advisers, military "development" of the territory of Ukraine and deployment of NATO infrastructure [???]. It is no coincidence that the aforementioned flagrant law on "indigenous peoples" was adopted under the cover of large-scale NATO exercises in Ukraine.

This is also a disguise for the takeover of the rest of the Ukrainian economy and the exploitation of its natural resources. The sale of agricultural land is not far off, and it is obvious who will buy it up.

From time to time, Ukraine is indeed given financial resources and loans, but under their own conditions and pursuing their own interests, with preferences and benefits for Western companies. By the way, who will pay these debts back? Apparently, it is assumed that this will have to be done not only by today's generation of Ukrainians but also by their children, grandchildren and probably great-grandchildren.

The Western authors of the anti-Russia project set up the Ukrainian political system in such a way that presidents, members of parliament and ministers would change but the attitude of separation from and enmity with Russia would remain. Reaching peace was the main election slogan of the incumbent president. He came to power with this. The promises turned out to be lies. Nothing has changed. And in some ways the situation in Ukraine and around Donbas has even degenerated.

In the anti-Russia project, there is no place either for a sovereign Ukraine or for the political forces that are trying to defend its real independence. Those who talk about reconciliation in Ukrainian society, about dialogue, about finding a way out of the current impasse are labelled as "pro-Russian" agents.

Again, for many people in Ukraine, the anti-Russia project is simply unacceptable. And there are millions of such people. But they are not allowed to raise their heads. They have had their legal opportunity to defend their point of view in fact taken away from them. They are intimidated, driven underground. Not only are they persecuted for their convictions, for the spoken word, for the open expression of their position, but they are also killed. Murderers, as a rule, go unpunished.

Today, the "right" patriot of Ukraine is only the one who hates Russia. Moreover, the entire Ukrainian statehood, as we understand it, is proposed to be further built exclusively on this idea. Hate and anger, as world history has repeatedly proved this, are a very shaky foundation for sovereignty, fraught with many serious risks and dire consequences.

All the subterfuges associated with the anti-Russia project are clear to us. And we will never allow our historical territories and people close to us living there to be used against Russia. And to those who will undertake such an attempt, I would like to say that this way they will destroy their own country.

The incumbent authorities in Ukraine like to refer to Western experience, seeing it as a model to follow. Just have a look at how Austria and Germany, the USA and Canada live next to each other. Close in ethnic composition, culture, in fact sharing one language, they remain sovereign states with their own interests, with their own foreign policy. But this does not prevent them from the closest integration or allied relations. They have very conditional, transparent borders. And when crossing them the citizens feel at home. They create families, study, work, do business. Incidentally, so do millions of those born in Ukraine who now live in Russia. We see them as our own close people.

Russia is open to dialogue with Ukraine and ready to discuss the most complex issues. But it is important for us to understand that our partner is defending its national interests but not serving someone else's, and is not a tool in someone else's hands to fight against us.

We respect the Ukrainian language and traditions. [So, after all,the Ukrainian language does exist! Thanks, indeed... ] We respect Ukrainians' desire to see their country free, safe and prosperous.

I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia. Our spiritual, human and civilizational ties formed for centuries and have their origins in the same sources, they have been hardened by common trials, achievements and victories [except Western Ukraine].

Our kinship has been transmitted from generation to generation. It is in the hearts and the memory of people living in modern Russia and Ukraine, in the blood ties that unite millions of our families. Together we have always been and will be many times stronger and more successful. For we are one people. [That has two languages? Like Hebrew and Aramaic? :-)]

Today, these words may be perceived by some people with hostility. They can be interpreted in many possible ways. Yet, many people will hear me. And I will say one thing – Russia has never been and will never be "anti-Ukraine". And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide.

https://sputniknews.com/columnists/202107121083375385-on-the-historical-unity-of-russians-and-ukrainians/


If we accept the hypothesis that Putin wants to build a new Russian empire, then, in fact, he says that he considers Ukraine a part of the original Russian lands, a part of Russia itself, and not a subject of the empire. In fact, this is a signal to the inhabitants of Ukraine to begin to rebuild for the subsequent reunification (a la Pereyaslovskaya Rada in the Russian interpretation) of Ukraine with Russia. Thus, under the guise of a history lesson, in essence, an "image of the future" is given for Ukraine, or rather, how such a future is seen by Russia. Some other lands may become part of the new Russian empire on the basis of autonomy, while Ukraine will have to "dissolve" in Russia.