Monday, December 17, 2012

אלדד נגד חנין: היחס לערביי ישראל (Hebrew)

חוב של טריליון דולר (ЮМОР)

Найдено на просторах интернета.

רבים בוודאי תוהים מה עלה בגורלי בעקבות החוב בן טריליון (ויותר) השקלים שהתרגש עליי בפתאומיות אמש. לא מעטים אף ביקשו באופן מפורש שאפרסם כאן את המשך השתלשלות העניינים. ובכן, הנה הוא לפניכם:


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

נציגת שירות: שלום, כיצד אוכל לעזור?
אנחנו: שלום (מוסר פרטים אישיים להזדהות), הגיע אליי מכתב קצת מוזר מכם.
נציגת שירות: מה הגיע?
אנחנו: כתוב שגביתם ממני סכום גדול יחסית עבור שימוש ב"מנהרות הכרמל", בהוראת קבע.
נציגת שירות: כן, אני רואה ששלחנו לך מכתב על גביית הוראת קבע.
אנחנו: העניין הוא שהסכום גדול. מאוד.
נציגת שירות: מה זאת אומרת?
אנחנו: כתוב שזה טריליון, 121 מיליארד, 201 מיליון ו-200 אלף שקל.
נציגת שירות: כמה??
אנחנו: טריליון, 121 מיליארד, 201 מיליון ו-200 אלף שקלים. חדשים.
נציגת שירות: (שותקת)

אנחנו: זה פשוט הרבה כסף... אני לא בטוח שאני יכול לעמוד בזה. זה גם לא נראה לי הגיוני.
נציגת שירות: רגע, אבל אני רואה שכבר שנה וחצי אתה נוסע במנהרות ומשלם מדי חודש בהוראת קבע.
אנחנו: נכון.
נציגת שירות: אז איך אתה יודע שזו טעות?
אנחנו: זה נכון, אני נוסע במנהרות, אבל לא כל כך הרבה. נאמר, ב-30 שקל בחודש בערך. לא טריליון, 121 מיליארד, 201 מיליון ו-200 אלף שקל.
נציגת שירות: כמה??
אנחנו: טריליון, 121 מיליארד, 201 מיליון ו-200 אלף שקלים. חדשים. זה פי ארבעה מתקציב המדינה לשנה.
נציגת שירות: מה תקציב המדינה?
אנחנו: לא משנה. בקיצור, זה לא הגיוני.
נציגת שירות: אני מבינה אותך, באמת שאני מבינה אותך, אבל אתה בטוח שלא נסעת יותר מהממוצע החודש? כי היו חגים וכאלה.
אנחנו: יכול להיות שנסעתי יותר, אבל כדי להגיע לסכום כזה צריך להקיף 8 מיליון פעם את כדור הארץ סביב קו המשווה. דרך מנהרות הכרמל. במהלך חודש אחד. חגים, לא חגים, 8 מיליון פעם קו המשווה.
נציגת שירות: מה קו המשווה?
אנחנו: לא משנה. בקיצור, זה לא הגיוני!
נציגת שירות: אני מבינה אותך, באמת שאני מבינה אותך. יודע מה? אני צריכה לאשר את זה עם האחראי שלי, אבל אני יכולה לנסות לפרוס את החיוב ל-6 תשלומים ללא ריבית.
אנחנו: של 200 מיליארד שקל כל אחד?!
נציגת שירות: רגע, תמתין.

(מתקתקת במחשב, שואלת את האחראי, שומעים הד של קול גברי סמכותי. חוזרת לשפופרת)

נציגת שירות: זה יוצא 186 מיליארד, 866 מיליון, 666 אלף, 666 שקל ו-66 אגורות. נעגל נגיד ל-187 מיליארד.
אנחנו: את מעגלת במאה מיליון שקל??
נציגת שירות: באחוזים זה ממש מעט.
אנחנו: אבל זה לא הגיוני!!!
נציגת שירות: טוב, אם אתה מעדיף תשלום אחד זו בחירה שלך.
אנחנו: מה תשלום אחד?? אני לא חייב לכם טריליון שקל!
נציגת שירות: טריליון, 121 מיליארד, 201 מיליון ו-200 אלף שקל.
אנחנו: זה יותר מהשווי של כל עתודות הנפט של כווית!
נציגת שירות: מה כווית?
אנחנו: לא משנה. זה המון!!! זה... זה לא הגיוני!!!
נציגת שירות: נו מה אני אעשה, זה מה שכתוב במחשב.
אנחנו: אז מה עושים?
נציגת שירות: לא יודעת. דבר עם הבנק, זה כבר עניין שלך, אני לא אכנס לך לכיס.
אנחנו: הבנתי.
נציגת שירות: אז לפרוס לך לתשלומים?
אנחנו: לא, תשלום אחד, בעשירי לחודש... כשנכנסת המשכורת.
נציגת שירות: אוקיי. ביצעתי.
אנחנו: יופי, תודה. אהה, יש לי עוד עניין לסדר אצלכם, אם אנחנו כבר על הקו.
נציגת שירות: כן, בבקשה?
אנחנו: אני צריך להגדיל את מסגרת האשראי בכרטיס. ל... נאמר... טריליון, 121 מיליארד, 201 מיליון ו-200 אלף שקל.
נציגת שירות: אתה בטוח?
אנחנו: כן, בטוח.
נציגת שירות: אבל זה לא הגיוני, זה פי ארבעה מתקציב המדינה...

(שיחה קפקאית שכמעט והתקיימה עם שירות הלקוחות של חברת האשראי).