Thursday, April 04, 2019

בנימין נתניהו מציג את מדיניותו הכלכלית (Hebrew)
בנימין נתניהו מציג את מדיניותו הכלכלית (קטעים 2018)ביבי בעד הקמת תאגיד של מדינות החופשיות שיגביל מדינות וחברות על שליטה ב
Data