Wednesday, May 16, 2018

פרופ' רחל אליאור: שבתאים, חסידים ומתנגדים והנהגת הקהילה היהודית במאה ה-18 (Hebrew)

30.12.2012
ר' ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט), פרעות בוגדן חמלניצקי וגזרות ת"ח-ט"חSee also:
ר' ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט) וראשית החסידות

Ниже есть продолжение.

ההרצאה תעסוק בנסיבות ההיסטוריות המשבריות שהביאו לצמיחת השבתאות בשליש האחרון של המאה השבע-עשרה, ולצמיחת החסידות בשליש השני של המאה השמונה-עשרה ובמקומה המכריע של הקבלה המשיחית בהתפשטות תנועות אלה. הדיון יכלול הערכה חדשה על יחסי שבתאים ומתנגדים לאור המשיחיות הקבלית השבתאית והארה חדשה על יחסי חסידים ומתנגדים לאור החשד בשבתאות שהטיחו המתנגדים המחרימים בחסידים המוחרמים. עוד תוצע זווית ראייה חדשה על המניעים שעמדו מאחורי החרמות שהטילה ההנהגה הרבנית הנודעת בשם מתנגדים, על חוגי המקובלים-השבתאים והחסידים במאה השמונה-עשרה.
ההרצאה תעסוק בבעש"ט ובבני דורו שעמדו במוקד המחלוקת במאה השמונה-עשרה: ברוכיה רוסו, ר' נחמיה חיון, ר' לייב פרוסניץ, ר' יהונתן אייבשיץ, ר' יעקב יהושע פאלק, ר' יעקב עמדן, ר' חיים רפפורט, יעקב פראנק ומנהיגי ועד ארבע ארצות ר' יצחק מביאלי, ר' אברהם יוסקעס מליסא, ר' אברהם הכהן מזאמושט וברוך בן דוד מביאלי.


https://www.youtube.com/watch?v=JHBFOA5MfGU

מטען חשמלי: שיא של 70 שנות עצמאות: סיפורה של תחנת הכוח בנהריים (Hebrew)

mp3

См. также:
מטען חשמלי: פנחס רוטנברג – האיש שחישמל את ארץ־ישראל (Hebrew)

פרק מיוחד ליום העצמאות ה- 70 -סיפורה של חברת החשמל לארץ ישראל. בלב הסיפור נמצאת תחנת הכוח בנהריים, שהיתה הרבה יותר ממתקן לייצור חשמל: היא היתה ישוב, הווי, התבצרות נועזת - וגם שיא ישראלי של ייצור חשמל ירוק.

https://podcast.iec.co.il/

29 марта 1923 г., Пинхус (Пётр Моисеевич) Рутенберг (получивший образование в Петербургском технологическом институте), при поддержке министра колоний Уинстона Черчилля, получил концессию на производство электроэнергии и создал Палестинскую Электрическую Компанию. Тогда же появилась первая электростанция, и электричество пришло сначала в Тель-Авив, а затем в Хайфу, Тверию и другие города.

Рутенберг в мае 1915 года отправляется в Америку для создание еврейской боевой организации, задачей которой будет помочь союзникам освободить Палестину. Там же он разработал детальный план использования гидроэнергии в Палестине и ирригации Палестины. Претворение этого плана в жизнь становится его мечтой.

В 1930 году строится сравнительно крупная гидроэлектростанция в Наhараиме, при впадении реки Ярмук в Иордан. Через несколько лет река проложила в мягких грунтах новое русло, обойдя плотину, которая оказалась на иорданской территории. «Старик из Наhараима» — под таким прозвищем стал известен Рутенберг среди еврейских колонистов.


Ниже есть продолжение.

Гидроэнергия не стала источником электричества для Израиля. Станция в Наhараиме была разрушена иорданцами во время войны в 1948 году. Однако компания «Хеврат Хашмаль» («Электрическая компания») оказалась основой инфраструктуры еврейского государства. Именем Рутенберга названа крупная современная электростанция в районе Ашкелона.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F

В самом ролике приведена детальная история этой станции. Имя Наhараим обозначает "две реки" (двойственное число), а именно Ярмук и Иордан. Это место на границе между Израилем и Трансиорданией.

Рядом с гидроэлектростанцией, но на Трансиораданской, восточной стороне реки Иордан для размещения рабочих было построено поселение Тель Ор. Это единственное еврейское поселение построенное не на территории подмандатной Палестины. Её имя, дословно, Холм света, было дано из-за её близости к электростанции. Из-за изоляции поселения и несмотря на его малочисленность, там была была открыта школа для детей рабочих.

Многие работники электростанции были также членам hаганы. На электростанции также был нелегальный склад оружия.

Рядом проходила Железная дорога Долины (ивр. ‏רכבת העמק‏‎), известная также как Изреельская железная дорога (она являлась сегментом пути Хайфа-Даръа, которая сама являлась отрезком крупной Хиджазской железной дороги). Так вот, Рутенберг настоял на незначительном изменении её маршрута с тем, чтобы проходила через его гидро-электростанции. На поезде рабочие приезжали в воскресенье и уезжали в пятницу наподобие того, как сегодня ездят солдаты в армию.

Когда Рутенберг приезжал на электростанцию он любил слушать песни в исполнении детей. Его любимой песней была "старик из Наhараим".

Гольда Меир дважды встречалась с эмиром Трансиордании, будущем королем Иордании, под конец британского мандата.

С 12 апреля 1948 г. в течении около двух недель большинство женщин и детей было эвакуировано.

15 мая 1948 г. был получен ультиматум от Иорданского легиона сдаться или уйти.

От hаганы был получен приказ уничтожит нелегальное оружие. Вместо этого члены hаганы переправили оружие через Иордан в ишув.

Около 16:00 Наhараим было полностью оккупировано. Несмотря на это электростанция продолжала свою работу ещё до 03:00 часов ночи. В турбинном зале безоружные работники забаррикадировались и не открывали. Угроза расстрелять из пушек электростанцию из пушек была встречена смехом, работники верили, что крепость устоит. Был приведён местный коммандир hаганы, который говорил им сдаться. На это был дан ответ, мы тебя не видим, наверняка к твоей голове приставлен пистолет. Только ген. директор Электрической Компании или приказ с штаба hаганы мог заставить их сдаться, заявляли они.

С штаба hаганы был получен (по телефону, который непостижимым образом продолжал работать) иной приказ: продолжать работу столько, сколько это возможно. С объявлением независимости вся Галилея работала на войну. Они получила ток с Наhараим, прекращение подачи тока привело бы к остановке. Требовалось время, чтобы переключить линии тока на станцию в Хайфе. Это удалось сделать с минимальной остановкой подачи тока, во-многом благородя продолжению работы электростанции.

Находившиеся на электростанции 30 человек были взяты в плен в Иорданию. Две женщины, которые были среди заключенных, были возвращены 6 июня. Группа с Наhараим в лагеря для военнопленных держалась обособленно и пользовалась почётом. Две женщины, которые были среди заключенных, были возвращены 6 июня.

После оккупации района иорданскими войсками в начале войны за независимость фабрика была приостановлена. Поселение Тель-Ор и электростанция в Наhараим были разграблены и уничтожены солдатами Иордании.

Жители и работники, которые были взяты в плен, были освобождены через примерно 9 месяцев.