Monday, February 06, 2017

Cатановский, Эпштейн: В Европе скоро появятся свои Трампы

http://radiovesti.ru/audio/278/952.mp3

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/43451

והארץ הייתה תוהו ובוהו - תולדות ארץ ישראל: פרק 14 - התקופה הממלוכית (Hebrew)Информативная часть. Я так и не понял, откуда пришли мамлюки...Также видны шфы монтажа. Видна плохая актёрская игра в диалогах.

עבד כי ימלוך

התקופה הממלוכית 1260- 1516


יש המשך למטה
Ниже есть продолжение.

מי היו הממלוכים? תקופת שלטונם באזור התפרסה על פני יותר מ-250 שנה והשאירה חותם ניכר בפני הארץ, ובכל זאת שמם והמידע על אודותיהם נותר מוכר למעטים. ישי גולן, מנחה הפרק, יוצא למסע בעקבות שלטונם של הממלוכים על ארץ ישראל. כיצד הם הטביעו את חותמם כסימן היסטורי על הנוף הבנוי ועל תרבות הארץ?

"ממלוכ" הוא עבד או במקרה שלנו: רכושו של הצבא האיובי, השולט מקהיר בחלקים נרחבים באזור הים התיכון, חיילים להשכיר שמקורם בערבות מזרח אסיה. בשנת 1250 הם תובעים לעצמם את השלטון ומקימים את הסולטנות הממלוכית.
ב-1260 נפגוש אותם כאן בפעם הראשונה, בקרב עין ג'אלות, המקום שבו נלחם גדעון במדיינים, עמק יזרעאל של ימינו. הצבא הממלוכי נאבק מול האימפריה הגדולה ביותר שידע העולם עד אז, האימפריה המונגולית בפיקודו של ג'ינגס חאן. בקרב המפואר והמרתק הזה יוצאים הממלוכים וידם על העליונה וממשיכים למסע כיבוש ושליטה בארץ ישראל. הסולטן הממלוכי בייברס מוביל את כוחותיו להשתלטות על מעוזי הצלבנים, לכיבוש ולהרס המצודות הצלבניות, ובהן חלק ניכר מערי החוף.

ארץ ישראל בתקופה הממלוכית היא בעיקר ארץ מעבר, המקשרת בין קהיר לדמשק. את סימני הדרך שהשאירו הממלוכים לאורך דרך הבאריד - היא דרך הדואר המלכותית שסללו הממלוכים - אנחנו מכירים עד היום. תקופת השלטון הממלוכי בארץ ישראל תקבל ביטוי פיזי ב"איסלומם" של מבנים ומקומות בלבה של הארץ, בנתיב המקביל לכביש 6 של ימינו.
באמצעות ארכאולוגים והיסטוריונים, החוקרים את התקופה באבן ובכתובים, באמצעות צילומי אוויר מרהיבים וצילומים מתחת לקרקע, הפרק מתחקה אחר סימני הדרך שהשאירו לנו הממלוכים. זה סרט על עלייתה ונפילתה של אימפריה מ

https://www.youtube.com/watch?v=u-uj9gdlilA

MF219-220: Linear spaces and spans (English)