Saturday, February 23, 2019

בנט: ביום שאחרי הבחירות ביבי מקים את ממשלת אחדות עם גאנץ על יסוד התוכנית של טראמפ להקמת מדינה פלסטינית (Hebrew)См. также:
תכנית גנץ-אשכנזי-יעלון היא מאמץ שקוף להציל את הדוקטרינה הגוססת של ‘שתי מדינות לשני עמים


אמר בנט, כי הוא צופה שנתניהו יקים ממשלה ביחד עם גנץ ולפיד, שעשויה להביא להקמת מדינה פלסטינית: "ביום שאחרי הבחירות הליכוד וכחול לבן נכנסים לממשלת אחדות על יסוד התוכנית של טראמפ להקמת מדינה פלסטינית. אני כבר מכיר את התוכנית, עיקרה הקמת מדינה פלסטינית. נתניהו שמינה את גנץ לרמטכ"ל - יכניס אותו, ונתניהו שמינה את לפיד כשר אוצר – יכניס אותו. נתניהו תמיד מכניס קודם כל את השמאל. הוא הכניס את אהוד ברק ב-2009 והלך על שחרור אלף מחבלים".


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

שר החינוך נפתלי בנט התראיין ל"מטה המרכזי" עם איילה חסון שם אמר כי הוא דוחה הצטרפות לממשלת גנץ-לפיד ומעריך כי מפלגת כחול-לבן לא תצליח לעמוד בראש הקואליציה: "אני לא אשב עם בני גנץ נקודה. גם לא תהייה ממשלת גנץ – הימין ברוב של 64-63 מול 45. אין לבני גנץ דרך להיות ראש ממשלה".
...
שר החינוך התייחס לסוגיית איפא"ק ואמר: "אני עובד עם אייפק הרבה שנים, יש לי הרבה הערכה אליהם. אני לא מצליח להתרגש מהדמעות של בני גנץ ושל השמאל, שלא הפריע להם כל השנים שאהוד ברק עלה לשלטון יחד עם ראאד סאלח, ראש תנועת הפלג הצפוני. מחבל, העלה את אהוד ברק לשלטון – אז לא שמעתי את בני גנץ"
...

https://www.10.tv/news/182498

ACl: все больше россиян бежит от тирании

Форматирование моё.

Гнетущая политическая атмосфера, характерной чертой которой является дефицит прав и свобод, стала сегодня ключевым фактором, усиливающим эмиграцию из России, о чем говорится в новом докладе Евразийского центра, работающего под эгидой Атлантического совета. В этом большое отличие от эмиграции до 2012 года, когда основной причиной были экономические факторы.

Ниже есть продолжение.

Эмигранты, покинувшие Россию после 2000 года, больше критикуют авторитарную политику Кремля, чем те, кто уехал в 1990-е годы. Однако новая партия эмигрантов, уехавшая после 2012 года, уникальна по той причине, что эти люди покинули Россию главным образом из-за тирании, о чем говорят директор Евразийского центра Джон Хербст (John Herbst) и профессор Ратгерского университета Сергей Ерофеев, совместно написавшие книгу The Putin Exodus: The New Russian Brain Drain («Путинский исход: новая утечка мозгов из России»).

«Наше исследование подтверждает, что в новой волне эмиграции профессиональные и образовательные „силы притяжения" уступили место „силам отторжения", таким как дискомфорт от жизни в стране, которая ограничивает политическую активность, нарушает права человека и прочие свободы», — пишут авторы.

Их отчет основан на данных опроса 400 российских эмигрантов, живущих в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине. Опрос Атлантического совета проводился с ноября 2017 по март 2018 года. Все респонденты уехали из России после 2000 года. В отчет также включили информацию, собранную у обширных групп для тематических опросов.

С тех пор как Владимир Путин стал в 2000 году президентом, Россию покинули от 1,6 до двух миллионов россиян. Эту группу объединяют определенные общие качества, однако Хербст и Ерофеев обнаружили значительные изменения в отношениях людей в зависимости от того, уехали эти эмигранты до или после 2012 года, когда Путин вновь стал президентом, проработав четыре года премьер-министром. Отвечая на вопрос о главных причинах отъезда, многие респонденты из обеих групп упомянули благоприятные экономические возможности. Однако в группе уехавших после 2012 года оказалось гораздо больше людей, которые эмигрировали из-за политического климата, а также из-за дефицита прав и свобод.

Хербст и Ерофеев выяснили, что новые эмигранты «демонстрируют усиливающуюся прозападную, либеральную ориентацию, и в целом более политизированы». В том числе они активнее поддерживают антипутинскую «несистемную» оппозицию.

В масштабной эмиграции из России нет ничего нового. Целые поколения россиян путешествовали по миру и оседали в новых местах, покинув родину из-за экономических трудностей, политических и религиозных преследований или просто в поисках новых возможностей.

В последней группе эмигрантов 58% респондентов отмечают, что до отъезда они жили в России «вполне комфортно». Это лишний раз подтверждает, что экономические трудности стали менее значимым фактором для эмигрантов по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Опрошенные эмигранты почти едины в своей оппозиции по отношению к путинской администрации. 65% заявили, что в России стало хуже после возвращения Путина на пост президента в 2012 году, и лишь семь процентов сказали, что стало лучше. 86% респондентов полностью или частично согласны с тем, что путинская администрация прежде всего заботится о своих собственных
интересах, но не об интересах простых россиян. С этим не согласны лишь шесть процентов.

Группа опрошенных указывает на то, что Россию покидают большей частью люди молодые и образованные.

Россияне, покинувшие страну после 2012 года, «моложе, образованнее, владеют языками». Они более креативны, динамичны, осведомлены о мире. «Новая волна эмиграции более разнообразна в культурном и профессиональном плане, эти люди более индивидуалистичны и самодостаточны», — говорится в докладе.

Половина опрошенных моложе 34 лет, а 86% респондентов моложе 44 лет. Лишь 19% опрошенных сказали, что у них нет высшего образования, а многие сообщили, что у них несколько высших образований.

«Пока в России сохраняется авторитаризм и экономические привилегии на основе политических связей, — пишут авторы, — талантливые люди будут уезжать».

Хербст признает, что результаты исследования нельзя назвать авторитетными, поскольку «выборка довольно ограничена». Однако он отмечает, что их «выводы могут стать хорошей стартовой площадкой для дальнейшей работы», а также преподносят определенные уроки политикам. Хербст и Ерофеев утверждают, что согласно результатам их опроса, «подавляющее большинство новых российских эмигрантов... чувствуют себя вполне комфортно в глобальной постиндустриальной культуре и привержены либеральной демократии».

Результаты опроса должны заставить политиков и дальше отделять режим Путина от российского общества в целом. Его авторы указывают, что когда комментаторы ведут речь о российском государстве, им следует говорить только о Кремле, но не о «россиянах».

Либеральные политические ценности и сохраняющийся у респондентов интерес к новостям из России указывают на то, что эмигрантское сообщество может стать «мостом между Западом и Россией, которая отнюдь не обречена быть авторитарной», говорят Хербст и Ерофеев. «Ценности и деятельность этих эмигрантов, — пишут они, — дают основания надеяться, что в будущем между Россией и Западом возможно сотрудничество и гармония».

http://m.inosmi.info/acl-vse-bolshe-rossiyan-bezhit-ot-tiranii.html

Андрей Школьников: конец XXI в. выход за пределы солнечной системы

Футурология.С 2050 г. начнётся борьба за ресурсы Антарктиды, льды уйдут, откроются полезные ископаемые, начнётся вооружённое противостояние. Кто будет в тот момент силён, тот и будет пытаться урвать куски. Система международная рассыпятся. Всё будет интересно.

В районе 2060 г. переход в VII технологический уклад (биотех, программирование на естественных языках, искусственное мышление).

Изменение мышления человечества. Сейчас мы живём в релятивистском, позитивистском мышлении - последовательно, постепенно всё идёт. А там мы выйдем на уровень мышления "кот одновременно жив, и одновременно мёртв" (Кот Шлёдингера, квантовые эффекты перейдёт в обычную жизнь).

Выход за пределы солнечной системы. Для этого нужно преодолеть сверхсветовой барьер.

Ниже есть продолжение.

В ближайшие 3-4 поколения с высокой вероятностью это не произойдёт, а вот дальше...Человечество, всякий раз доходя до какого-то барьера его проламывало, открытие Нового света, выход в космос. "Не верю я в конечность бытия". Система должна развиваться, но это уже более глубокий замысел. Думаю, здесь Школьников намекает на пророка Исайю (Иешаяhу) 66:22-23

Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.

Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь.


Школьников не думает что это произойдёт раньше 2080-2090 г. Космос будет одним из элементов развития технологии, её локомотивом. Текущий VI технологический уклад будет развитие космоса до Марса, максимум до Юпитера. Будут попытки создания автономных баз на планетах. Прогнозируется в районе 2040 г. строительство ядерного реактора. По самым оптимстическим оценках на 2040 г. запланировано начало функционирования космического лифта. Космические центры будут соответствовать центрам панрегионов. 1 рубль вложенный в космос он по всей экономике будет давать десятки рублей (мульпликатор). В США опять активно началось возрождение научной фантастики, опять пошли книги и фильмы про космос, романтика космоса возрождается.

Сегодня космонавты улетают в космос на год-два, возвращаются больными людьми. Когда дети смогут рождаться и вырастать на базах на других планетах, астероидов и пр., это будет качественный скачёк. Пока до этого очень далеко.

Андрей Школьников не думает, что мы выйдем за пределы Солнечной системы до конца века. В конце XXI в. появится новый сценарий - Гиперборея - мы наследники Титанов, первопроходцев. Это сценарий квантового мышления, вряд ли мы его откроем раньше 2080 г. Это абсолютно другое человечество, абсолютно другие подходы. Там будет кто первый, кто много что выиграл. Это будет абсолютно другой переход.

См. также:
Андрей Школьников: "Ноев ковчег" или "Населедники Авраама"


Закарпатье: вставать с колен, сталкиваясь головами

Начало сокращено. Форматирование моё.

...Закарпатье (когда-то часть Венгрии, потом Чехословакии, а теперь Украины) — несколько заброшенный, но очень важный регион: там аккумулируются эффекты одновременного «вставания с колен» нескольких коленопреклоненных: Украины, России, Венгрии, а также местных русинских элит.

Проблема последних состоит в том, что им некого представлять, ведь русинское самосознание в Закарпатье размылось раньше, чем успело окончательно сформироваться.

Ниже есть продолжение.

Однако в эпоху возвращения к национальным дискурсам предпринимаются попытки воскресить и его. Эту тему использует в первую очередь Москва, делая ее элементом своей антизападной гибридной войны. В свою очередь, Венгрия, работает локтями на Среднедунайской низменности, стараясь приблизиться к своим давним границам. Также проявляет активность Украина, которая (пока безуспешно) пытается сформулировать свою геополитическую идею. Присутствует здесь и Польша, на удивление часто выступая в роли полезного идиота всех вышеперечисленных.

В национальном плане ситуация в регионе испокон веков выглядит запутанно, так что вставать с колен одновременно никак не получается. На юге живут венгры, но чем дальше на восток, тем больше они перемешиваются с румынами и местным славянским населением, то есть, по версии русинов, с русинами, а по версии украинцев, с украинцами. Эти люди говорят преимущественно на русском, хотя все чаще (в особенности молодежь) начинают пользоваться украинским.

Русские и их потомки, которых здесь много, поскольку в советские времена в Закарпатье развивать регион отправляли русскоязычную техническую интеллигенцию, общаются на своем языке. Они здесь остались, и нетрудно понять, почему: места красивые, гористые и «европейские»: оставшиеся от венгров очаровательные городки и замки, следы чехословацкого модернизма, культура кафе, виноградники на холмах. Что еще нужно? Местные русские, впрочем, тоже встают с колен: Закарпатье традиционно выступает самым пророссийским регионом Украины.

«Я считаю себя украинцем, — говорит один из закарпатских писателей, — но это самосознание, которое я выбрал сам. Я мог бы точно так же избрать другое, например, местное, русинское, если бы, конечно, считал русинов самостоятельной этнической общностью. Я, однако, их таковой не считаю».

Это давняя проблема людей, называющих себя русинами: украинцы считают их самосознание региональной версией украинского. В Львове, например, стоит памятник польскому лемку Никифору Крыницкому (Nikifor Krynicki), названному «украинским художником». Национальное самосознание, как известно, дело тонкое, а когда все встают с колен, недалеко и до конфликта.
«Некоторое время назад тема русинов активно педалировалась, — рассказывает украинский журналист из Закарпатья Дмитрий Тужанский. — Это было на руку России, которой, как известно выгоден хаос на Украине. Однако людей, заявляющих не о своей „локальной", а именно о русинской идентичности на Украине мало. Это, скорее, политическая тема».

Русины чувствуют себя лучше за пределами Украины: в Польше, Словакии, Сербии или в Румынии. «Нашу самобытность признают все, кроме украинцев, — говорит один из польских русинов. — Они нас притесняют, поэтому вполне объяснимо, почему те, кто еще там живет, начинают смотреть с надеждой на Москву. В результате русины есть везде, только не на своей исторической родине, Карпатской Руси. Скоро от нас не останется там и следа».

Русинов в Закарпатье, возможно, не так много, зато в организациях, которые представляют их интересы, недостатка нет. Одни, как структура, которую возглавляет Николай Бобинец, занимают проукраинскую позицию. Другие критикуют притесняющее их украинское государство и поэтому их подозревают в симпатиях к Москве. «Ты пишешь о занимающихся троллингом российских СМИ, и это очень правильно, но ты не замечаешь украинского троллинга. Почитай, как украинцы отзываются о русинах!» — обратился ко мне однажды в Фейсбуке руководитель одной из таких организаций.

В число самых влиятельных русинских активистов в Ужгороде входит православный священник Дмитрий Сидор, который открыто занимает сторону России. На службах он расхваливает философию «вставания с колен русского мира», которая, в принципе, очень напоминает дискурс украинских, венгерских или словацких националистов, отличаясь от него (как мы видим на примерах из собственной страны) лишь направлением, на котором те или иные силы ищут поддержки.

Русины, которых в стратегическом плане поддерживают Венгрия и Польша (старающаяся помешать попыткам восточнославянских меньшинств объединиться на ее территории и давно помогающая, например, антиукраинским лемковским организациям), часто разворачиваются в сторону России. В ней они видят православную защитницу их интересов от угнетателей-соседей. Дмитрий Сидор представляет именно эту группу. Он также выступает с резкой критикой перехода православных общин под юрисдикцию Киевского патриархата.

«На службе он попросил поднять руку тех, кто выступает за переход, — рассказывает ужгородец Михаил, — хотя было понятно, что никто из его прихожан, знающих, как он восхищается „русским миром", который он считает оплотом христианства, этого не сделает».

В первый раз я услышал о Сидоре в 2008 году, когда на съезде русинов он заявил, что Закарпатье готово объявить независимость. Все это было пустым сотрясанием воздуха, потому что в Ужгороде не наблюдалось ни национально-освободительных настроений, ни даже особенно большого количества русинов. Украинская пресса писала, что Сидора спонсирует Москва, и его действия способствовали возникновению таких подозрений.

При нашей встрече, он заявил мне, что Закарпатская Русь скоро пробудится, и тогда у ЕС не останется выбора: ему придется признать обоснованным ее стремление к независимости и принять ее в свои ряды. Когда я, опешив, заикнулся, что так это не работает, Сидор пожал плечами. Значит, придется обратиться к Москве, констатировал он.

Такая постановка вопроса в тот момент производила сильное впечатление. Ее можно было бы игнорировать, сочтя бредом сумасшедшего, если бы Сидор не был главой локальной Православной церкви и одним из основных русинских активистов. Уже тогда он показывал мне вызовы на допрос в украинскую прокуратуру. Несколькими годами позже суд дал ему условный срок за «деятельность, направленную на нарушение территориальной целостности Украины».

После приговора Сидор стал вести себя тише на родине, но начал появляться в Польше. Он был замечен в православных храмах в селе Бартне и городе Горлице, а также на встречах, которые устраивает лемковская «Русская бурса» (организация, получающая дотации от польского министерства внутренних дел).

«Это — принцип „разделяй и властвуй" в действии, — говорит активистка одной из проукраинских организацией русинов в Польше. — Ведь именно поляки еще до войны придумали лемков, чтобы раздробить украинцев на их собственной территории. Тем же самым занимаются сейчас россияне». Если бы эти слова услышали русины, поддерживающие «Русскую бурсу», решительно отмежевывающуюся от всего украинского, они бы страшно возмутились и заявили, что никто лемков не придумывал, они появились сами и жили в Карпатах испокон веков. «В первую очередь, никто не спрашивал лемков, хотят ли они быть украинцами», — подчеркивает руководитель «Русской бурсы» Дамиан Трохановский (Damian Trochanowski). Он сам от «русского мира» открещивается, но признает, что Сидор у них «пожалуй, один раз» бывал. (На самом деле он приезжал чаще, о чем свидетельствуют фотографии 2016 и 2017 годов с мероприятий «Бурсы», посвященных годовщине проведения Операции «Висла».)
«Да, мы получаем государственное финансирование, — говорит Трохановский, — так что наши мероприятия открыты для всех. Сидор спросил, может ли он приехать, я ответил, что разумеется. Бывая на Украине я, конечно, с ним встречаюсь. Но ни я, ни „Русская бурса", ни наша радиостанция лем.фм не пропагандируют идею „русского мира"». Трохановский подчеркивает, что Сидор приезжал в качестве гостя и не выступал с речами или заявлениями.

Эти визиты остались практически незамеченными, но о них, например, писал проукраинский портал «Наше слово». Некоторые украинские и проукраинские активисты, недолюбливающие «антиукраинских» лемков, пытались заявить об этом факте в компетентные органы, но чем это закончилось, неизвестно. Сам Трохановский утверждает, что ни из польской разведки, ни из контрразведки по поводу Сидора с ним никто не связывался.

Руководитель «Бурсы», как и Сидор, не питает симпатий к украинскому государству, поскольку, как он говорит, «это единственная страна в мире, не считающая русин самостоятельным народом». Действующих руководителей Украины он называет путчистами, делая оговорку, что позволяет себе использовать такое резкое выражение только из-за отмены закона о региональных языках. Сам Трохановский на Украину не ездит, опасаясь за «жизнь и здоровье». Как он рассказывает, на границе его однажды пугали судом за «подрыв территориальной целостности украинского государства» только потому, что он вез с собой русинские книги, изданные в Польше и в Словакии.

В Украине он разочаровался. «Раньше я „болел" за украинцев, поддерживая их стремление сблизиться с Европой, но до нее им еще далеко, Украина — не демократическая страна, — объясняет Трохановский. — Но „русский мир" мы не поддерживаем, хотя нас в этом и обвиняют. Убедитесь сами: загляните на сайт нашей радиостанции. Кстати, отец Сидор уже давно отошел от политики, он сосредоточился на религиозной деятельности». Другого мнения придерживается украинка из Ужгорода, знающая священника: «Достаточно придти на службу, которую ведет Сидор. Это сплошное прославление „русского мира"».

В самом Закарпатье считают, что отец Сидор постепенно уходит в тень, а русинская тема звучит все реже. Сейчас россияне сосредоточили свое внимание на другом меньшинстве: венграх. Унизительный Трианонский договор лишил их большой центральноевропейской державы, и сейчас они лелеют надежды на восстановление своих влияний хотя бы в какой-нибудь части давней империи. Как говорит венгерский журналист Янош Секи (János Széky), любой венгерский политик, которому удастся даже в самой минимальной степени сгладить последствия Трианонского договора, станет на родине героем.

Здесь следует напомнить, что в то время как россияне захватывали Крым и помогали сепаратистам в Донбассе, заставляя Киев дрожать от страха, не выдвинутся ли на него российские танки, Виктор Орбан начал требовать автономии для Закарпатья, где живет венгерское меньшинство. Украинская столица, а также прокиевские круги региона сочли это ударом в спину, тем более болезненным, что нанести его решил член НАТО и ЕС, то есть организаций, в которые официально хочет вступить Украина.

Когда после майдана государство несколько окрепло, оно занялось «украинизацией», которая развернулась в том числе в Закарпатской области. Венграм (и русинам) это не понравилось, но украинцы объясняли, что им нужно каким-то образом сплотить страну. «Наши меньшинства, в том числе венгерское, это для нас не проблема, а вызов! Они обогащают нас в культурном плане», — по-фукуямовски расписывает Виктор — состоятельный ужгородский юрист, в семье которого культивируют украинское самосознание (его часто выбирают прогрессивные, настроенные проевропейски люди).

Жена Виктора демонстрирует традиционные локальные макаронные изделия, которые она покупает только у венгров, поскольку, по ее словам, только те делают их качественно. Одним словом: хорошо, что у нас живут венгры, иначе у нас бы не было макарон. «Ну а если эти люди не чувствуют никакой связи с государством, возникает проблема», — добавляет юрист. «Кроме того, они голосуют так, как выгодно Москве, — добавляет его жена. — Они не интересуются украинскими делами, им можно внушить что угодно. С некоторыми венграми даже не поговоришь ни на одном человеческом языке: ни на украинском, ни на русском, ни на местном».

Любопытно, что закарпатские венгры даже не стараются опровергать такие обвинения. «Люди не видят для себя будущего на Украине, и в этом нет ничего удивительного. Это государство едва функционирует, дороги находятся в ужасном состоянии, больницы в еще более плачевном состоянии, защиты законных прав никакой. Венгры часто просто получают венгерские паспорта и уезжают», — объясняет юрист и журналист из Берегово Тунде Тот. «В Венгрию?» — уточняю я. «Одни в Венгрию, другие в Великобританию или Германию. Венгрия — это уже другой мир. Кстати, она помогает Закарпатью: ремонтирует поликлиники, школы. Недавно появилась венгерская программа помощи местному малому бизнесу, крестьянам. За дотациями могут обращаться все, не только венгры, нужно только хотя бы немного знать венгерский», — рассказывает моя собеседница.

Те, кто им не владеет, ходят на курсы в консульство. Свою связь с Венгрией можно обнаружить в любой момент: в таком пестром по национальному составу регионе, у многих среди ближних или дальних родственников найдутся люди с венгерскими корнями. Таким образом Венгрия борется в Закарпатье за власть над душами с Украиной. Украинцы обращают внимание на неблаговидные намерения, которые стоят за действиями Будапешта, и говорят о направленной против Украины «совместной операции Орбана с Путиным». Одновременно они признают, что если бы власти не только укрепляли военный потенциал региона, но и занимались хотя бы ремонтом дорог, было бы уже неплохо.

В столкновении с Венгрией Украина проигрывает. Киев некоторое время назад выслал из Берегово консула за то, что его учреждение раздавало украинским венграм паспорта, занималось провенгерской агитацией и призывало скрывать от украинских властей факт наличия второго гражданства. Кроме того, украинцев раздражает, что венгры без спроса приходят со своей помощью в чужую страну. «Пусть тогда они начнут действовать сами», — пожимает плечами Тунде Тот.

Пока действовать начали, к сожалению, поляки. В Ужгороде на набережной реки Уж до сих пор зияют пустыми глазницами окна венгерского культурного центра, который подожгли польские националисты. Как выяснилось, они действовали с подачи активиста партии «Альтернатива для Германии», которого обвиняют в пророссийской деятельности. Обострение отношений между Будапештом и Киевом в ситуации, когда многие критикуют украинские порядки в Закарпатье и хвалят политику Венгрии, выгодно Москве.
Польша не понимает, что подключаясь к охватившему всю Центральную Европу процессу «вставания с колен» и поддерживая пророссийскую политику Будапешта в борьбе с «европейской диктатурой», она помогает России. Не реагируя на визиты промосковского представителя русинов в организацию, которая получает дотации из государственного бюджета, Варшава демонстрирует, что она не готова к участию в такой серьезной игре. Это заставляет задуматься, понимает ли она вообще, что делает, и осознает ли, что происходит. Следует также добавить, что нынешнее правительство не только терпит существование набирающих силу в Польше ультраправых сил, но и снабжает их идеологическим топливом, а именно представители этих движений наивно позволяют использовать себя россиянам и действующим от их имени врагам европейского единства.
http://inosmi.info/zakarpate-vstavat-s-kolen-stalkivayas-golovami-polityka.html

SpaceIL запустил зонд «Берешит» успешно запущен к ЛунеСм. также:
עושים היסטוריה 216, 217: טלסקופ החלל האבל – "אסון הצ'לנג'ר של האסטרונומיה"


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу присутствовал на диспетчерском пункте SpaceIL концерна IAI («Израильская авиапромышленность») в момент запуска на Луну первого израильского спускаемого аппарата «Берешит».

Нетаниягу прокомментировал запуск на Луну первого израильского спускаемого аппарата «Берешит» такими словами: «Это момент великой гордости. Большой шаг для Израиля и гигантский прорыв для израильских технологий»...

...Я попросил взять на Луну ТАНАХ, израильский флаг и табличку «Народ Израиля жив». Мне ответили, что всё в порядке, это уже сделано. Об этом можно было только мечтать.

Это момент великой гордости.
Здесь, в «Таасия авирит», вместе со SpaceIL, с инициаторами и руководителями проекта, вместе с вами, Морис, я чувствую необыкновенный дух и энтузиазм.

Здесь есть то, что дороже денег, и больше, чем технологии. Здесь есть вдохновение, смелость и невероятный успех. Итак, сверим часы. Осталось около шестидесяти дней. 11 апреля мы встретимся, и, надеюсь, сможем отпраздновать успешную посадку «Берешит». Ам Исраэль хай!»...

Ниже есть продолжение.

...«Я хочу прежде всего вспомнить Илана Рамона, Рону и Асафа. Это свидетельство израильского героизма и феноменальности того, что здесь происходит. Это большой шаг для Израиля, и гигантский прорыв для израильских технологий.

Государство Израиль — мировая держава, сила которой растёт и достигает Луны. Это огромное достижение, и это очень волнительно. Это показывает, на что мы способны благодаря ученым, инженерам, физикам, математикам, руководителям и инвесторам.

Спасибо, Моррис Шелдон, спасибо всем инициаторам этой захватывающей идеи. Мы решили помочь. Я не претендую на то, что мы внесли львиную долю, но должен сказать, что весь израильский народ поддерживает вас с большой верой и энтузиазмом...

...Название космического объекта напоминает о названии первой главы Торы и первых строках Святого писания:

«В начале (бе-решит) сотворил Всевышний небо и Землю»...

Сегодня в 3:45 ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в 4:25 израильский зонд «Берешит» успешно отделился от ракеты и начал путь к Луне.

...Примерно через 40 минут после запуска были получены сигналы о том, что все системы космического корабля функционируют нормально. Аппарат "Берешит" отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельное путешествие к Луне. Таким образом, запуск прошел удачно, что подтверждено израильскими наблюдателями.

Спустя примерно 12 часов "Берешит" находится на высоте 69.400 километров и готовится осуществить первый виток вокруг Земли. В воскресенье, 24 февраля, им будет совершен первый маневр к Луне, однако в штаб-квартире в Йехуде специалисты уже столкнулись с первой сложностью.

13-й канал израильского телевидения сообщил, что влияние солнечной радиации на системы навигации оказалось сильнее, чем планировалось. Инженеры IAI и SpaceIL приступили к поиску решения проблемы. Йонатан Вайнтрауб, один из трех инициаторов программы, сообщил, что обнаруженная проблема не представляет угрозы для миссии...

...Если все пойдет по плану, и «Берешит» успешно прилунится, Израиль станет четвертой страной в мире после США, России и Китая, запустившей космический корабль на спутник Земли. Большая часть финансирования этого проекта была получена от частных лиц во главе с филантропом Моррисом Каном и Фондом Мири и Шелдона Адельсонов, а также другими донорами. Президент Израиля Реувен Ривлин назвал этот запуск «гигантским шагом вперед для Государства Израиль»...

...Космический аппарат весит 585 килограммов с топливом и 160 килограммов без топлива. Стоимость его создания оценивается в 100 миллионов долларов, что намного ниже, чем у других аналогичных проектов трех держав — Китая, США и Советского Союза. Согласно расчетам, зонд должен прилуниться 11 апреля. На Луне зонд проработает около двух суток.

...По специальной просьбе НАСА аппарат будет держаться в стороне от мест, где высаживались астронавты программы "Аполлон", и сядет в Море Ясности...

...Научная составляющая - измерить магнитное поле Луны и передать на Землю фото и видео миссии - будет завершена буквально за пару дней. За это время луноход должен будет перепрыгнуть из точки приземления примерно на полкилометра.

Однако не менее важна и символическая миссия: аппарат оставит на Луне "капсулу для потомков" - три диска с записями израильских песен, рисунками израильских детей и фотографиями израильских ландшафтов.

При этом SpaceIL - не единственный проект, который должен "нанести Израиль на космическую карту мира". Еще в 2015 году в Иерусалиме прошел Международный конгресс астронавтов, где израильские ученые договорились сотрудничать с НАСА в подготовке ближайшей миссии к Марсу и других программах исследования космоса.

"Вы славитесь своими инновационными технологиями, - заявил тогда израильтянам администратор НАСА Чарльз Болден. - Так что это соглашение дает нам возможность сотрудничать с Израилем в полете на Марс, который откроет новые возможности нашим детям".

С тех пор Израиль подписал договоры о космическом сотрудничестве еще с несколькими странами.

Французскому космическому агентству израильтяне помогают разрабатывать новый спутник, который сможет лучше переносить экстремальные условия за пределами земной орбиты. Израильско-итальянская миссия "Шалом" работает над созданием орбитального аппарата, способного делать фотографии Земли беспрецедентно высокого разрешения. Совместно с британскими учеными израильтяне разрабатывают космический дрон, который сможет стыковаться с различными искусственными спутниками.

А весной 2018 года на юге страны, в пустыне Негев, был запущен D-Mars Project. Огромный кратер Рамон, напоминающий марсианские ландшафты сразу по нескольким характеристикам, используется для отработки полетов на Красную планету.
https://cursorinfo.co.il/all-news/na-lunu-budet-dostavlen-flag-izrailya-tanah-i-tablichka-narod-izrailya-zhiv/
https://cursorinfo.co.il/all-news/izrailskij-zond-bereshit-uspeshno-zapushhen-k-lune/
http://txt.newsru.co.il/israel/22feb2019/ber809.html
http://txt.newsru.co.il/israel/22feb2019/ber_606.html
https://www.bbc.com/russian/features-47258519


Thursday, February 21, 2019

גנץ מתכנן לעשות התנתוקת ביהודה ושומרון (Hebrew)

חדשות 2, 6 באוקטובר 2018
תכנית גנץ-אשכנזי-יעלון היא מאמץ שקוף להציל את הדוקטרינה הגוססת של ‘שתי מדינות לשני עמים

https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=xdN4qnJqqO4
קישור למסמך המקורי כולל המפות
http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Mitve_20.pdf

Cм. также:
בנט: ביום שאחרי הבחירות ביבי מקים את ממשלת אחדות עם גאנץ על יסוד התוכנית של טראמפ להקמת מדינה פלסטינית

עושים שיווק באינטרנט: ניתוח רשתות חברתיות (Hebrew)
https://www.ranlevi.com/2019/02/19/osim-shivuk-zack-hayat-mst/

הפרק המלא mp3

Tuesday, February 19, 2019

התשובה: כמה ימים יש בשבוע? (Hebrew)

mp3

פרק חדש ל"התשובה", הפודקאסט שנותן תשובות מוגזמות לשאלות פשוטות. והפעם – למה בשבוע יש בדיוק שבעה ימים, והאם זה חייב להיות ככה? התשובה כוללת כמה מהשבועות הפחות שגרתיים בתולדות האנושות, כולל הפעם ההיא שבה ברוסיה הסובייטית ניסו לבטל את יום ראשון באמצעות יום סגול.

https://www.ranlevi.com/2019/02/18/hatshova-ep8-week/

Андрей Школьников: очерк о стратегии США (продолжение)

Немного футурологии. Заметка почти полностью. Форматирование моё.
См. также:
Школьников: союз Персии, России, Израиля с 2040 г.

Поле стратегий СШАИзменение субъектности стратегий СШАЭкономическая логика и последствия политики Трампа

См. также:
Андрей Школьников: очерк о стратегии США (продолжение)
Школьников. Очерк о стратегии США
Школьников. Очерк о стратегии Европы
Школьников. Очерк о стратегии правых глобалистов/либералов
Школьников: очерк о стратегии исламского мира
Школьников: Очерк о стратегии Латинской Америки
Школьников: Очерк о стратегии Китая
Школьников: Очерк о геополитических игроках

...Данная статья является расширением и дополнением ранее написанного очерка по стратегии США, и содержит описание всех допустимых сценариев...

Ниже есть продолжение.

В настоящий момент перед США, как государством, в лице субъекта – национальных/промышленных элит, стоит не простой выбор. Инерционный сценарий ведет не просто к утрате статуса сверхдержавы и мирового гегемона, но и риск потери субъектоности. Рассмотрим поле стратегий США в зависимости от мировых сценариев. В случае практически закрывшегося варианта сохранения глобального праволиберального мира у США есть две стратегии. Первая называется «Конец истории», так как основывается на представлениях выхода экономики на бескризисный уровень и продолжении построения глобального мира в ближайшие десятилетия. Данная стратегия подразумевает сохранение союза с Фининтерном, направление всех ресурсов на спасение мировой финансовой системы за счет экономики собственно США, и, как следствие, перерождается в сюжет «Гибель империи». Данный вариант грозит утратой мирового господства в районе 2025-2030 гг. и последующей полной потерей субъектности по более жесткому сценарию, чем СССР 90-х годов.

Второй сценарий «Космоколониализм» будет скрыт до периода 2040-2050 гг., когда вновь откроется перспектива космической экспансии и создания обитаемых автономных баз на спутниках и планетах Солнечной системы. Хотя надо отдать должное американцам, последние годы резко усилилась пропаганда космической романтики, началось вытаскивание из-под сукна идей и проектов. Таким образом, в случае сохранения США субъектности, данная стратегия станет актуальной, но не как локомотив прогресса и движения вперед, а как часть естественно развития трансиндустриального мира.

В отношении катастрофических сценариев, стратегия США понятна и логична – повторение основных действий и шагов XX-го века, опять будет провокация мировых войн в Евразии, возрождение доктрины Монро и т.д. Описание этой стратегии представляет не больше интереса, чем переписывание учебника истории. Поэтому детально останавливаться на этой стратегии не будем.

Наиболее вероятным сценарием для мира является вариант
– «Многополярный мир, панрегионов», для него у США есть две проявленные стратегии. «Величие Америки» - форсирование перехода в шестой технологический уклад, путем слома существующего постиндустриального общества и гражданской войны. «Последний легион» - суть та же, вот только будет попытка все сделать спокойнее, без перегибов, теряя стратегический темп в угоду минимизации текущих потерь.

Есть еще третий сценарий – построение леволиберального общества, наподобие того, что возможно в Латинской Америке. Вот только для большинства простого населения, придерживающегося правоконсервативных позиций, это неприемлемо. Да и для большинства постиндустриальных жителей городов (начиная от «креативного слоя», заканчивая содомитами и негритянским, неработающим населением трущоб) пока не набрало должного понимания, хотя поддержка идей Сандерса постоянно растет. Пока эта стратегия не всплыла, но в случае провала двух выше указанных, именно с ее помощью будет идти попытка вернуть США субъектность.


Стратегия «Конец истории»/«Гибель империи»

Разбор начнем с инерционного сценария, который бы реализовывался при контроле США Фининтерном. Данный сценарий не нужно сбрасывать со счетов, поскольку несмотря на низкую вероятность, шанс возврата контроля над Белым домом у правых глобалистов, стоящих за Демократической партией, все еще есть.

Суть данной стратегии – спасение мировой финансовой системы, во что бы то ни стало, любыми жертвами, в том числе за счет населения и промышленности США.

На картинке показана схема смены доминирующих технологических укладов в мире, предела развития производственных и военных технологий, экономики, мышления. Для нахождения в мировой элите стране/панрегиону необходимо располагаться в самом верхнем из доступных укладов. Открытие возможности фазового перехода и переход в новый уклад первой страны/панрегиона может очень сильно отличаться по времени.

Напомним, что каждый из укладов является диалектическим отрицанием всех предыдущих, а не естественным продолжением. Постиндустриальное общество это не синоним современного, это всего лишь общество, живущее в пятом технологическом укладе. Последние десятилетия, доминирующие страна и структура находились в постиндустриальном мире - США, Фининтерн. Также это касалось континентальной Европы, Британии, Японии (младшие партнеры), а еще меньше - Израиля и Саудовской Аравии (привилегированные вассалы). Страны, преимущественно живущие в четвертом укладе и имеющие большой масштаб и ресурсы, выступали в роли контрэлиты – БРИК, ну а все остальные относились к третьему миру. Уклад не определяет место и силу, он лишь показывает потенциал, ведь борьба идет в рамках геополитической триады (вооруженная, торгово-экономическая и психоисторическая войны).

Данная картинка показана для некатастрофических сценариев, когда верхний уклад будет расти, а не снижаться, как было бы при мировом сценарии «Темных веков».

При смене верхнего уклада на шестой (кто-то из стран/панрегионов пройдет фазовый барьер), территории, живущие в пятом, постиндустриальном, выпадают из мировой элиты. Вот только проблема США в том, что являясь доминантом и гегемоном, их внутренняя система отношений разбалансирована, нуждается в постоянном притоке ресурсов из внешнего мира. Уровень реальных доходов населения соответствует второй половине 1950-х годов, т.е. падение до равновесной точки составит до 50% от уровня жизни, для справки, после развала СССР падение было 30%. На эту тему много говорится в статьях М.Л. Хазина, так что останавливаться подробно не будем.

Если политика удержания постиндустриального общества сохраняется, то все ресурсы будут идти на сохранение финансовой системы. Население и реальный сектор более не могут обслуживать долги и набирать новые, но это не беда, включаем печатный станок и перераспределяем доходы и активы в пользу финансового сектора, как было не раз. Списывать долги нельзя, так как это активы инвестиционных банков и транснациональных компаний. В итоге происходит банкротство населения, выселение из домов, уничтожение реального сектора (индустриальной экономики). Именно этим грозили Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговые партнерства, продвигаемые в правление Обамы.

США не смогут перейти в шестой уклад, так как влияние пятого будет очень сильно, вместо диалектического отрицания, будет попытка развития и усиления элементов пятого, что пытаются произвести в России под видом информатизации.

Ну а в итоге, когда в мире произойдет первый переход в трансиндустриальный уклад, в штатах произойдет обвал постиндустриальной экономики – внешние потоки просто иссякнут, а четвертый уклад окажется демонтирован.

Таким образом, периодизация данного пути будет следующая:

* возврат контроля Фининтерном над США в ближайшие годы;
* возвращение праволиберальной политики, рост военной напряженности и конфликтов;
* начало «Величайшей депрессии», безудержная эмиссия на спасение финансового сектора, массовое разорение предприятий и населения;
* обвал уровня социальной жизни – голод, десятки миллионов безработных, расстрелы демонстраций, военное положение (все средства на финансовый сектор и подкормку нацменьшинств);
* провал всех попыток запуска технологий шестого уклада – ни денег, ни условий для этого;
* в районе 2027-2030 гг. выпадение из мировой элиты;
* 2030-2040 гг. обвал уровня жизни, социальной и экономической структуры до уровня Латинской Америки;
* 2045 г. – минимальное восстановление субъектности, на уровне современной Индии.


Единственным выходом будет попытка в районе 2030 года пойти по пути левых глобалистов (описано для стратегии Латинской Америки), построение сетевой мета государственности. Вот только это будет уже не Америка WASP-ов или современный постиндустриальный мир, это будет Ибероамерика, состоящая из двух континентов.


Стратегия «Последний легион»

В рамках этой стратегии будет предприниматься попытка избежать гражданской войны и перегрузить страну через внешние события, как получилось сделать в середине 20-го века. Эту политику ведет сейчас Дональд Трамп, он последовательно отказывается от всех соглашений, законов и принципов уходящего мироустройства, исходя из простой логики – пусть я теряю на этом здесь и сейчас 1 доллар, а мои враги – Фининтер и др., теряют на этом 10.

Помимо этого, его действия дают краткосрочный экономический эффект за счет инерции обратных связей.

Экономика США, как мирового доминанта была построена на принципе неэквивалентного обмена со всем миром. За счет трат на армию, спецслужбы, идеологию (Голливуд и все, все, все), НАТО, международные институты (Бреттон-Вудская система) и подкуп национальных элит в других странах создавался механизм давления и выкачивания ресурсов.

Часть полученных ресурсов шла на сверхпотребление населения (тот самый средний класс), а часть на репрессивный аппарат в отношении мира. Вот только механизмы сломались, срок их службы закончился (см. идеи и работы Розы Люксембург и ее последователей), да и аппетиты финансового сектора росли значительно сильнее, чем следовало (см. труды В.И. Ленина).

Чтобы выбивать из остального мира ресурсы нужно все более и более усиливать репрессивный аппарат, пружину, чем дальше, тем тяжелее сжимать, а пользы все меньше и меньше. Дошло до того, что маржинальность дополнительных трат стала меньше единицы, а сопротивление пружины начало расти, даже если ее не пытаться сдавливать сильнее.

Что же такого делает Трамп? Он снижает расходы на мировой репрессивный аппарат (цифра 1 рисунка выше, пунктирные стрелки), направляя сэкономленное на население и свой реальный сектор (цифра 2). Именно отсюда требования к союзникам, платить за свою безопасность самим. Далее должно снизиться давление (цифра 3) на мир и поступающие ресурсы резко упадут (цифра 4). Вот только произойдет это не сразу, есть инерция мышления, и краткосрочно можно улучшить свое положение.

Вот, собственно это мы и наблюдаем последнее время.

Идея этой стратегии, что такими небольшими отступлениями можно будет постепенно оставлять не нужные территории, сжимая зону контроля со всего мира до Латинской Америки (возрождение доктрины Монро), а там задавить сопротивление постиндустриальной экономики (демонтировав значительную ее часть, но не потеряв её полностью) и перейти в шестой уклад.

В чем сложности:

* обвал трудно контролировать, вряд ли получится выходить плавно;
* людей, живущих в постиндустриальной экономике, до половины населения, в том числе практически вся молодая, финансовая элита;
* для молодой элиты эта политика означает потерю всего (из дворцов в трущобы и на завод работать), и они будут сопротивляться до последнего, т.е. риск гражданской войны не исчезает;
* потеря темпа лет на 7-10, по сравнению со стратегий «Величие Америки» (включает гражданскую войну).

Ключевой пункт – последний, в современном многослойном мировом кризисе победит не кто последним упадет, а кто первым перейдет фазовый барьер в шестой технологический уклад. Это принципиально.

При этом остается шанс срыва в гражданскую войну в более поздний период, что ухудшит ситуацию, так как приведет к выпадению в третий мир, что тут же добавляет рисков. Конкуренты и соседи могут накинуться и не дать вернуть позиции.

Таким образом, стратегия «Последний легион» основывается на способности США контролировать распад мировой системы, спокойно отступать с ранее завоеванных позиций (отсюда страх генералов после требования Трампа вывести войска с Ближнего Востока – отступающая империя гибнет) и постепенно демонтировать неподконтрольные промышленным элитам США элементы постиндустриальной экономики (практически все).

Результатом этого должен стать переход в шестой технологический уклад (роботизация, аддитивные технологии, замкнутый ядерный цикл и др.), вот только будет это на 7-10 лет позже, чем при реализации более жесткого варианта с гражданской войной, да и вероятность ее избежать не такая и большая.

Стратегия «Величие Америки»

Данная стратегия раскрывалась в первой статье по стратегии США Ее суть – для форсированного демонтажа постиндустриальной экономики, промышленные элиты США в противостоянии с Фининтерном развязывают гражданскую войну на фоне/по итогам следующих выборов Президента в 2021 году.

В результате происходят большие потери, но США не падает ниже позиции региональной державы, статус великой будет временно утерян, но уже в районе 2030-2035 гг. они возвращают себе статус великой державы, первыми выйдя в шестой технологический уклад.

Несколько лет назад промышленные элиты США приняли принципиальное решение запуска нового уклада – была снята патентная защита практически со всех технологий...


Внешняя политика также понятна и описана – бардак в центре Евразии, а именно на Ближнем Востоке с разделом Саудовской Аравии и Турции, ну и доктрина Монро, как первый эшелон обороны.

Вернув контроль над миром или его частью, США без проблем пройдет следующий переход в районе 2055 года (не успеют набрать такого количества дисбалансов) и до 2090 года будут чувствовать себя более чем хорошо.

Исходя из политики США последних десятилетий и личности Трампа, именно данный сценарий кажется мне наиболее вероятным. Да, есть риски, но альтернативы еще хуже, а выигрыш манит.


Заключение

Наиболее вероятный мировой сценарий – распад мира на панрегионы, закрывает самый простой и желанный для США инерционный сценарий «Конец истории», превращая его в «Гибель империи». Вот только для значительной части населения и элит это не является аргументом отказаться от данного пути.

Ключевая проблема США – экономика пятого уклада контролируется не внутренними элитами страны, а Фининтерном. Последний не может договориться с промышленными элитами, перераспределив активы и будущие бонусы, а финансисты (так сложилось, что большая часть сейчас ассоциируется с Демпартией и ФРС) не субъектны, с ними договариваться бесполезно. Это все равно, что пытаться договориться с Кудриным, Набиулиной и Ко о будущем России, вне системы праволиберального мира.

Основным бенефициаром отказа от стратегии «Гибель империи», за исключением собственно США, стала Россия. Ведь именно нас давили бы со всей силой, выбивая ресурсы на сохранение распадающегося глобального мира, ну и как возможный центр концентрации недовольных. А для остальных геополитических игроков это был бы желанный результат, они бы смогли спокойно отсидеться в стороне, подготовиться и забыть про опасного конкурента на 20-30 лет.

Вот только промышленные элиты США решили сохранить страну – честь им и хвала. Перед ними два сценария – «Величие Америки», с перезагрузкой гражданской войной, начиная с 2021 года, возвращением на позицию великой державы уже в 2030-2035 гг., одновременно с переходом в шестой технологический уклад. Второй сценарий – «Последний легион» включает более мирную борьбу, с попытками избежать гражданской войны, но он ведет к возможности вернуть статус великой державы на 7-10 лет позже, что может быть критично, так как конкуренты опередят и захватят лидерство.Стратегия «Величие Америки» более сильная в средне и долгосрочном плане, она дает остальным геополитическим игрокам меньше времени (практически не отдает стратегической инициативы) и требует больше усилий на реакцию. Таким образом, рассмотрение стратегий других геополитических проектов, в том числе и России, будет идти исходя из временной периодизации стратегии США, включающей гражданскую войну. Ну а если США пойдут другим путем, всему остальному миру будет только легче в средне и долгосрочной перспективе.
https://aurora.network/articles/1-mirovoy-krizis/65376-ocherk-o-strategii-ssha-prodolzhenie

Великая Британия. Вильгельм Завоеватель

Кельты.
Римская правониция.
Англо-саксононское завоевание Великобритании.
(Война с викиингами).
Нормандское завоевание Великобритании.

Monday, February 18, 2019

עושים היסטוריה 266: למה אנחנו מקללים? (Hebrew)

mp3

קללות הן חלק בלתי נפרד מהווייה האנושית, בכל שפה ובכל תרבות. מדוע אנחנו מקללים, והיכן נמצאות הקללות במוח? מה קורה כשמנסים לצנזר קללות, ומהי 'שפת המאט'?…


Ниже есть продолжение.

פעם, לא חקרו קללות. זה לא שאנשים לא קיללו: קללות, ככל הידוע לנו, הן חלק מרפרטואר הדיבור האנושי מאז ומעולם – ולזה עוד נגיע בהמשך. אבל מכיוון שקללות הן – מעצם הגדרתן – מילים אסורות, מילים שהן טאבו – הממסד האקדמי הישן התייחס אליהן באותו האופן שבו התייחסו למיניות וסמים פסיכודליים, למשל: נושאים 'נמוכים' ווולגאריים שאינם ראויים למחקר מדעי רציני. המעטים שכן ראו בקללות נושא ראוי למחקר ניצבו בפני אתגר נוסף, והוא העובדה שקללות נושקות למגוון רחב של דיסיפלינות מדעיות – פסיכולוגיה, סוציולוגיה, נוירולוגיה, בריאות הנפש, וזו רק רשימה חלקית. כשמשהו שייך לכולם, הוא לא שייך לאף אחד – ומכאן שגם חקר הקללות נחשב למעין 'בן חורג' בנוף המדעי.

אבל המחצית השניה של המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת הביאו עימן רוחות חדשות באקדמיה. מיניות וסמים – נושאים שבעבר נחשבו מוקצים מבחינת הממסד המדעי – הפכו להיות נושאי מחקר לגיטימיים – וגם הקללות עברו שינוי דומה. בהיפוך מוחלט של הלך הרוח מלפני שמונים שנה, הפסיכולוגים בימינו רואים בקללות חלון שמאפשר הצצה נדירה למנגנונים נוירולוגיים ותת-הכרתיים שלא קיבלו תשומת לב רבה לאורך השנים. הפסיכולוג האמריקני פרופ' טימותי ג'יי (Jay), שכתב מספר ספרים על הפסיכולוגיה של הקללות, אמר כי –

"אם אתה לא חוקר [קללות], אתה מפספס חלק גדול ממה שהופך אותנו לבני אדם."

לפני שנפתח את תיבת הפנדורה הזו שנקראת 'קללות', אולי כדאי קודם כל לשאול – מהי בכלל 'קללה'? על פניו, שאלה פשוטה: קללה היא מילה אסורה, מילה שהיא 'טאבו'. כולנו יודעים לזהות קללה כשאנחנו שומעים אותה – אפילו אם אנחנו, באופן אישי, לא נוטים לקלל הרבה. אבל דווקא המילה הזו, 'כולנו', היא החלק המאתגר בהגדרה – כי אין דבר כזה באמת 'כולנו'. ההגדרה של מילה אסורה היא במידה רבה תלויית תרבות – מה שאומר ש'כולנו' בישראל של 2019 זה לא אותו הדבר כמו 'כולנו' של ישראל מלפני מאה שנה, למשל. לדוגמה, באחד הפרקים הקודמים של עושים היסטוריה סיפרתי לכם על ההתנגדות בקרב מחדשי השפה העברית למילה 'עגבניה', כיוון שהיא לקוחה מהמילה 'לעגוב' – במובן של 'פרי התשוקה'. לפני מאה שנים 'לעגוב' הייתה מילה גסה – אבל היום היא נחשבת ללשון גבוהה, מילה 'נקייה' שיותר סביר להניח שנשמע אותה מיונית לוי בחדשות של שמונה בערב מאשר במוסך.
זאת ועוד, 'קללה' היא יותר מאשר התוכן המילולי של מילה – אלא גם הצליל שלה, המרקם, הטון והקצב. כשפולי מהגשש החיוור מתלונן ששייקה וגברי 'הכניסו לו את כל האלמנט' במערכון 'המוסך', אנחנו מבינים מיד באיזה אלמנט מדובר ולאיפה הכניסו אותו – למרות שעל פניו, לא נאמרה במערכון אף מילה גסה.

ובכל זאת, אפשר למצוא מוטיבים אוניברסליים בקללות. ראשית – בכל שפה שאי פעם דוברה בכדור הארץ היו קללות, ללא יוצא מן הכלל. שנית, כמעט בכל התרבויות ובכל הזמנים, קללות היו קשורות בקשר הדוק למספר נושאים ספציפים: מין, תחושות גועל – בדרך כלל מהפרשות גוף – חלוקות אתניים ומגדריות – וכמובן, דת. למעשה, המילה האנגלית Profanity, 'קללה', היא צירוף של המילים הלטיניות 'פרו' – לפני, ו'פאנום' – מקדש: דהיינו, דברים שאפשר לומר אך ורק מחוץ למקום קדוש. האוניברסליות הזו מרמזת על כך שקללות מבוססות על מנגנונים עמוקים ובסיסיים מאד במוח האנושי – או במילים אחרות, כפי שאומר טימותי ג'יי – הן חלק בלתי נפרד ממה שהופך אותנו לבני אדם.
מדוע אנחנו מקללים?

אם כן, בואו ונתחיל לפרק את החבילה המורכבת הזו, והצעד הראשון הוא להבין מדוע אנחנו מקללים. הסיבה הראשונה והמובנת מאליה היא כדי להעליב או לפגוע במי שאנחנו מקללים אותו – אבל אולי תופתעו לגלות שזו אינה הסיבה העיקרית כלל וכלל. רוב הזמן – כשני שליש מהקללות שאנחנו פולטים ביום ממוצע – אנחנו מקללים מסיבות הרבה יותר מעשיות ובנאליות. הנוירולוג והסופר סטיבן פינקר (Pinker) הגדיר עוד שלוש סיבות שבגללן אנשים מקללים.

הסיבה הראשונה היא כדי להדגיש משהו שאנחנו אומרים, למשוך אליו תשומת לב ולהביע עליו דיעה – ולא תמיד דיעה שלילית: למשל – 'אחי, הייתי בסופר וקניתי עגבנייה משהו בת של יצאנית.' מדוע אנחנו מרגישים צורך עז להמציא לעגבנייה שורשים משפחתיים מפוקפקים כדי להלל אותה? מכיוון שביחס למילים אחרות, קללות נושאות עימן אלמנט רגשי חזק ומודגש מאד. בנג'מין ברגן, פרופסור למדעי המוח באוניברסיטת סן דייגו שבקליפורניה הגדיר זאת כך –

"[השפה שבה אנחנו משתמשים] כדי להעביר רעיונות בזמן ובמרחב, היא בעלת רוחב פס מוגבל. אנחנו נעזרים בה כדי להעביר עובדות – אבל גם כדי להעביר מידע רגשי. [לקללות] יש את המטען הרגשי החזק ביותר."

במילים אחרות, במקום 'לבזבז' שלוש דקות בתיאור מפורט של טעמה המתוק של העגבניה, המרקם המשובח שלה ואיזו תחושה נפלאה היא משאירה כשהיא מחליקה במורד הגרון – אתה פשוט מעליב את אמא שלה וכולם מבינים למה אתה מתכוון. באופן דומה, נשתמש בקללות גם כדי להעביר רגשות אחרים – תסכול, כעס, הפתעה וכדומה.

סיבה נוספת שבגללה אנחנו מקללים היא כסימן לידידות וחברות לא-פורמלית עם מי שאנחנו משוחחים איתו, בבחינת – 'אנחנו חברים כל כך טובים, שאני אפילו מרגיש בנוח לרמוז שאמא שלך עוסקת במקצוע העתיק בעולם'.
העובדה הזו שיחקה לטובתו של דונלד טראמפ, למשל, שבמהלך מסע הבחירות שלו נחשף סרטון שבו הוא מספר כמה הוא אוהב לתפוס חתולים של דוגמניות. מתנגדי טראמפ ראו בשפה הגסה שלו עדות לאישיות בעייתית – אבל בקרב תומכיו של טראמפ, הגסות הזו נתפסה דווקא כביטוי לכנות ולאמינות שלו, מישהו שלא מפחד 'ללכלך את הידיים' ולדבר 'בשפת פשוטי העם'. במובן הזה, לקללות יש תפקיד חברתי חשוב: מחקרים שנערכו במקומות עבודה הראו בברור שקבוצות שבהם העובדים מרגישים בנוח לקלל אחד בנוכחות השני – עובדות טוב יותר, ורמת האמון בין החברים בקבוצה גבוהה יותר מאשר בקבוצות שבהם הקשרים החברתיים הם פורמליים ונוקשים יותר והעובדים צריכים לחשוב פעמיים על כל מילה שהם מוציאים מהפה. אגב, התפיסה הזו אינה שיוויונית בין גברים ונשים: המחקר מראה גבר שמקלל ייתפס כ'גברי' ומאצ'ואיסטי יותר – בעוד שנשים נתפסות כמקללות מתוך סערת רגשות ואיבוד שליטה ולכן יתקבלו לרוב באופן שלילי יותר.

הסיבה השלישית שבגללה אנחנו מקללים היא בתגובה לכאב – כמו למשל, אחרי שנכנסת עם הראש במשקוף או דרכת ברגליים יחפות על קוביית לגו שהשאירו הילדים בסלון. למעשה, עצם קיומה של חברת הצעצועים 'לגו' והעובדה שהחברה מצליחה ומשגשגת למרות שמיליוני הורים מקללים אותה, את המייסד שלה ואת העץ המשפחתי שלו בכל לילה – היא העדות המוחשית ביותר לכך שקללות הן בסך הכל מילים ולא לחשים מטא-פיזיים שמתגשמים במציאות.

על קללות וכאב

הנטייה המובהקת שלנו לקלל בתגובה לכאב פיזי או נפשי מעלה שאלה מעניינת.
כאב, וזו עובדה ידועה, הוא לא עניין אבסולוטי, אלא תלוי מאד באיך אנחנו תופסים אותו באותו הרגע, בהתאם לנסיבות חיצוניות ובמבנה האישיות שלנו. גברים, למשל, ידווחו על כאב נמוך יותר – אם מי ששואלת אותם היא אישה.
במשך שנים רבות הדיעה המקובלת בקרב רופאים ופסיכולוגיים שלקלל בתגובה לכאב זה דבר שלילי: התנהגות שגורמת לנו לחוות את הכאב כחמור וגרוע יותר מכפי שהוא. המקור לסברה הזו היא תופעה פסיכולוגית בשם 'קטסטרופיזציה': הנטייה לתפוס אירוע שלילי מינורי יחסית כאירוע נורא ואיום, הרבה יותר קטסטרופלי מכפי שהוא באמת. למשל, 'הבוסית שלי בעבודה לא אהבה את המצגת שעשיתי – עכשיו אין לי שום סיכוי לקבל את הקידום שכל כך רציתי!'. קטסטרופיזציה כזו של אירועים טריוויאלים יחסית גורמת לתחושות של כעס וחוסר אונים ועלולה לפגוע במוטיבציה שלנו וביחסים החברתיים שלנו. גם קללות בתגובה לכאב נתפסו כסוג של קטסטרופיזציה: דהיינו, אם אני מקלל אחרי שנכנסתי עם האצבע הקטנה של הרגל בשולחן – אני מעצים את תחושת הכאב שלי, ולכן קשה לי יותר להתמודד עימו.

פרופ' ריצ'ארד סטיבנס (Sthephens), פסיכולוג מאוני' קיל (Keele) הבריטית, הכיר את ההשערה הזו – אבל משהו בה נראה לו לא הגיוני. אם לקלל היא תגובה שלילית ומזיקה לכאב – מדוע היא כה נפוצה? אפשר לקבל את זה שחלק מהאוכלוסייה ייטה להתנהגות כלשהי גם אם היא מזיקה בטווח הארוך – אבל כאן מדובר בתגובה כמעט אוניברסלית אצל בני אדם. נדמה שיש כאן סתירה מובהקת בין התנהגות שהיא מזיקה מחד, אבל נפוצה מאד מאידך.

כדי לבחון את העניין הזה, ערכו סטיבנס ועמיתיו ניסוי פשוט למדי – ניסוי שגם אתם יכולים לחזור עליו בקלות בבית. החוקרים אספו קבוצה של נבדקים, גברים ונשים, וביקשו מהם לבחור שתי מילים: הראשונה היא הקללה שהיו משתמשים בה אם, לדוגמה, נכנסו עם הראש במשקוף. השניה היא מילה שבה היו מתארים שולחן. לאחר מכן הציבו בפני הנבדקים דלי מלא במי קרח קפואים, וביקשו מהם להכניס את הידיים לדלי ולהחזיק אותן שם כמה זמן שיצליחו. בזמן שהם עם הידיים בתוך המים הקפואים, חצי מהנבדקים נתבקשו לחזור בקול רם על המילה ה'נייטרלית' שבחרו לתיאור שולחן, והחצי השני – על הקללה שבחרו. אם השערת ה'קטסטרופליות' נכונה, אזי הנבדקים המקללים אמורים להרגיש יותר מסכנים וכואבים ביחס ללא-מקללים, ומכאן שהם צפויים להחזיק מעמד פחות זמן עם הידיים בתוך הדלי.

תוצאות הניסוי היו חד משמעיות: הנבדקים המקללים החזיקו את הידיים במי הקרח בממוצע ארבעים שניות יותר מאלה שלא קיללו. זאת אומרת, לא רק שלקלל לא גורם לך לחוות כאב בצורה חמורה יותר – אלא להפך, קללות מפחיתות את תחושת הכאב.
מה פשר התופעה? סטיבנס ועמיתיו משערים שהסיבה היא שקללות מפעילות אצלנו את תגובת Flight Or Fight – 'ברח או הלחם': מנגנון הישרדות אינסטנקטיבי שהאבולוציה הטמיעה בנו עוד בימים שבהם האיום הגדול ביותר עלינו בלילה חשוך לא הייתה קוביית לגו אלא טיגריס, ואם קיללנו זה כנראה בגלל שהזנב הסתבך לנו בענפים. הם מבססים את ההשערה הזו על העובדה שקללות משפיעות לא רק על התפיסה הסובייקטיבית של כאב במוח אלא גם גורמות לשינויים פיזיולוגיים ברורים בגוף, כגון עלייה בקצב הדופק ומוליכות העור – תופעות הקשורות בקשר הדוק להפרשת אדרנלין. אם מישהו מקלל אותנו מתוך כעס, זה אומר שיש סיכוי שתיכף תהיה כאן גם אלימות – ובתגובה, הגוף מכין אותנו לקרב: הוא מפריש אדרנלין שמעלה את הדופק, מצמצם את זרימת הדם לכלי הדם הקטנים מתחת לעור – וגם, אולי, מפריש חומרים כימיים שעוזרים לגוף להתמודד עם כאב ולהדחיק אותו. מכאן שכשאנחנו מקללים בתגובה לכאב כמו מכה ממשקוף, אנחנו מפעילים את מנגנון ההשרדות הזה באופן יזום כדי להקל על עצמנו – אולי בדומה לאופן שבו ילד מוצץ אצבע כדי להרגע.

אגב, הקומיקאים תפסו את העניין הזה כבר לפני הרבה שנים. הומור, מטבעו, הוא משחק על הגבול העדין שבין בניית מתח ואי נוחות – והרפייה של המתח הזה. אנחנו רואים את מיסטר בין חוטף מכות, נכנס לצרות ועושה בושות – ואנחנו צוחקים רק כי אנחנו יודעים ששום דבר מזה לא באמת יזיק לו: אם היינו רואים מישהו באמת חוטף מכות ברחוב, כנראה שזה לא היה משעשע אותנו במיוחד. גם קללות יוצרות את אותן תחושות של מתח ואי נוחות – ויש הרבה קומיקאים שמשתמשים בהן בהופעות. זו בדיוק הסיבה, אגב, שג'רי סיינפלד למשל לא מוכן להשתמש בקללות בהופעות שלו: הוא, וקומיקאים רבים אחרים, רואים בקללות צורה נחותה של קומדיה – Cheap laughs, כפי שסיינפלד מכנה אותן: דרך קלה לגרום לקהל לצחוק בלי באמת להתאמץ.
הקוף שידע לקלל

אם קללות הן תוצר טבעי של מנגנונים אבולוציוניים, היינו מצפים למצוא אותן גם אצל בעלי חיים אחרים – ובמיוחד יונקים, שחולקים איתנו הרבה מן המשותף. הבעיה, כמובן, היא שבני האדם הם היצורים היחידים המסוגלים לדבר: אנחנו יודעים שלווייתנים, למשל, מסוגלים לתקשר אחד עם השני, אבל אם שירת הלוויתן כוללת ביטויים כמו 'אתה יכול לדחוף את זה לחור הנשימה שלך' – עוד לא גילינו את זה. למרבה המזל, יש בעלי חיים שמסוגלים ללמוד לדבר: שימפנזות. אמנם מבנה הגרון והלסת שלהם לא מאפשר להם להשמיע צלילים כמו שאנחנו מסוגלים להפיק, אבל הם בהחלט מסוגלים ללמוד ולהשתמש בשפת הסימנים.

אחד הניסויים המעניינים שנערכו בתחום הזה הוא 'פרוייקט Washoe', בשנות השישים של המאה הקודמת. וואשו היה שמה של שימפנזה שאומצה בגיל צעיר על ידי בני אדם, גדלה בסביבה אנושית – ולמדה את שפת הסימנים. בטבע, שימפנזים משתמשים בצואה כדי לסמן טרטוריה ומשליכים צואה אחד על השני כדי להפגין תוקפנות. כחלק מהחינוך 'האנושי' שקיבלה וואשו, היא למדה לא לגעת בצואה – ורכשה את אותו 'טאבו' שאנחנו מעבירים לילדינו: הרעיון שצואה זה מגעיל ומלוכלך ואסור להתעסק עם זה. בשפת הסימנים שלמדה וואשו, אגרוף מתחת לסנטר פירושו 'מלוכלך', וזה גם הסימן המוסכם לצואה. במרוצת הזמן החוקרים שמו לב שכשוואשו התעצבנה על קוף אחר, היא סימנה לו עם יד מתחת לסנטר – זאת אומרת, היא קיללה אותו 'קוף מלוכלך' או אולי 'יא חתיכת צואה של שימפנזה'. הפרט המעניין הוא שהשימוש בסימן ל'צואה' כקללה היה יוזמה מקורית של וואשו: אף אחד לא לימד אותה שאפשר להשתמש במילה הזו כקללה – זה בא לה טבעי.

אם קללות הן תוצר של תהליכים אבולוציוניים וקיימות אצל כל בני האדם, השאלה המתבקשת היא – היכן הן נמצאות במוח? זו יותר מאשר רק שאלה מסקרנת: יש לה גם השלכות רפואיות ברורות. ישנן תסמונות נוירולוגיות שקללות משחקות בהן תפקיד משמעותי. הלוקים בתסמונת טורט, למשל, מפגינים מגוון רחב של 'טיקים' גופניים וקוליים – ואצל חלק מהלוקים בתסמונת, כשמונָה עד שלושים אחוזים מהם, הטיקים האלה לובשים צורה של קללות בלתי נשלטות. רבים מהחולים מגדירים את הביטוי הסצפיפי הזה של התסמונת כקשה והמשפיל ביותר שלה מבחינה חברתית.

לחוקרים במאות הקודמות היו רק מעט מאד כלים לחקור את המורכבות האדירה של המוח, אבל כבר אז היו חוקרים שהבחינו שקללות שונות מדיבור רגיל. למשל, אחד המקרים המפורסמים במאה ה-19 הוא של אדם שלקה בשבץ מוחי ואיבד את יכולת הדיבור שלו. הוא לא יכל לומר מילים ולקרוא לאנשים בשמות – אבל היכולת לקלל נותרה תקינה. המקרה הזה היה אפילו עוד יותר טרגי, כיוון שהבחור המסכן היה כומר. חולי אלצהיימר רבים מאבדים בהדרגה את יכולת הדיבור, אבל שומרים על היכולת לקלל. מקרים אלה ואחרים מרמזים על כך שדיבור רגיל וקללות נעשים בשני מסלולים שונים במוח האנושי: שני מנגנונים מוחיים שחולקים ביניהם את אותו איבר בגוף – הפה ומערכת הדיבור – אבל מפעילים אותו בצורה עצמאית ונפרדת, כל אחד לצרכיו. ליתר דיוק, עושה רושם שדיבור רגיל מעובד באונה השמאלית של המוח, בעוד שקללות מגיעות מהאונה הימנית – ובפרט, מהאזורים העמוקים והעתיקים ביותר במוח שלנו, אזורים שקשורים לתגובות רגשיות, פחדים וחרדות – עובדה שמתיישבת עם המטען הרגשי הגדול שיש לקללות ביחס למילים רגילות.

זאת ועוד, עושה רושם שעיבוד של קללות במוח נעשה בצורה בלתי רצונית. יש ניסוי פסיכולוגי פשוט שמראה זאת בצורה יפה. מראים לאנשים רשימה של מילים – המילה 'צהוב' כתובה בטקסט צהוב, 'ירוק' בצבע ירוק, 'אדום' בצבע אדום וכו' – ומבקשים מהם לקרוא אותן בקול. כל אחד עושה את זה בקלות. עכשיו מערבבים את הצבעים: המילה 'צהוב' תהיה כתובה באדום והמילה 'אדום' תהיה בצבע כחול. כעת, כשמבקשים מהנבדקים לקרוא את המילים בקול רם – זה הרבה יותר קשה: הם מתבלבלים ומגמגמים. מדוע? כיוון שהחלק במוח שמבין את תוכן המילה, והחלק במוח שמזהה את הצבע של הטקסט הם שני חלקים נפרדים שעובדים במקביל ו'מושכים' כל אחד לכיוון שלו. כעת, אם נחליף את המילים 'צהוב', 'ירוק' ו'אדום' בקללות ושוב נבקש מהקוראים לומר באיזה צבע כתובה כל קללה – זה עדיין יקח להם יותר זמן מאשר במקרה הראשון, עדות לכך שאנחנו לא מסוגלים 'לכבות' באופן רצוני את החלק במוח שמפענח מילה כקללה. מאידך, ברור שבכל זאת יש לנו מידה מסוימת של שליטה על מנגנון הקללות, שהרי רובנו מסוגלים להתאפק ולא לקלל בסיטואציות חברתיות רגישות, וגם כשאנחנו מקללים מישהו בסערת רגשות אנחנו בדרך כלל לא בוחרים קללה אקראית כלשהי – אלא בוחרים קללה שאנחנו מעריכים שתפגע ותעליב אותו באופן אישי, בדרך כלל על פי מגדר, מאפיין גופני חיצוני או השתייכות אתנית. מידת השליטה שיש לנו על הרצון לקלל תלויה במידה רבה במבנה האישיות שלנו: המחקר מעלה שטיפוסי אישיות מוחצנים ודומיננטיים נוטים לקלל הרבה יותר מאחרים.

ממה שסיפרתי לכם עד כה ברור שקשה מאד למנוע מבני אדם לקלל: קללות הן באמת חלק ממה שהופך אותנו למי שאנחנו. עובדה זו לא מנעה מכמעט כל תרבות אנושית, בהווה ובעבר, לנסות ולצנזר במידה מסוימת את השימוש בקללות וביטויים אסורים. למעשה, שליטה בשפה היא סממן מובהק של עוצמה וסמכות, ואם אתה רוצה לדעת מי מחזיק את המושכות בחברה כלשהי – אחת הדרכים הבדוקות היא לבדוק מי מגדיר מהי 'מילה אסורה' באותה חברה: האם זו התקשורת, אנשי דת, בית המשפט או הממשלה.
שפת המאט

ומה קורה כשאנחנו כן מנסים לצנזר באינטנסיביות מילים אסורות? ובכן, אחת התופעות המעניינות מבחינה זו היא השפה הרוסית. הרוסית ידועה כשפה עשירה ומתוחכמת מאד: רק לשם השוואה, מילון רוסי מקיף יכיל כמאה וחמישים אלף מילים, לעומת שלושים עד חמישים אלף מילים בסך הכל בעברית. עובדה פחות ידועה – לפחות למי שאינו דובר רוסית, ואני בטוח שמאזינים דוברי רוסית יסכימו איתי – היא שרוסית היא גם אחת השפות העשירות והמתוחכמות ביותר מבחינת קללות. רפרטואר הקללות ברוסית הוא כה עשיר, עד שיש לו שם משלו: 'שפת המאט'.

לשפת המאט יש ארבעה עמודי תווך בסיסיים: ארבע קללות בסיסיות שדוברי רוסית יכולים להוסיף להן הטיות, תחיליות וסופיות כדי ליצור מהן עושר נפלא של אלפי קללות. מהן אותן ארבע מילים? כפי שהבטחתי בפתיח, אני לא אומר קללות בפרק – חוץ מהמילה האחרונה בפרק, שהיא תהיה קללה. אם אתם ממש סקרנים, אני מזמין אתכם לבקר במחלקת ה-IT של חברת הייטק טיפוסית, להכנס לחדר השרתים ולשלוף כבל אחד באקראי. שלושים שניות אחר כך תהיו הרבה יותר משכילים בעניין הזה.

'שפת המאט' הרוסית היא יותר מאשר אוסף של קללות: היא סוג של 'מוסד' בתרבות הרוסית, במיוחד בחברות בעלות נטיה גברית מובהקת כמו יחידות צבאיות ומפעלי תעשיה. שורשיה של שפת המאט נעוצים בעבר הרחוק, בימי הביניים ואולי קודם לכן. אפילו מקורה של המילה 'מאט' לא ידוע בוודאות: סביר להניח שהיא מגיעה מהמילה הרוסית ל'אמא' – מטעמים מובנים, אני מניח – אבל אנחנו לא יודעים זאת בוודאות.

רוסיה לא ידועה, בלשון המעטה, כמדינה ליברלית עם מסורת של שמירה על חופש הביטוי – וגם שפת המאט הייתה מאז ומתמיד על הכוונת של גופי השלטון: מהצארים ועד הקומוניסטים, כולם ניסו לצנזר את שפת המאט ולמנוע מהציבור להשתמש בה בספרים, הצגות, כלי תקשורת וכדומה. בשנים האחרונות המגמה הזו אפילו החריפה עוד יותר, כיוון שהחופש לקלל נתפס אצל השמרנים כעוד סממן לתרבות המערבית הקלוקלת החותרת תחת התרבות הרוסית האותנטית, בדומה לסממנים מערביים אחרים כמו זכויות להומוסקסואלים וחופש העיתונות. הנשיא פוטין, למשל, חתם ב-2014 על צו נשיאותי האוסר על השמעת קללות בתיאטראות ובסרטים.

אבל זה לא עובד. בדיחה רוסית מפורסמת מהתקופה הקומוניסטית מספרת על פקח שהגיע לבחון את ביצועיו של מפעל מסויים: הבדיקה עברה בציונים גבוהים, פרט להערה אחת – הפועלים, התלונן הפקח, מנבלים את הפה יותר מדי. הנהלת המפעל לקחה את ההערה ברצינות ואסרה על הפועלים לקלל. בביקורת הבאה, הביצועים של המפעל היו גרועים מאד. למה? כי כל השמות של כלי העבודה היו בשפת המאט, ובלעדיה הפועלים לא הצליחו להבין אחד את השני…
שפת המאט היא חלק כל כך אינטרלי מהתרבות הרוסית שמה שלא מנסים השמרנים לעשות – לא מצליח להם. פושטין, דוסטוייבסקי, צ'כוב – כל הסופרים הגדולים של הרוסית שילבו אותה ביצירותיהן. אפילו פוטין נתפס במצלמות מקלל בשפת המאט. ההפך הוא הנכון: כל הסימנים מראים ששפת המאט רק הולכת ותופסת אחיזה בציבור הרחב, גם מחוץ לשכבות הנמוכות של האוכלוסיה, הצבא וכו'.

לשפת המאט יש תכונה מרתקת נוספת שקשורה גם היא בצנזורה. כפי שציינתי קודם, רוב הקללות בשפות השונות בעולם מגיעות מביטויים שקשורים למין, דת והפרשות גוף שונות. שפת המאט, לעומת זאת, היא מקרה ייחודי: היא מבוססת באופן מובהק על מין בלבד. יש בה קללות שקשורות גם לדת ולהפרשות – אבל הן מיעוט מבוטל, לעומת קללות שמבוססות על איברי מין ואקטים מיניים. מדוע? אחת התאוריות המובילות היא הטאבו העתיק שקיים בחברה הרוסית לגבי עיסוק במין ובהפרשות גופניות. הסקסולוג הרוסי איגור קון (Kon) הסביר את הטאבו הזה במילים הבאות:

"ראשית, הפער שבין התרבות הגבוהה ה'רשמית' והתרבות הנמוכה היומיומית של האנשים הפשוטים היה גדול בהרבה ברוסיה מאשר במערב. התרבות הגבוהה הרשמית אומצה על ידי הכנסייה הנוצרית והייתה אנטי-סקסואלית במהותה, בעוד שהתרבות הנמוכה של פשוטי העם הייתה חיובית יותר כלפי מיניות, בדומה לכלל התרבויות האירופיות בימי הביניים. שנית, אמנות אירוטית מורכבת הופיעה ונתקבלה [בציבור הרוסי] הרבה יותר מאוחר מאשר במערב."

קון מצביע כאן על מסורת בת מאות שנים של טאבו והדחקה של עיסוק במיניות. ומה התוצאה של ההדחקה והצנזורה הקפדנית הזו? שפת קללות עשירה, מורכבת ומשוכללת מאין כמותה שעוסקת כמעט כולה – במיניות.
צנזורה באינטרנט

אבל בואו לא נהייה פסקניים. נכון שקשה – ואולי אפילו בלתי אפשרי – לצנזר את שפת היום-יום, אבל יש מקום אחד שאולי כן אפשר להכיל עליו צנזורה מעשית יותר: האינטרנט. הרי המידע שעובר באינטרנט נתון כל הזמן לפיקוח ומניפולציה של תוכנות משוכללות שאף פעם לא מתעייפות, מתייאשות או מעלימות עין משימוש בקללות ומילים אסורות. ואכן, כמעט מהרגע שנכנסה רשת האינטרנט לחיינו – הופיעו גם הפילטרים שמצנזרים מילים גסות. הבעיה המסורתית של הפילטרים האלה היא שהם לא מספיק מתוחכמים בכדי להתמודד עם המורכבות העשירה של השפה האנושית. אחת הדוגמאות המפורסמות היא סיפורה של העיירה הבריטית Scunthorpe. סקאנת'ורפ היא עיירה קטנה, אפורה ומשעממת למדי המכילה ריכוז גבוה במיוחד של מפעלים לייצור פלדה וריכוז נמוך במיוחד של כל דבר שקשור בכיף. סקאנת'ורפ הגיעה לכותרות העיתונים פעמיים: פעם אחת ב-2013, כשזכתה בתואר המפוקפק 'המקום הכי פחות רומנטי באנגליה', ופעם אחת ב-1996 כשתוכנת סינון הקללות של ספקית שירותי האינטרנט AOL החליטה למנוע מתושבי העיירה לפתוח חשבונות אי-מייל. הסיבה? המילה הגסה שמסתתרת בתוך שמה של סקאנת'ורפ – ארבע אותיות שהן ביטוי סלנג לאיבר המין הנשי. AOL מיהרה להתנצל בפני התושבים, שנאלצו לשנות באופן זמני את שם העיירה שלהם ל Sconthorpe, עם O במקום U.
אותו הסיפור התרחש שוב ושוב ושוב, אינספור פעמים, בהיסטוריה של האינטרנט. המגזין הקנדי Beaver – על שמו של הבונה, החיה שהיא עבור הקנדים מה שהמנורה בעלת שבעת הקנים היא עבורנו הישראלים – נאלץ להחליף את שמו לפני מספר שנים ל Canada's History כיוון ש Beaver הוא גם כינוי רומז לאיבר מין ותוכנות סינון באינטרנט היו מונעות מהגולשים להגיע אליו. אתר אמריקני לכל המשפחה חגג ב-2008 את זכייתו במדליה אולימפית של האצן טייסון 'הומוסקסואל' – או בשמו המוכר יותר והלא מפולטר טייסון גיי (Gay). הגדיל לעשות מוזיאון ההיסטוריה הבריטי הורנימן, שאפילו תוכנת המיילים שלו עצמו החליטה לחסום את עצמה. אלו רק דוגמאות ספורות מתוך מגוון כמעט אינסופי של טעויות וחסימות שגויות של פילטרים לא חכמים.

אבל זה לא אומר שתוכנות סינון קללות תמיד יהיו טיפשות ולא יוצלחות. בשנים האחרונות אנחנו עדים לפריחתן של תוכנות בינה מלאכותית שמבינות את השפה האנושית – המדוברת והכתובה – טוב יותר בסדרי גודל מהתוכנות של הדורות הקודמים. יותר מזה – המהנדסים שמפתחים את התוכנות האלה יודעים שכדי שבינה מלאכותית תוכל להבין אותנו היטב, היא צריכה להיות מסוגלת להבין גם את הרגשות המסתתרות בתוך המילים – ואת זה אי אפשר לעשות אם אתה לא מלמד את התוכנה לזהות קללות. סביר להניח, אם כן, שנראה את תוכנות סינון הקללות הולכות ונעשות טובות יותר ויותר ככל שעובר הזמן. כמובן שהמשתמשים מנסים כל הזמן לעקוף את התוכנות האלה: פעם, עשינו את זה על ידי החלפה של אותיות במספרים או הכנסה של שגיאות כתיב מכוונות. היום אנחנו עושים את על ידי אמוג'ים של חציל ואפרסק. המלחמה הזו לא תיגמר לעולם, כנראה.

היכולת הטכנולוגית ההולכת ומשתפרת שלנו לסנן קללות בתקשורת הדיגיטלית לא עונה, כמובן, על שאלה בסיסית: האם אנחנו צריכים לסנן קללות? הקונצזנוס הכללי, עושה רושם, הוא שצנזורה של מילים אסורות היא דבר הכרחי: אם לא אצל מבוגרים, אז לכל הפחות אצל ילדים. אני מגדיר את עצמי כאדם מאד פתוח וליברלי, אבל גם אני סגרתי את הטלוויזיה בבית כשהדיירים בבית האח הגדול התחילו להרעיף מחמאות צבעוניות אחד על השני.

אבל האם הקונזצוס הזה מגובה בראיות מדעיות? כנראה שלא. המחקר הפסיכולוגי לא מראה קשר מובהק בין חשיפה לקללות לנזק אובייקטיבי כלשהו אצל הילדים, במובן של נטייה מוגברת להפרעות שינה, הפרעות חרדה או תופעות דומות. יכול להיות שאנחנו רוצים להגן על נפשם הרכה של הילדים מפני 'זיהום מוסרי' בכלי התקשורת, אבל העובדה העגומה היא שכמעט כל הקללות שילד לומד הן לא מהתקשורת – אלא מהבית. כשילדים לומדים להבין שפה, אין להם מושג אילו מילים הן מילים גסות או אסורות: הם מגלים את הידע הזה מתוך התגובות שלנו, המבוגרים. כשהילד אומר 'יש לי קקי', אנחנו מגיבים אחרת מאשר כשהוא אומר 'רן הוא קקי' – והתגובה הזו מלמדת את הילד ש'קקי' יכולה להיות מילה לגיטימית בהקשר אחד, אבל מילה אסורה בהקשר אחר. במילים אחרות, ילדים מקבלים כמעט את כל לקסיקון הקללות שלהם – לפחות עד גילאי הגן ובית הספר – מההורים שלהם ולא מהטלוויזיה או מיו-טיוב. לנו, כהורים, אין אפילו שיקול דעת בעניין הזה, שהרי כבר ראינו שהתגובה שלנו לקללות היא תגובה אינסטנקטיבית, בלתי מודעת ובלתי ניתנת לשליטה.
הפרדוקס של הקללות

אז מה המסקנה? אולי כדאי להרים ידיים, להתייאש ולתת לבוב ספוג ודרדסאבא לנבל את הפה חופשי בשעה ארבע אחרי הצהריים? אם תשאלו אותי – אני חושב שלא. נכון, צנזורה כזו היא משימה סיזיפית, מלחמה שאי אפשר לנצח בה, כמעט בהגדרה – אבל יש סיבה טובה להמשיך ולהלחם את המלחמה הזו בכל זאת: הצנזורה הזו היא זו שמעניקה לקללות את כוחן מלכתחילה. אם נקבל את הקללות כחלק לגיטימי של השפה ונרשה לכולם לקלל בטלוויזיה בכל שעה ובכל תוכנית – הקללות יאבדו את המטען הרגשי שלהן ויהפכו לבנאליות. יקרה להן מה שקרה לעגבניה, שפעם הייתה מילה מסעירה ומרגשת שמי שאמר אותה בקול רם הרגיש את הדופק שלו עולה ואת העור מדגדג…והיום? היום היא סתם ירק. השפה שלנו צריכה קללות. שפה בלי קללות היא שפה משעממת ויבשה. לפעמים, כשאתה דורך יחף על קוביית לגו באמצע הלילה, אתה רוצה להיות מסוגל לברך את אבות אבותיו של ממציא הלגו בברכות שיגרמו גם לעגבניה להסמיק, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. זה הפרדוקס של הקללות: בשביל שנוכל להמשיך לקלל, אנחנו צריכים לצנזר את עצמנו. זו גם הסיבה שהחלטתי מראש לא להכניס אף קללה מפורשת לפרק הזה: יכולתי להזהיר אתכם בתחילת הפרק שזה פרק לא לילדים וכל זה, ואז לנבל את הפה כאוות נפשי – אבל מה הכיף בזה? איפה ההתרגשות? הרי כל הקסם שבלקלל הוא להתאפק, להחזיק את הכל בבטן במשך ארבעים דקות ארוכות, ורק אז, במילה האחרונה האחרונה של הפרק, לומר אותה: קללה.

https://www.ranlevi.com/2019/02/17/ep266_profanity/

Nziv: Грузовой самолет ВВС Египта приземлился в Хмейним (Hebrew, Russian)

מטוס מטען של חיל האוויר המצרי נחת בחמימים. מקורות סורים טוענים שהביא נשק וטילים. לא ברור למה נשק וטילים מתוצרת מצרים מגיעים לבסיס הרוסי בסוריה ? האם הרוסים זקוקים לנשק המצרי באופן מבצעי דחוף כי הם ממהרים ל-"מלחמה" כלשהיא?

המפציצים הרוסים שחזרו מחמימים לרוסיה באמצע חודש מרץ 2018, לאחר שצבא סוריה כבש את מחוזות קונייטרה ודרעא מידי המורדים , שבו אתמול והיום לסוריה. גורמים סורים מעריכים כי כל הנאמר לעיל הוא על רקע המערכה על מחוז אידליב הנמצאת בפתח .

מקורות סורים אחרים טוענים כי 2 האירועים המצוינים לעיל מעידים כי הרוסים מתכוננים ל- " מלחמה" , אבל לא ברור לאיזה סוג "מלחמה" התכוונו אותן מקורות.


Грузовой самолет ВВС Египта приземлился в Хмейним. Сирийские источники утверждают, что он привез оружие и ракеты. Неясно, почему оружие и ракеты египетского производства достигают российской базы в Сирии. Нужно ли русским срочно оперативно использовать египетское оружие, потому что они спешат на «войну»?

Российские бомбардировщики, вернувшиеся из Хмейним в Россию в середине марта 2018 года после того, как сирийская армия захватила у повстанцев районы Кунейтра и Дара, вернулись вчера и сегодня в Сирию. По оценкам сирийских источников, все вышеперечисленное происходит на фоне битвы за район Идлиб, который находится у порога.

Другие сирийские источники утверждают, что два упомянутых выше события указывают на то, что русские готовятся к «войне», но не ясно, о какой «войне» говорили эти источники.

Soccer statistics expose the limited way human observers rate performance (English)

…Machine learning to design an artificial judge which accurately reproduces human evaluation, allowing us to demonstrate how human observers are biased towards diverse contextual features… Human evaluation is based on a noticeability heuristic where only feature values far from the norm are considered to rate an individual's performance.
https://www.technologyreview.com/s/609760/data-mining-reveals-the-way-humans-evaluate-each-other/
https://arxiv.org/abs/1712.02224

Sunday, February 17, 2019

Сатановский: трудоустройство репатриантов в Израилеmp3

Реальная безработица в Израиле – ниже официальной

Безработица и пенсия в Израиле.

ЧЕРНИН: В последние годы экономическая ситуация в Израиле развивается в очень благоприятном направлении – как бы не сглазить, как говорила моя бабушка, и, соответственно, уровень безработицы официальный – чрезвычайно низок, менее 4%. Официальный – я имею в виду, что, конечно, в Израиле по-черному работают мало, но, теоретически, у тебя может кто-то там сделать ремонт и получить деньги наличкой, еще что-нибудь такое, и это у нас бывает, то есть, соответственно, в реальности безработица – еще ниже.

В этих условиях возникает нехватка, с одной стороны, рабочих рук и мозгов в целом ряде специальностей.


Ниже есть продолжение.

С другой стороны, скажем, в начале 90-х годов Израиль был достаточно развитым государством в сфере текстильного производства, а сейчас израильская текстильная промышленность не может выстоять в конкуренции с Китаем, где стоимость рабочей силы – на порядок ниже. Значит, оставшиеся предприятия израильские переводятся, скажем, в Иорданию, с которой у нас есть дипотношения, где зарплаты, видимо, еще ниже, чем в Китае. Значит, у тебя появляются люди, которые проработали 20-30 лет на каких-то таких предприятиях, приехав откуда-то из Северной Африки, и вдруг все это закрывается. Это создает целый ряд проблем, причем проблема состоит не только в том, что люди могут оказаться на пособии вместо зарплаты, дело не в том, что у них нет денег. Отсутствие работы создает и социальные проблемы, потому что есть понятие собственного достоинства – человек ходит на работу и зарабатывает деньги, а не живет на подачку.

САТАНОВСКИЙ: Да и семья есть, как правило.

ЧЕРНИН: Конечно, семья есть, и у людей есть обязательства, в некоторых случаях, есть ипотечные ссуды и так далее. Вот в создавшейся обстановке израильское министерство труда и благосостояния – у нас есть такое – разработало целую систему курсов переквалификации для людей, которые хотят сменить профессию менее престижную, менее востребованную на профессию, более востребованную.

Теперь, переходя к русскоязычным людям, поскольку Россия находится в последние года 3 на первом месте по числу репатриантов, прибывающих в Израиль…

САТАНОВСКИЙ: Примерно сколько? Ну, очень условно.

ЧЕРНИН: Где-то в пределах 20 тысяч в год и больше. Это – не массовая репатриация начала 90-х годов. Во-первых, тут и осталось гораздо меньше евреев, потому что большинство уже уехало тогда в Израиль, но тем не менее еще есть. И она оживилась; скажем, в начале 2000-х годов баланс был совсем другой, то есть много израильтян приезжало зарабатывать, особенно с двойным гражданством, деньги в Россию, сейчас это выглядит несколько иначе.

На втором месте находится Украина.

САТАНОВСКИЙ: По-моему, Франция – на третьем?

ЧЕРНИН: На третьем – Франция, но в последний год репатриация из Франции сократилась.
http://radiovesti.ru/brand/61009/episode/2098560/

Dr. Yuval Noah Harari: Nuclear familly or communs in hunter-gatherer society (English)
См. также:
Dr. Yuval Noah Harari: Nuclear familly or communs in hunter-gatherer society
Dr. Yuval Noah Harari: one can leave in 5 different regimes in one country
Dr. Yuval Noah Harari: Pegault story

Сатановский: Христиане в Израиле сильно вестернизированыmp3

ЧЕРНИН: Христиане являются вторым по величине меньшинством в Израиле. Они, конечно, в численности очень сильно уступают мусульманам. В целом, христиане сейчас составляют 2 процента населения государства Израиль. Я говорю не про палестинские территории, а именно про государство Израиль. Причем этот процент сильно упал за последние десятилетия не вследствие того, что христиане выезжают – христианская община Израиля единственная или одна из немногих христианских общин, которая продолжает увеличиваться на Ближнем Востоке в абсолютном смысле. Но у христиан – гораздо ниже рождаемость, чем у евреев и чем у мусульман. Среди христиан по-прежнему довольно высоки тенденции к эмиграции в страны Запада. Они гораздо более образованны – не только, чем мусульмане, но и, например, восточные евреи. Они еврейским евреям уступают по уровню образования, но восточных евреев превосходят.

Ниже есть продолжение.

В этих условиях они сильно "вестернизированы", как бы я сказал.

САТАНОВСКИЙ: Я правильно понимаю, что школы хорошие христиано-арабские?

ЧЕРНИН: Не совсем так! Дело в том, что в государстве Израиль не существует на сегодняшний день христианских школ, как отдельного христианского направления – существуют еврейские школы и арабские школы. То есть школы с преподаванием на арабском языке. Соответственно, теоретически, арабы – христиане должны учиться в обычных арабских школах.

КОРНЕЕВСКИЙ: А вот у меня вопрос по поводу арабских школ, преподавания на арабском языке: а на что рассчитывают люди, которые отдают туда своих детей? На что они ориентируются? Они ориентируются на эмиграцию в арабские страны? Как они будут устраиваться дальше?

ЧЕРНИН: Нет, почему?

КОРНЕЕВСКИЙ: А смысл преподавать? Почему они не хотят учить еврейский язык?

ЧЕРНИН: Нет, они учат еврейский язык!

САТАНОВСКИЙ: Сектор такой – арабские школы!

ЧЕРНИН: Израиль гарантирует права национальных языковых религиозных меньшинств. Надо обратить внимание – арабоязычные евреи не считаются меньшинством и своих детей в арабские школы не отдают. В арабских школах учатся мусульмане, христиане и друзы.

САТАНОВСКИЙ: Черкесы?

ЧЕРНИН: Черкесы сейчас отказались. Было время, когда черкесы учились на арабском языке, но черкесы ожесточенно этому сопротивлялись, и теперь у них свои черкесские школы в двух селах – Фаркам и Рейхани. Поскольку очень многие черкесы служат в израильской армии и общаются с евреями больше, чем с арабами, они внеклассную работу ведут по-черкесски, черкесский язык, литературу – по российским учебникам с Кавказа, а основные предметы они изучают на иврите.

КОРНЕЕВСКИЙ: Почему я этот вопрос задал? Дело в том, что вы рассказывали на нашей прошлой встрече по поводу требований по работе, ну, например, для водителя автобуса: вы всегда говорили, что он должен знать иврит, и ни разу не прозвучало, что кто-то должен знать арабский язык. Получается, не зная иврита, ты никуда особо не устроишься? Тогда смысл? Это как у нас, в России, ты на японском будешь учиться!

ЧЕРНИН: Ситуация выглядит следующим образом: люди хотят сохранить свою идентичность. Если мы говорим о христианах, то, будучи дважды меньшинством, меньшинством религиозным среди арабоязычного населения и меньшинством не евреями в еврейском государстве, родители просто боятся, что их девочки выйдут замуж за еврея или за мусульманина и перейдут в другое вероисповедание. Им важно сохранить свою идентичность!
http://radiovesti.ru/brand/61009/episode/2106289/

Friday, February 15, 2019

Трамп вводит чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мескикой

Форматирование моё.

Президент США ввел режим чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что хочет пресечь нелегальную миграцию, которую он назвал вторжением в страну...[Он это сделал], чтобы получить финансирование строительства обещанной им стены на границе с Мексикой в обход Конгресса.

..."Мы имеем дело с вторжением в нашу страну наркотиков, контрабандистов и прочих преступников", - заявил Трамп...

В США все статьи госбюджета утверждаются Конгрессом, который отказывается выделить деньги на строительство пограничной стены.

Демократы, составляющие большинство в Конгрессе, считают строительство стены на границе с Мексикой бессмысленной тратой денег.

Объявление чрезвычайного положения позволяет Трампу получить доступ к миллиардам долларов, которые он может потратить на свой проект.

Намерение Дональда Трампа обойти Конгресс некоторые аналитики уже называют практически узурпацией власти, способной привести к конституционному кризису.

Ведущие представители Демократической партии назвали решение президента серьезным злоупотреблением властью.

Несколько политиков-республиканцев также выразили озабоченность этим шагом Трампа. Среди них - сенаторы Митт Ромни, Марко Рубио и Сюзан Коллинз, заявившая, что решение президента сомнительно с точки зрения конституции.

Ниже есть продолжение.

...Некоторым республиканцам идея не нравится.

Они опасаются, что Трамп создаст опасный прецедент и покажет следующим президентам (в том числе демократам) способ обойти Конгресс, если там главенствует оппозиция.

Однако глава сенатского большинства Митч Макконнелл намекнул, что поддержит решение президента, применяющего, по его словам, все доступные ему законные средства для защиты границ.

Спикер конгресса Нэнси Пелоси уже предположила, что демократы могут оспорить решение президента в суде.

И хотя президент может преподнести это как свою победу и исполнение еще одного предвыборного обещания, на самом деле чрезвычайное положение выглядит как победа демократов в конгрессе, перед давлением которых ему пришлось отступить и воспользоваться нетривиальными мерами, полагает Энтони Зуркер.

...Ранее, напомним, хозяин Белого дома и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Как рассказал во время телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, бюджет Конгресса предусматривает 1,375 млрд долларов; из фондов Минфина будет выделено около 600 млн долларов, из программы Министерства обороны по борьбе с наркотиками - 2,5 млрд долларов; и непосредственно режим ЧП позволит получить 3,5 млрд долларов из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона.

Ранее Трамп требовал включения в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней. Представитель вашингтонской администрации высокого ранга объяснил журналистам, что дополнительные 2,3 млрд долларов необходимы для "того, чтобы убедиться, что у властей достаточно денег на строительство сооружения".

Согласно одобренной Конгрессом США в четверг инициативе, 333 млрд долларов будут выделены на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, Минфина, Минторга и министерства внутренней безопасности. Для остальных госучреждений законодатели ранее успели одобрить выделение средств по сентябрь 2019 года включительно.

Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп в самое ближайщее время подпишет законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений. Речь идет о законопроекте о финансировании федерального правительства США до октября текущего года (финансовый год в США заканчивается 30 сентября).

"Противозаконное заявление президента о несуществующем кризисе наносит большой ущерб нашей конституции и делает Америку менее безопасной, лишает Пентагон крайне необходимых на обеспечение безопасности наших военнослужащих и всей страны средств. Это явный захват власти разочарованным президентом, который вышел за рамки закона с целью попытаться получить то, чего он не смог достичь в конституционном законодательном процессе... Президент не выше закона. Конгресс не может позволить президенту разорвать на клочки конституцию", - заявили спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер.
http://txt.newsru.com/world/15feb2019/trumpborders.html
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/a-47542515
https://www.bbc.com/russian/news-47217133

Битва интернета с телевизором

Сокращено. Форматирование моё.

В Израиле доля просмотра телевизора неизменно сокращается.

...На дворе у нас 2019 год. Население страны практически полностью подключено к интернету (76% домашних хозяйств плюс все мобильники). По уровню сидения в соцсетях мы с вами на втором месте в мире после Японии (78% пользователей).
И при этом, согласно свежему исследованию, подавляющее большинство граждан сегодня предпочитают узнавать новости именно по телевидению.

Новостные сайты — читают с этой целью 44%...

Ниже есть продолжение.

А уровень доверия собирательному "Свободному Интернету" — то есть блогерам-форумам-пабликам — практически такой же, как у слухов (19% и 17% граждан соответственно).

И это все — на третьем десятилетии существования интернета в России. Того самого, который, как активно утверждали, "убьет телевизор". Учтем: в интернет за минувшие годы было вбухано достаточное количество миллиардов, там действуют миллионы творческих граждан, производящих не скованный цензурой контент, есть свобода мнений и все такое.

Внимание, вопрос: почему (при всех несомненных успехах интернета в России) он так и не заменил собой телевидение? Почему вместо того, чтобы вытеснить ТВ, он переплелся и сросся с ним, продолжая быть зависимым от телевизора, боксировать с ним, комментировать и имитировать его?

Причины, как представляется, следующие.

Первая. Когда интернет-романтики первой волны утверждали, что Сеть заменит Зомбоящик, их главным аргументом была несопоставимость "информационного потенциала". Телеканал, говорили они, — это когда сотни человек трудятся для того, чтобы создать 24 часа контента в сутки. В то время как интернет — это когда сотня тысяч человек производит 240 часов контента в сутки. Или 2400 часов. Или 24 тысячи часов — и при этом куда более разнообразных и неподцензурных.

И в этом они были правы. Но эти головокружительные цифры представлялись сплошным плюсом только "людям XX века", уставшим от роли безответных потребителей ограниченного списка инфопроводов. Им вполне могло казаться, что если дать каждому желающему его "персональное СМИ", собственную газету "Правда" и свое личное "Останкино" — то они вместе просто задавят массой старый добрый Ящик напором разноцветной правды и вольного творчества.

А в реальности быстро выяснилось, что эта свобода и это разнообразие — приволокли за собой в нашу реальность практически неустранимые минусы.

Именно потому, что каждый получил возможность прокричать себя миру, — интернет, вместо создания "расширенной информационной вселенной", раздробился на сотни и тысячи вселенных. В этих информационных мирах по-разному течет время, вершатся совершенно разные мировые истории, и населены они совершенно разными людьми.

Наш современник, выбрав себе сетевую мини-вселенную по вкусу, может жить в мире, где каждое утро окончательно гибнет Россия. Или в мире, где непрерывно гибнет Америка. Может жить в мире летающих гиперлуп Илона Маска — и в мире, где все события управляются британской королевой. Можно выбрать мир, в котором есть магия и инопланетяне, — и мир, где вообще сплошная Украина. Эти миры надежно изолированы друг от друга параллельными, не пересекающимися повестками и идеологиями, не подлежащими сомнению. Причем каждый из этих миров достиг уже той критической массы производимого контента, что его обитатель может получать свою ежедневную дозу информации, не выходя из привычного "гетто единомышленников".

С точки зрения общества такое разбредание на вселенные — однозначное зло. Ибо у жителей "медиагетто" атрофируется способность друг друга вообще хоть как-то понимать. Действительно: если в вашем мире Китай уже давно захватил Сибирь по плану британской королевы, то о чем вам разговаривать с темными людишками, которые не признают даже этих очевидных вещей?
В этой ситуации телевидение (хорошее ли, плохое ли) — внезапно оказывается единственным хранителем универсального смыслового поля, единого языка понятий и единой общей повестки. Оно, ориентированное по возможности на всех и на каждого, — продолжает рисовать целостную картину мира и говорить на общем для всех языке. Это у него получается, конечно, с очень переменным успехом — но у всех альтернатив получается хуже.

...А теперь вторая причина — по которой телевизор не только выжил, но и явно получит в обозримом будущем дополнительную фору.

Именно потому, что в интернетах много свободы и мало цензуры, они в последние годы производят все более и более ударными темпами уже даже не просто "особые реальности", а реальности совершенно ложные. Соцсети (из которых новости черпает, на всякий случай, каждый пятый) уже сегодня под завязку забиты сенсационными событиями, которых не происходит и никогда не происходило. Цитатами и заявлениями, которых никто в действительности не делал. Документами, которых не существует.

И это еще далеко не предел.

Нынешняя технология производства сенсационного вранья — уже сейчас на таком уровне, что только вопросом времени является массовое появление ложных видеороликов. Мы неизбежно увидим очень натуральные фейки, где убедительный Трамп приказывает бомбить Воронеж, Путин передает Японии Крым, где бурятские десантники врываются в Киев и Каракас, а Меркель с Макроном катаются верхом на страусах...

...Так что телевизор останется с нами еще очень надолго. Он будет меняться и многих, конечно, будет и далее раздражать.
Но заменить его нечем.

https://ria.ru/20190211/1550654073.html