Tuesday, May 22, 2018

עלייתה ונפילתה של האימפריה היפנית - ד"ר נסים אוטמזגין 09.03.2014 (Hebrew)

הפצצות הגרעיניות או פלישה סובטית למנצ'יוריה הביאה לקניעה של יפן?

ההרצאה תעסוק באחת מהטרנספורמציות המרתקות ביותר במאה העשרים: הפיכתה של יפן ממדינה אגרארית מסוגרת ונכשלת מבחינה טכנולוגית למדינה מודרנית ולאימפריה גדולה ולוחמנית תוך פחות מחצי מאה. הרצאתי תעסוק באנשים, ברעיונות ובמוסדות שהיוו את הבסיס לעלייתה של יפן המודרנית ובהתהוותה של האימפריה היפנית אשר במשך מספר שנים השתרעה על פני מרבית מזרח ודרום מזרח אסיה וחלשה על מגוון אדיר של אוכלוסיות, מהודו במערב ועד אוסטרליה בדרום מזרח וממנצ'וריה בצפון ועד ואיי הודו המזרחית ההולנדית (אינדונזיה) בדרום.
• מה היו ההסדרים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של האימפריה היפנית?
• מה היה התפקיד של הקיסר היפני באימפריה החדשה?
• כיצד הכיבושים היפניים באסיה הובילו למסלול של התנגשות עם ארה"ב?
• מה היו הסיבות להתמוטטות האימפריה היפנית ומה היו ההשלכות על עצמאותם של עמי האזור?
• מה היה קורה אילו יפן הייתה מנצחת במלחמה?

https://www.youtube.com/watch?v=CyUulwHZBog

No comments:

Post a Comment