Monday, December 27, 2021

נובי גוד זה לא רק וודקה (Hebrew)

שיר חדש על נובי גוד
זהו שיר חדש על חג הנובי גוד
בו נסביר כיצד אותו נהוג לחגוג
נובי גוד אהוב מאוד כאן
נובי גוד זה לא רק וודקה
כפי שמקובל לרוב לחשוד

נובי גוד חוגגים
עם שולחן דליקטסים
סלטים, נקניקים
ומבחר של מיונזים

מזמינים דד מורוז
עם נכדתו הנהדרת
ושומעים ברכת נשיא
לרוב של מדינה אחרת

ואוכלים גם סלודקה
חולודץ ואוליבייה נובי גוד - זה לא רק וודקה!

מי אמר ״בנובי גוד - כולם שותים״?

נובי גוד זה חג של אחלה של סרטים
אז תדליק טי.וי כפרה
כי מתחיל של ״סליוגקים פארום״ ואחר כך גלקין המקסים.

נובי גוד רבותיי,
זו צריכת תרבות לשובע
זה סרטים של גאידאי

ושירים של פוגצ'ובה

נובי גוד מתקרב
אז מיזגו משקה ב״סטופקה״
כל אחד מה שאוהב כי נובי גוד זה לא רק וודקה.


נובי גוד מתקרב
סנובים גודום סנובים סצ׳אסטיאם
סנובים גודום סנובים סצ׳אסטיאם

No comments:

Post a Comment