Sunday, June 23, 2013

ערוץ 10: מי המציא את החופש הגדול? (מקוצר, Hebrew)החופש הגדול במתכונתו הנוכחית החל בימיו של פרידריק הגדול, מלך פרוסיה במאה ה-18. הוא היה הראשון שייסד מערכת חינוך ממלכתית, וגם את חופשת הקיץ שנלווית אליה. "הלימודים המסודרים באירופה החלו בתחילת המאה ה-19, ועד אז היו הילדים עוזרים לקטוף חיטה", אומר שמואל סלווין, יו"ר הוועדה לבחינת קיצור החופש הגדול. "בתקופה ההיא, אמרו 'יולי אוגוסט חם, עובדים בחיטה', וכך החל החופש הגדול בתקופה הארוכה הזו. בישראל העתיקו את זה אחד לאחד".


"בארץ לא הגיעו להסכמה על מועד החופש בכל יישוב ויישוב, אז המורים קיבלו מאגודת המורים חירות להחליט על פי צרכי המקום", מספר יואל סילברט, מומחה לתולדות החופש הגדול. "רק ב-1920, אחרי שהיישוב התארגן מחדש, הייתה כבר מערכת קבועה לבתי הספר, ואז הדברים התקבעו".

...
החופש נשאר על כנו על אף השינויים בחברה ובכלכלה. "כשהיינו קטנים, אמהות היו בבית, ושוק העבודה לא היה כל כך תחרותי. גם לא היו עובדים כל כך הרבה שעות", אומרת יערה ישורון, אמא לילדים. "שוק העבודה זז באופן קיצוני לצד אחד, מערכת החינוך נשארה בצד האחר, ובאמצע יוקר המחיה", היא הוסיפה.

חופשת התלמידים הישראלים דומה לזו של רוב התלמידים בעולם, אך להבדיל משאר העולם- ההורה הישראלי מקבל מספר ימי חופש נמוך בהרבה. לעומת אוסטריה, שבה ניתנים 50 ימי חופשה להורים ו-68 לילדים, או בריטניה, שבה ההורים זכאים ל-58 ימי חופשה לעומת 67 להם זכאים הילדים, בישראל ההורים מקבלים 24 ימים בלבד - לעומת 76 ימי חופשה אליהם יוצאים הילדים. כלומר, 55 ימי חופשה שבהם צריכים ההורים למצוא פתרון לילדיהם.

אם כן, גם הסתדרות המורים וגם משרד החינוך בעד קיצור החופש, וגם שר החינוך הודיע שיבחן מחדש. אך לטענת סלווין, הדבר לא יקרה בשנים הקרובות. "אין תקציב לתוספת שכר למורים בגין המשכת ימי הלימודים שלהם במהלך השנה - וחבל לנסות"

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=986119

No comments:

Post a Comment