Friday, January 31, 2014

פוליטיקה בבית הספר: היכן עובר הגבול? (Hebrew)

כהן, כמו ידידו ורטה, עמד אף הוא במרכזן של סיטואציות דומות והואשם שהביע דעה פוליטית בין כתלי בית הספר. באחד המקרים, קרא לתלמידים בכיתה י"ב להתנגד לכיבוש. ואולם, על אף תמיכתו בזכותם של המורים להביע את עמדותיהם הפוליטיות, הוא התנגד בעבר להעסיק מורה המתגורר בהתנחלויות בעל רקע פוליטי שונה.

"טענתי בזמנו שאתקשה להעסיק מורה המתגוררת ביישוב תפוח", אמר כהן. "מדובר באנשים שחיים בשטחים שלא להם ורומסים זכויות אדם, בזמן שאני מנסה לחנך להומניזם. זו בדיוק אי ההבנה בחברה הישראלית בין חופש הביטוי לבין החופש שיש בו כדי להסית ולפגוע", הבהיר.

http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-10e6cbf7df6e341004.htm

No comments:

Post a Comment