Важно

  •  

Monday, December 29, 2014

השקפות כלכליות על שוק הדיור הישראלי (Hebrew)

בעיות בצד העצה: 90+% מהשטח נימצא בבעלות המדיה, לוקח בממוצע 6 שנים להשיג כל האישורים בשביל לבנות בשטח שקנית; בכל רגע נתון העצה ביא קשיחה (קשה מאוד להגדיל אותה באפון מיידי)

בעיות יותר משמותיות בצד הביקוש:
*סביבת ריבית אפסית (משכנתא לאותה דירה בדיוק באותו מחיר במוחים ריאליים תהיה משמועיתית יותר זולה היום מבעבר)
* שיטת המיסוי הרבה יותר ארטקטיתית יחסית לאפיקים אחרים


No comments:

Post a Comment