Важно

  •  

Sunday, August 02, 2015

כיצד להתנהג בזמן רעידות אדמה (Hebrew)...כיצד יש להתנהג ברעידת אדמה בזמן שהייה במבנה?
1. המקום הבטוח ביות בזמן רעידת האדמה הינו שטח פתוח – אם אתם בתוך מבנה ויכולים לצאת במהירות – צאו החוצה ותתרחקו ככל האפשר ממבנים ומכבלי חשמל קרועים.
2. אם אין באפשרותכם לצאת לשטח פתוח במהירות – היכנסו למרחב המוגן – ממ"ד ווודאו שהדלת נשארת פתוחה עד תום הרעידה.
3. אם אין ברשותכם ממ"ד – צאו לחדר המדרגות. אם ניתן המשיכו לרדת לכיוון היציאה מהבניין. אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולא אחריה.
4. אם אין באפשרותכם לבצע את אחד מהסעיפים הקודמים – תפסו מחסה תחת רהיט כבד צמוד לקיר פנימי ושבו על הרצפה.

אתם בחוף הים ומרגישים רעידת אדמה?
התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות, מחשש שיגיע צונאמי שיציף את אזור החוף.
אין לשוב אל החוף 12 שעות לאחר רעידת האדמה.

למידע נוסף על רעידות אדמה, היכנסו לאתר פיקוד העורף:
http://www.oref.org.il/11111-he/Pakar.aspx
https://www.facebook.com/pikudhaoref/videos/950438518333207/

No comments:

Post a Comment