Thursday, December 22, 2016

הארץ הייתה תוהו ובוהו - תולדות ארץ ישראל פרק 7: הממלכה האחרונה (Hebrew)רק 7 - הממלכה האחרונה
332 לפנה"ס עד 4 לפנה"ס
הפרק השביעי בסדרה על תולדות ארץ ישראל מתאר את התקופה הסוערת שעברה על היושבים בארץ מאז כבש אותה אלכסנדר הגדול, שהביא עמו בשורה תרבותית חדשה, דרך הקמת מדינת החשמונאים ועד מפלתה.
מרב בטיטו נפגשת עם החוקר ד"ר דורון בן עמי, האחראי לגילוי ממצא מדהים שנחשף ממש בחודשים אלו ומסביר את השליטה ההלניסטית על אזור בית המקדש: מבצר "החקרא" שעד תקופתו של שמעון התרסי לא הצליח לכבוש איש ממנהיגי החשמונאים.

https://www.youtube.com/watch?v=DKfv6S8Jumk

No comments:

Post a Comment