Tuesday, January 17, 2017

והארץ הייתה תוהו ובוהו - תולדות ארץ ישראל - פרק 11: איסלאם בארץ הקודש (Hebrew)Не удачная часть. Очень тяжело смотреть.

פרק 11 - איסלאם בארץ הקודש 638 לספירה עד 1099 לספירה האיסלאם נטוע בירושלים כ- 1400 שנה, מאז המסע הלילי המיתולוגי של הנביא מוחמד ממכה אל המסגד הקיצון. על פי האמונה, המסגד הקיצון הוא מסגד אל-אקצא שעל הר הבית. הפרק סוקר בתחילתו את היחסים הקרובים בין האיסלאם ליהדות. כאשר ברח הנביא מוחמד מרודפיו במכה לעיר מדינה, הוא זכה שם להגנת השבטים היהודיים. דווקא את ההיסטוריה הזאת לא זוכרים כיום מי שמתרפקים על האיסלאם הקדום. אנשי דת מוסלמים, חוקרים ומומחים משתתפים בפרק שהשלכותיו מגיעות עד ימינו ועד עליית האיסלאם הקיצוני, על בסיס ההיסטוריה והאמונות שנבטו אז בתקופה הערבית הקדומה.

https://www.youtube.com/watch?v=O7LXKed61Gg

No comments:

Post a Comment