Tuesday, January 24, 2017

והארץ הייתה תוהו ובוהו - תולדות ארץ ישראל: פרק 12 - הצלב, החרב ורוח הקודש (Hebrew)Первые минут 15 очень скучно и тяжело воспринимается. Примерно начиная со второго похода крестоносцев становится интересно.
Первые три крестовых похода. Салах а-дин. Королева Мелисенда Иерусалимская. Ричард I Львиное Сердце. Оказывается столица второго государства крестоносцев была в Яффо.

תקופה: 1099-1299 לספירה

הפרק עוסק בהתרחשות מופע נוצרי ואכזרי בארץ הקודש, שמשנה ללא הכר את פני הארץ, את המזרח התיכון ואת העולם כולו – הצלבנים.
כאשר בשנת 1095 קורא האפיפיור אורבן השני למסע לארץ הקודש, הוא נענה באחת. אלפים יוצאים לשחרר את ירושלים ולגאול את קברו של ישוע מידי המוסלמים. בפעם הראשונה בתולדות האנושות עוזבים המונים את בתיהם ואת משפחותיהם ויוצאים בשליחות רעיון דתי אל הבלתי נודע.


Ниже есть продолжение.

מסעות הרי סכנות אלו עתידים להשפיע על תרבויות שלמות ולהותיר חותם שלא יימחה בנופיה של ארץ ישראל. הנוכחות הצלבנית החדשה במזרח התיכון יוצרת מתח ביחסים שבין נוצרים למוסלמים, שלא התפוגג עד היום.
"הצלב, החרב ורוח הקודש" הוא מסע הרפתקאות מרתק אל מבצריה ומסתוריה של ארץ ישראל, מעל האדמה ומתחתיה, בניסיון להתחקות אחר החותם שהטביעו מסדרים צבאיים חדורי אמונה, אבל גם אחוזי תשוקה למסחר, תעשייה וחקלאות.
הפרק מסרטט דיוקנאות של גיבורי הממלכה שהחזיקה מעמד קצת פחות ממאתיים שנה, ובהם מליסנדה, מלכת ממלכת ירושלים הנוצרית, ההרפתקן רנו משטיון, שהעז להתגרות בסלאח א-דין, ואחרים. ציטוטים נדירים מיומני נזירים נחשפים, ובהם פרטים על חיי היום-יום האכזריים בבירות הממלכה ירושלים ועכו.

הפרק מפענח את הסיבות האמתיות לבואם של הצלבנים, מלבד שליחותם לגאולת הקבר הקדוש, ומשחזר באמצעות ניצבים ושחזור תקופתי מדויק של לבוש וכלי מלחמה את פריצת חומות ירושלים ואת המסע הממושך על גבי סוסים לארץ ישראל. מסע שבמרכזו גם קרבות אכזריים עם המוסלמים אשר יוזכרו בעתיד במציאות של ימינו.

https://www.youtube.com/watch?v=9FfVvXpHBRw

No comments:

Post a Comment