Tuesday, September 26, 2017

עושים היסטוריה 92: על ההיסטוריה של התנ"ך (Hebrew)

mp3

*הבהרה: קיבלתי עשרות תגובות ממאזינים דתיים בעקבות הפרק. מרובן עולה התחושה שהפרק חד-צדדי מדי, אינו מציג גם את תמונת העולם הדתית ולכן גם פגע ברגשות חלק מהמאזינים.
א. אין כל כוונה לפגוע באיש, כמובן, והתנצלותי מוגשת למי שנפגע. אם טרם האזנתם לפרק ואתם מרגישים שיהיה לכם קשה להתמודד עם דעות אתאיסטיות, אל תרגישו חובה להאזין לו: יש פרקים אחרים רבים שניתן ךהאזין להם 🙂
ב. פתיחת הפרק היא הומאז' למטריקס. אל תקחו אותה ברצינות רבה מדי. אינני מתכוון באמת לחשוף 'אמת סודית' שתזעזע את עולמכם…
ג. על אף הנאמר בשני הסעיפים הקודמים, אין פירוש הדבר שמה שנאמר בפרק אינו נכון. הרעיונות והתאוריות המוזכרות שבפרק הן הקונצנזוס המדעי סביב ההיסטוריה של התנ"ך, הן נפוצות ומקובלות באקדמיה ומייצגות נאמנה את הדעות המקובלות בקרב חוקרי המקרא.

אם בחרתם להאזין לפרק, אני מקווה שתהנו ממנו 🙂
רן

בפרק זה נחשוף את סיפורו האמתי והלא-מוכר של הספר הנמכר בהיסטוריה. מי כתב את התנ"ך, ומי החליט אלו ספרים יכנסו לתוכו?

-על הזיכוי החלקי של חוה מהחטא הקדמון…
-מדוע נזף הרשב"ם בסבו, רש"י?

http://www.ranlevi.com/2011/03/04/ep92_biblehistory/

No comments:

Post a Comment