Thursday, March 29, 2018

עשר: המקור: תקיפת הכור בסוריה בספטמבר 2007 (Hebrew)

https://www.10.tv/news/158394


בראשון במארס של אותה שנה, התרחשה פגישת עבודה בין ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, לבין ראש המוסד באותה תקופה, מאיר דגן. "הוא אמר לי, אדוני ראש הממשלה, יש כור בסוריה, 450 קילומטרים מאיתנו", מספר אולמרט, "אני הייתי צריך לקבל החלטה. אמרתי לעליזה שיש לי משהו בלילה ושאני רוצה לישון שעתיים. זו הייתה שינה נהדרת. בהמשך, אחרי 20 דקות בערך, יצא מפקד חיל האוויר ואמר 'אין כור. הכור איננו'".


Ниже есть продолжение.

מפקד חיל האוויר דאז אליעזר שקדי הוסיף: "אני מאוד התרגשתי. אני חושב שאמרתי שחיל האוויר ביצע את מה שראש הממשלה וממשלת ישראל הטילו עלינו לעשות דבר שהוא באמת בעל משמעות עבור מדינת ישראל".

https://www.10.tv/news/158394

No comments:

Post a Comment