Saturday, April 14, 2018

אפרים הלוי סבור שישראל עשויה למצוא עצמה בעימות מול רוסיה (Hebrew)[ראשי המוסד לשעבר]
אפרים הלוי סבור שישראל עשויה למצוא עצמה בעימות מול רוסיה, שמתבססת בימים אלה בסוריה. "נצטרך להתמודד איתם גם בניסיון שלא להגיע לעימות איתם, אבל גם חלילה, אם יהיה צורך, לדעת ולצאת מעימות עם היד על העליונה", אמר

"יכולה להיות סיטואציה שבה כוחות ישראלים ורוסיים יהיו בעימות שיסתיים בלחימה" הסביר הלוי. "רוסיה הגיעה לסוריה על מנת להישאר בה לאורך זמן, היא בונה את הבסיסים והיכולות שלה שם לעשרות שנים ואני חושב שהיא לא תרצה בתבוסה של השותף האסטרטגי שלה באזור – איראן".

"האיראנים רוצים להיות הגמון באזור, וכדי להגיע לכך חשוב להם להגיע לגבול עם ישראל", הסביר הלוי. "אם זה יקרה, המאזן האסטרטגי בין ישראל לאיראן יעבור טלטלה גדולה, וזו הסיבה שאנו עושים ככל שביכולתנו למנוע מהם להגיע קרוב לגבול שלנו. הם עושים זאת בחסות רוסיה". למרות זאת, הסביר הלוי שישראל לא נמצאת בסכנה קיומית.


https://www.10.tv/news/160338

No comments:

Post a Comment