Wednesday, May 30, 2018

Открывают бомбоубежища в Кирьят Гате

קריית גת: בהתכנסות ראשי המכלולים במרכז ההפעלה לשעת חירום בעיר, הוחלט כי כל המקלטים הציבוריים ברחבי העיר ייפתחו במהלך השעה הקרובה
@ShaniRami
1:41 PM - 29 May 2018

https://twitter.com/GLZRadio/status/1001564127448485891

No comments:

Post a Comment