Monday, April 29, 2019

ד"ר גיא בכור: האם ארה"ב הופכת להיות מקום לא בטוח עבור יהודים? (Hebrew)ברית עם האוונגליסטים שמונים כ100 מליון אנשים

UPDATE:


הבהרה:
אני לא מסכים ב100% בדברים שנאי משתף ועם החלק הזה אני לא מסכים.

מבחינתי יותר חשוב זה קריאת הזהרה שמצב של יוהודי ארה"ב מחמיר. ואני מסכים בהחלט שישראל חייבת להיותמקלט לכל יהודי באשר הוא.
היא לא רק צריכה להיות מקלט, אבל לפחות מקלט

No comments:

Post a Comment