Wednesday, October 02, 2019

שרון גל: השופט בדימוס: אני בספק אם סיקור חיובי יהווה שוחד, זה יהיה תקדים (Hebrew)תיקי נתניהו | השופט בדימוס הרן פיינשטין לשרון גל: ״אני בספק אם סיקור חיובי יהווה שוחד, זה יהיה תקדים בעולם המשפט. אני מברך את פרופסור רות גביזון על אומץ ליבה לומר את הדברים בגלוי, היא צודקת במאה אחוז במה שאמרה. גם שופטים הם בני אדם. אתה צופה שהפרקליטות פתאום תחזור בה? אחרי שפרסמה פומבית את כתב החשדות? לא היה דבר כזה מאז קום המדינה שהפרקליטות פרסמה כתב חשדות, זה היה טעות לפרסם. למה השימוע לא יכול להתקיים בשידור חי אחרי שהפרקליטות פרסמה את כתב החשדות בצורה פומבית?״

https://www.facebook.com/GaleyIsrael/videos/2132682410171362/

No comments:

Post a Comment