Tuesday, December 24, 2019

מי צריך לקבוע האם נתניהו יכול להרכיב את ההתמשלה (Hebrew)

רות גביזון מציעה שבג"ץ יודיע בבירור שהוא נמנע מרצון מן ההכרעה המשפטית בשל אי שפיטותה.

לדעתי, בג"ץ היה צריך לדחות את העתירה על הסף.


Ниже есть продолжение.

החודש ישב בית המשפט העליון בהרכב שלושה שופטים לדון בעתירה המבקשת מהיועץ המשפטי ומבית המשפט לפסוק כי נתניהו - או מי שעומדים נגדו כתבי אישום בשחיתות ציבורית - אינו יכול לקבל מנדט להרכבת ממשלה, להרכיבה, או לכהן בממשלה. הטענה היא כי החוק הקיים מבסס פסיקה כזו, וכי חיוני לפרש את החוק במועד על מנת שבוחרים ושחקנים פוליטיים יוכלו לכוון את צעדיהם על פי החוק.

היועץ המשפטי לא חפץ להכריע בשאלה אולם עכשיו הוא מתבקש על ידי בית המשפט לעשות זאת עוד לפני הדיון בפניו. הדעות חלוקות הן לגבי המצב המשפטי והן לגבי מה יחליט בית המשפט. העותרים טוענים כמובן כי החוק תואם את עמדתם ודורש מבית המשפט לפסוק כך. יש הסבורים כי אולי זה החוק אולם כי סביר שבית המשפט יפסוק דווקא שנתניהו כשיר (עידו באום).https://www.themarker.com/law/.premium-1.8297248. יש כמובן אלה הסבורים כי החוק מאפשר לנתניהו להתמודד ומבקשים שבית המשפט ימלא את תפקידו ויפסוק על פי החוק ולא על פי נטיותיו הוא.

אני מזמינה את בית המשפט לפעול אחרת. אני מציעה כי הוא יודיע בבירור שהוא נמנע מרצון מן ההכרעה המשפטית בשל אי שפיטותה. אני מבקשת שלא יפסוק כי בשל שתיקת החוק או בשל הוראות המאפשרות לראש ממשלה תחת כתב אישום לכהן עד הרשעה חלוטה התמודדותו וכהונתו חוקיות. אני מבקשת גם שלא יפסוק כי יש איסור משפטי על התמודדות ועל כהונה. אלא שיאמר בפה מלא כי החוק הכתוב אינו חד-משמעי, וכי פרשנות מרחיבה של החוק כדי לענות על השאלה הזאת (שלעתים יכולה להיות מתבקשת) אינה בתחום סמכותו.

השאלה אם כתבי אישום בשחיתות פוסלים ראש ממשלה מלהמשיך לכהן או להיבחר מחדש ולהרכיב ממשלה חדשה - בייחוד כאשר כתבי האישום ברורים ומוצגים באופן מלא וגלוי בפני הבוחרים - היא שאלה שבהעדר חוק ברור צריכה לקבל מענה מציבור הבוחרים עצמו. זו כרגע אינה שאלה משפטית, אלא שאלה פוליטית כמעט טהורה. אין לשופטים כשירות מיוחדת לתת לה מענה שתהיה לו לגיטימציה ציבורית. בדמוקרטיה, ההכשר לפעילות השלטון מבוסס על המנדט שקיבלו מהבוחרים. השאלה איננה מה אומר החוק. החוק עמום. יש בו פנים לכאן ולכאן. לכן השאלה היא מי מחליט. לגבי זהות ראש הממשלה המיועד אין שום עדיפות לשופטים או משפטנים. המחליטים הם הבוחרים, מנהיגי הציבור, ונשיא המדינה שסמכותו להטיל את הרכבת הממשלה על פי החוק. אי הבהירות בחוק משמעה כי שיקול הדעת של כל אלה בהחלטתם למי להצביע, במי לתמוך ציבורית ועל מי להטיל את הרכבת הממשלה אינו מוכתב על ידי החוק.

זה המצב המשפטי הקיים. וזו לפי דעתי חובתם של השופטים. הן כלפי שבועתם והן כרשות שלטונית הכרחית וחיונית בדמוקרטיה כמשטר של איזונים ובלמים.

כדי לא לייגע את הקוראים כאן הרחבתי קצת במאמר עמדה קצר שפורסם באתר שלי, כאן: https://www.gavison.com/…/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7...

אני מודה שכבר איני יודעת לאיזה תגובות לצפות. אז אחכה לראות מה יקרה עכשיו. ולפי התגובות אחליט איך לענות ואיפה להסביר ולהרחיב.

https://www.facebook.com/ruthgavison/posts/3448056675264717


מתוך הקומנטים: רות גביזון:

יש בעמדה של דוד עוצמה רבה וגם שכל ישר. לכן המקרה הזה כל כך קשה. כי השאלה כאן אינה מה הוא הסדר רצוי או עקבי אלא בהינתן שיקולים מבניים מתנגשים על מי יהיה ראש ממשלה מי יחליט. בין ציבור הבוחרים והנשיא לבין בית המשפט ומשפטנים אני מעדיפה את הראשונים. פשוט כי זה התפקיד העיקרי שלהם בדמוקרטיה.No comments:

Post a Comment