Tuesday, August 11, 2020

פארוק: הטורקים בודקים את הדופק בצד היווני-מצרי ומנסים לראות עד היכן ניתן יהיה למתוח את החבל.(Hebrew)
טורקיה-יוון:
לאחר המתיחות אמש בין הצי היווני לטורקי, דיווח טורקי בשעות הצהריים, כי סירה אזרחית טורקית ששטה בים בין רודוס למרמריס, נקלעה לאש יוונית,כתוצאה מכך, אזרח טורקי פצוע קשה ועוד 2 קל. לטענת הטורקים הסירה שקעה בים לאחר הארוע.

הצי היווני לעומת זאת טוען, כי ירה אך ורק יריות אזהרה.
במהלך היום, אירועים שונים בין מסוקים יוונים וטורקים, שגם הסתיימו "בקול ענות חלושה"

למרות שעל פניו הדיווחים שמתקבלים מהאזור נשמעים כאילו עומדת לפרוץ מלחמת עולם שלישית,צריך לקחת הכל בערבון מוגבל.
בניגוד לדיווחים על מטוסי קרב טורקים שהוקפצו לאזור,שום מטוס טורקי לא נכח ולא הוקפץ.

כפי שכתבתי אמש בשעות הצהריים, הטורקים בודקים את הדופק בצד היווני-מצרי ומנסים לראות עד היכן ניתן יהיה למתוח את החבל.

אין לאף אחד מהצדדים רצון להגיע לעימות בים, ואפשר בהחלט לומר שהטורקים משתדלים להימנע מכך, למרות שעל פניו הם נראים אלו שיוזמים עימות.
אם למישהו באחד הצדדים לא תרעד האצבע בטעות, העימות הזה לא אמור להגיע למשהו שהוא מעבר למה שאנו רואים עכשיו.
במפה-אזור האירוע

(c) פארוק

No comments:

Post a Comment