Tuesday, April 13, 2021

התשובה: למה קוראים לזה סודה לשתיה? (Hebrew)

mp3

זאת אפילו לא סודה! ואי אפשר לשתות אותה! להיפך, זאת הסודה השניה - זאת שבבקבוק - ששותים! האבקה הזאת היא בדיוק הסוג של הסודה שלא שותים! אז איך לכל הרוחות היא קיבלה את השם המטופש "סודה לשתיה"?! ומה אפשר לעשות בעניין?


https://www.spreaker.com/user/pimedia/soda-mst_1

No comments:

Post a Comment