Saturday, May 22, 2021

עוד סבב בדרך??? (Hebrew) 21.05.2021

Из телеграмма.

" יש לכם שלושה ימים לעזוב את מסגד אל-אקצה " חמאס , הגיאהד האיסלאמי , גדודי חללי אל אקצה וגדודי אבו עלי מוסטפא הוציאו הודעה דרך החמ"ל המשותף לפני זמן קצר (שישי) 21:00 , בה נאמר כי "ההתנגדות נתנה מועד אחרון לכיבוש ובתוך שלושת הימים הקרובים הכיבוש מחויב לעזוב את שכונת שייח ג'ראח לחלוטין ולהפסיק להסתער על חצרות מסגד אל-אקצה , לא ללבוש בגדים צבאיים בחצרות מסגד אל -אקצה , שחרור מיידי של כל העצורים באירועים האחרונים " עוד נאמר בהודעתם כי " המתווכים דאגו לכך שהכיבוש מחויב ליישם את הפסקת האש עם כל התנאים שלנו " תזכורת : ראש הממשלה , נתניהו , התחייב בכך לתקשורת שאין בתנאי הפסקת האש שום סיכום על שייח ג'ראח


No comments:

Post a Comment