Friday, May 21, 2021

שוב השקט של גוש דן חשוב יותר מהעוטף והדרום (Hebrew)

ניר דבורי מפרסם: במערכת הביטחון התקבלה אינדיקציה לירי כבד שמתכנן חמאס לעבר גוש דן, בצה"ל שיגרו מסר לחמאס שהתגובה תהיה לא פרופורציונלית, עשרות כלי טיס חגו מעל שמי עזה, מוכנים לפעולה, בצה"ל העביר למצרים שהעביר לחמאס את המטרות שיותקפו, דבר שככה"נ סיכל את התכנית והביא ללילה יחסית שקט.


No comments:

Post a Comment